Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Mustafa FERAT Daire Başkanı 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Mustafa FERAT Daire Başkanı 2."— Sunum transkripti:

1

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Mustafa FERAT Daire Başkanı 2

3 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Temel Mevzuat Hususi Hastaneler Kanunu Özel Hastaneler Tüzüğü Özel Hastaneler Yönetmeliği Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yoğun Bakım Tebliği Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği ÜYTE Merkezi Yönetmeliği Diyaliz Yönetmeliği Ağız Diş Sağlığı Yönetmeliği ve diğer. 3

4 4 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

5 5

6 6

7 7 Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinin Bölgelere Göre Dağılımı Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

8 8

9 9

10 10 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

11 Yıllara Göre Hekim Sayısı Artış Oranları 2002Artış Oranı 2008Artış Oranı 2015 Kamu57.291% 1063.536% 969.416 Özel11.766% 9222.598% 2027.272 Üniversite19.568% 2223.973% 2129.081 11 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

12 12 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

13 Yıllara Göre Yatak Sayısı Artış Oranları 2002Artış Oranı 2008Artış Oranı 2015 Kamu 102.589 % 16119.310% 4123.962 Özel13.192% 5820.938% 10942.067 Üniversite26.577% 1329.912% 4936.909 13 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

14 14 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

15 15 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

16 16 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

17 17 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

18 18 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

19 Yıllara Göre Yatak Doluluk Oranları 19 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

20 Yıllara Göre Hastanelerde Ortalama Kalış Günü Oranları 20 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

21 Yıllara Göre Hastanelerde Yatak Devir Hızı Oranları 21 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

22 Yıllara Göre Mortalite Oranları 22 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

23 23 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

24 Kurum Tipi Kurum Sayısı Yatak Kapasitesi Tıp Merkezinden Dönüşüm Ön İzni554.125 Taşınma Ön İzni211.387 Diğer Ön İzin313.798 TOPLAM ÖN İZİN1079.310 Özel Hastanelerde Ön İzin 24 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

25 TIP MERKEZLERİ 11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle tıp merkezleri A, B ve C tipi olarak sınıflandırılmıştır. 25 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

26 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Kurum TipiFaalÖn İzin Alan A Tipi11335 B Tipi 5417 C Tipi583- TOPLAM75052 TIP MERKEZİ 26

27 27 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

28 Yıllar Tıp Merkezi Talepleri Hastane TalepleriTOPLAM 2013171543714 2014212750862 2015241642983 Değerlendirilen Mimari Proje Sayıları 28 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

29 29 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

30 30 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

31 Mimari Proje İnceleme Sürecinde Karşılaşılan Temel Problemler 31 Ruhsata esas proje ve proje inceleme raporunun düzenlendiği eksiklik bildirilen projenin Bakanlığa gönderilmemesi, Özel Hastaneler Yönetmeliği 10. Maddenin son fıkrasının İl Sağlık Müdürlüklerince projeler üzerinde uygulanamaması, Hastane talebi ve projeler arasında uyumsuzlukların bulunması, Bakanlıkla görüşmeye gelen hastane temsilcilerinin mevzuata hakim olmamaları. Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

32 Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Temel Problemler 32 Yönetmelikler, Dağıtımlı Yazılar ve Planlama ve İstihdam Komisyonunun kararlarında belirtilen hususların Bakanlığa tekrar sorulması, Branş ve becayiş taleplerine riayet edilmemesi, Özel Sağlık Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerini atlayarak Bakanlığa başvuru yapmaları, Verilen kadroların aktif kullanılmaması. Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

33 Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek 5. Madde’nin 1. fıkrasının (r) bendi (yatak sayısının 75’e çıkarılıp 1/6 oranında kadro alınması) 33 23.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren bu Yönetmelik hükmünden; -52 hastane yararlanmış olup, 46’sı yatak sayısını 75’e çıkarmıştır. Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

34 Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Madde 34 - Bu madde kapsamına alınan özel hastane sayısı 31, - İşlemleri devan eden özel hastane sayısı 52’ dir. Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

35 Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. George SAND 35 Katılımınız İçin Teşekkürler… Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Mustafa FERAT Daire Başkanı 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları