Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORDU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ben de Başarabilirim Projesi (AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA) HAZIRLAYANLAR Gökhan MELİKOĞLU Ordu Tek.Lise.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORDU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ben de Başarabilirim Projesi (AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA) HAZIRLAYANLAR Gökhan MELİKOĞLU Ordu Tek.Lise."— Sunum transkripti:

1 T.C. ORDU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ben de Başarabilirim Projesi (AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA) HAZIRLAYANLAR Gökhan MELİKOĞLU Ordu Tek.Lise ve End.Mes.Lisesi Müdürü Mustafa AKKOZ Ordu Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Bilal ŞAHİN Güzelordu Meliha-Lütfü Türkmen İlkokulu Müdürü Yusuf AKARSU Karşıyaka İlkokulu Müdürü Projenin Hazırlanmasında Katkıda Bulunanlar Tuncay YILMAZ Ordu Tek.Lise ve End.Mes.Lisesi Öğrenmeni Erhan ÇİFTÇİ Ordu Tek.Lise ve End.Mes.Lisesi Öğretmeni Hüseyin SEVGEN Ordu Tek.Lise ve End.Mes.Lisesi Öğretmeni

2 PROJENİN ADI Ben de Başarabilirim Projesi PROJENİN GEREKÇESİ Ordu ilindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul,ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin akademik başarının arttırılması. PROJENİN ÖZETİ Ordu ilinde öğrencilerin akademik başarısını artırmak amacıyla bir eylem planının hazırlanarak il düzeyinde tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda uygulanması. PROJENİN AMACI - Ordu ilindeki öğrencilerinin akademik başarısının arttırılması. - Ordu ilinin YGS, LYS ve SBS sınavlarındaki il sıralamasının yükseltilmesi.

3 PROJENİN HEDEFLERİ 1. Okul yönetimi- Öğretmen- Veli-Öğrenci iletişiminin sağlanması. 2. Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin yeterli hale getirilmesi. 3. Okul yönetimlerinin öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate almalarının sağlanması. 4. İl/İlçe ve okul düzeyinde yapılan ortak sınavlar ve ders öğretmenin yaptığı sınavlarda öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi. Öğrenilemeyen konuların tekrarının yapılarak öğrencilerin öğrenmelerinin sağlanması. 5. Öğrencilere aldıkları eğitim doğrultusunda hedef belirlemelerine yardım edilmesi. 6. Öğrencilere, öğrenme özelliklerinin gerektirdiği etkili ders çalışma metot ve teknikleri konusunda eğitim verilmesi. 7. İhtiyaçlara göre okullarda sınavlara hazırlama ve yetiştirme kursları açılması. 8. Sınıftaki bir öğrenci/öğrenciler arasında herhangi bir dersin /derslerin başarı oranı en az %40 olması. 9. Okullarımızda esnek öğretim sınıf kavramı anlayışının yaygınlaşması. 10. Sınıf ve okul görselliğinin yaygınlaşması.

4 KAPSAM Ordu İlindeki resmi ve özel İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu öğrencileri DAYANAK  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  222 Sayılı İlköğretim Kanunu  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği  Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği  Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi

5 TANIMLAR İl Proje Koordinasyon Kurulu: İl Milli Eğitim Müdürünün başkanlığında,il eğitim denetmenleri başkanı,bir müdür yardımcısı eğitim-öğretimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, 1 lise, 1 ortaokul ve 1 ilkokul müdüründen oluşur. İlçe Proje Yürütme Kurulu: İl merkezinde milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısı/şube müdürünün, ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında eğitim öğretimden sorumlu şube müdürü,en az 2 lise müdürü,en az 2 ortaokul müdürü ile en az 2 ilkokul müdüründen oluşur. Okul Proje Yürütme Kurulu: a)Lise okulları: Okul müdürü ya da okul müdürünün belirleyeceği müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı başkanlığında, okul rehber öğretmenleri, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil, tarih dersi zümre başkanlarından oluşur b)Ortaokulları: Okul müdürü ya da okul müdürünün belirleyeceği Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı başkanlığında, okul rehber öğretmeni, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve yabancı dil dersi zümre başkanlarından oluşur. c)İlkokulları: Okul müdürü ya da okul müdürünün belirleyeceği Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı başkanlığında, okul rehber öğretmeni , yabancı dil dersi ve Sınıf zümre başkanlarından oluşur. İl Eylem Planı: YGS – LYS ve SBS' de başarıyı arttırmaya yönelik İl Proje Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve tüm ilde uygulanacak olan plandır. Okul Eylem Planı: İl eylem planı doğrultusunda okulda yürütülecek eylem planıdır. Proje Takip Raporu: Proje ekiplerinin proje çalışmaları, ilgili aylık ve dönemlik olarak hazırlanan raporudur.

6 PROJE PAYDAŞLARI  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri  İl Eğitim Denetmenleri  Okullar  Öğretmenler  Rehberlik Araştırma Merkezleri  İl/İlçe Halk Eğitim Merkezleri  Öğrenciler  Veliler PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLAR  İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri  İl/İlçe Çalışma Grupları  Okul Müdürlükleri BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ ARALIK 2012 – EYLÜL 2016 Tarihleri arasında

7 PROJENİN MALİYETİ Yapılacak çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek kaynak ihtiyacı, Ordu Valiliği, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,Okul müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri,gönüllü kuruluşlar, ve okul aile birlikleri tarafından imkânlar ölçüsünde karşılanacaktır. PROJE RAPORLARI Okul Proje Yürütme Kurulu, bir önceki aya ait "Proje Takip Raporu" nu her ayın ilk beş iş gününde İlçe Proje Yürütme Kuruluna, İlçe Proje Yürütme Kuruluda dönem sonunda "İlçe Proje Dönem Raporu" olarak İl Proje Koordinasyon Kuruluna sunacaktır. PROJE PORUMLULARI İl Milli Eğitim Müdürlüğü:İl Proje Koordinasyon Kurulunun çalışmalarından, İlçe Proje Yürütme Kurulunun çalışmalarının izlenmesinden ve projenin il genelindeki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda uygulanmasından sorumludur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: İlçe Proje Yürütme Kurulunun çalışmalarından, Okul Proje Yürütme Kurullarının çalışmalarının Okul Müdürlüğü: Okul Proje Yürütme Kurullarının çalışmalarının

8 PROJE KURULLARI A)İl Proje Koordinasyon Kurulu Görev Tanımı
1. Proje kapsamında il düzeyinde gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlerinden İl Milli Eğitim Müdürüne karşı sorumludur. 2. İlçelerden gelen İlçe Proje Koordinasyon Kurulunun dönem sonu raporlarını inceleyerek İl'e ait veri tabanı oluşturur. 3. İlçelerde ve okullarda projenin uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili her türlü tedbiri alır. 4. Her eğitim-öğretim yılında okullarda birinci dönem 1, ikinci dönem 1 olmak üzere il genelinde toplam 2 (iki) sınav planlar ve yapar. 5. Öğretim yılı içinde İlçe Proje Yürütme Kurullarına rehberlik yapar. 6. Kurumlar ve kurullar arası koordinasyonu sağlar.

9 7. Koşulları uygun olan ilkokul ve ortaokullarda tahtayı görebilmeleri için tüm öğrenciler
sınıfın ön tarafına dönük ve her öğrenci ön sırada olacak biçimde Matematik ve Fen ve teknoloji Dersleri ile Türkçe-Sosyal Bilgiler-İngilizce Dersleri olmak üzere iki farklı esnek öğretim sınıf kavramı anlayışının ilde yaygınlaştırılması sağlanır. 8. Projenin uygulanması sırasında İlçe Proje Yürütme Kurulu ya da Okul Proje Yürütme kurullarından gelebilecek öneriler doğrultusunda projede gerekli değişiklikleri yapar. 9. Projenin amacına ulaşması için il genelinde bilgilendirme, tanıtım ve gerekli görülen eğitim etkinliklerini (Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler, konferanslar, bilgilendirme toplantıları, vs.) planlar ve gerçekleştirir. 10. SBS ve YGS - LYS sonuçlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve proje kapsamındaki okullara gönderilmesini sağlayarak. a)Başarı ortalaması il ortalamasının altında olan ilçelerde ek çalışmalar yapılmasını önerir ve yapılacak çalışmaları izler. b)İlde bir sonraki merkezi sınavlarda okul ve dersler bazında hedeflenen başarı oranının belirlenmesin sağlar. 11. Yazılı Sınav Sonuçlarına ait Sınıf Ortalamalarını Gösterir Çizelgenin proje kapsamındaki okullara gönderilerek kullanılması sağlar. 12- Projenin il genelindeki ilkokul,ortaokul,ortaöğretim okullarında uygulanmasını sağlar.

10 B)İlçe Proje Yürütme Kurulu
Görev Tanımı: 1. Proje kapsamında ilçe düzeyinde gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlerinden İlçe Milli Eğitim Müdürüne karşı sorumludur 2. Okullardan her ay gelecek olan Proje Takip Raporunu inceler ve projenin uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili her türlü tedbiri alır. 3. Dönem sonunda okullardan gelen Okul Proje Dönem Raporları'nı ilçe raporu haline dönüştürerek "İlçe Proje Dönem Raporu" olarak İl Proje Koordinasyon Kuruluna gönderir. 4. Koşulları uygun olan ilkokul ve ortaokullarda tahtayı görebilmeleri için tüm öğrenciler sınıfın ön tarafına dönük ve her öğrenci ön sırada olacak biçimde Matematik ve Fen ve teknoloji Dersleri ile Türkçe-Sosyal Bilgiler-İngilizce Dersleri olmak üzere iki farklı esnek öğretim sınıf kavramı anlayışının ilçede yaygınlaştırılması sağlanır.

11 5. İl Proje Koordinasyon Kurulu tarafından gönderilen SBS ve YGS - LYS sonuçlarının önceki yıllara ait sınav sonuçları ile birlikte okullar ve dersler bazında ile karşılaştırılarak ilçenin başarı durumları incelenerek a)Okullarda, okul ve dersler bazında hedeflenen başarı oranının ulaşmak için yapılacak çalışmaları izler. b)Okullar ve dersler bazında başarı ortalaması ilçe ortalamasının altında olan okullarda ek çalışmalar yapılmasını önerir ve yapılacak çalışmaları izler. c)İlçedeki okulların bir sonraki merkezi sınavlarda okul ve dersler bazında hedeflenen başarı oranının belirlenmesin sağlar. 6. İl'in yaptığı merkezi deneme sınavlarının uygulanmasıyla ilgili tedbirler alır ve sonuçlarla ilgili değerlendirmeler yapar. 7. Halk eğitim merkezi müdürleriyle işbirliği yapılarak sınavlar hazırlama kursları açılması sağlanır.

12 8. İl Proje Koordinasyon Kurulu tarafından gönderilen SBS ve YGS - LYS sonuçlarının
önceki yıllara ait sınav sonuçları ile birlikte okul ve derslerin ilçe bazında karşılaştırılarak başarı durumları incelenerek a)İlçede, okul ve dersler bazında hedeflenen başarı oranının ulaşmak için yapılacak çalışmaları izler b)Okul ve dersler bazında başarı ortalaması ilçe ortalamasının altında olan okullarda yapılacak olan ek çalışmalar izler. 9. Yazılı Sınav Sonuçlarına ait Sınıf Ortalamalarını Gösterir Çizelgenin proje kapsamındaki okullara kullanılmasını izler 10.İlçe Proje Yürütme Kurulu,her ay toplanarak yapılan çalışmaları değerlendirir. Bu çalışmaları raporlandırır. 11.İl Proje Yürütme Kurulu tarafından ilçede yapılması planlanan etkinlikleri (Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler, konferanslar, bilgilendirme toplantıları, vs.) gerçekleştirir.

13 D)Okul Proje Yürütme Kurulu
Görev tanımı: 1. Proje kapsamında okul düzeyinde gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlerinden okul müdürüne karşı sorumludur. 2. Okul yönetimi- Öğretmen- Veli-Öğrenci iletişiminin en üst seviyede sağlanması amacıyla çalışmalar yapar 3. Tahtayı görebilmeleri için tüm öğrenciler sınıfın ön tarafına dönük ve her öğrenci ön sırada olacak biçimde Matematik ve Fen ve teknoloji Dersleri ile Türkçe-Sosyal Bilgiler İngilizce Dersleri olmak üzere iki farklı esnek öğretim sınıf kavramı anlayışının ( koşulları uygun olan ilkokul ve ortaokullarda) sınıflarda yaygınlaştırılması sağlanır. 4. Gerek İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan "İl Başarı Değerlendirme ve Deneme Sınavları", gerekse okul müdürlüğünün kendi planlaması çerçevesinde yaptığı tüm sınavlar ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin projeye uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. 5. Sınav analizlerinin yapılmasına ve öğrenci başarısının yükseltilmesine yönelik gerekli her türlü tedbiri alır.

14 6. Sınav analizlerinin sonunda, zümre öğretmenlerince
Ortaöğretim okulları için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı dil, Tarih, Felsefe, Seçmeli derslerinde, Ortaokullar için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil derslerinde, İlkokullar için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil derslerinde tespit edilen tam öğrenilmeyen konularda (öğrencinin konu bazlı değerlendirilmesi sonucunda başarı oranının %40'nin altında olması durumunda ) başarısız öğrencilere yönelik kurs/ek ders verilmesini sağlar. 7. Koşulları uygun olan ilkokul ve ortaokullarda tahtayı görebilmeleri için tüm öğrenciler sınıfın ön tarafına dönük ve her öğrenci ön sırada olacak biçimde Matematik ve Fen ve teknoloji dersleri ile Türkçe-Sosyal bilgiler-İngilizce dersleri olmak üzere iki farklı esnek öğretim sınıf kavramı anlayışının yaygınlaştırılması sağlanır.

15 karşılaştırılarak başarı durumları incelenerek
8. İl Proje Koordinasyon Kurulu tarafından gönderilen SBS ve YGS - LYS sonuçlarını önceki yıllara ait sınav sonuçları ile birlikte okul ve derslerin okul bazında karşılaştırılarak başarı durumları incelenerek a)Okulda, okul ve dersler bazında hedeflenen başarı oranının ulaşmak için yapılacak çalışmaları izler b)Okul ve dersler bazında başarı ortalaması ilçe ortalamasının altında olan okullarda yapılacak olan ek çalışmalar izler. 9. Öğrenci Çalışmalarının Sergilenmesi,eğitim yöneticileri ve öğretmenler tarafından sınıfta ve okulda öğrenci çalışmalarının sergilenmesine önem verilmesi sağlanır. 10.Okulda,yazılı Sınav Sonuçlarına ait Sınıf Ortalamalarını Gösterir Çizelgenin kullanılmasını sağlanır. 11.Okulda yapılan proje çalışmalarını değerlendirmek üzere aylık değerlendirme toplantıları yapar. Yapılan çalışmalarla ilgili aylık Proje Takip Raporunu ve dönem sonunda Okul Proje Dönem Raporu'nu İlçe Proje Yürütme Kuruluna gönderir. EKLER : 1-İlköğretim Kurumlarında Sınıf Düzeni 2-Sınıf ve Okul Görselliği 3-Yazılı sınav Ortalamaları Çizelgesi SBS ile YGS ve LYS Sıralamaları

16 Ben de Başarabilirim Projesi İL EYLEM PLANI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 1 İl Proje Koordinasyon Kurulu ile İlçe Proje Yürütme Kurullarının oluşturulması, İl / İlçe düzeyinde kurum ve ekipler arasında koordinasyonu sağlamak. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ARALIK-2012 2 İlçe Proje Yürütme Kurullarına proje hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması. İlçe Proje Koordinasyon ekiplerinin projenin uygulamaya konmasından önce, ilçelerdeki eğitim-öğretim kurumları nezdinde gerekli bilgilendirmeyi yapabilmelerini sağlanmak. İl Proje Koordinasyon Kurulu 3 Eğitim kurumlarının müdürlerinin proje hakkında bilgilendirilmeleri. Eğitim-Öğretim için yapılacak kurul toplantıları öncesinde eğitim kurumları yöneticilerinin proje hakkında bilgilendirilmesini sağlamak. İlçe Proje Yürütme Kurulları

17 YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 3 Öğretmenlere Projenin tanıtılması ve proje görevlerinin bildirilmesi. Projenin başlamasıyla kurul toplantılarında öğretmenlere proje ve görevler hakkında bilgilendirme yapmak. Okul Müdürlüğü ARALIK-2012 4 Okullarda Proje Yürütme Kurullarının oluşturulması. Projenin okullarda yürütülmesini sağlamak. ARALIK-2012* 5 Velilere çocukların haftalık ders programlarının, çalışma programlarının ve dersine giren öğretmenleri ile iletişime geçebilecekleri saatlerin yazılı olduğu dokümanların gönderilmesi ve okulun web sayfasından yayınlanması. Veli öğretmen işbirliğini etkili hale getirmek.

18 YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 6 Ders dışı zamanlarda okullarda öğrencilerin öğretmenlerine derslerle ilgili sorular sorabileceği, birlikte çalışabilecekleri uygun ortamların hazır hale getirilmesi. Öğrenci akademik başarısını artırılmak Okul Müdürlüğü ARALIK-2012* 7 Son iki yıla ait YGS-LYS veya SBS/OYS başarı durumlarının okul ve dersler bazında çıkarılması ve sonuçların değerlendirilmesi Okulların performanslarının yıllara göre karşılaştırılabilmesi ve proje bitimindeki performanslarının karşılaştırmalı analizlerinin yapılmasını sağlamak. Okul Proje Yürütme Kurulu ARALIK-2012*** 8 Son iki Son iki yıla ait YGS-LYS veya SBS/OYS başarı durumlarının okul ve dersler bazında yapılan değerlendirme sonucunda okulda ve derslerde hedeflenen başarı oranının tespit edilmesi. Son iki yılın ortalamasının yükseltilmesi için hedef koymak Öğretmenler Kurulu ve Branş Zümre Öğretmenler Kurulları ARALIK-2012

19 YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 9 Sınav Analiz Programı'nın okullara kurulması. Öğrenci akademik başarısının ortak analiz programı üzerinden takibini yapmak. Okul Proje Yürütme Kurulu ARALIK-2012* 10 Sınıf Rehber öğretmenlerinin her eğitim öğretim dönemi başında sınıfındaki tüm öğrencilere yönelik hazırlanan "Veli Görüşme Planı” Okul Proje Yürütme Ekibi'nin koordinasyonunda uygulanması. Öğrencinin daha iyi tanınması, Öğretmen -Veli -Okul işbirliğinin arttırmak Sınıf Rehber Öğretmenleri 11 Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin sınıf rehber öğretmenlerine yönelik, öğrenciyle etkili iletişim, çoklu zekâ nasıl belirlenir, nasıl desteklenir ve yeni YGS-LYS ve SBS sistemi vb. konularında verecekleri seminerleri planlanması. Sınıf rehber öğretmenlerinin öğrenci ve velilere yönelik verdikleri rehberlik hizmetlerini desteklenmek. Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)

20 YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 12 Liselerde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Ortaokullarda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil Dersleri, İlkokullarda sınıf/varsa branş zümre öğretmenler kurulu okul müdürlüğünce yapılacak bir planlama ile ayda en az 1 defa toplanması. İşlenen konularda paralelliği ve ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik proje çerçevesinde çözümler üretmede zümre öğretmenleri arasında birlikteliği sağlamak. Okul Proje Yürütme Kurulları ARALIK-2012* 13 Öğrenci Meclisleri en az ayda bir toplanarak öğrenci başarısını arttırılması için yapılacak çalışmalar konusunda öneriler hazırlayarak okul müdürlüğüne sunulması. Öğrenci istek ve görüşlerinin göz önünde bulundurulmasını sağlanmak. Okul Müdürlüğü YIL BOYUNCA

21 YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 14 Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin öğretim yılı başında belirlenerek bu öğrencilerin açılacak kurslara devamlarının sağlanması. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin sınavlara hazırlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak. Okul Proje Yürütme Kurulu KASIM/ ARALIK 2012 15 Sınıf rehber öğretmenlerinin, okul rehber öğretmeniyle işbirliği içinde, öğrencilerin başarı gelişimini takip ederek, deneme sınavları ve derslerinde başarı grafiği yükselmeyen öğrencilerle birebir ilgilenmesi. Yaptıkları çalışmaları aylık raporlar halinde Okul Proje Yürütme Ekibi'ne sunması. Başarısı düşük olan öğrencilerin yakından izlenerek gerekli tedbirleri alınmak ve desteklemek. Sınıf Rehber Öğretmeni YIL BOYUNCA

22 YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 16 Okulların proje kapsamında yaptıkları çalışmaları, elde ettikleri sonuç ve değerlendirmeleri kapsayan "Dönem Sonu Proje Raporu" nu il/ilçe Proje Koordinasyon Ekibine göndermeleri. Süreci takip etmek Okul Proje Yürütme Ekibi 1.VE 2. DÖNEM SONU 17 İlçe Proje Koordinasyon Ekibinin, okulların gönderdikleri "Okul Proje Dönem Raporu“ nu, ilçeye ait değerlendirme raporuna dönüştürerek İl Proje Koordinasyon Ekibine göndermesi. İl genelinde başarı durumuna ilişkin veri tabanı oluşturmak, gelişim sürecini izlemek. İlçe Proje Koordinasyon Ekibi 18 İl Proje Koordinasyon Ekibinin, ilçelerden gelen raporları incelemesi ve tespit edilen sorunlar üzerinde yapılabilecek iyileştirme çalışmalarını belirlemesi. Süreci takip ve değerlendirilmek. İl Proje

23 YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 19 Seçmeli derslerin tanıtımının yapılarak bir sonraki öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı tercih yapmalarının sağlanması. Öğrencilerin bilinçli olarak seçmeli ders tercihlerini sağlanmak. Okul Müdürlüğü YIL BOYUNCA 20 İl başarı değerlendirme sınavları, SBS,YGS,LYS deneme sınavlarının yapılması. Sınav sonuçlarının analiz edilerek değerlendirilmesi, ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılması. İl/ilçe/okul/öğrenci başarı durumlarının tespit etmek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl/İlçe Proje Koordinasyon Ekipleri, 21 Okulda yapılan yazılı sınavların şube/sınıf bazında başarı ortalamalarını bilgisayar ortamında izlenmesi.*** Şubelerin başarı oranlarını izlemek. Okul Müdürlüğü-Okul Proje Yürütme Ekibi ÖĞRETİM YILI

24 YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI
NO YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUK UYGULAMA DÖNEMİ 22 Bir sınıftaki öğrenci veya öğrenciler bazında herhangi bir dersin /derslerin başarı oranı en fazla %40 olanlar için başarıyı arttırma çalışmalarının yapılması.**** Derslerin başarı oranının %40’ın üzerine çıkarılmak. Okul Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI BOYUNCA 23 İl Proje Yürütme Ekibi'nin Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan başarı değerlendirme sınavları ile YGS-LYS ve SBS sınavlarında başarı grafiği yükselen öğrenci, öğretmen ve idarecilerin ödüllendirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teklifte bulunması. Başarıyı ödüllendirerek isteklendirmeyi artırmak. İl Proje Yürütme Kurulu 24 İl Proje Yürütme Ekibi tarafından ödüllendirilmesi teklif edilen başarılı öğrenci, öğretmen ve okulların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilerek Valiliğe teklifte bulunması. Başarının ödüllendirilerek devamının sağlanmak. İl Milli Eğitim Müdürü

25 *: Bu tarih, eğitim öğretim yılına mahsus olup daha sonraki öğretim yıllarında ise ders yılı başlama tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde yapılacaktır. **: 2011 ile 2012 SBS/OYS ile YGS ve LYS sınav sonuçları bu proje ekinde gönderilmiş olup daha sonraki yıllara ait sonuçlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilecektir. ***: Bu izleme formu proje ekinde gönderilmiştir. ****: Yapılacak Çalışmalar: 1. Söz konusu ders/derslerin branş öğretmeleriyle programın hedefleri, öğretim yöntemi, öğrencinin/öğrencilerin özel durumu, Sınıf ve öğretim ortamı gibi boyutlar açısından, başarısızlığa yol açan her türlü yetersizliklerin giderilmesine,ilişkin gerekli çalışma ve düzenlemelerin okul yönetimi,rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmenleriyle birlikte ele alınarak gerekli çalışmalar yürütülecektir. 2. Bu çalışmalar okulda adı geçen ilgililerce sürdürülecek ve aylık olarak yapılacak toplantılarda değerlendirilecektir. 3. Zümre-Zümrelerce çözümlenemeyen veya bölge bazında genel özellik gösteren başarısızlık ve diğer eğitsel sorunlar varsa bu sorunların Okul Proje Yürütme Ekibi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirme sonucunda çözüm bulunamaması halinde sorunun İl/İlçe Proje Yürütme Ekibine bildirilmesi.


"T.C. ORDU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ben de Başarabilirim Projesi (AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA) HAZIRLAYANLAR Gökhan MELİKOĞLU Ordu Tek.Lise." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları