Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

2 İKY Bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi beklenen insan kaynaklarının seçilmesinden yerleştirilmesine, eğitilmesinden tutundurulmasına, terfi ettirilmesinden emekli edilmesine kadar uygulanan yönetsel süreçlerin toplamıdır.

3 İKY Özel Sektör-Kamu Sektörü İKY Açısından Benzerlikler
Örgütün beşeri tarafı ile ilgilidir. Belirli yapı ve ilişkiler içerisinde sürdürülür. Çalışanlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesini esas alır. Girdilerden daha çok çıktılar temel alınır. Kalite, verimlilik, performans, etkinlik, kariyer gibi bir takım değerler esas alınır. İK örgütün öz sermayesi olarak kabul edilmekte ve ona yapılan harcamalar yatırım olarak kabul edilmektedir.

4 İKY Özel Sektör-Kamu Sektörü İKY Açısından Farklar
Kamuda kamu yararı, özel sektörde kar düşüncesi ağır basar. Kamuda çalışanların sosyal ve ekonomik hakları, tek yönlü olarak idari otoritelerce belirlenir. Özel sektör karşılıklı görüşmeler yoluyla düzenleme yapar. Kamu hizmetlerinde kural ve biçimsel ilişkiler katıdır. Özel sektör işin niteliğine göre esnek yönetim izleyebilir. Kamuda faaliyetler açıktır ve herkesçe denetlenebilmektedir. Özel sektörde iç denetimler ağırlıklıdır. Kamuda çalışanın iş güvencesi daha çok korunmuştur. Özel sektörde ise, çalışanların iş güvenceleri daha az korunaklıdır.

5 İKY Kamuda İKY’nin İlkeleri Liyakat Kariyer Tarafsızlık Sınıflandırma
Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Din Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Mİ Hizmetleri

6 İKY Kamuda İKY’nin Özellikleri Kapalı kariyerin var olması
Girişte genel öğrenimin esas alınması Merkezi sınavla memur alınması Kıdem ve öğrenim düzeyinin terfiye esas alınması Sınıf ve derce esasına göre ücret belirlenmesi Güvenceli bir statü sağlaması Gelenekçi ve şekilci işleyişe sahip olması Yasal dayanaklarla işler kılınması Yargısal denetimin özel kurallarının bulunması

7 İKY Kamu Görevlileri Devletin, KİT’ler ile diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten personeli ifade eder. Bunlar memurlar ve diğer kamu görevlileridir. Kamu hizmetinin asli-sürekli elemanı sayılabilecek olmakla birlikte kendi özel personel yasaları (veya düzenlemeleri) olan öğretim üyeleri, askeri personel veya hakim-savcılar bu kapsama girer.

8 İKY Kamuda İstihdam Biçimleri Memur İşçi Sözleşmeli Personel
«Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler» İşçi «Memur, sözleşmeli ve geçici personel dışında kalan ve DMK’ya tabi olmayan (iş mevzuatına) tabi olan çalışanlar Sözleşmeli Personel «Zaruri ve istisnai hallere özgü olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç gösteren geçici işlerde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri» Geçici Personel «Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna BK tarafından karar verilen işlerde belirli sınırlar dahilinde çalıştırılan ve işçi sayılmayan görevliler»

9 İKY Kamuda İstihdam Edilen Personel* Hizmet Sınıfı Adet Genel İdare
*Askeri personel gibi bazı hizmet sınıfları eklenmemiştir Hizmet Sınıfı Adet Genel İdare Eğitim Öğretim Yardımcı Hizmetler Sağlık ve Yardımcı Sağlık Emniyet Teknik 76.584 Din 75.483 Mülki İdare Amirliği 1.091 Avukatlık 2.187 Öğretim Elemanları 91.693 Hakim ve Savcı 12.546 Toplam

10 İKY Hizmete Girişte Aranan Genel ve Özel Şartlar Vatandaşlık Yaş
Öğrenim durumu Sağlık Kısıtlılık Askerlik durumu Hizmetin gerektirdiği diğer özel şartlar

11 İKY Memurların Ödev ve Yükümlülükleri Sadakat
Tarafsızlık ve devlete bağlılık Uygun davranış ve işbirliği Emirlere uymak İşbaşında bulunmak Devlet malını korumak Mal bildiriminde bulunmak Resmi belge ve araç-gereçleri iade etmek Kıyafet düzeni

12 İKY Memurların Temel Hakları Memurluk statüsünün kanunla düzenlenmesi
Güvenlik Ceza kovuşturmasına özel güvence İsnat ve iftiralara karşı korunma Müracaat, şikayet ve dava açma İzin Aylık ve yolluk Diğer sosyal haklar (Ölüm, tedavi, aile, doğum gibi) Emeklilik

13 İKY Memurlar İçin Yasaklanmış Faaliyetler
Toplum eylem ve hareketlerde bulunma Grev, sendika kurma ve toplu sözleşme Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma Hediye alma ve menfaat sağlama Gizli bilgileri açıklama İkinci görev Siyasi partilere girme Ayrıldığı kuruma karşı görev alma (ayrılıştan 2 yıl önce-3 yıl sonra)


"Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları