Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan EBSO/21 Mart 2016 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan EBSO/21 Mart 2016 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 Adnan YILDIRIM @adnyildirim EBSO/21 Mart 2016 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

2 BÖLGESEL TEŞVİK İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir. STRATEJİK YATIRIMLAR Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımları desteklenmektedir. GENEL TEŞVİK Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımları desteklenmektedir. 2

3 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI 3

4 SEGE 2011 6 BÖLGE Bölgesel Harita 4

5 Bölgesel Teşvik Uygulamaları - Tablo 5 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı(15) 10(20) 15(25) 20(30) 25(40) 30(50) 35 OSB İçi(20) 15(25) 20(30) 25(40) 30(50) 35(55) 40 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı(2) YOK(3) YOK(5) 3 yıl(6) 5 yıl(7) 6 yıl(10) 7 yıl OSB İçi(3) YOK(5) 3 yıl(6) 5 yıl(7) 6 yıl(10) 7 yıl(12) 9 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi YOK 3 Puan4 Puan5 Puan7 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl * 31/12/2015 tarihinden önce yürürlükte bulunan oran ve süreler parantez içinde gösterilmiştir.

6 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI 6

7 Yüksek Teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar  İlaç,  Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı,  Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,  Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı,  Hava ve uzay taşıtları imalatı. Öncelikli yatırımlar-ı (5. Bölge destekleri sağlanan konular) 7

8 Öncelikli Yatırımlar-II (5. Bölge Destekleri Sağlanan Konular) 8

9 Demiryolu taşımacılığı Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar. S ıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları Yerli kömüre dayalı termik santraller Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar Öncelikli Yatırımlar-III (5. Bölge Destekleri Sağlanan Konular) 9

10 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları Denizyolu taşımacılığı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatırımları Uluslararası fuar alanı yatırımları Öncelikli Yatırımlar-IV (5. Bölge Destekleri Sağlanan Konular) 10 Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile RES üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları

11 31/12/2015 tarihinden önce yürürlükte bulunan oran ve süreler parantez içinde gösterilmiştir. *1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği Öncelikli Yatırımlar-Tablo 11 ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVV KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)(40) 30 Vergi İndirim (%)(80) 70 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği(7yıl) 6 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi2 Puan

12 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI 12

13 Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması Katma değerin asgari %40 olması Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Stratejik Yatırımların Teşviki 13

14 Stratejik Yatırımlar - Tablo 14 STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVV VI KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) Yatırım Yeri TahsisiVAR Sigorta Primi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) KDV İadesiVAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Faiz Desteği İç Kredi(5 Puan) YOK* Döviz / Dövize Endeksli Kredi (2 Puan) YOK* *Faiz Desteği, 01/01/2016 tarihi itibariyle Stratejik Yatırımlar için öngörülmemektedir.

15 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR GENEL TEŞVİKLER 15

16 Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı1000 2Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı200 3Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları200 4Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 4-aMotorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları200 4-bMotorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları50 5Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 6Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7Elektronik Sanayi Yatırımları 8Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9İlaç Üretimi Yatırımları 10Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) Büyük Ölçekli Yatırımlar 16

17 Büyük Ölçekli Yatırımlar - Tablo 17 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı(25) 20(30) 25(35) 30(40) 35(50) 40(60) 45 OSB İçi(30) 25(35) 30(40) 35(50) 40(60) 45(65) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı(2) YOK(3) YOK(5) 3 yıl(6) 5 yıl(7) 6 yıl(10) 7 yıl OSB İçi(3) YOK(5) 3 yıl(6) 5 yıl(7) 6 yıl(10) 7 yıl(12) 9 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl 31/12/2015 tarihinden önce yürürlükte bulunan oran ve süreler parantez içinde gösterilmiştir.

18 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI 18

19 Bölge ayrımı yapılmaksızın;  Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve  Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. DESTEKLER:  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge) Genel Teşvik Uygulamaları 19

20 Destekler - Özet Tablo 20 DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik / Öncelikli Yatırımlar Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği ( )* KDV İadesi Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilen Yatırımlar İçin Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği *Faiz Desteği, 01/01/2016 tarihi itibariyle Stratejik Yatırımlar için öngörülmemektedir.

21 Ekonomi Bakanlığı Destek Mekanizması Tarımsal Ürünlerde İhracat Destekleri İHRACAT TEŞVİKLERİ Tasarım Marka - Turquality Pazar Araştırması Fuarlara Katılım Yurt Dışı Birim UR-GE Pazara Giriş Belgeleri Döviz Kazandırıcı Hizmetler (Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim) YATIRIM TEŞVİKLERİ Bölgesel Teşvikler Öncelikli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Büyük Ölçekli Yatırımlar Genel Teşvik Uygulamaları SERBEST BÖLGE DESTEKLERİ SERBEST BÖLGE DESTEKLERİ Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti % 85 ihracat kaydıyla gelir vergisi stopaj desteği Gümrük vergisi muafiyeti KDV İstisnası Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti Dahilde İşleme Rejimi İthalat Politikası Araçları 21

22 Teşekkürler @adnyildirim


"Adnan EBSO/21 Mart 2016 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları