Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. 2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. 2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM."— Sunum transkripti:

1 Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı

2 2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM

3 3 ABD’de Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: FED 3

4 4 Avrupa’da Kredi Koşulları (% Değişim) Kaynak: ECB 4

5 5 Kaynak: IMF Dünya Ticareti (Yıllık % Değişim) 5

6 6 Küresel Büyüme Oranları (%) Kaynak: IMF 6

7 7 Kaynak: IMF, The Economist 2009 Yılında GSYH’si En Çok Daralan Ülkeler (%) 7

8 8 Gelişmekte Olan Ülkelere Yatırım Akışı (Milyar $) Kaynak: IMF 8

9 9 İşsizlik Oranları (%) * 2009 verisi Ekim ayı işsizlik oranıdır. Kaynak: OECD, The Economist 9

10 10 Emtia Fiyat Endeksi (Ocak 2003=100) Kaynak: IMF 10

11 11 Emtia Fiyatları (Yıllık % Değişim) Kaynak:IMF 11

12 12 Tüketici Fiyatları Enflasyonu Kaynak: IMF 12

13 13 Bazı Ülkelerde Bütçe Dengesi/GSYH (2008-2009, %) Kaynak: IMF, The Economist 13

14 14 Bazı Ülkelerde Bütçe Açıklarındaki Artış (Milli Gelire Oran Olarak 2009 Yılında 2008’e Göre Artış) Kaynak: IMF, The Economist 14

15 15 Borç Stoku/GSYH (%) Kaynak: IMF, EC

16 16 Seçilmiş Ülke Politika Faizleri (%) Kaynak: Ülke Merkez Bankaları 16

17 17 Seçilmiş Ülke Politika Faiz İndirimleri (Ekim 2008’den İtibaren) Kaynak: Ülke Merkez Bankaları 17

18 18 Küresel Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve Öncü Göstergeler Kaynak: TCMB

19 19 Baltık Kuru Yük Taşımacılık Endeksi Kaynak: Reuters 19

20 20 Oynaklık Endeksi VIX Kaynak: Reuters 20

21 21 TÜRKİYE’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLER

22 22 Toplam Yatırımların Bileşenleri (Toplam Yatırım=100) Kaynak: DPT

23 23 Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) Kaynak: TCMB 23

24 24 Türkiye’nin Dış Ticareti (Milyar Dolar) Kaynak:TÜİK Not:2009 yılı ihracat rakamı gerçekleşmedir.

25 25 Enerji İthalatı Hariç Cari Denge (Milyar Dolar) Kaynak: TCMB, TÜİK

26 26 Cari Açık (%) Kaynak: TÜİK, TCMB 26

27 27 Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Bakımından Türkiye’nin Avrupa’daki Konumu Kaynak: Enerji Bakanlığı

28 28 Toplam Bölünmüş Yol (Km) Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı

29 29 Sosyal Güvenlik Sistemine Bütçeden Yapılan Transferler ve Sosyal Güvenlik Açığı (Cari Fiyatlarla, Milyar TL)

30 30 Sosyal Güvenlik Sistemine Bütçeden Yapılan Transferler/GSYH (%)

31 31 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması (SAGP, $) Kaynak: TÜİK

32 32 Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi (Milyar TL) Kaynak: MEB

33 33 Toplam Üniversite Sayısı Kaynak: ÖSYM

34 34 2008 Sabit Fiyatlarıyla Ar-Ge Harcamaları (Milyon TL) Kaynak: TÜİK

35 35 Türkiye’de İşsizlik Oranları (%) Not: 2004 sonrası yıllık veriler TÜİK tarafından yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. Kaynak: TÜİK 35

36 36 Eğitim Durumuna Göre İşsizlik (%) Kaynak: TÜİK

37 37 İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) Kaynak: TÜİK

38 38 İşteki Duruma Göre İstihdam Edilenler (%) Kaynak: TÜİK

39 39 Part-Time İstihdamın Toplam İstihdam İçindeki Payı (%) Kaynak: Eurostat

40 40 Kamu Yatırımları/GSYH (%) 40

41 41 Yeni Teşvik Paketi  1. İndirimli Kurumlar Vergisi  2. Prim Desteği  3. Faiz Desteği  4. Arazi Desteği

42 42 En Çok Doğrudan Yatırım Çeken Ülkeler Sıralaması YılTürkiye’nin Sıralamadaki Yeri Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyar Dolar) 2000511,0 2001373,4 2002511,1 2003481,7 2004382,8 20052210,0 20061820,2 20072522,0 20082018,3 Kaynak:UNCTAD 42

43 43 GAP Kamu Yatırımları (Milyar TL) Kaynak: Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

44 44 Yoksulluk Görünümü (Günlük 1,25 Doların Altında Geliri Olanlar, 2008, %) Kaynak: WB

45 45 Türkiye’de Yoksulluk Görünümü (%) Kaynak: TÜİK

46 46 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%) 46

47 47 Ortalama Bütçe Açığı/GSYH (%) * 1996-2005 yılları konsolide bütçe, diğer yıllar merkezi yönetim bütçesidir. ** 1998 öncesi eski GSYH, sonrası yeni GSYH serisi kullanılmıştır. 47

48 48 AB Tanımlı Genel Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%) Maastricht Kriteri 48

49 49 Faiz Giderleri/GSYH (%) 49

50 50 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri (%) 50

51 51 Kamu Kesimi Borçlanma Gereği/GSYH (%) Kaynak: DPT 51

52 52 AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 52

53 53 Türkiye’nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH’nin Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İçindeki Yeri (2002-2008) Kaynak: Eurostat 53

54 Kamu Kesimi Net Borç Stoku/GSYH (%) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 54

55 55 Kamu Net Borç Stoku (Milyon TL) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 20022003200420052006200720082009 Ç3 Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV)215.323250.593274.195270.275258.197248.420267.980302.944 l- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt)256.900297.300332.622351.289365.841355.473408.199455.793 A-İç Borç154.880201.722234.677259.757268.237273.217295.765338.700 B- Dış Borç102.01995.57897.94591.53197.60482.256112.434117.093 II- Merkez Bankası Net Varlıkları25.37524.73327.89130.79345.68541.76960.37162.638 III- Kamu Mevduatı11.24813.04517.21932.19138.21134.57841.49647.644 IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları4.9548.92913.31718.02923.74830.70538.35242.567 Net Dış Borç Stoku88.35978.31674.89742.05130.46811.27919.59926.885 Net İç Borç Stoku126.964172.277199.298228.224227.729237.141248.381276.059

56 56 Dış Borç Stoku (Milyon $) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

57 57 2002 Yılındaki İç Borç Stokunun Yıllık Faiz Oranlarıyla Yürütülmesi Sonucu Ulaşılabilecek Borç Stoku (Milyon TL) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

58 58 IMF’ye Olan Borçlarımız (Milyon $) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

59 59 Hazinenin Borçlanma Faiz Oranı (%) 59 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

60 60 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyon $) Kaynak: TÜİK

61 61 Kişi Başına Düşen GSYH ($) Kaynak:TÜİK, DPT 61

62 62 Dönemler İtibarıyla Ortalama Büyüme Oranları (%) Kaynak:TÜİK 62

63 63 Türkiye’de GSYH Büyüme Oranları (%) Kaynak: TÜİK 63

64 64 Dünya GSYH’si İçindeki Payı (SAGP, %) Kaynak: IMF 64

65 65 Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisi (GSYH, 2009, Milyar $) Kaynak: IMF 65

66 66 Toplam Otomobil Üretimi ve Satışları (Bin Adet) Kaynak: OSD

67 67 Beyaz Eşya Üretim ve Satışları (Adet) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

68 68 Ülkelere Göre Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç, %) * 2009 yılsonu gerçekleşme rakamlarıdır. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak:OECD

69 69 Ülkelere Göre Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil, %) * Vergi Gelirleri için 2009 yılsonu gerçekleşme rakamları olup Sosyal Güvenlik Primleri yılsonu gerçekleşme tahminidir. ** 2008 tahminleri yer almayan ülkeler için 2007 yılı verileri kullanılmıştır. Kaynak: OECD 69

70 70 Büyüme Göstergelerinde Bir Önceki Yıla Göre Değişim (%) Kaynak: TÜİK, CNBC-e, TİM 70

71 71 Türkiye’de Enflasyon Gelişmeleri (1980–2010) Kaynak: TÜİK, TCMB 71

72 72 Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerde TÜFE (%) Kaynak: OECD 72

73 73 Türkiye’nin Enflasyon Sıralamasında Dünyadaki Yeri *Toplam ülke sayısı 181’dir. Kaynak: IMF, TÜİK, TCMB 73

74 74 2003 Ocak–2009 Aralık döneminde TÜFE’deki kümülatif değişme yüzde 94,2 olmuştur. Buna karşılık 2002 Ocak-2010 Ocak döneminde aynı bazlı: En düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 TL iken, 2010 Ocak ayında 1.255 TL’ye çıktı, artış yüzde 196,6 oldu. Net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184 TL iken, 2010 Ocak ayında 577 TL’ye çıktı, artış yüzde 183,2 oldu. En düşük SSK emekli aylığı 2002 Aralık ayında 257 TL iken, 2010 Ocak ayında 695 TL’ye çıktı, artış yüzde 170,3 oldu. En düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 2002 Aralık ayında 149 TL iken, 2010 Ocak ayında 557 TL’ye çıktı, artış yüzde 274,4 oldu. En düşük BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı 2002 Aralık ayında 66 TL iken, 2010 Ocak ayında 395 TL’ye çıktı, artış yüzde 500,2 oldu. En düşük memur emekli aylığı 2002 Aralık ayında 377 TL iken, 2010 Ocak ayında 865 TL’ye çıktı, artış yüzde 129,7 oldu. 65 yaş aylığı 2002 Aralık ayında 24 TL iken, 2010 Ocak ayında 97 TL’ye çıktı, artış yüzde 297,4 oldu. Muhtar aylığı 2002 Aralık ayında 97 TL iken, 2010 Ocak ayında 342 TL’ye çıktı, artış yüzde 251,3 oldu. Bu maaş tutarları ve oranlar; çalışan, emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın mali durumlarının 2002 yılına göre iyileştiğini, gelirlerinde reel artışlar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

75 75 Net Asgari Ücret İle Satın Alınabilen Bazı Ürünler Kaynak: TUİK

76 76 En Düşük Devlet Memuru Maaşı ile Satın Alınabilen Bazı Ürünler Kaynak: TUİK

77 77 Kaynak: UN Demografik Avantaj - Ülkelerin Demografik Profili 77

78 78 Kaynak: UN Demografik Avantaj - Ülkelerin Demografik Profili (2050 Tahminleri) 78


"Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. 2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları