Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI ( )"— Sunum transkripti:

1 KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI (2015-2018)
T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI ( )

2 EYLEM PLANI KAPAK RESMİ

3 Eylem Planının dayanağı, UKKS 2020 Belgesi ve 2015 Yılı Programı’dır.
EYLEM PLANI’NIN HAZIRLANMASI Eylem Planı, 2014 Yılı Programı gereğince hazırlanan ve dönemini kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde (UKKS 2020), belirlenen politika çerçevesi esas alınarak hazırlanmıştır. Eylem Planının dayanağı, UKKS 2020 Belgesi ve 2015 Yılı Programı’dır.

4 EYLEM PLANI’NIN HAZIRLANMASI
Eylem Planı hazırlıkları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığının teknik desteğinde ve ilgili sektör bakanlıkları arasında sağlanan işbirliğiyle yürütülmüştür. Taslak Eylem Planı, GTHB’deki teknik değerlendirme toplantıları ve İzleme Komitesi üyesi kurumların taslak hakkındaki resmi görüşleri dikkate alınarak sonuçlandırılmıştır. Onaylanmak üzere 16/11/2015 tarihli ve sayılı yazımızla YPK’ya gönderilmiş olup, Sayın Başbakanımız tarafından 04/04/2016 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

5 STRATEJİK ÇERÇEVE Ülkemizin kırsal kalkınma ulusal politika çerçevesinin 5 temel ekseni (amacı) bulunmaktadır. Bu eksenler altındaki öncelik ve tedbirler UKKS 2020’de belirlenmiştir. Faaliyetler ise Eylem Planında yer almaktadır.

6 Eksen 1: Kırsal Ekonomi (KE)
Stratejik Eksenler (Amaçlar) Eksen 1: Kırsal Ekonomi (KE) (Tarım ve Tarım Dışı Öncelik ve Faaliyetler)

7 Eksen 2: Kırsal Çevre (KÇ)
Stratejik Eksenler (Amaçlar) Eksen 2: Kırsal Çevre (KÇ) (Arazi ve Peyzajla İlgili Öncelik ve Faaliyetler)

8 (Altyapı İle İlgili Öncelik ve Faaliyetler)
Stratejik Eksenler (Amaçlar) Eksen 3: Kırsal Yerleşimler (KY) (Altyapı İle İlgili Öncelik ve Faaliyetler)

9 Eksen 4: Kırsal Toplum (KT)
Stratejik Eksenler (Amaçlar) Eksen 4: Kırsal Toplum (KT) (Sosyal Politikalarla İlgili Öncelik ve Faaliyetler)

10 (Yerel Kalkınmaya Yönelik Öncelik ve Faaliyetler)
STRATEJİK ÇERÇEVE Eksen 5: Yerel Kalkınma Kapasitesi (YK) (Yerel Kalkınmaya Yönelik Öncelik ve Faaliyetler)

11 EYLEM PLANI’NIN AMACI Kırsaldaki beşeri ve doğal kaynak potansiyelinin ulusal kalkınma için harekete geçirilmesi, Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, Türk tarımının rekabet gücünü artıracak tamamlayıcı yatırımların uygulanması, Göçlerin kırsal alanlar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele edilmesi, Kırsal politika yönetişiminin merkezi ve yerel düzeyde güçlendirilmesi, Katılım öncesi süreçte AB tarım ve kırsal kalkınma müktesebatı uyumuna katkı sağlanması.

12 EYLEM PLANININ İŞLEVLERİ
Kırsal kalkınma alanında mükerrer kaynak kullanımının engellenmesi, Kırsal kalkınmaya ayrılan bütçenin program-proje bazlı harcanması, Kırsal kesime yönelik sektörel politikalar ve uygulamalar arasında eşgüdümün artırılması, Hizmet sunumunda coğrafi şartları ve demografiyi gözeten yenilikçi modellere geçilmesi, İlçe düzeyinde kırsal kalkınma programlama ve uygulama kapasitesinin artırılması, Kırsal kalkınmada kurumsal performanslarının artırılması ve izlenmesi,

13 EYLEM PLANI NASL UYGULANACAK?
Planda, 2 farklı türde toplam 101 adet faaliyete yer verilmiştir. Hâlihazırda uygulanan ve Yatırım Programında yer alan faaliyetler (A kodlu-61 adet) ile Plan döneminde uygulamaya başlanması öngörülen faaliyetler (B kodlu-40 adet) yer almaktadır. Uygulamaya başlanması öngörülen B kodlu faaliyetler, ilgili kamu kurumları tarafından yıllık yatırım programlarına, Planda belirtilen koşulları karşılamaları kaydıyla, teklif edilebilecektir.

14 EYLEM PLANI NASL UYGULANACAK?
4. Faaliyetlerin temel finansman kaynağı merkezi bütçedir. Planda yer alan finansman tablosu tahmini ve gösterge niteliğinde olup, sadece A kodlu faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır. Tahmini merkezi bütçe tahsisi, 4 yıl için yaklaşık 8,3 milyar TL’dir. 5. Her bir faaliyetin uygulamasından sorumlu kurum başkanlığında işbirliği yapılacağı belirtilen kurumlarla birlikte ilgili faaliyetin yönlendirme komitesi ihdas edilebilecektir. 6. Planın uygulamasının koordinasyonundan Kırsal Kalkınma Eylem Planı İzleme Komitesi aracılığıyla GTHB sorumludur.

15 HEDEFLERİN UYGULAMA ALANI
Nüfusu 20 binden düşük tüm kırsal yerleşim yerleri (ilçe merkezleri-beldeler-6360 sayılı yasa öncesinde köy statüsünde olan kırsal alandaki mahalleler, köyler, köy bağlıları) Eylem Planının uygulama kapsamındadır.

16 Teşekkürler…


"KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları