Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 13 Kasım 2013 - İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 13 Kasım 2013 - İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 13 Kasım 2013 - İstanbul

2 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü

3 Onaylanmış kişi statüsü ile gümrük işlemlerinde ciddi veya mükerrer gümrük mevzuatı ihlali bulunmayan, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş kişilere gümrüklerde beklemenin azaltılması ve işlemlerin kolaylaştırılması için gümrük işlemlerinde belli kolaylıklar tanınmaktadır. Onaylanmış Kişi Statüsü Nedir?

4 4 Ekim 2013 tarihi itibariyle; 426 A Sınıfı 903 B Sınıfı 455 C Sınıfı Olmak üzere Toplam 1784 Onaylanmış Kişi bulunmaktadır. Onaylanmış Kişi Sayıları Nedir?

5 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalar, toplam ithalatın ve ihracatın % 55,12 sini gerçekleştirmektedirler.

6 Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir?

7 Yetkilendirilmiş Yükümlü – Onaylanmış Kişi Farkı

8 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne bağlı haklar

9

10 Güven tesisi Tüm dünyada tanınma Kolayca pazara girme Yabancı şirketler tarafından tercih edilme Yetkilendirilmiş Yükümlü Ne Sağlar?

11 Azalan belirsizlik ortamı Müşterilerde güven Taahhütlerin kolayca yerine getirilmesi

12 Yetkilendirilmiş Yükümlü Ne Sağlar? Daha kolay yasal ticaret Yasadışı ticaretle mücadelede daha yüksek etkinlik Daha fazla doğrudan yabancı yatırım Uluslararası rekabet gücü artışı

13 Yeşil hat uygulaması İthalatta yerinde gümrükleme izni İzinli alıcı yetkisi Eksik belge ile beyan kapsamında taşıt üstü işlem yapılabilmesi. Yönetmelik Değişikliği Taslağı ile Getirilen Yeni Kolaylıklar Nelerdir?

14 İzinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi sahibi firmaların, izin kapsamı birden fazla tesise eşyayı parsiyel taşımacılık kapsamında taşıyabilmesi. YY sahibi firmaların araçlarına sınırlardan öncelikli geçiş hakkı. Yönetmelik Değişikliği Taslağı ile Getirilen Yeni Kolaylıklar Nelerdir?

15 Yetkinliği Bakanlıkça belirlenen kişilerce YY sertifikası alan firmaların koşulları sağlamaya devam edip etmediğine ve gümrük işlemlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığına dair yılda bir kez rapor hazırlanması. Yönetmelik Değişikliği Taslağı ile Getirilen Yeni Kolaylıklar Nelerdir?

16 İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın ilgili kurumlarca kontrol edilip edilmeyeceğinin ilgili kurumla birlikte belirlenmesi. Labaratuar Tahlilillerinde kolaylıklar İhtisas gümrüğü uygulamalarından muafiyet Yönetmelik Değişikliği Taslağı ile Getirilen Yeni Kolaylıklar Nelerdir?

17 Elektronik Sistemler

18 NCTS SİSTEMİNDE YAPILMAKTA OLAN İYİLEŞTİRMELER NCTS nin Ulusal Programlar ve uygulamalara adaptasyonu NCTS üzerinden dahili transitin yapılabilmesine imkan sağlanması Birden fazla araçla yapılan taşımalarda risk ve kontrol sisteminin basitleştirilmesi

19 KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASI  01/01/2012 tarihi itibariyle Mavi hatta işlem yapma yetkisine sahip onaylanmış kişilerin ihracat işlemlerinin,  08/10/2013 tarihi itibariyle Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlülerin mavi hatta işlem gören tüm beyannamelerine ilişkin işlemlerin, kağıtsız ortamda yürütülmesi sağlanmıştır.

20 Risk Analizleri

21 İTHALAT HAT ORANLARI

22 İHRACAT HAT ORANLARI

23 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer ceza koyan kanun hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Raporları, Kaçakçılık Bilgi Bankası kayıtları, Disiplin cezaları, Ek tahakkuk ve ceza kararları, Gümrük Müşavirleri ile Müşavirlik Firmaları hakkındaki risk değerlendirmelerinde dikkate alınmaktadır. Gümrük Müşavirleri ve Müşavirlik Firmalarının Takibi

24 -Ayrıca, suç duyurusuna konu olayın, Niteliği (ferdi kaçakçılık, toplu veya teşekkül halinde kaçakçılık vs), Suça konu eşyanın gümrüklenmiş değeri, Ek tahakkuk ve ceza kararları sayısı ve tutarı, Takibin yoğunluğu ve süresi üzerinde etkili olabilmektedir. -Ayrıca söz konusu takipler için belirli bir süre belirlenmiş olup, sistem tarafından süre sonunda otomatik olarak takipler sonlandırılmaktadır. Gümrük Müşavirleri ve Müşavirlik Firmalarının Takibi

25 Yargı Kararları Çerçevesinde Takiplerin Güncellenmesi Bununla birlikte, gerek Gümrük Müşavirlerinden gerekse ilgili Gümrük ve Ticaret Müdürlüklerinden yapılan yargılama neticesinde, beraat, takipsizlik veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan Gümrük Müşavirlerine ilişkin takibin devam ediyor olması ve bu bilginin Bakanlığımıza intikali halinde kalan takiple ilgili gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

26 -Gümrük Müşavirinin aynı olay nedeniyle Müfettiş Raporlarına, Suç duyurusuna ve Kaçakçılık Bilgi Bankası kayıtlarına istinaden halihazırda takip ediliyor olması halinde, almış olduğu disiplin cezası nedeniyle ayrıca bir takip yapılmamaktadır. -Ayrıca, bir Gümrük Müşaviri hakkında Müfettişçe Teklif Raporu hazırlanarak disiplin cezası uygulanması önerilse de, söz konusu ceza uygulanmadan herhangi bir takip yapılmamaktadır. Gümrük Müşavirleri ve Müşavirlik Firmalarının Takibi

27 VERGİ KONTROLLERİ

28 SONRADAN KONTROL UYGULAMASI Sonradan Kontrol Nedir?  Sonradan Kontrol, Gümrük idarelerinde anlık olarak gerçekleştirilen gümrük kontrollerinden farklı olarak, eşyanın tesliminden sonra yükümlü nezdinde yapılan incelemelerle gümrük beyanlarının doğruluğunu ve gerçekliğini ortaya koymak,  Uygulama sırasında yapılan firma ziyaretleri ile yükümlülerin gümrük idaresi ile yaşadıkları sorunları yerinde tespit etmek ve rehberlik faaliyetlerinde bulunmak, Amacıyla yürütülen modern bir denetim şeklidir.

29 2013 Yılı Sonradan Kontrol Uygulaması  Bakanlığımızda Sonradan Kontrol işlemleri, Risk analizine dayalı, planlı ve sistematik olarak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.  2013 yılında 125’i Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalardan oluşmak üzere toplam 427 yükümlü Sonradan Kontrole alınmıştır.

30  Gümrük İdarelerince yapılan ek tahakkuk işlemleri ve düzenlenen idari para cezalarının tahsilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olarak görülen dolaylı temsilcilerin (Gümrük Müşavirleri) hangi durumlarda sorumlu olup hangi durumlarda sorumlu olmayacağı, Genel Müdürlüğümüzce taslağı oluşturulan ve ilgili birimler ile müşavir derneklerine görüş için sunulan Tahsilat Tebliğinde açıkça ortaya konulmaktadır. EK TAHAKKUK ve PARA CEZALARINDA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN SORUMLUĞU YENİDEN DÜZENLENİYOR

31 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


"Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 13 Kasım 2013 - İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları