Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARA HAZIRLANMA VE BAŞARIYI ARTIRMA EYLEM PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARA HAZIRLANMA VE BAŞARIYI ARTIRMA EYLEM PLANI."— Sunum transkripti:

1 T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARA HAZIRLANMA VE BAŞARIYI ARTIRMA EYLEM PLANI

2

3 İDARECİ/ÖĞRETMEN/PERSONEL BİLGİLERİ

4 OKUL/KURUM/ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

5 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME ÖĞRENCİ SAYILARI

6 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI

7 1- Doğrudan Eğitim Faaliyetleri
EYLEM PLANI 1- Doğrudan Eğitim Faaliyetleri Başarılı öğrencilere verilecek ödüller önceden duyurulacaktır. Öğrencileri okumaya karşı ilgilerini canlı tutmak için ‘’Kitap Münazaraları Projesi’’ uygulanacak. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine ayda bir deneme sınavı yapılacaktır. Tüm öğrencilere konu anlatımdan sonra öğretmenler tarafından konu tarama testi yapılacaktır. Beden ve ruh sağlığının başarıyı etkileyici unsur olduğu düşüncesiyle sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yerel imkanlarla desteklenecektir. Öğrencilerin sosyal yönlerinin güçlenmesi için Manisa’ya ve diğer il ve ilçelere geziler düzenlenecektir. Öğrencilerin dış dünyayı tanımaları için Yeşilay, Kızılay gibi kurum mensupları davet edilerek belli konularda öğrencileri bilinçlendirmeleri sağlanacak. Eğitim öğretim dönemi sonunda okul ve bağlı kurum müdürleri tarafından üstün gayret gösteren komisyon tarafından belirlenen öğretmen ve idareciler Saruhanlı Kaymakamlığınca ödüllendirilecektir. Öğrencilere İngilizceyi öğrenmek ve ilgiyi bu yönde arttırmak amacıyla DynEd kullanımı üzerinde durulacak. Okullarımız ve öğrencilerimiz arasında tatlı bir rekabetin oluşması için bilgi yarışmaları tertip edilmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi. İdare tarafından yapılacak çalışmalar basın ve internet yoluyla halka duyurulacaktır. Tüm 1-8 İlköğretim Okulları ve Ortaöğretim Kurumlarında Matematik dersinin sevdirilmesi, projeler yapılması, yarışmaya katılımın sağlanması ve Matematik başarısının arttırılması için Matematik Kulüplerinin kurulması, okul kulüp çalışmaları yapılması, ‘’Benim Eserim Proje’’ yarışmasına katılımın sağlanması.

8 2-Çevre Okul Aile İşbirliği
Ailelerin ekonomik nedenlerle eğitime ilgisiz kalmaları başarısızlık sebepleri arasında ilk sırada yer aldığından gerek okul aile birliği toplantılarında veya aileler evlerinde ziyaret edilerek eğitime olan ilgilerinin sağlanması. Velilerin ilgisizliği nedeni ile çocukların sokağın ve televizyonun olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için sportif sanatsal ve kültürel kursların çalışmalarına devam edilmesi, Mayıs ayı içerisinde Ortaokullar arası Tiyatro yarışmalarının düzenlenmesi. Okul aile birliklerinin daha işler hale getirilmesi, ayrıca sınıf aile birlikleri oluşturularak velilerle okul arasındaki diyalogun arttırılması, en iyi dergi yarışması açılması. Ana baba eğitimi konusunda uzman kişilerden destek alınarak yıl boyunca ana baba eğitimi konusunda seminerler verilmesi, kişisel gelişim uzmanı çağırılması. Her okulda sınıflar bazında yapılan veli toplantıları, veli görüşmeleri ve veli ziyaretleri ile ilgili istatistiki bilgiler tutulması. ( Çetele tutulacak)

9 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokullarda Uygulanacak Okul Başarı Eylem Planı
SIRA NO FAALİYET ÇALIŞMAYI YAPACAK SORUMLULAR ÇALIŞMAYA KATILACAKLAR TARİH 1 Her okulda Başarıyı Artırma Okul Eylem Planı Komisyonu kurulması.Komisyon okul müdürlükleri tarafından plan halinde hazırlanıp,ilçe Müdürlüğüne sunulması. Türkçe Öğretmeni Matematik Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Din K.ve Ahlak Bil.Öğretmeni Tüm Branş Öğretmenleri 10-14 Ekim 2014 2 TEOG Hazırlık kursları Yönergesi ve takvimi doğrultusunda yetiştirme kurlarının planlanması ve açılması Okul İdaresi ve ilgili ders öğretmenleri İlgili ders öğretmenleri 15-17 Ekim 2014 3 Kursa katıla öğrencilere en az ayda bir defa deneme sınavı yapılarak sonuçlarının komisyon tarafından değerlendirilerek raporlaştırılması Ders yılı boyunca 4 Deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi Okul İdaresi Öğrenciler 5 Düzeyi düşük görülen öğrencilerin velileri ile görüşerek gerekli tedbirlerin alınması Okul İdaresi ve ilgili ders öğretmenleri, rehberlik servisi Okul idaresi, Rehberlik servisi ve veliler

10 6 8. Sınıf öğrencilerine çeşitli ortaöğretim kurumlarını gezdirerek liseler hakkında genel bilgi edinmelerini sağlamak Okul İdaresi ve ilgili ders öğretmenleri Okul İdaresi ve ilgili ders öğretmenler ve öğrenciler Kasım - Aralık 2014 7 Okul Stratejik Planlar yapılarak,okulun gelişmeye,iyileştirmeye açık alanlarının tespitinin yapılması ve ekipler oluşturularak buna yönelik olarak faaliyetler planlanması. Okul Müdür Yrd. Sınıf-Branş Öğretmenleri Okul Md.Yrd. Kasım ayı 8 Sınav başarısının artırmaya yönelik rehberlik servisi tarafından ders saati dışında velilere seminerler verilmesi. Verilecek seminerler. 1-Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri 2-Motivasyon 3-TEOG tanıtım çalışmaları 4-Mesleki rehberlik tanıtımları 5-Üst öğretim kurumlarının tanıtılması Branş Öğretmenleri 5,6,7,8 sınıflar Ders yılı boyunca 9 Etüd ve kurs çalışmalarının tüm okullarımızca yürütülmesi, Rehber Öğretmen Ders Yılı Boyunca 10 Öğrencilerin TEOG başarısını artırmak ve kişisel gelişimlerini sağlamak için uzman kişilerden yardım alınıp seminerler düzenlenmesi; Hızlı okuma teknikleri semineri Verimli ders çalışma yöntemleri Test yöntemleri ve test çözme teknikleri 11 Tüm sınıflarda sınıf ve ders öğretmenleri öğrenci velilerinin evlerine yılda en az 1defa ziyaret yapılması.Ders çalışma ortamı ve aile durumları hakkında tespitler yapılması. Tüm Öğretmenler 5,6,7,8 .sınıflar

11 12 Üst öğretim kurumlarına başvuru döneminde öğrencilere rehberlik yaparak doğru tercih yapmalarını sağlamak Okul Müdürü-Md.Yrd. Rehber Öğretmen Branş Öğretmenleri 8 sınıflar Başvuru dönemi 13 Ortaokullar arası İlçe Bilgi,kültür Yarışması düzenlenmesi İlçe Milli eğitim Müdürlüğü Okul Müdürlükleri Branş Öğretmenler 5,6,7,8 sınıflar Nisan 2014 14 Okullarda DynEd kullanımına hız verilecek,okullarda İngilizce panolar hazırlanacak,İngilizce kurs ve etütler planlanacak. Okul Müdür Yrd. İngilizce Öğretmenleri Ders yılı boyunca 15 Yıl içerisinde ders dışı etüd çalışması yapan öğretmenlerin ödüllendirilmesi için okul yönetimince tekliflerinin yapılması. Okul Müdürü Okul Yönetimi Haziran ayı 16 Okuldan mezun olmuş veya toplumda alanında kariyer yapmış kişiler ile okula çağırılarak toplantı ve söyleşiler yapılması. Okul idaresi Şube Rehber Öğretmenleri Diğer Kişiler (Doktor,Öğretmen,Başkan,Savcı,Avukat vs.)

12 Tüm Branş Öğretmenleri
Eğitim Öğretim Yılı Liselerde Uygulanacak Okul Başarı Eylem Planı SIRA NO FAALİYET ÇALIŞMAYI YAPACAK SORUMLULAR ÇALIŞMAYA KATILACAKLAR TARİH 1 Her okulda Başarıyı Artırma Okul Eylem Planı Komisyonu kurulması.Komisyon okul müdürlükleri tarafından plan halinde hazırlanıp,ilçe Müdürlüğüne sunulması. Edebiyat Öğretmeni Matematik Öğretmeni Fizik ve Biyoloji Öğretmeni Tarih Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Din K.ve Ahlak Bil.Öğretmeni Tüm Branş Öğretmenleri 10-18 Ekim 2014 2 Okul Stratejik Planlar yapılarak,okulun gelişmeye,iyileştirmeye açık alanlarının tespitinin yapılması ve ekipler oluşturularak buna yönelik olarak faaliyetler planlanması. Okul Müdür Yard. Sınıf-Branş Öğretmenleri Okul Md.Yard. Kasım ayı 3 Okullardan Eğitim öğretim yılı başında sadece YGS ve LYS gündemli Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapılması. Okulun geçen yıl ki branşlar bazında başarısının çıkartılarak analiz edilmesi. Okul Müdür Yrd. Branş Öğretmenleri 12. sınıflar Tüm yıl boyu 4 Velilerle iletişimin arttırılması.Velilere öğrenciler hakkında iyi veya kötü yönleri dikkati alınarak bilgi verilmesi. Velilerin ev ve iş yerlerini ziyaret edilmesi. Rehber Öğretmen 9,10,11,12. sınıflar 5 Etüd ve kurs çalışmalarının okulda uygulanması 6 Öğrencilere bireysel ders çalışma programı ve verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı, motivasyon ve YGS - LYS sınavları hakkında bilgi verilmesi.

13 7 Branş öğretmenlerinin dersleri ile ilgili;ders çalışma yöntemi,soru çözme tekniği ödev yapma ve not tutma teknikleri konularında derse girdiği tüm sınıflarda öğrencilere bilgilendirme çalışması yapması Branş Öğretmenleri 9,10,11,12. sınıflar Tüm yıl boyu 8 Öğrencilerin motivasyonunu artırmak üst öğretim kurumlarını tanımalarını sağlamak amacı ile il içi ve il dışı öğretim kurumlarını tanıtıcı geziler düzenlenmesi Okul Müdür Yrd Kasım-Ocak 2014 9 Öğrencilerin YGS - LYS başarısını artırmak için eğitim konusunda uzman kişilerden yardım alınıp seminerler düzenlenmesi; YGS - LYS sınavları sonrasında değerlendirme toplantıları yapılarak tedbirler alınması,konuların değerlendirilmesi. Okul Müdür Yrd. Rehber Öğretmen 10 Tüm sınıflarda sınıf ve ders öğretmenleri öğrenci velilerinin evlerine yılda en az 1defa ziyaret yapılması. Ders çalışma ortamı ve aile durumları hakkında tespitler yapılması. Okullarda velilerin katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi. Tüm Öğretmenler 11 Okulda öğrenci ve velilerin görebileceği yerlere YGS ve Lys' ye yönelik motivasyonu arttırıcı ve sınavları gündemde tutucu, yanlışı azaltma, zamanı verimli kullanma, sınav kaygısı ve hedef belirleme konularını içeren afişler asılması. Okul Müdürü-Md.Yrd.

14 11 Okulda öğrenci ve velilerin görebileceği yerlere YGS ve Lys' ye yönelik motivasyonu arttırıcı ve sınavları gündemde tutucu, yanlışı azaltma, zamanı verimli kullanma, sınav kaygısı ve hedef belirleme konularını içeren afişler asılması. Okul Müdürü-Md.Yrd. Rehber Öğretmen Branş Öğretmenleri 9,10,11,12. sınıflar Tüm yıl boyu 12 Okullarda okul yönetimi ve rehberlik servisi ile koordineli olarak son sınıf öğrencilerinin belirlenen öğretmenlerin sorumluluğuna verilmesi, öğrencilerin yıl içinde başarı ve başarısızlığının izlenmesi. 12. sınıflar 13 Okullardaki sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması, Okullarda sportif faaliyetlerinin arttırılması, Öğrencilerin özgüvenini arttırıcı ve yeteneklerini keşfetmeyi arttırıcı faaliyetlere (satranç,görsel sanatlar,tiyatro vb.) katalize etmek. Okul Müdür Yrd. Beden Eğitimi Öğretmeni 14 Okuduğunu anlayan ve yorumlayan öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılması. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 15 Okuldan mezun olmuş veya toplumda alanında kariyer yapmış kişilerin okula çağırılarak toplantı ve söyleşiler yapılması. Okul idaresi Şube Rehber Öğretmenleri Diğer Kişiler (Doktor,Öğretmen,Başkan,Savcı,Avukat vs.) 16 Okullarda yapılan sınavların ardından sınav analizlerinin düzenli olarak yapılması ve görülen aksaklıklarla alınacak önlemlerin planlanarak rapor halinde analize eklenerek okul idaresine teslim edilmesi. Sınıf-Branş Öğretmenleri


"T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARA HAZIRLANMA VE BAŞARIYI ARTIRMA EYLEM PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları