Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANKGAP’TA Yunus ESMER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANKGAP’TA Yunus ESMER."— Sunum transkripti:

1 Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANKGAP’TA Yunus ESMER

2 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ’ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet vermekteyiz.  Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü: Toplam 19 Şube  Gaziantep Bölge Koordinatörlüğü: Toplam 18 Şube

3 Sektörün Lider KOBİ Bankası Halkbank’ta KOBİ kredileriSektörde KOBİ kredileri KOBİ Kredileri % 36 KOBİ Kredileri % 22 2010 itibariyle Toplam Nakit Kredilerimiz içinde KOBİ’lerin aldığı pay %36‘dır. Bu oran Türkiye’deki bankacılık sektöründe KOBİ’lere verilen en yüksek orandır. KOBİ Kredilerimiz

4 Milyon TL Yaklaşık 370.000 KOBİ Bankamız KOBİ Kredileri Gelişimi

5 GAP İllerinde toplanan 1 TL mevduata karşılık, 2,2 TL Kredi kullandırılmaktadır. GAP İllerindeki Payımız

6 HALKBANK ve KOBİ’ler Hedef kitlemiz olan KOBİ’lerin;  Uygun faiz oranları,  Uzun vadeli işletme ve yatırım kredileri,  Uygun destek paketleri ile kredilendirilmesini ana görevimiz olarak kabul ediyoruz.

7 Ülke Kredileri GSM Ülke Kredileri GSM Bankamız Kaynaklı Bankamız Kaynaklı Yabancı Kaynaklı Yabancı Kaynaklı Orta ve Uzun Vadeli Krediler

8 Bankamız Kaynaklı Krediler

9 İMALATÇI KREDİLERİ GİRİŞİMCİ KREDİLERİ ÇİFTÇİ KREDİLERİ ESNAF KREDİLERİ İŞYERİ EDİNDİRME KREDİSİ BÜTÇE KREDİSİ FİNANSAL DESTEK KREDİSİ SERA KREDİSİ TRAKTÖR VE TARIM MAKİNELERİ KREDİSİ TARIM DESTEK KREDİSİ KOOPERATİF KREDİLERİ PLAKA KREDİSİ NAKLİYE DESTEK PAKETİ GİRİŞİMCİ KREDİSİ GÜNEŞ PAKETİ FRANCHISING KREDİSİ Bankamız Kaynaklı Krediler

10  TL/YP Orta ve Uzun vadeli kredilerimiz –“İşletme Kredisi” 1 yıl ödemesiz 4 yıl vade, –“Yatırım Kredisi” 2 yıl ödemesiz 7 yıl vade ile kullandırılmaktadır  Bankamızca KOBİ’lere kullandırılan kredilerde Vergi İstisnası (% 5 BSMV) uygulanmaktadır.  Ayrıca Hazine Müsteşarlığı’nca Teşvik Belgeli KOBİ’lerin kullandığı kredilere faiz desteği sağlanmaktadır Bankamız Kaynaklı Krediler

11 Amaç, firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmektir.  Üretim için gerekli ham ve yardımcı maddeler ile diğer işletme giderleri için İşletme Kredisi  Projeye bağlı olarak yurt içinden veya yurt dışından makine, tesis ve teçhizat ile bina alımı ve inşaat harcaması için Yatırım Kredisi olarak kullandırılmaktadır. KOBİ’ler için BSMV muafiyeti, ödemesiz dönem, uzun vade ve düşük faiz imkanı taşımaktadır. Ayrıca faizler Libor, Euribor ve Trlibor’a endeksli olup faiz oranlarındaki değişimden firmalar faydalanabilmektedir. LimitiVadesiFaiz Oranı Üst limit 3.000.000 TL veya EURO/USD karşılığı Maksimum 60 Ay vade İşletme Kredilerinde ödemesiz dönem yok, toplam 4 yıl vade, Yatırım Kredilerinde 2 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vade İşlem bazında belirlenir. Finansal Destek Kredisi

12  Üretim faaliyetinde bulunan firmalara ödemesiz dönem öngörmek suretiyle nakit dengelerinin sağlanması (bütçe ayarlaması) amaçlanmaktadır.  Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı gerçek ve tüzel kişi firmalar bu krediden faydalanabilirler.  Kredinin, BSMV muafiyeti, ödemesiz dönem, uzun vade, düşük faiz gibi avantajları bulunmaktadır. Bütçe Kredisi LimitiVadesiFaiz Oranı Firma ihtiyacı bazında belirlenmektedir Maksimum 36 Ay (azami 6 ay ödemesiz dönem) İşlem bazında belirlenir.

13 Yurt Dışı Kaynaklı Krediler

14 Dünya Bankası Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Fransız Kalkınma Ajansı Avrupa Yatırım Bankası İslam Kalkınma Bankası Yurt Dışı Kaynaklı Krediler ECOBANK

15 Kullandırılacak Sektörler İmalat sanayi Tarıma dayalı sanayi Turizm Eğitim Sağlık Enerji / Yenilenebilir Enerji Çevre Koruma Bilgi ve iletişim teknolojileri Tarıma Dayalı Sanayi İmalat Sanayi Çevre Koruma ÖZEL SEKTÖR Yenilenebilir Enerji Bilgi İletişim Teknolojileri Eğitim-Sağlık-Turizm

16 Müşteri Limitleri Vade

17 KOBİ’lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için; Sağlanan Kaynak 1.680 Milyon USD Sağlanan Kaynak 1.680 Milyon USD + Kredi Kullandırımı 1.220 Milyon USD Kredi Kullandırımı 1.220 Milyon USD = Kullandırılabilir Kaynak 460 Milyon USD Kullandırılabilir Kaynak 460 Milyon USD Gelecek Kaynak 510 Milyon USD Gelecek Kaynak 510 Milyon USD - TOPLAM: 1.357 Firma Kullandırılan Kredilerle 18.000 yeni istihdam yaratıldığı öngörülmektedir. Yurt Dışı Kaynaklı Krediler Kullandırılabilecek Toplam Kaynak 970 Milyon USD Kullandırılabilecek Toplam Kaynak 970 Milyon USD

18 KOSGEB KOSGEB’le yapılan protokoller TOBB ve bağlı Odalarla yapılan protokoller Kredi Garanti Fonu A.Ş. Kefaleti ile teminat kolaylığı Ortak Projelerle KOBİ’lere Sunulan Finansal Avantajlar

19 İŞGEM’lerdeki işletmelere sağlanan krediler Kalkınma Ajansları İle Yapılan Protokoller Ortak Projelerle KOBİ’lere Sunulan Finansal Avantajlar Karacadağ Kalkınma Ajansı - Diyarbakır Dicle Kalkınma Ajansı - Mardin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı - Van

20 Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan teminat yetersizliği probleminin çözümü için Kredi Garanti Fonu’nun kefaleti sağlanabilmektedir. Kredi Garanti Fonu’nun öncelikleri arasında girişimciliğin geliştirilmesi de yer almaktadır. Değerlendirmede esas alınan konular şunlardır :  Projenin yapılabilirliği  Yönetim yeterliliği  Firmanın ve ortaklarının moralitesi  Özkaynak katkısı  Kredinin geri ödenebilirliği Kredi Garanti Fonu - KGF

21 Yararlanıcının, 2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre KOBİ vasfına sahip olması ve başvuru tarihi itibariyle en az iki bilanço dönemi faaliyet geçirmesi gerekmektedir. Yararlanıcı Başına Kefalet Limiti: Verilecek kefalet tutarı talep edilen kredinin % 65 ini geçmemek üzere 1.000.000 TL ile sınırlıdır. Risk Grubu Başına Kefalet Limiti: 1.500.000 TL’dir. Kredi Vadesi: Asgari 6 ay azami 4 yıldır. Hazine Kaynaklı KGF

22 TEŞEKKÜRLER


"Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANKGAP’TA Yunus ESMER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları