Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI SUNUM : Kaan Duran - 14400011041 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ : Mustafa İDUĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI SUNUM : Kaan Duran - 14400011041 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ : Mustafa İDUĞ."— Sunum transkripti:

1 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI SUNUM : Kaan Duran - 14400011041 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ : Mustafa İDUĞ

2 Kelime anlamı; bir şeye isteklendirme ya da özendirme. 2 Teşvik Nedir? Yatırım Teşvik Sistemi ‣ Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, ‣ Üretimi ve istihdamı artırmak, ‣ Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, ‣ Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, ‣ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, ‣ Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek

3 1.Genel Teşvik Uygulamaları 2.Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3.Öncelikli Yatırımların Teşviki 4.Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 5.Stratejik Yatırımların Teşviki 3 Teşvik Sistemi

4 ‣ İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. ‣ İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. ‣ Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. ‣ İller, SEGE (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik) 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır. 4 Bölgesel Teşvik Uygulaması

5 5

6 6

7 ‣ KDV İstisnası (yurt içi veya dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için kdv ödenmemesi) ‣ Gümrük Vergisi Muafiyeti (yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi) ‣ Vergi İndirimi (yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması) ‣ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanması) ‣ Faiz Desteği (3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde) (en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan finansman desteği. teşvik bölgesine kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kar payının belli bir kısmının karşılanması.) ‣ Yatırım Yeri Tahsisi (Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesi.) ‣ Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) (yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanması) ‣ Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) (yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir.) 7 Bölgesel Teşvik Uygulamaları

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 ‣ Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları, ‣ Kamu kurum ve kuruluşları, ‣ Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler ‣ Dernekler ve vakıflar ‣ Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 14 Kimler Yararlanabilir?

15 15 TEŞEKKÜRLER !


"BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI SUNUM : Kaan Duran - 14400011041 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ : Mustafa İDUĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları