Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avukatlık sözleşmesi. Sözleşmenin tarafları Bu sözleşmenin tarafları; baro levhasına kayıtlı ve işten yasaklanmamış avukat ile ondan hukuksal yardım talep.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avukatlık sözleşmesi. Sözleşmenin tarafları Bu sözleşmenin tarafları; baro levhasına kayıtlı ve işten yasaklanmamış avukat ile ondan hukuksal yardım talep."— Sunum transkripti:

1 Avukatlık sözleşmesi

2 Sözleşmenin tarafları Bu sözleşmenin tarafları; baro levhasına kayıtlı ve işten yasaklanmamış avukat ile ondan hukuksal yardım talep eden iş sahibidir. İş sahibinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması yeterlidir. Sözleşmeyi bizzat veya vekili eliyle yapabilir. Ancak sözleşmenin vekil ile yapılması durumunda vekilin vekaletnamesinde avukatlık sözleşmesi yapması için açık yetkisinin bulunması gerekir.

3 Sözleşmenin kapsamı Avukatlık Kanunu m.163'te, Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı başlığında; Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir, Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir, Yazılı olmayan anlaşmalar genel hükümlere göre ispatlanır. Hükmü yer almaktadır.

4 Avukatlık sözleşmesinin nitelikleri Her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ücret karşılığı yapılan ivazlı bir sözleşmedir. Belli bir hukuki yardımı veya bir hizmetin yapılmasını konu edinen sözleşmedir. Kendine göre kuralları olan -Sui Generis- türde sözleşmedir. Tekel hakkına sahip kişilerce yapılabilecek sözleşmedir.

5 Ücret Mesleğin kamusal yönü ve devlet denetiminde yapılan bir meslek olması nedeniyle ücretin belirlenmesi tam anlamıyla serbest bırakılmamıştır AAÜT altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmeler geçersiz olup ücrete ilkşkin olarak AAÜT hükümleri uygulanır.

6 Ücret Avukatlık ücreti, dava olunanın veya hükmolunacak şeyin değerine göre nispi olarak belirleniyorsa veya dava ile istenen paranın bir bölümünü kapsıyorsa, başarıya göre degişken olarak belirlenebilir. Ancak bu durumda avukatlık ücreti, dava veya hükmolunacak şeyin yahut paranın %25'ini aşamaz. Ücretin başarı ile orantılı bir şekilde belirlenmesi de mümkündür. Ancak bunun geçerli olabilmesi, başarısızlık hali için de bir ücret öngörülmüş olmasına bağlıdır.

7 Davanın sonucuna katılma yasağı Yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı şeklinde olamaz.

8 Yalnızca belirlenen iş Sözleşmede aksine hüküm yoksa ücret, yalnızca avukatın üzerine aldığı iş için olup, başka dava veya icra takipleri veya her türlü diğer hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.

9 Ücret belli değilse Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış veya belirsiz ya da geçersiz olduğu durumlarda avukatlık ücreti, -Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde AAÜT'nin altında olmamak şartıyla, davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin %10'u ile %20'si arasındaki bir miktar, avukatlık ücreti olarak belirlenir. -Değeri para ile ölçülemeyen daha ve işlerde ise AAÜT uygulanır.

10 Ücret Avukat üzerine aldığı iş i hiçbir neden yokken bırakmışsa ücret isteyemez. Peş i n aldığı ücre t i de geri vermek zorundadır. Haklı bir nedenle işi bırakmışsa ücrete hak kazanır. Avukatın isteyeceği ücret, sözleşmede kararlaştırılan ücret ile yargı mercilerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa AAÜT'ne göre yükletilecek ücrettir. Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir.

11 Av. Söz. ile Vekalet Söz. Karşılaştırma Avukatlık sözleşmesi vekalet sözleşmesine çok benzeyen, pek çok konuda ortak yönü olan, Av.yasasında ve meslek kurallarında boşluk olduğunda vekalet sözleşmesine ilişkin kuralların uygulandığı; ancak vekalet sözleşmesinden temel farklılıkları olan bir sözleşmedir.

12 Farklar ı Ücret yönünden, Kurulması yönünden, Vekil yönünden, Vekilliğin kapsamı yönünden, Azil ve istifa yönünden, Zamanaşımı yönünden.


"Avukatlık sözleşmesi. Sözleşmenin tarafları Bu sözleşmenin tarafları; baro levhasına kayıtlı ve işten yasaklanmamış avukat ile ondan hukuksal yardım talep." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları