Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı V. 24.01.2011,Diyarbakır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı V. 24.01.2011,Diyarbakır."— Sunum transkripti:

1 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı V. 24.01.2011,Diyarbakır ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI

2 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANI Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, ilgili Teşkilat Kanunu çerçevesinde “Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve gerekli tedbirleri almak” ile görevlendirilmiştir.

3 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK NEDİR? “Teşvik” kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayrimaddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır.

4 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı DEVLET YARDIMLARINDA AMAÇ Amaçlar Sosyal Amaçlar İşsizlik Göç Doğal Afet ve Olağanüstü Koşullar Sosyal Altyapı Ekonomik Amaçlar Ekonomik İstikrar Ekonomik Büyüme

5 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI Ülkemizde devlet yardımı sağlayan birçok kurum vardır; - Hazine Müsteşarlığı, - Dışticaret Müsteşarlığı, - Maliye Bakanlığı, - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, - Ziraat Bankası, - Kültür ve Turizm Bakanlığı, - Kalkınma Ajansları, - KOSGEB, - TÜBİTAK, gibi.

6 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI 1-Genel Nitelikli Düzenlemeler, (Vergisel avantajlar, sanayi altyapısının kurulması ) 2- Yatırımlara Yönelik Düzenlemeler, (Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 3-İşletme Dönemine Yönelik Düzenlemeler, (Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, Eximbank) 4-Bölgesel Düzenlemeler (5084 Sayılı Kanun)

7 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI TEŞVİK SİSTEMİ: Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır.

8 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 8 Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak; Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, İstihdam yaratmak ve Uluslararası rekabet gücünü artırmak için tasarrufları;  katma değeri yüksek,  İleri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek amaçlanmıştır. DEVLET YARDIMLARININ AMACI

9 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 9 Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararların uygulamasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (16.07.2009 tarihli Resmi Gazete) 2009/1 Sayılı Uygulama Tebliği (28.07.2009 tarihli Resmi Gazete) www.hazine.gov.tr/mevzuatlar/yatırım teşvik YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI

10 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 10 Yatırım projelerinin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle desteklenmesi 4059 sayılı Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB’a bağlı 12 Sanayi Odasına da müracaat edilebilmektedir. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

11 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 11 MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI Adana Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası Aydın Sanayi Odası Balıkesir Sanayi Odası Denizli Sanayi Odası Ege Bölgesi Sanayi Odası Eskişehir Sanayi Odası Gaziantep Sanayi Odası İstanbul Sanayi Odası Kayseri Sanayi Odası Kocaeli Sanayi Odası Konya Sanayi Odası

12 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 12 Yeni Teşvik Sistemi 3 Bileşenden Oluşmaktadır ; A-Genel Teşvik Sistemi B-Bölgesel Teşvik Sistemi C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi Yeni teşvik sistemi, teşvik oranlarının bölgesel-sektörel ve büyük proje bazında farklılaştırılarak uygulanması esasına dayanmaktadır. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

13 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı A-GENEL TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK SİSTEMİ 13

14 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ü lke genelinde uygulanan, Bazı istisnalar dışında sekt ö rel ayrım i ç ermeyen, Belli bir tutarın ü st ü ndeki t ü m yatırım projelerini kapsamaktadır. A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

15 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 15 Büyük ölçekli yatırım ve bölgesel desteklerden yararlanamayan yatırımlardan teşvik edilmeyen konular haricindekiler; 1- Gümrük Vergisi Muafiyeti, 2- KDV istisnası ile desteklenmektedir. A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

16 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 16 Genel Teşvik Sisteminden Müsteşarlığımızca Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için yatırım tutarının; 1- I. ve II. bölgelerde asgari 1 Milyon TL, 2- III. ve IV. bölgelerde ise asgari 500 Bin TL olması gerekmektedir. A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

17 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK EDİLMEYECEK SEKTÖRLER A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1. Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı (pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yemler, balık yemi ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem üretimi hariç) 2. Bisküvi, 3. Yufka ve kadayıf, 4. Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler, 5. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek), 6. Küp şeker, 7. Bitkisel üretim (seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç), 8. Bölgesel yatırımlar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları, B. İMALAT VE MADENCİLİK YATIRIMLARI 1- 1/8/1996 tarihli ve 22714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma” Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, 2- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, 3- Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar da dahil olmak üzere rödovanslı madencilik yatırımları, 4- Kütlü pamuk işleme yatırımları, 5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yatırımlar, 6- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon TL.nın üzerindeki iplik yatırımları, 5 Mlyon TL nin üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında modernizasyon yatırımları haricindeki yatırımlar. C. HİZMETLER SEKTÖRÜ 1- Okul öncesi eğitim, ilköğretim, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dersaneler vb) yatırımlar, 2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları, 3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, dağ (yayla) evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri, 4- Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon ve radyo yayıncılığı dışındaki basın ve yayın yatırımları, 5- Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları 6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yatırımları, 7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç), 8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar, 9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları, 10- Petrol ürünleri (LPG dahil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları 11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, 12- Lokantalar, 13- Yat ithali yatırımları, 14- Taşıt kiralama yatırımları, 15- Çamaşırhane ve halı yıkama yatırımları, 16- Sınai üretim tesisleri ile altyapı yatırımlarının otomasyonu dışında yapılacak diğer otomasyon yatırımları, 17- Yazılım ve ar-ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayri menkul kiralama ve iş faaliyetleri, 18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları, 19- Gösteri merkezi yatırımları, 20- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları

18 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİKİ BELLİ ŞARTLARA BAĞLI SEKTÖRLER A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1- Süt inekçiliği yatırımlarında asgari 150 büyükbaş süt inekçiliği ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, yem ünitesi ve/veya soğuk hava deposu ile entegre olması şartı aranır. 2- Besicilik yatırımlarında asgari 150 büyükbaş/dönem besicilik ve kesimhane başlangıç olmak üzere, soğuk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre olması şartı aranır. B. HİZMETLER SEKTÖRÜ 1- Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan, ulusal ve/veya uluslararası yük taşımacılığına yönelik araçları içerebilen entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. 2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 3- Alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 1000 olması şartı aranır. Kültür yatırımları için Kültür ve Turizm Bakalığından alınacak kültür yatırımı belgesine istinaden proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi düzenlenebilir. 4- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır. 5- Konteyner kiralama yatırımları hariç olmak üzere karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine taşımacılık yaptığını tevsik eden yatırımcıların gerçekleştirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyner taşımacılığı yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. 6- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dahil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dahil edilmez. 7- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg. olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez. 8- Uydu, telsiz, kablo vb iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımları proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz. 9- Gümrük kapılarında yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek, yerli ve yabancılara hizmet sağlamaya yönelik gümrük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 10- Altyapı yatırımları proje bazında değerlendirilerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlanabilir. 11- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

19 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı B-BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ 19

20 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 20  Bölgeler, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir.  İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur  Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.  Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. B-BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

21 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 21 BÖLGELER

22 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 22 Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Seviyesi

23 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 23  Tekstilde iplik ve dokuma konularında modernizasyon dışında ilave kapasite oluşturacak yatırımlar teşvik edilmeyecektir.  3 yıldız ve üzeri turizm konaklama yatırımları İstanbul hariç tüm yörelerde, eğitim ve sağlık yatırımları ise tüm yörelerde istisnasız teşvik edilmektedir.  İstanbul hariç, 50 Milyon TL.nin üzerindeki öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ile hazır hayvan yemleri imalatı bölgesel sistemden teşvik edilmektedir. B- BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

24 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 24  I inci ve II nci bölgelerdeki tekstil ve giyim eşyası (konfeksiyon ve deri) konusunda faaliyette bulunan tesisler IV üncü bölgeye taşınması ve asgari 50 kişilik istihdam sağlaması durumunda teşvik edilmektedir (31.12.2010 tarihinde sona ermiştir).  Bölgesel Teşviklerden yararlanan yatırımların işletmeye geçişlerini müteakip, asgari 5 yıl süre ile bölgede faaliyette bulunması şartı aranacaktır. B- BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

25 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 25 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI 1. KDV İstisnası 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Faiz Desteği (3. ve 4.Bölgelerde) 4. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması 5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 6. Yatırım Yeri Tahsisi (SEKTÖRLER)

26 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR 26

27 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 27 Büyük proje yatırımlarının teşviki ile;  Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve  Rekabet üstünlüğü sağlayacak Sektörüne göre farklı büyüklüklerde tanımlanmış büyük ölçekli yatırımlara yönelik bir teşvik sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu tür yatırımlar bütün bölgelerde teşvik edilmektedir. C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

28 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 28 1- KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI Asgari 1 Milyar TL tutarındaki Ana Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar Asgari 300 Milyon TL tutarındaki Diğer Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar 2-RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar. 3-TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

29 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 29 4- MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 5- MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 6- LİMAN YATIRIMLARI Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

30 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 30 7-DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ VE/VEYA VAGON İMALATI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 8- ELEKTRONİK SANAYİ YATIRIMLARI -Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar, -Asgari 150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları, -Asgari 50 Milyon TL tutarındaki Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar, -Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü yatırımları C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

31 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 31 9-TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 10- İLAÇ İMALATI Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları. 11-HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

32 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 32 12-MADENCİLİK YATIRIMLARI Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç). C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

33 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 33 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI 1. KDV İstisnası 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması 4. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 5. Yatırım Yeri Tahsisi

34 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Genel Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Sistemi TEŞVİK SİSTEMİ Faiz desteği * Büyük Ölçekli Yatırımlar

35 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK ARAÇLARININ BÖLGELER VE YATIRIM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI 1.BÖLGE2.BÖLGE3.BÖLGE4.BÖLGE B.P.B.S.B.P.B.S.B.P.B.S.B.P.B.S. Vergi İndirimi ++++++++ SSK İşveren Primi ++ + +++++ Faiz Desteği* -- - -- +-+ Yatırım Yeri Tahsisi ++++++++ KDV İstisnası Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar Gümrük Vergisi Muaf. Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar 35 *Ar-ge ve çevre yatırımları içinde faiz desteği uygulanmaktadır. B.P. : Büyük Proje B.S. : Bölgesel - Sektörel

36 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 36 1- KDV İstisnası : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken KDV tahsil edilmemektedir. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine- teçhizatın devir işlemlerinde de uygulanır. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

37 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 37 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergileri tahsil edilmemektedir. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

38 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off- road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi hâlinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. 38

39 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Bu Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında; ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez. ayrıca, binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmaz. 39

40 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek kullanılmış makine- teçhizat İthalat Rejimi Kararında uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamına alınabilmektedir. Ayrıca, yaş sınırı aranmaksızın kullanılmış komple tesislere de proje bazında yapılacak inceleme neticesinde teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Ancak, Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez. 40

41 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 41 3- Faiz Desteği : Talep edilmesi hâlinde, ar-ge ve çevre yatırımları ile 3. ve 4. bölgelerde yapılacak olan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranları Müsteşarlığımızca karşılanacaktır. FAİZ DESTEĞİ

42 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 42 a) Kullanılmış makine ve teçhizata, b)Kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlara, c)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen kredilere, faiz desteği uygulanmaz. FAİZ DESTEĞİ

43 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 43 Bölgesel (Puan) Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan) BölgelerTL KredisiDöviz KredisiTL KredisiDöviz Kredisi 1--52 2--52 33152 45252 1- Üst Limitler: - Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda 500 Bin TL. - Uygulama dönemi azami 5 yıl. 2- Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacaktır. 3- Hazine Müsteşarlığı ile Protokol imzalayan tüm bankalar ve Leasing şirketleri kapsama dahildir. FAİZ DESTEĞİ

44 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 44 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır.

45 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 45 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ İstihdam desteği; a) Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır. Ödemeler sadece yeni yatırıma dayalı ilave istihdama yapılır.

46 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 46 BölgelerBölgeselBüyük Ölçekli 12 yıl 23 yıl 35 yıl 47 yıl 31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

47 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 47 BölgelerBölgeselBüyük Ölçekli 1-- 2-- 33 yıl 45 yıl 31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

48 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 48 VERGİ İNDİRİMİ 5- Vergi indirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir.

49 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 49 Bölgesel ve SektörelBüyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) 1201050301050 23086040860 34048050480 46029070290 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar

50 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 50 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar Bölgesel ve SektörelBüyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1101525 1525 2151240301240 32086040860 42548045480

51 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 51 VERGİ İNDİRİMİNE KONU EDİLEMEYECEK YATIRIMLAR a) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, b) 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları, c) 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun d) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz.

52 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Vergi İndirimi ÖRNEK; A firması, 3.bölgede, bölgesel olarak desteklenecek bir yatırıma 31.12.2010 tarihinden önce başlamış ve 10.000.000 TL yatırım yapmış olsun; (Yatırıma katkı oranı; % 40, K. Vergisi indirim oranı % 80) Buna göre, firma, % 40 oranında yatırıma katkı oranı sonucunda, sadece yatırım kazancı üzerinden % 4 Kurumlar Vergisi ödeyecektir ( Ya da % 16 Kurumlar Vergisinden yararlanacaktır).

53 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Buna göre, firmanın yararlanacağı katkı oranı % 40 olduğu için; 10.000.000 TL * 0,40 = 4.000.000 TL yatırıma katkı tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar yıllar itibariyle; YIL KAR (000 TL) KUR.VER. (%20) İNDİRİLEBİLECEK K.V. VAZGEÇİLEN K.V. VAZGEÇİLEN KÜMÜLATİF K.V. 11.000200160 22.000400320 480 32.000400320 800 43.000600480 1.280 55.0001.000800 2.080 65.0001.000800 2.880 77.0001.4001.120 4.000 Vergi İndirimi

54 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 54 YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u, büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.

55 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 55 YATIRIM YERİ TAHSİSİ 6- Yatırım yeri Tahsisi: Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara Maliye Bakanlığınca, 03.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. İstisnalar: 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap- İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar

56 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 56  Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamülleri sektörlerinde faaliyette bulunan,  Asgari 50 kişilik istihdam sağlayan,  31.12.2010 tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 4. bölgeye taşınacak tesislere  5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 20 yerine % 5 oranında uygulanacak,  İlave yatırım yapanlara yatırım yeri tahsis edilebilir TEKSTİL TESİSLERİNDE TAŞINMA DESTEĞİ

57 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 57  Çalışanların asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren 5 yıl süre ile ( Ancak, 31/12/2010 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla ilgili olarak yapılacak ilave yatırımlarda çalışan istihdam için 7 yıl süre ile) bütçeden karşılanır.  Bu tesislerin 4. bölgeye taşınma giderleri Hazine tarafından karşılanacaktır. TEKSTİL TESİSLERİNDE TAŞINMA DESTEĞİ

58 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 58 MEVCUT BELGELER YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEN NASIL YARARLANACAK? Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımların, bu Kararda öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımlarına bu Kararın lehe gelen hükümleri uygulanmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir

59 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının; - I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, - - III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.

60 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI Bu Karar döneminde de teşvik belgesi düzenlenebilmesi için; a-Bir nüsha yatırım bilgi formu, b- Finansal kiralama yatırımları dahil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesaba 400 TL. yatırıldığına dair makbuzun 2.nüshası,

61 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI c-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır), d-Kuruluş işlemleri ve iştigal konuları ile şirketin son durumunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin asılları veya noterden veya sicil memurluğundan tasdikli örnekleri,

62 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI e. 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

63 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI f. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

64 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI Bu belgelerin dışında, yatırım bilgi formunda yer alan ve firma beyanı esas alınmak suretiyle gerekli bilgiler ise; a-Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listeler, b-Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama ve entegrasyon niteliğinde gerçekleştirilecek yatımlarda, ilgili Odaca onaylı kapasite raporu,

65 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI c-Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için müracaat tarihi itibarıyla en az 5 yıllık, kiralık arsa üzerinde yapılacak yatırımlar için ise en az 10 yıllık kira kontratının firmaya tekrar iade edilmek üzere aslı, kiralayana ait tapu ve imza beyannamesi veya kira kontratının noter tasdikli sureti ile ilgili bilgiler,

66 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI d-Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş sözleşmenin noter tasdikli örneği gibi belgeler.

67 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Uygulama Sonuçları. Bölgeler Belge Adedi Sabit Yatırım Tutarı (Miyon TL) Öngörülen İstihdam (Kişi) GenelBölgeselGenelBölgeselGenelBölgesel I. 7933437.6026.39822.92219.289 II. 2733441.7383.21912.25614.395 III. 7207464.4966.19611.22928.235 IV. 4885662.7753.1467.10520.387 Toplam 2.2741.99916.61118.95953.51282.306 Ayrıca, I. Bölgede toplam 30 Milyon TL tutarında 2 adet Ar-Ge yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir.

68 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Alt SektörSabit YatırımİlBölge Elektrikli Makinalar95.000.000TEKİRDAĞ(1. Bölge) Elektrikli Makinalar78.061.333ANKARA(1. Bölge) Kimya120.554.503İSTANBUL(1. Bölge) Kimya2.338.350.929KOCAELİ(1. Bölge) Kimya142.024.000SAKARYA(1. Bölge) Kimya4.315.499.796İZMİR(1. Bölge) Makina İmalat148.711.128BOLU(1. Bölge) Makina İmalat123.615.855İSTANBUL(1. Bölge) Makina İmalat52.444.987DÜZCE(1. Bölge) Makina İmalat217.839.941ESKİŞEHİR(1. Bölge) Makina İmalat134.616.200ANKARA(1. Bölge) Mesl.Bil.Ölç.Opt.Do.192.539.054ANKARA(1. Bölge) Taşıt Araçları391.720.560ANKARA(1. Bölge) Ticaret - Depolama357.541.239BURSA(1. Bölge) Ticaret - Depolama301.166.719KOCAELİ(1. Bölge) Ticaret - Depolama553.125.602TEKİRDAĞ(1. Bölge) 9.562.811.846 (1. Bölge) Toplam Kimya14.828.600.000ADANA(2. Bölge) Ticaret - Depolama325.000.000ÇANAKKALE(2. Bölge) 15.153.600.000 (2. Bölge) Toplam İstihraç ve İşleme510.000.000MANİSA(3. Bölge) Kimya123.230.000KONYA(3. Bölge) Makina İmalat163.151.810MANİSA(3. Bölge) Ticaret - Depolama264.276.534HATAY(3. Bölge) 1.060.658.344 (3. Bölge) Toplam TOPLAM25.777.070.190

69 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Genel Teşvik Sistemine Göre Düzenlenen Teşvik Belgeleri İliBelge AdediSabit Yatırım (TL)İstihdam (Kişi) ADIYAMAN47 257.177.005 975 BATMAN12 27.904.767 319 DİYARBAKIR64 234.825.723 906 GAZİANTEP120 606.377.027 2.362 KİLİS13 14.885.172 132 MARDİN65 105.788.012 721 SİİRT11 19.108.209 168 ŞANLIURFA77 329.089.838 1.248 ŞIRNAK9 32.820.548 133 TOPLAM418 1.627.976.301 6.964 TEŞVİK ve UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE GAP İLLERİ İÇİN DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİNİN DAĞILIMI (31.12.2010)

70 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK ve UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE GAP İLLERİ İÇİN DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİNİN DAĞILIMI (31.12.2010) Bölgesel Teşvik Sistemine Göre Düzenlenen Teşvik Belgeleri İliBelge AdediSabit Yatırım (TL)İstihdam (Kişi) ADIYAMAN25 156.159.794 699 BATMAN22 101.877.440 1.098 DİYARBAKIR55 339.074.175 1.561 GAZİANTEP103 1.051.209.630 3.018 KİLİS7 22.274.738 133 MARDİN52 227.556.081 2.432 SİİRT7 23.823.377 131 ŞANLIURFA50 281.794.031 1.617 ŞIRNAK5 46.209.933 225 TOPLAM326 2.249.979.199 10.914

71 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Genel Teşvik Sistemine Göre Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı SektörBelge Adedi TARIM83 MADENCİLİK22 İMALAT222 ENERJİ13 HİZMETLER78 TOPLAM418 TEŞVİK ve UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE GAP İLLERİ İÇİN DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİNİN DAĞILIMI (31.12.2010)

72 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bölgesel Teşvik Sistemine Göre Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı SektörBelge Adedi TARIM58 MADENCİLİK22 İMALAT185 ENERJİ0 HİZMETLER61 TOPLAM326 TEŞVİK ve UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE GAP İLLERİ İÇİN DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİNİN DAĞILIMI (31.12.2010)

73 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞVİK UYGULAMALARI YILLAR TÜRKİYE GENELİDİYARBAKIR BELGE ADEDİDEĞİŞİM(%)BELGE ADEDİDEĞİŞİM(%) 20003.51218%40-5% 20012.155-39%35-13% 20023.00239%26-26% 20033.87629%15-42% 20044.0785%2673% 20054.3036%3431% 20063.099-28%28-18% 20073.3047%4664% 20083.81015%34-26% 20092.531-34%5665% 20104.29069%9875%

74 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı YILLARBELGE SAYISI TOPLAM YATIRIM D Ö VİZ KULLANIMI İSTİHDAM (KİŞİ) (000) 200426 61.341.787 13.7791.042 200534 68.157.594 14.255979 200628 141.105.098 20.710717 200746 334.715.737 63.3281.932 200834 114.747.470 18.292669 200956 510.663.900 37.8231.161 201098 331.376.542 46.7142.004 DİYARBAKIR İLİ İÇİN DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

75 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Diyarbakır İlinde Genel Teşvik Sistemine Göre Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı SektörBelge Adedi TARIM4 MADENCİLİK8 İMALAT36 ENERJİ2 HİZMETLER14 TOPLAM64 TEŞVİK ve UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE DİYARBAKIR İLİ İÇİN DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİNİN DAĞILIMI (31.12.2010)

76 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Diyarbakır İlinde Bölgesel Teşvik Sistemine Göre Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı SektörBelge Adedi TARIM15 MADENCİLİK11 İMALAT22 ENERJİ0 HİZMETLER7 TOPLAM55 TEŞVİK ve UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE DİYARBAKIR İLİ İÇİN DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİNİN DAĞILIMI (31.12.2010)

77 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı YILLARBELGE SAYISI TOPLAM YATIRIM D Ö VİZ KULLANIMI İSTİHDAM (KİŞİ) (000) 2004206768.303.194480.7498.422 2005204994.760.413350.3869.266 2006146996.637.990338.28110.876 20071381.639.978.249259.5355.115 20081921.758.254.910743.9567.859 2009 82 1.204.530.977305.1353.378 ANKARA İLİ İÇİN DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

78 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İLETİŞİM BİLGİLERİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V. Tel.: 0312 212 79 23 E-mail: mehmet.sahin@hazine.gov.tr

79 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı 79 TEŞEKKÜRLER... T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I


"T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı V. 24.01.2011,Diyarbakır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları