Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKETİCİ KONSEYİ HAKEM HEYETİ. TÜKETİCİ KONSEYİ NEDİR ? Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKETİCİ KONSEYİ HAKEM HEYETİ. TÜKETİCİ KONSEYİ NEDİR ? Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli."— Sunum transkripti:

1 TÜKETİCİ KONSEYİ HAKEM HEYETİ

2

3 TÜKETİCİ KONSEYİ NEDİR ? Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Tüketici Konseyi toplanır.

4 YAPILAN BAŞVRULARDA GÖRÜŞÜLME SÜRESİ Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarihi ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır. Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

5 HAKEM HEYETİ Tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir. Tüketici Hakem Heyetlerini kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Bu heyetler Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışırlar.

6 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ N ERELERDEDIR.? İllerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü İlçelerde Kaymakamlık Binalarında Her İl ve İlçenin Adliye Binalarında

7 T ÜKETICI H AKEM H EYETI K IMLERDEN O LUŞUR ? İllerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti; Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye, c) En fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye, Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye, olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur.

8

9 T ÜKETICI H AKEM H EYETINE N ASıL B AŞVURULUR ? Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, delil niteliğinde belgelerle birlikte (Fatura, Servis Makbuzu, garanti belgesi vb) hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurular ücretsiz olmakla birlikte tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

10 DİLEKÇE ÖRNEĞİ

11 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… RIDVAN AZİZ YİĞİT 14620085


"TÜKETİCİ KONSEYİ HAKEM HEYETİ. TÜKETİCİ KONSEYİ NEDİR ? Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları