Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Araştırma ve durum analizi  Kampanyanın amaçlarının saptanması  Kampanya stratejisinin saptanması  Kampanya bütçesinin belirlenmesi  Yaratıcı çalışmalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Araştırma ve durum analizi  Kampanyanın amaçlarının saptanması  Kampanya stratejisinin saptanması  Kampanya bütçesinin belirlenmesi  Yaratıcı çalışmalar."— Sunum transkripti:

1

2  Araştırma ve durum analizi  Kampanyanın amaçlarının saptanması  Kampanya stratejisinin saptanması  Kampanya bütçesinin belirlenmesi  Yaratıcı çalışmalar  Medya kullanımına karar verilmesi  Uygulama  Değerlendirme

3  Endüstrinin; › Son 10 yıla ait iş hacmi › Endüstrideki yasal yükümlülükler › Anı sektördeki benzer ürünlerin durumu › Rakip işletmeler hakkında bilgi › Satışların eski ve yeni tüketiciler arasındaki dağılım yüzdeleri

4  Ürünün; › İçinde yer aldığı genel kategori ve bu kategorinin özellikleri › Ürünün rakiplerine göre üstün yanları › Malın üretim süreci ve şartları › Ürünün yaşam dönemi › Ürünün satış yerinin mağaza içerisindeki konumu › Ürünün fiyat ve kullanım kolaylığı bakımından rakip ürünlerle kıyaslanması › Ürünün pazardaki satış yüzdesi ve rakiplerinin payları › Markanın mevcut tüketicideki imajı

5  Bu noktada hedef kitle analizi yapılarak hedef Pazar belirlenir.  Tüketici profili belirlenirken şu unsurlar önemlidir: › Demografik faktörler › Sosyo kültürel faktörler › Psikolojik faktörler

6  Yaş  Cinsiyet  Eğitim durumu  Medeni durum  Meslek  Gelir

7  Kültür ve alt kültür  Sosyal sınıflar › Her sosyal sınıf bir alt sınıftan farklı olmaya ve bir üst sınıfa benzemeye çalışır.  Danışma grupları › Birincil gruplar › İkincil gruplar  Aile

8  Gereksinim ve güdülenme  Öğrenme  Kişilik  Algılama  Tutum ve inançlar

9  Reklamın iletişim amacı › Tüketicilerin ürün, firma ve hizmetten haberdar olması › Hedef kitlenin tespit edilmesi › Yaratıcı çalışmaların yapılması  Reklamın satış amacı

10  Kampanya stratejisi ürün ya da hizmet hakkında ne söyleyeceğinizin planlamasını yapmaktır. › Ürün doğru olmalı › Fiyatlandırma doğru olmalı › Dağıtım yeterli olmalı

11  Kampanya stratejisi oluşturulurken şu konularda strateji belirlenir: › Pazarın tümüne veya belli Pazar bölümlerine ulaşmak › Birincil ya da seçici talep yaratmak › Doğrudan ya da dolaylı davranış yaratma › Mal reklamı ya da kurum reklamı yapma › Tüketicilere ya da aracılara yönelme

12  Reklam kampanyası bütçesi demek, kampanya süresince nerelere, hangi zamanlarda ve hangi miktarlarda ödeme yapılacağının belirlenmesidir.  Ana hatlarıyla: › Reklam ajansına ödenecek miktarlar › Medyalara ödenecek miktarlar › Yapım şirketine ödenecek miktarlar › Yönetime bağlı olarak bazı firmalarda fuar vb. etkinliklere ödenecek miktarları da kapsamaktadır.

13  Kampanyalar gerektirdikleri harcama itibarıyla üç kategoride düşünülebilir: › Yeni bir ürün için yapılan tanıtım kampanyaları › Ürün piyasada tutununcaya kadar yerleştirme kampanyaları › Ürün tutunduktan sonra devamlılığı sağlama veya prestij kampanyaları

14  Ayrı bir ders olarak incelenecektir.

15  İşletmenin temel medya stratejisini oluşturan faktörler: › Ürünün hedef kitlesi › Belirlenen hedef kitlenin takip ettiği iletişim araçları › Reklam mesajının tanımlanması › Ürünün hangi Pazar bölümünde yer aldığı › Reklam bütçesinde medya kullanımı için ayrılan pay › Reklam mesajının zenginliği, yayının sıklığı ve sürekliliği › Reklam mesajının zamanlaması › Rakip firmaların reklam stratejilerinin öğrenilmesi › Medya başına en düşük maliyetin hangi medya bileşimi tarafından gerçekleştirilebileceğinin değerlendirilmesi › Medya planı ile ürün pazarlama planı arasında eş güdümün sağlanması

16  Reklam kampanyasının uygulanması, basın, radyo, TV gibi kampanyada kullanılması kararlaştırılan ve yaratıcı çalışmalar sırasında metinleri hazırlanmış olan prodüksiyonun gerçekleştirilmesidir.

17  Pretestler › Direkt posta › Odak grubu  Post testler


" Araştırma ve durum analizi  Kampanyanın amaçlarının saptanması  Kampanya stratejisinin saptanması  Kampanya bütçesinin belirlenmesi  Yaratıcı çalışmalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları