Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖLYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM – ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTİP BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖLYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM – ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTİP BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 GÖLYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM – ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTİP BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ

2 ÖNSÖZ: Her insan tamamen bilgisiz doğar. Dünyada yaşamını sürebilmek için öğrenmesi, bilgi sahibi olması, eğitilmesi gerekir. Eğitim, eğitme eylemidir. Yani davranış kazandırma çabasıdır. İnsan kişiliğinin oluşmasında en büyük etken eğitimdir. Eğitimden kasıt, sadece okulda, dört duvar arasında verilen dersler veya konular değildir. Eğitim önce aileden başlar. Anne- babaların çocuklarına öğretmiş olduğu her davranış, söz, terbiye eğitimin kapsamına girer. Eğitimli kişilerin toplumdaki yeri başkadır. Eğitimli insan nerede nasıl davranması gerektiğini bilir. İstediği şeyleri elde etmek için neleri nasıl yapması gerektiğini; toplumda kendine yer edinmek için nasıl konuşması gerektiği, nasıl davranması gerektiğini iyi bilir. Eğitimli kişiler toplumun her kesiminden sevgi ve saygı görür. Eğitim, bir ülkenin de gelişmesini sağlayan en önemli hususlardan biridir. Toplumların veya ülkelerin gelişebilmesi için, o ülke veya toplum bireylerinin iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı insanlar olması gerekir. Bizim eğitim sistemimizde ne sadece öğretim ne de sadece eğitim vardır. İkisi beraber yürütülür. Milli Eğitimin amacı, bilgi ile yüklü öğrenciler, vatandaşlar yetiştirmek değildir. Asıl amaç, kendisine, ailesine ve nihayetinde vatanına, milletine faydalı kişiler yetiştirmektir. Eski zamanlarda, toplumlar savaşarak büyüyebiliyordu. Askeri alanda başarılı güçlü olan devletler, diğer devletlerin topraklarını savaşarak kazanıyor, zenginleşiyorlardı. Günümüzde ise eğitime en fazla önem veren devletler, dünyanın en güçlü devletleri sayılmaktadır. Sahip olunan değerlerin çoğu eğitimle kazanılmaktadır. Bu nedenle her toplumda eğitime önem verilmeli, eğitimli insanlar yetiştirilmeye özen gösterilmelidir.

3 PROJENİN ADI Eğitimde Kaliteyi Yükseltip, Başarıyı Artırma Projesi

4 PROJENİN SLOGANI Eğitimde Sevgi İlgi Bilgi Başarı İçin El Ele

5 PROJE YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KURULU İlçe Kaymakamı Murat ŞENER İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin TAŞTEPE Şube Müdürü Hidayet TOPÇU Okul Müdürleri ve Öğretmenler

6 Proje yürütme ve değerlendirme kurulu, 2016 Yılının Mart ayından itibaren her ayın ilk haftasının Salı günü saat 15: 40’ta, projenin gidişatını değerlendirmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kendiliğinden toplanır.

7 PROJENİN AMACI VE HEDEFLENEN BAŞARI DÜZEYİ Sayın Kaymakamımız önderliğinde, eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltip başarıyı artırmak için, İlçemizde bir eğitim seferberliği başlatılmıştır. Öğretmeni, öğrenciyi, veliyi, kütüphaneyi, sivil toplum kuruluşlarını, yani eğitim öğretimde başarı ve kaliteyi artıran tüm imkânları harekete geçirerek, eğitim- öğretimde ilçe genelinde başarı ve kaliteyi yükseltmek ve İlçedeki tüm imkânları köylere götürmektir. Bu projeyle İlçemiz geneline dikilecek olan başarı fidanları, bu eğitim–öğretim yılından itibaren filizlenip boy atmaya başlayacak, ileriki yıllarda herkesi doyuracak kadar meyve verecektir.

8 Hedefimiz 2015 yılında TEOG başarı ortalamamız 294 olup 2016 yılında TEOG başarı ortalamasını 300’e 2017 yılında TEOG başarı ortalamasını 305’e 2018 yılında TEOG başarı ortalamasını 310’a yükseltmektir.

9 Hedefimiz 2015 yılında YGS başarı ortalaması 208 olup 2016 yılında YGS başarı ortalamasını 210’a 2017 yılında YGS başarı ortalamasını 215’e 2018 yılında YGS başarı ortalamasını 220’ye yükseltmektir.

10 Hedefimiz 2015 yılında LYS başarı ortalaması % 74 olup 2016 yılında LYS başarı ortalamasını % 76’ya 2017 yılında LYS başarı ortalamasını %78’e 2018 yılında LYS başarı ortalamasını %80’e yükseltmektir.

11 PROJENİN UYGULAMA SÜRESİ Mart 2016 tarihinde başlayıp 2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecektir.

12 PROJENİN KAPSAMI Gölyaka İlçesi genelindeki resmi kurumları kapsar.

13 PROJENİN KONTROL VE DENETİM EKİBİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri

14 PROJENİN TANITIMI 2016 Mart ayı içerisinde; Sayın kaymakamımız bilgilendirilecektir. İlçe belediye başkanımıza, muhtarlarımıza proje kapsamında bilgilendirilme toplantısı yapılacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve tüm okul müdürlerimizle bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. İlçe ve köylerimizde öğretmenlerle, moral, isteklendirme ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Okul müdürleri, Öğretmenler Kurulu ve veli toplantısı yaparak öğretmen ve velileri bilgilendireceklerdir. Öğrenciler, idareci ve öğretmenler tarafından projeye katılımları ve çalışmalar yapmaları için sürekli yönlendirilecektir.

15 PROJENİN UYGULANMASI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yapacağı Çalışmalar: 1) Projenin koordinasyonunu sağlamak, 2) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Proje Uygulama ve Koordinasyon Ekibini kurmak, 3) Ücretli öğretmen görevlendirmelerinde öncelikli olarak ilgili derslere branşı uygun olanları görevlendirmek, 4) TEOG, YGS ve LYS’ye hazırlık sınavları yapmak, 5) Proje kapsamında açılan kursların, projenin ciddiyetine ve önemine binaen periyodik olarak denetimini yapmak, 6) Öğrencilere yönelik kurs açılacak okulları belirlemek, 7) Kurslara öğrencilerin katılımını sağlayarak kontrol etmek, 8) Okulda uygulanmak üzere okuma saatleri planlamak, 9) İdareci ve öğretmenlerin her türlü ödüllendirilmesinde, proje kapsamında yaptığı çalışmaları da göz önünde bulundurmak, 10) Proje değerlendirme ve yürütme kurulunca uygulanmak üzere alınan kararların uygulamasını sağlamak,

16 Okul Müdürlüğü’nün Yapacağı Çalışmalar 1) Veli, öğrenci ve öğretmenleri proje hakkında bilgilendirmek, 2) Göreve yeni başlayan aday öğretmenler, okul müdürü ve rehber öğretmen tarafından sürekli rehberlik yapılarak yetiştirmek, 3) Öğrencilere yönelik yılsonunda değil de eğitim öğretimin başında il genelinde bulunan ortaöğretim kurumlarına gezi düzenlemek, 4) Çocukların ve okul paydaşlarının eğitim ve yönetim süreçlerine katılımı ve bunun için okulda demokratik bir iklimin oluşturulmasını sağlamak için kurs açılmasını sağlamak, 5) Velinin de katılımını sağlayacak ve öğrencileri faaliyetlerde sergileyecek etkinlikler düzenlemek, 6) İlköğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda bir ortaöğretim kurumuna devam etmeleri, velilere de öğrencilerini mutlaka bir ortaöğretim kurumuna göndermeleri yönünde ikna çalışmaları yapmak, 7) Proje kapsamında okullarda kurulacak komisyonlarda velilere de yer vermek, 8) Kendi başkanlığında okullarında, proje yürütme ve değerlendirme kurulları oluşturmak ve çalıştırmak, 9) Başarılı olan öğretmen ve öğrencilerini, teşvik amacıyla velilerinde katılımını sağlayarak ödüllendirmek, 10) Bilgi yarışmalarını organize etmek, 11) Öğrencileri, boş zamanlarında okula çekebilmek için okulu cazip hale getirmek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem vermek, bilişim teknolojisi sınıfını ve kütüphaneyi sürekli açık tutmak,

17 Öğretmenin Yapacağı Çalışmalar 1) Öğrencilere, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda mutlaka hedefler belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için motive etmek, 2) https://e-kurs.eba.gov.tr sistemindeki tarama ve kazanım testlerini öğrencilere uygulamak, https://e-kurs.eba.gov.tr 3) Konuları hem sınıflarda hem de Destekleme ve Yetiştirme kurslarında sorular çözerek işlemek, 4) Her öğrenciye sorumluluk duygusunun artırılması için seviyelerine uygun belirli gün ve haftalar ile sosyal kulüp çalışmalarında en az bir görev vermek, 5) Okuldaki çocuklar arasındaki farklılıkları zenginlik olarak algılayıp, duyarlı bir şekilde dikkat çekmeden her öğrencinin farklılıklarını olumlu olarak değerlendirmek, 6) Öğrenme sürecinde ihtiyaçlara göre farklı öğrenme ortamlarını çocuklarla birlikte oluşturmak, 7) Sınıflardaki akıllı tahtaların üst düzeyde kullanımını sağlamak, 8) Öğrenme ortamlarındaki teknolojik araçlar çocukların bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma becerilerini geliştirecek biçimde kullanılmaya dikkat etmek, 9) Ölçme ve değerlendirme sürecini, öğrenmeyi destekleyecek biçimde kullanmak, 10) Çocukların ilgileri, yetenekleri ve yönelimleri hakkında, öğrenci ve velileri bilgilendirerek doğru yönlendirmeyi yapmak, 11) Öğrenci ile birlikte, her veli ile ya okulda ya da ev ziyaretleri yaparak birebir görüşüp veliyi sosyal ve ekonomik yönden tanımak, öğrencinin başarılı olması için gerekli işbirliğini yapmak, 12) Branşında, mevcut bilgiyi geliştirebilecek düzeyde uzmanlaşabilmek için sürekli çalışmak, araştırmak ve kendini geliştirmek, 13) Veli ve öğrencilerin projeye katılımlarını sağlamak,

18 Öğrencinin yapacağı çalışmalar 1) Kendisine ulaşabileceği bir hedef belirlemek, 2) Hedefine ulaşmak için uygulanabilir bir plan yapmak, 3) Hedefine ulaşmak için hazırladığı plan dâhilinde azimle, ısrarla ve sabırla çalışmak, 4) Düzenli ve sürekli bir okuma alışkanlığı edinmek, 5) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak, 6) Öğretmen ve arkadaşlarını sevip- saymak, okulun koyduğu kurallara uymak, 7) Okula düzenli devam etmek,

19 Velinin Yapacağı Çalışmalar 1) Öğrencinin çalışma planına uygun çalışmasını takip etmek, 2) Öğrenciye verilen sorumlulukların yerine getirilmesine yardımcı olmak, 3) Öğretmene ev ziyaretlerinde gerekli bilgileri vererek öğrenci başarısı için işbirliğine açık olmak, 4) Öğrencilerin ders çalışma vakitlerinde televizyon, radyo vb. araçları kapalı tutmak. 5) Kurslara öğrencinin devamını sağlamak, 6) Öğrenciye evde imkânlar ölçüsünde bir çalışma odası veya ortamı hazırlamak, 7) Öğrenci ile ilgili okula çağrıldığı zaman veya veli toplantılarına mutlaka katılmak, 8) Öğrenciye sürekli moral vermek,

20 ÖDÜLLENDİRME Proje kapsamında açılan kurslara katılarak, LYS ve TEOG sınavlarında ilçe bazında ilk 20’ye girenler gezi ile ödüllendirilecek. TEOG ve LYS sınavlarında Birinciye Notebook, ikinciye tablet, üçüncüye fotoğraf makinası verilecektir.

21 PROJEYE MADDİ DESTEK SAĞLAYACAK OLAN KURUM VE KURULUŞLAR 1) Kaymakamlık 2) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3) Sivil toplum kuruluşları 4) Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar

22 PROJENİN MALİYETİ TEOG YGS ve LYS’ ye uygun hazırlanmış soru bankası ve yaprak test ücreti: 5.000 TL. Deneme sınavları: 3000 TL. TEOG ve LYS sınavlarında Birinciye Notebook, ikinciye tablet, üçüncüye fotoğraf makinası: 4000 TL. İlk 20’ye giren öğrencilere gezi: 5000 TL. TOPLAM: 17.000 TL. (Tahmini rakam) “Her eylemin atası bir düşüncedir.” Gerçeğinden hareketle başarmak için düşündük, istedik, karar verdik ve bu projeyi hazırlayarak yola çıktık. Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermayesi; çalışanlarının bilgisi, becerisi, tecrübesi ve başarma azmidir. Bu nedenle en büyük güvencemiz çok değerli idareci ve öğretmenlerimiz ile geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizdir. Bu proje komisyonumuz tarafından hazırlanıp imza altına alınmıştır.

23 TEŞEKKÜR EDERİZ

24


"GÖLYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM – ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTİP BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları