Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE ÖNERİ NO : 0003 ÖNEREN ADI SOYADI : Funda CİVEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE ÖNERİ NO : 0003 ÖNEREN ADI SOYADI : Funda CİVEK"— Sunum transkripti:

1 PROJE ÖNERİ NO : 0003 ÖNEREN ADI SOYADI : Funda CİVEK ÖNEREN KURUMU : Kastamonu Üniversitesi İİBF ÖNERİ ADI :Akademik Turizm Yazılımı SUNUM YAPAN : Derya DENGEL - Funda CİVEK (KÜ İşletme Bölümü YL Öğrencisi)

2 Projenin Kısa Tanımı Proje ile ne amaçlandığı, neden ihtiyaç duyulduğu, neler hedeflendiği, projede ne tür faaliyetler planlandığı, projenin çıktıları ve projeden ne tür faydalar sağlanacağı 100 kelimeyi aşmayacak şekilde açıklanmalıdır. Bu bölümde İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı bilgilere değil, projeyi tanıtıcı bilgilere yer verilmelidir.

3 Projenin Kısa Tanımı Projedeki çıkış noktası insanların özellikle de öğrencilerin en temel ihtiyaçları olan barınma, yemek ve ulaşım ihtiyaçlarını tek bir yazılımda birleştirmektir.

4 PROJENİN TEKNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1. Proje Ne Tür Bir Yenilik İçeriyor? 3.2. Proje Konusu Hangi Teknoloji Alanında/Alanlarında Yer Almaktadır? 3.3. Proje Konusu Hangi Sektörde Yer Almaktadır 3.4. Ürün/Hizmet Geliştirme İçin Kullanacağınız Stratejileri belirtiniz 3.5. Proje Konusu Ürün/Hizmeti Ortaya Çıkarma ihtiyacının Kaynağı Nedir? 3.6. Proje Hedefleri? 3.7. Geliştirilecek Ürün/Hizmete Yönelik Edinilen Bilgiyi Rakiplerin Kullanımından Koruma

5 Projenin Teknik Açıdan Değerlendirilmesi
Proje Ne Tür Bir Yenilik İçeriyor? Ürün/Hizmet Yeniliği Proje Konusu Hangi Teknoloji Alanında/Alanlarında Yer Almaktadır? Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün/Hizmet Geliştirme İçin Kullanacak Strateji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi (Ürün/Hizmet Üretme) Patent/Know-How Stratejisi Proje Konusu Ürün/Hizmeti Ortaya Çıkarma İhtiyacının Kaynağı İŞLETME KAYNAKLI Araştırma ve Geliştirme Departmanı İşletme Yönetimi DIŞ KAYNAKLI Müşteriler Üniversiteler Proje Hedefleri? Kullanıcı Kolaylığı Sağlayabilmek Düşük Maliyetli Çözümler Sunabilmek Mevcut İhtiyaçları Karşılamak Know-How vb. Bilgi ve Beceri Üretmek Geliştirilecek Ürün/Hizmete Yönelik Edinilen Bilgiyi Rakiplerin Kullanımından Koruma Patent Marka Tescil Bilgilerin ve Süreçlerin Gizlenmesi Proje Konusu Çıktı İçin Aşağıdaki Dağıtım Metotları Müşteri Temsilcisiyle (Kişisel) Satış E-Ticaret ile Satış

6 Projenin Amacı ve Gerekçesi
Projede ne yapılmak istendiği kısa ve öz olarak açıklanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımı olup, projenin gerçekleştirilmesi sonucunda çözümlenmek istenen sorun veya giderilmek istenen ihtiyacı içermelidir. Amaç ve gerekçenin belirlenmesinde, proje konusu ile uyumun sağlanması gerekmektedir. Bu bölümde ayrıca, projenin ortaya konulmasındaki temel gerekçeler belirtilmelidir.

7 Projenin Amacı ve Gerekçesi
Amaç: Teknoloji ve bilime dayanan bu yazılım öğrencilere ve bireylere yemek, barınma ve ulaşım konusunda çeşitli alternatifler sunarak sanal ortamda hizmet vermek, aynı zamanda onların bu hizmetlerden daha kaliteli, güvenli ve ucuza yararlanabilecekleri ortamı sunmak bu yazılımın amaçları arasındadır Gerekçe: Yemek, ulaşım ve barınma ile ilgili olan yazılımların öncelikle ilimiz için ayrı ayrı ve çok dar kapsamlı olmasından dolayı bu hizmetleri daha geniş portföyde tek çatı altında birleştirme fikrini oluşturdu.

8 Projenin Konusu ve Kapsamı
Projenin konusu, kapsamı, proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalar, iş akışı, projenin getireceği yenilikler, bu çalışmalara ait teknik bilgiler ve varsa tasarımlara ait çizimler vb. detaylı olarak anlatılmalıdır.

9 Projenin Konusu ve Kapsamı
Konu: Bireylerin barınma, ulaşım ve yemek yazılımının hizmetlerini tek tek ele aldığımızda bireylerin ve öğrencilerin daha kolay kullanabilmeleri için mobil uygulamasını indirip ,kullanıcı bilgilerini oluşturduklarında bulundukları yerden istedikleri yere anlaşmalı taksi durağından bir araçla gidebilecekleri tüm restoranlardan da yemeklerini sipariş edebilecekleri ,pansiyonlar hakkında bilgi edinip istedikleri odanın görüntüsüne ve bilgisine ulaşabilecekleri hatta arkadaşlarını seçebilecekleri tarzda geliştirilmiş WEB TABANLI ve MOBİL UYGULAMALI olarak yapılması. Kapsam: Akademik Turizm yazılımının yerel veya web tabanlı olması kararlaştırılacak, Akademik Turizm yazılımının yazımı için php veya asp dilleri arasında seçim yapılacak, Akademik Turizm yazılımının işletilmesi için müşteri taleplerine göre veri tabanı muhafazası maksatlı kurulacak sunucunun merkezi veya yerel olarak istenmesi durumu analiz edilecek, Akademik Turizm yazılımı İşlev Akış Şemasına uygun olarak, Barınma modülünün oluşturulması Yemek modülünün oluşturulması ve Ulaşım modülünün oluşturulması olmak üzere 3 (üç) ana işlev gerçekleştirilecek şekilde yazılım yapılacaktır. Akademik Turizm yazılımı için Kültür Bakanlığından PATENT alınacaktır, DEMO sürüm en az 1000 kullanıcı tarafından TEST edilecektir. Endüstriyel Uygulama desteği süreci başlatılacaktır.

10 Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
Projenin çıktısı, proje tamamlanınca elde edilmesi beklenen somut sonuçtur. Bu bölümde, proje tamamlanınca ortaya çıkması beklenen sonuçlar ve bunların kullanım alanları detaylı olarak açıklanmalıdır.

11 Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
Çıktı: Bu yazılım sayesinde bireyler temel ihtiyaçlarını aynı anda erişim kolaylığı sağlayarak zamandan tasarruf etmelerini sağlayacaktır. Kullanım Alanı: Kastamonu Üniversitesindeki tüm öğrenciler Özel Pansiyonlar Restoranlar Anlaşmalı Taksi Durakları

12 İş Akışı Doğrultusunda Kullanılması Planlanan Teknolojiler/Yöntemler
Proje konusu sonuca ulaşmak için yapılacak olan faaliyetlerde kullanılacak olan teknolojik ve bilimsel yöntemler açıklanacaktır. Bu proje ile birlikte, yeni ve farklı olacak hususlar açıklanmalıdır. Bu yeni ve farklı hususlardan hareketle yeni fikirler ve yeni çözümler geliştirilebilir mi açıklanmalıdır. ürün/hizmete ilişkin TSE veya yabancı standartların olup olmadığı araştırılmalı ve varsa yasal zorunluluklar (izin, ruhsat, lisans vb.) belirtilmelidir. Proje kapsamında varsa test-analiz ihtiyaçları belirlenerek nasıl karşılanacağı yazılmalıdır.

13 İş Akışı Doğrultusunda Kullanılması Planlanan Teknolojiler / Yöntemler
Web esaslı yazılım dili olan asp veya php dilleri ile Veri tabanı için mysql kullanılacak, Yazılım için merkezi, veri tabanı için merkezi veya yerel sunucu kullanılacaktır. Yazılım verileri açısından programlanabilir ve modüler yapıya sahip olacaktır.

14 Proje Konusu Ürün / Hizmet Üretim Yönteminin Ulusal ve Uluslararası Bazda Gelişmeye Katkısı
Öğrencilerin ve bireylerin en temel gereksinimleri olan barınma, ulaşım, yemek ihtiyaçlarının zamandan tasarruf sağlayarak çeşitli alternatifleriyle güvenli ve kaliteli olarak hizmete sunulmasıdır.

15 Ürün / Hizmete İlişkin Yasal Zorunluluklar ve Standartlar
Yasal zorunluluk yoktur.

16 Ürün / Hizmetin Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek için Uygulayacak Test ve Analizler
Akademik Turizm yazılımının kullanıcı ara yüzlerinin DEMO sürüm oluşturulduktan sonra kullanıcıya uygun (userfriendly) olup olmadığı en az 1000 kullanıcı ile test edilecektir.

17 İşletmenin Proje Konusu Çıktıya Yönelik Rakipleri ve Özellikleri

18 Rakiplere Karşı Alınacak Önlemler
İstihdam yazılımı patent ile korumak ve yazılım veri tabanını merkezi sunucuda çalıştırarak yerel sunuculardaki verilerin işlenmesi safhasında yazılım veri tabanı ile iletişimi şifrelemek yoluyla korunacaktır. Yazılım programlanabilir ve modüler yapıya sahip olacağından yazan programcılar tarafından da tümünün algılanması mümkün olmayacaktır. Yazılımcılarla yapılacak iş sözleşmesinde en az beş yıl süre ile benzer yazılımda çalışamama taahhüdü de bir koruma yöntemi olarak kullanılacaktır. Rakip yazılımlarımızın her biri MYO, meslek liseleri ve kadın işsizleri tam olarak işverenlerle buluşturamamaktadır.Bizim yazılımımız tamamen bu alandaki işsizler için oluşturulmuştur.

19 Proje Konusu Çıktının Satışa Hazır Hale Gelmesini Takiben 2 Yıllık Tahmini Satış Planı
Müşteriler ve pazar göz önünde bulundurularak proje konusu çıktının satışa hazır hale gelmesini takiben yurt içi ve yurt dışındaki 2 yıllık satış tahminleri miktar ve tutar olarak belirtilmelidir.

20 Proje Konusu Çıktının Satışa Hazır Hale Gelmesini Takiben 2 Yıllık Tahmini Satış Planı

21 Projede Çalışacak Personel Bilgileri
Projede yer alacak personelin nitelikleri, sayıları, projedeki görevi, projede çalışacakları süre ve bu çalışmalar karşılığında ödenecek olan ücret belirtilmelidir.

22 Projede Çalışacak Personel Bilgileri
Proje Kapsamında Çalışacak Mevcut ve Yeni İstihdam Edilecek Personel Sıra No Adı Soyadı * Öğrenim Durumu Mezun Olduğu Okul/ Bölüm Mesleki Deneyimi (Yıl) Projedeki Görevi Projede Çalışacağı Süre (Ay) Proje için Ödenecek Aylık Net Ücret (TL) Toplam Ücret 1 Personel Doktora İİBF 30 Koordinatör 12 3,500 42,000 2 Lisans Koordinatör yardımcısı 2,000 24,000 3 AR-GE Sorumlusu 4 Ön Lisans Bilg. Prog. Yazılım 11 1,500 16,500 5 6 TOPLAM 139,500

23 Projede Kullanılacak Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım, Hizmet Alımı
İşletmede bulunan ve projede kullanılacak; projenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan makine teçhizat, donanım, hammadde, yazılımın; adı, miktarı ve projede kullanım amacı yazılmalıdır.

24 Projede Kullanılacak Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım, Hizmet Alımı
Adı Miktarı Projede Kullanım Amacı DESTEK TÜRÜ*Tahmini Bedeli(KDV Hariç TL)  Geri Ödemesiz Geri Ödemeli   Dizüstü Bilgisayar Asus UX303UB-R4088T Intel Core i7 6500U 2.5GHz/3.1GHz 8GB 256GB SSD 13.3" 3 Koordinatör, Koor. Yrd., AR_GE Sor. 12,000  Masaüstü Bilgisayar Dark Evo G702 Intel Core i7 6700K 4.0GHz 16GB 1TB + 240GB SSD Masaüstü Bilgisayar (DK-PC-G702) 4 Yazılım 32,000  Klima Samsung AR7000 AR24HSSDCWKNSK A Btu/h Inverter Klima 2 Yazılım ve veri depolama için ayrı ayrı Sunucu koruma 7,000  Sunucu Dell T110 Iı T110535s1p1b-1M4 E3-1220V2 1X4gb 1Tb 2012 Foundation Yazılım ve veri depolama için ayrı ayrı 6,000  Kesintisiz Güç Kaynağı Emerson Liebert GXT MT+ G2 ES 10KVA 230V Online UPS Yazılım Ekibi ve Sunucular için 15,000  Jeneratör Kama by Reis Dizel Jeneratör KDG7000TS (Otomatik Panolu) 1 3,500  Android Cep Telefonu Asus Zenfone Selfie 6 Yazılım Testleri  Ofis Takımı Koordinatör 5,000  Masa 5 2 İdari, 3 Yazılımcı 3,000  Koltuk 1,500  Sunucu yazılımları Sunucu çalışması için 40,000  Kurulum hizmeti Sunucular için 10,000  Bakım Sözleşmesi TOPLAM 139,000 GENEL TOPLAM (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli ) 147,000

25 Proje Kapsamında Talep Edilen Diğer AR-GE ve İnovasyon Programı Destekleri
Bu bölümde talep edilecek olan destekler, yalnızca proje kapsamında ihtiyaç duyulan giderlerin karşılanması amacıyla yazılmalı ve tahmini maliyetleri belirtilmelidir.

26 Proje Kapsamında Talep Edilen Diğer AR-GE ve İnovasyon Programı Destekleri
DESTEK ADI TAHMİNİ BEDEL (KDV Hariç) İşlik Desteği (Talep edilmesi halinde m2 miktarı belirtilecektir) Kira Desteği 12,000 Proje Danışmanlık Desteği 25,000 Eğitim Desteği 10,000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20,000 Proje Tanıtım Desteği 5,000 Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15,000 Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği * TOPLAM 132,000

27 Proje İş-Zaman Planı Projenin tamamlanabilmesi için bütün faaliyetlerin belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Projenin belirli dönemlerde izleneceği göz önünde bulundurularak, faaliyetler net olarak tanımlanmalı, detaylandırılmalı ve bu faaliyetlerin hangi aylarda gerçekleştirileceği işaretlenmelidir. Projedeki bazı faaliyetlerin eşzamanlı da yürütülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

28 Proje İş-Zaman Planı PROJE İŞ -ZAMAN PLANI AYLAR
PROJE FAALİYETLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İstihdam yazılımının yerel veya web tabanlı olması kararlaştırılması X İstihdam yazılımının yazımı için php veya asp dilleri arasında seçim yapılması İstihdam uyazılımının işletilmesi için müşteri taleplerine göre veri tabanı muhafazası maksatlı kurulacak sunucuın merkezi veya yerel olarak istenmesi durumu analiz edilmesi İstihdam yazılımı İşlev Akış Şemasına uygun olarak 2(İKİ) ayrı işlev gerçekleştirilecek şekilde yazılım yapılacaktır 01 İş veren İ modülünün yazılması 02 İş arayan modülünün yazılması DEMO sürüm en az 1500 kullanıcı tarafından TEST edilmesi. İstihdam yazılımıiçin Kültür Bakanlığından PATENT alınması TANITIM BROŞÜRÜ basılması Meslek liseleri ve MYO lar ziyaret edilerek yazılım için EĞİTİCİ EĞİTİMİ verilmesi ULUSAL düzeyde FUAR katılımı yapılması Endüstriyel Uygulama desteği süreci başlatılması

29 Destek Kullanım Planı Bu tabloda, projede kullanılması planlanan desteklerin, hangi aylarda kullanılacağı belirtilmelidir.

30 Destek Kullanım Planı DESTEK KULLANIM PLANI AYLAR İşlik Desteği
KURUL KARARI İLE PROJE SÜRESİ İÇİNDE KULLANILACAK DESTEKLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İşlik Desteği X Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Personel Gideri Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği

31 Proje Bütçesi 5., 6. ve 7. Bölümlerde detaylandırılmış giderler tabloda ilgili yerlere yazılarak Proje Bütçesi oluşturulmalıdır.

32 Proje Bütçesi

33 Proje Bütçesi Finansman Planı
Finansman giderlerinin Öz kaynak, Şahıslardan Alınan Borçlar, Banka Kredisi, TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer kuruluşlardan karşılanacağı belirtilmelidir.

34 Proje Bütçesi Finansman Planı
PROJE BÜTÇESİ FİNANSMAN PLANI MİKTAR (TL) Özkaynak Kullanımı 119,625 Şahıslardan Alınan Borçlar Banka Kredisi TTGV TÜBİTAK Diğer (Belirtiniz) KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı Destekleri (Başlangıç Sermayesi Desteği hariç) toplamların % 75’i. Varsa Başlangıç Sermayesi Desteği %100 hesaplanarak toplama eklenmiştir.). 298,875 TOPLAM 418,500

35 Soru, Cevap ve Öneriler


"PROJE ÖNERİ NO : 0003 ÖNEREN ADI SOYADI : Funda CİVEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları