Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Mustafa FERAT Daire Başkanı

3 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Temel Mevzuat Hususi Hastaneler Kanunu Özel Hastaneler Tüzüğü Özel Hastaneler Yönetmeliği Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yoğun Bakım Tebliği Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği ÜYTE Merkezi Yönetmeliği Diyaliz Yönetmeliği Ağız Diş Sağlığı Yönetmeliği ve diğer. 3

4 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
4

5 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
5

6 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
6

7 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinin Bölgelere Göre Dağılımı

8 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
8

9 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
9

10 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
10

11 Yıllara Göre Hekim Sayısı Artış Oranları
Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Yıllara Göre Hekim Sayısı Artış Oranları 2002 Artış Oranı 2008 2015 Kamu 57.291 % 10 63.536 % 9 69.416 Özel 11.766 % 92 22.598 % 20 27.272 Üniversite 19.568 % 22 23.973 % 21 29.081

12 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
12

13 Yıllara Göre Yatak Sayısı Artış Oranları
Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Yıllara Göre Yatak Sayısı Artış Oranları 2002 Artış Oranı 2008 2015 Kamu % 16 % 4 Özel 13.192 % 58 20.938 % 109 42.067 Üniversite 26.577 % 13 29.912 % 49 36.909

14 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
14

15 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
15

16 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
16

17 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
17

18 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
18

19 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Yıllara Göre Yatak Doluluk Oranları 19

20 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Yıllara Göre Hastanelerde Ortalama Kalış Günü Oranları 20

21 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Yıllara Göre Hastanelerde Yatak Devir Hızı Oranları 21

22 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Yıllara Göre Mortalite Oranları 22

23 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
23

24 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Özel Hastanelerde Ön İzin Kurum Tipi Kurum Sayısı Yatak Kapasitesi Tıp Merkezinden Dönüşüm Ön İzni 55 4.125 Taşınma Ön İzni 21 1.387 Diğer Ön İzin 31 3.798 TOPLAM ÖN İZİN 107 9.310 24

25 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
TIP MERKEZLERİ tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle tıp merkezleri A, B ve C tipi olarak sınıflandırılmıştır. 25

26 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı TIP MERKEZİ Kurum Tipi Faal Ön İzin Alan A Tipi 113 35 B Tipi 54 17 C Tipi 583 - TOPLAM 750 52 26

27 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

28 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Değerlendirilen Mimari Proje Sayıları Yıllar Tıp Merkezi Talepleri Hastane Talepleri TOPLAM 2013 171 543 714 2014 212 750 862 2015 241 642 983

29 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

30 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

31 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Mimari Proje İnceleme Sürecinde Karşılaşılan Temel Problemler Ruhsata esas proje ve proje inceleme raporunun düzenlendiği eksiklik bildirilen projenin Bakanlığa gönderilmemesi, Özel Hastaneler Yönetmeliği 10. Maddenin son fıkrasının İl Sağlık Müdürlüklerince projeler üzerinde uygulanamaması, Hastane talebi ve projeler arasında uyumsuzlukların bulunması, Bakanlıkla görüşmeye gelen hastane temsilcilerinin mevzuata hakim olmamaları.

32 Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Temel Problemler
Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Temel Problemler Yönetmelikler, Dağıtımlı Yazılar ve Planlama ve İstihdam Komisyonunun kararlarında belirtilen hususların Bakanlığa tekrar sorulması, Branş ve becayiş taleplerine riayet edilmemesi, Özel Sağlık Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerini atlayarak Bakanlığa başvuru yapmaları, Verilen kadroların aktif kullanılmaması.

33 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek 5. Madde’nin 1. fıkrasının (r) bendi (yatak sayısının 75’e çıkarılıp 1/6 oranında kadro alınması) tarihinde yürürlüğe giren bu Yönetmelik hükmünden; -52 hastane yararlanmış olup, 46’sı yatak sayısını 75’e çıkarmıştır.

34 Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Madde
Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Madde - Bu madde kapsamına alınan özel hastane sayısı 31, - İşlemleri devan eden özel hastane sayısı 52’ dir.

35 Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir George SAND Katılımınız İçin Teşekkürler…


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları