Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 2 “YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Bologna Süreci’ndeki Rolü“ 22 Ekim 2010 İstanbul Zerrin KARADAĞ Mali Hizmetler Uzmanı

3 3 Avrupa Yükseköğretim Alanını yaratmayı hedefleyen Bologna Sürecinde YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ana faaliyet Alanları Nelerdir ?

4 4 Koordinasyon Finansal Kaynak Temini Kalite Çalışmaları Öneri ve Destek

5 5 KOORDİNASYON Üniversitelerde, Ulusal Kalite güvence sisteminin kurulmasında ve Avrupa ilke ve standartlarına uyumun sağlanmasında izlenecek ortak yol ve yöntemlerin belirlenmesi, Üniversitelerimizden seçilecek Strateji Geliştirme Daire Başkanlarından oluşturulacak çalışma guruplarının faaliyetleri için uygun ortamların sağlanması,

6 KOORDİNASYON Bologna süreci temel hedeflerinin finansal anlamda hayata geçirilebilmesi için Mali mevzuata ilişkin bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, (Örnek: 2007 Antalya “Taşınır Mal Yönetmeliğinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar” konulu seminer) Süreçte ihtiyaç duyulan finansal kaynağın kullanılmasında ortak muhasebe tekniklerinin belirlenmesi, (Örnek: 2007 “Yükseköğretim Detaylı Hesap Planı”) 6

7 Finansal Kaynak Temini Üniversitelerin bu süreçte ihtiyacı olan Bütçe ödeneklerinin temininde Maliye Bakanlığı ile bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, Ulusal ve uluslar arası kredi kuruluşlarından finansal kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunulması. 7

8 Finansal Kaynak Temini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca YÖK Bütçesine aktarılan tutarların kullanımında Bologna sürecini kapsayan mevzuatın düzenlenmesi ve uygulanacak esas ve usullerin tespiti, Tüm üniversitelerde ortak bir veri tabanı oluşturulması ve YÖK tarafında kontrolünün sağlanabilmesi için gerekli olan finansal kaynağın temini (Örnek: Üniversitelerarası Öğrenme Kaynakları ve Eş Zamanlı Eğitim Altyapısı Projesi) 8

9 Kalite Çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarımızın Stratejik Planları çerçevesinde kalitelerinin arttırılmasına ilişkin gerekli desteğin verilmesi, Üniversitelerde görevli idari personelin, hem yetkinliğinin arttırılması hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak ortak eğitim programlarının hazırlanması, 9

10 Kalite Çalışmaları Kalite çalışmaları kapsamında Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara destek sağlanması, Üniversitelerin Stratejik Planlarının bir yıllık uygulama dilimini oluşturan performans programlarında yer alan ana hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler arasında Bologna sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlere öncelik tanınması, ve buna yönelik yönlendirme toplantıları düzenlenmesi, 10

11 TEŞEKKÜR EDERİM


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları