Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DAHA ETKİN BİR ZÜMRE ANLAYIŞI. Ben öğretmenim ve sadece sınıfımla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve okulumla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve eğitim öğretimin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DAHA ETKİN BİR ZÜMRE ANLAYIŞI. Ben öğretmenim ve sadece sınıfımla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve okulumla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve eğitim öğretimin."— Sunum transkripti:

1 DAHA ETKİN BİR ZÜMRE ANLAYIŞI

2 Ben öğretmenim ve sadece sınıfımla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve okulumla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve eğitim öğretimin her alanı ile ilgilenirim. BEN ÖĞRETMENİM…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

3  Yapılan araştırmalarda her üç öğretmenden birisinin Akademik eğitimin planlanması,yönlendirilmesi ve yönetilmesinde etkilerinin olmadığını belirtmekteler.  Öğretmenin okul yönetiminin yanında eğitim bölgesindeki eğitim planlamasına katkısı konusunda yapılan araştırmalarda ise öğretmenlerin %98 i bir katkılarının olmadığını söylemekteler.

4  Öneriler.(Öğretmenlerin önerilerini yazınız.)

5

6  I. Model  Yetkiler, okul müdürüne aktarılır. Karar almada öğretmenlerin, uzman personelin ve velilerin katılımları sağlanır. Karar almada, okul müdürü anahtar rol oynar. Öğretmen, uzman ve velilere danışman gözüyle bakılır. Okul müdürünün yetkilerini okul toplumu üyelerine aktarması beklenir. Okul kurulları bütçe, personel ve programla ilgili konularda okul yöneticilerine önerilerde bulunur. Kurulun yetkisi sadece kaynak yaratma, kitapların seçimi gibi belirli konularla sınırlıdır.

7

8  II. Model  Okul Merkezli Yönetim Kurulu ( yönetici, öğretmen, uzman, veli, ve gerektiğinde öğrenci ve çevre grup temsilcilerinden oluşan) okulu etkileyen bütün kararları ( bütçeleme süreci, personelin işe alınması ve çıkarılması, eğitim programlarının içeriğinin belirlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kararları alır.

9  Genellikle yetki okul yönetim kuruluna aktarılır. Kurul kendi içinde iş bölümü yapar ve alt kurul ve takımlar oluşturur. Kurulda herkes eşit oy hakkına sahiptir. Okul yöneticilerinin işe alınması ve çıkarılmasında kurul üyeleri karar alma yetkisine sahiptir.

10  Bu modelin uygulanması için mevcut hukuki yapı şu an için ülkemizde mevcut değildir.

11  (Katılımcıların üzerinde anlaştıkları üç problem)

12

13  Göstermelik değil,uygulanan zümre çalışmaları.

14  Bir okulu demokratik yapan ön koşullardan biri de okulda katılımın sağlanmasıdır. Katılım daha çok okulda alınacak “kararlara katılım” şeklinde yorumlanabilir. Okullarda katılımı gerekenler “öğretmenler”, “öğrenciler” ve “aileler” dir. Bir kararın etkileyeceği belirtilen birey ya da gruplar, kararın alınmasına ne kadar çok katılırsa, uygulamasına da o kadar çok katılırlar. Karara katılımın sağlanmadığı durumlarda ise, kararın uygulanmasına karşı çıkma olasılıkları artar. Okul ortamında katılma beraberinde işbirliğini de getirdiği için gereklidir. (Kepenekçi 2003, s:47)

15 Okul Bölgesinde Kurulacak Kurullar  Madde 12- (1) (Değişik: ARALIK 2006/2591 TD) Okul bölgesinde eğitimi planlamak, kalitesini yükseltmek, görüş ve öneriler geliştirmek, zümre ve branşlar arası iletişim ve iş birliğini sağlamak amacıyla Okul Zümre Başkanları Kurulu kurulur. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurulları Yönergesi )

16 Eğitim Bölgesinde Kurulacak Kurullar Madde 15- (1) Eğitim bölgesinde; a) Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulu, b)Eğitim bölgesi danışma kurulu, c) Eğitim bölgesi müdürler kurulu, kurulur. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurulları Yönergesi )

17 ÜÇÜNCÜ KISIM Eğitim ve Öğretim, Çeşitli Hükümler ve Yürürlük BİRİNCİ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Madde 19- (1) Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında eğitim bölgesi bir bütün olarak düşünülür. Bu çerçevede; eğitim kurumlarının bina ve tesisleri, araç gereç ve donatım malzemeleri ortak kullanılır. Ayrıca, etkili ve verimli olarak yararlanabilmek amacıyla öğretmen ve diğer personele bölge içinde birden fazla kurumda görev verilebilir. (2) Aynı eğitim bölgesinde bulunan öğrenciler, kayıtlı bulundukları okullarda öğretim görürler. Ancak, branşında öğretmeni olmayan dersleri bölge içindeki diğer okullardan alabilirler. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurulları Yönergesi )

18  Mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde eğitim bölgelerindeki Zümre Başkanları Okulları ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasında temel koordinasyon ve iş birliği alanında daha aktif rol alacaklardır.

19  Belirli periyotlar halinde Milli Eğitim Müdürlükleri ile Bölge Zümre Başkanları toplanarak, eğitim bölgesindeki sorunlar hakkındaki kendi kurumlarına ait sorunları dile getirme imkanına sahip olacaklardır.

20  Eğitim bölgeleri sadece merkezdeki okullardan oluşturulmayacak.  Tüm köy okulları da eğitim bölgeleri kapsamına dahil edilerek var olan sorunların çözümüne aktif katılımları sağlanacaktır.

21  Eğitim bölgelerindeki akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar,yapılacak etkinlikler ve planlamalar zümre başkanlarının görüşleri doğrultusunda belirlenecek ve uygulanacaktır.

22  Eğitim bölgelerinin Akademik Eğitim Yönetimi; artık katlanılarak yönetilen değil, katılım ile yönetilen bir anlayışla yönetilmelidir.

23  Bu sistemin gerçek anlamda uygulana bilmesi için kes yapıştır yöntemleri ile hazırlanan göstermelik Zümre kararları yerine, Okul, sınıf ve öğrencilerin gerçek durumlarını objektif bir şekilde dikkate alarak hazırlanan zümre karlarının uygulanması ile mümkün olabilir.

24  Okul Zümre başkanları alınan kararların uygulanması konusunda denetim ve sorumluluk görevlerini yerine getireceklerdir.

25  2011-2012 Eğitim öğretim döneminde Eğitim denetmenleri bu sistemin başarıya ulaşa bilmesi acısından Okul Zümre kararlarının objektifliği ve uygulanabilirliği aşamalarını daha titizlik ile değerlendirecek ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıracaklardır.

26  Hazırlayanlar: Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri U.Mehmet SAĞIRLAR Seval TOSUN Ahmet SOPALI Ejder GÜNEŞ Ali AYDIN Hasan


"DAHA ETKİN BİR ZÜMRE ANLAYIŞI. Ben öğretmenim ve sadece sınıfımla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve okulumla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve eğitim öğretimin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları