Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE) TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE) TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE) TOPLANTISI
MELAHAT KOZAR İ.Ö.O OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE) TOPLANTISI

2 OGYE NEDİR? Okul Gelişimi ve Yönetim Ekibi okul müdürünün liderliğinde çalışarak okul gelişimini planlayan, planlanan çalışmaları uygulayan çalışmalarda gerekli okul içi ve dışı koordinasyonu ve organizasyonu yürüten bir çalışma grubudur.

3 OGYE NEDİR? Okul toplumunu temsil eden planlı okul gelişiminden sorumlu İŞBİRLİĞİNE DAYALI bir ekiptir...... Ayrıca her Eğitim-Ögretim yılı için hazırlanacak olan okul gelişim planının hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Okul toplumunu temsil ettiğinden,okul toplumunu oluşturan bütün birimlerin temsil edilebileceği üyelerden oluşur.

4 OGYE GÖREV TANIMLAMASI

5 OGYE’ nin GÖREVLERİ OGYE, okul toplumunu temsil eder.
Okula sağlanan mali kaynakları kullanarak okul bütçesini hazırlar ve yönetir. OGYE okul gelişim planını hazırlar ve bu planı uygular. OGYE okul gelişim sürecinde yer alacak alt “Çalışma Gruplarını” kurar. Bu grupları planlama süreci ile ilgili olarak bilgilendirir ve çalışmalarına rehberlik eder.

6 OGYE’ nin GÖREVLERİ Okulun mevcut durumuyla ilgili bilgi toplar ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını belirler. Okul Gelişim Süreciyle ilgili olarak ilgililere toplantı, seminer vb. düzenler. Durum analizi( swot, pest ) uygulayarak sonucunu değerlendirir. İhtiyaçları öncelik sırasına göre dizer. Çalışma gruplarının planlama ve çalışmalarını organize eder ve her çalışma grubunun hazırladığı planı dikkate alarak yıllık okul gelişim planını hazırlar. Çalışma gruplarınca gerçekleştirilecek çalışmaları koordine eder.

7 OGYE’ nin GÖREVLERİ Okul gelişim planı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların “Biçimlendirici Değerlendirmesini” yapar ve alınan sonuçlar doğrultusunda plan üzerinde gerekli düzenlemeleri yapar. Düzeltilmiş Okul Gelişim Planının öğretim yılı sonunda son değerlendirmesini yapar.

8 OGYE’ nin GÖREVLERİ Okul Gelişim Yıl Sonu Raporunu yazarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. Raporu Okul Toplumunun Bilgisine sunar. Okul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve ilgili Bakanlık birimine bildirir. Okul Personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına yönelik okulda kurslar düzenler.

9 OGYE ÜYELERİ

10 OGYE ÜYELERİ OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE) ÜYELERİ Okul Müdürü
Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğretmen Rehber Öğretmen En Az Bir Destek Personeli Veli Öğrenci Okul Aile Birliği Temsilcisi Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Bir Temsilci Muhtar Okulun Bulunduğu Mahallede Bulunan Sanayi-Ticaret Odalarından Birer Temsilcisi

11 OGYE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Okul Müdürü: Planlı Okul gelişimi için gerekli planlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapar. İlgili Bakanlık birimleriyle koordinasyonu sağlar. Okul Üniversite işbirliğini sağlar. Okul personelinin mesleki gelişimini destekler. Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı OGYE toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanın çoğaltılması ve dağıtımını yapar. Okul müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar. Çalışma gruplarının kurulması için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yürütür ve süreç boyunca çalışma gruplarının çalışmalarını izler. Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilmesini sağlar. Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve okul personelinin katılımını sağlar.

12 OGYE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Öğretmen Çalışma gruplarının amacına yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamada onlara rehberlik ve liderlik yapar. Çalışma gruplarının planladıkları çalışmaları yapabilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlar. Çalışma gruplarının planlamalarındaki zamanlamayı izler. Rehber Öğretmen Öğretmenlerin kişilik gelişimine yönelik olarak yapılacak çalışmalarını yürütür. Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik ve danışmanlık eder. Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik çalışmaları yapar. Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyelini etkili bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmaları yürütür. Çalışma gruplarının etkinliğini ve verimliliğini artırıcı uygulamaların düzenlenmesinde rol oynar.

13 OGYE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Destek Personeli Okul-çevre temizliğine ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması temizliği ve etkili kullanımına yönelik yapılacak çalışmaları düzenler. Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır. Veli Okul-çevre ve okul-veli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları organize edip yürütür. Okulun fiziki kaynaklarının gelişmesine önderlik eder. Okulun tanıtımı çalışmalarını organize eder. Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip gerekli desteğin bu öğrencilere sağlanması çalışmalarını yürütürler.

14 OGYE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Öğrenci Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ ye iletirler. Okul Aile Birliği Temsilcisi Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür. Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli desteğinin sağlanmasında rol oynar. Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi, Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri ve Diğer Üyeler Okul Gelişim Süreci Çalışmalarının Teknik Kısımlarına Katılmazlar ve Çalışmalara Gözlemci sıfatıyla katılarak fikir belirtip kararların alınmasında oy kullanırlar.

15 Okul GELİŞİM SÜRECİ BASAMAKLARI
Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Stratejik Planlama ve Okul Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi (OGYE Tarafından) İhtiyaç Analizi Yöneticiler, Öğretmenler, Veliler, Öğrenciler, Destek Per. (anketler) Çalışma Planları (Çalışma Grupları Tarafından) Yıllık Okul Gelişim Planı Hazırlanması (OGYE Tarafından) Önceliklerin Belirlenmesi ve Çalışma Gruplarının kurulması Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması (Çalışma Grupları Tarafından) Biçimlendirici Değerlendirme Düzeltilmiş Gelişim Planının Uygulanması Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı (OGYE Tarafından) RAPOR Okul GELİŞİM SÜRECİ BASAMAKLARI EARGED

16 ÖZETLE OGYE İŞLEYİŞİ

17 OGYE ÇALIŞMA EKİBİ AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA EKİBİ
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EKİBİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER EKİBİ FİZİKİ ORTAMI GELİŞTİRME EKİBİ Hazırlayan: M.KOZAR OGYE EKİBİ


"OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE) TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları