Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM YÖNETİMİNE KATILIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM YÖNETİMİNE KATILIM"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM YÖNETİMİNE KATILIM
DAHA ETKİN BİR ZÜMRE ANLAYIŞI

2 ÖĞRETMENİN EĞİTİMİN YÖNETİLMESİNE KatkIsI.
Ben öğretmenim ve sadece sınıfımla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve okulumla ilgilenirim. Ben öğretmenim ve eğitim öğretimin her alanı ile ilgilenirim. BEN ÖĞRETMENİM…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .

3 Yapılan araştırmalarda her üç öğretmenden birisinin Akademik eğitimin planlanması,yönlendirilmesi ve yönetilmesinde etkilerinin olmadığını belirtmekteler. Öğretmenin okul yönetiminin yanında eğitim bölgesindeki eğitim planlamasına katkısı konusunda yapılan araştırmalarda ise öğretmenlerin %98 i bir katkılarının olmadığını söylemekteler.

4 ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM YÖNETİMİNE KATILMI NASIL OLMALIDIR?
Öneriler.(Öğretmenlerin önerilerini yazınız.)

5 HER ÜÇ ÖĞRETMENDEN BİRİSİ OKULUNDAKİ EĞİTİMİN YÖNETİLMESİNE VE YÖNLENDİRİLMESİNE BİR KATKISININ OLMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ.

6 ÖĞRETMENİN EĞİTİM YÖNETİMİNE KATILIMI KONUSUNDAKİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR.
I. Model  Yetkiler, okul müdürüne aktarılır. Karar almada öğretmenlerin, uzman personelin ve velilerin katılımları sağlanır. Karar almada, okul müdürü anahtar rol oynar. Öğretmen, uzman ve velilere danışman gözüyle bakılır. Okul müdürünün yetkilerini okul toplumu üyelerine aktarması beklenir. Okul kurulları bütçe, personel ve programla ilgili konularda okul yöneticilerine önerilerde bulunur. Kurulun yetkisi sadece kaynak yaratma, kitapların seçimi gibi belirli konularla sınırlıdır.

7 BU MODEL KISMEN OKULLARIMIZDA UYGULANMAKTADIR
BU MODEL KISMEN OKULLARIMIZDA UYGULANMAKTADIR. İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN   MADDE 60- “İLKÖĞRETİM OKULU, DEMOKRATİK EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMINDA DİĞER ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE MÜDÜR TARAFINDAN YÖNETİLİR.” DER.   Madde 99- İlköğretim okullarında; PAYLAŞIMCI VE İŞ BİRLİĞİNE DAYILI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA, EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISININ ARTIRMAK, OKULUN FİZİKÎ VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK, ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM YAPMAK, EĞİTİMDE PLÂNLI VE SÜREKLİ GELİSİM AMACIYLA “OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ” KURULUR. YÖNERGESİNDE ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNE GETİRİR.

8 II. Model  Okul Merkezli Yönetim Kurulu ( yönetici, öğretmen, uzman, veli, ve gerektiğinde öğrenci ve çevre grup temsilcilerinden oluşan) okulu etkileyen bütün kararları ( bütçeleme süreci, personelin işe alınması ve çıkarılması, eğitim programlarının içeriğinin belirlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kararları alır.

9 Genellikle yetki okul yönetim kuruluna aktarılır
Genellikle yetki okul yönetim kuruluna aktarılır. Kurul kendi içinde iş bölümü yapar ve alt kurul ve takımlar oluşturur. Kurulda herkes eşit oy hakkına sahiptir. Okul yöneticilerinin işe alınması ve çıkarılmasında kurul üyeleri karar alma yetkisine sahiptir.

10 Bu modelin uygulanması için mevcut hukuki yapı şu an için ülkemizde mevcut değildir.

11 MEVCUT HUKUKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İLİMİZ GENELİNDE ÖĞRETMENİN YÖNETİM SÜRECİNE KATILIMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER SİZCE NELERDİR? (Katılımcıların üzerinde anlaştıkları üç problem)

12 İLİMİZ GENELİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM YÖNETİMİNE KATILIMLARININ DAHA AKTİF HALE GETİRİLMESİ AMACI İLE UYGULAMAYA KONULMASI DÜŞÜNÜLEN PROJELER.

13 OKUL ZÜMRE BAŞKANLARININ EĞİTİM BÖLGELERİNDEKİ EĞİTİM PLANLAMASINA DAHA AKTİF KATILIMLARININ SAĞLANMASI. Göstermelik değil,uygulanan zümre çalışmaları.

14 Bir okulu demokratik yapan ön koşullardan biri de okulda katılımın sağlanmasıdır. Katılım daha çok okulda alınacak “kararlara katılım” şeklinde yorumlanabilir. Okullarda katılımı gerekenler “öğretmenler”, “öğrenciler” ve “aileler” dir. Bir kararın etkileyeceği belirtilen birey ya da gruplar, kararın alınmasına ne kadar çok katılırsa, uygulamasına da o kadar çok katılırlar. Karara katılımın sağlanmadığı durumlarda ise, kararın uygulanmasına karşı çıkma olasılıkları artar. Okul ortamında katılma beraberinde işbirliğini de getirdiği için gereklidir. (Kepenekçi 2003, s:47)

15 SÖZDE DEĞİL, UYGULAMADA KATILIM
Okul Bölgesinde Kurulacak Kurullar Madde 12- (1) (Değişik: ARALIK 2006/2591 TD) Okul bölgesinde eğitimi planlamak, kalitesini yükseltmek, görüş ve öneriler geliştirmek, zümre ve branşlar arası iletişim ve iş birliğini sağlamak amacıyla Okul Zümre Başkanları Kurulu kurulur. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurulları Yönergesi ) Sözde değil uygulamada katılım.

16 Eğitim Bölgesinde Kurulacak Kurullar
Madde 15- (1) Eğitim bölgesinde; a) Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulu, b)Eğitim bölgesi danışma kurulu, c) Eğitim bölgesi müdürler kurulu, kurulur. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurulları Yönergesi )

17 ÜÇÜNCÜ KISIM Eğitim ve Öğretim, Çeşitli Hükümler ve Yürürlük BİRİNCİ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Madde 19- (1) Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında eğitim bölgesi bir bütün olarak düşünülür. Bu çerçevede; eğitim kurumlarının bina ve tesisleri, araç gereç ve donatım malzemeleri ortak kullanılır. Ayrıca, etkili ve verimli olarak yararlanabilmek amacıyla öğretmen ve diğer personele bölge içinde birden fazla kurumda görev verilebilir. (2) Aynı eğitim bölgesinde bulunan öğrenciler, kayıtlı bulundukları okullarda öğretim görürler. Ancak, branşında öğretmeni olmayan dersleri bölge içindeki diğer okullardan alabilirler. (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurulları Yönergesi )

18 Mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde eğitim bölgelerindeki Zümre Başkanları Okulları ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasında temel koordinasyon ve iş birliği alanında daha aktif rol alacaklardır.

19 Belirli periyotlar halinde Milli Eğitim Müdürlükleri ile Bölge Zümre Başkanları toplanarak, eğitim bölgesindeki sorunlar hakkındaki kendi kurumlarına ait sorunları dile getirme imkanına sahip olacaklardır.

20 Eğitim bölgeleri sadece merkezdeki okullardan oluşturulmayacak.
Tüm köy okulları da eğitim bölgeleri kapsamına dahil edilerek var olan sorunların çözümüne aktif katılımları sağlanacaktır.

21 Eğitim bölgelerindeki akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar,yapılacak etkinlikler ve planlamalar zümre başkanlarının görüşleri doğrultusunda belirlenecek ve uygulanacaktır.

22 Eğitim bölgelerinin Akademik Eğitim Yönetimi; artık katlanılarak yönetilen değil, katılım ile yönetilen bir anlayışla yönetilmelidir.

23 Bu sistemin gerçek anlamda uygulana bilmesi için kes yapıştır yöntemleri ile hazırlanan göstermelik Zümre kararları yerine , Okul, sınıf ve öğrencilerin gerçek durumlarını objektif bir şekilde dikkate alarak hazırlanan zümre karlarının uygulanması ile mümkün olabilir.

24 Okul Zümre başkanları alınan kararların uygulanması konusunda denetim ve sorumluluk görevlerini yerine getireceklerdir.

25 Eğitim öğretim döneminde Eğitim denetmenleri bu sistemin başarıya ulaşa bilmesi acısından Okul Zümre kararlarının objektifliği ve uygulanabilirliği aşamalarını daha titizlik ile değerlendirecek ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıracaklardır.

26 Hazırlayanlar: Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri U.Mehmet SAĞIRLAR Seval TOSUN Ahmet SOPALI Ejder GÜNEŞ Ali AYDIN Hasan


"EĞİTİM YÖNETİMİNE KATILIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları