Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bütçe Formunun Doldurulması. Hibe Bütçe Formu Bütçe Formu Üç Bölümden Oluşur: 1. Faaliyet Bütçesi 2. Bütçe Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi 3. Beklenen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bütçe Formunun Doldurulması. Hibe Bütçe Formu Bütçe Formu Üç Bölümden Oluşur: 1. Faaliyet Bütçesi 2. Bütçe Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi 3. Beklenen."— Sunum transkripti:

1 Bütçe Formunun Doldurulması

2 Hibe Bütçe Formu Bütçe Formu Üç Bölümden Oluşur: 1. Faaliyet Bütçesi 2. Bütçe Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi 3. Beklenen Finansman Kaynakları

3 Hibe Bütçe Formu Bütçe, sadece Sözleşme Makamı katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden her biri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Bütçe süresi proje süresi ile sınırlı olmalıdır

4 1. Faaliyet Bütçesi 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Ekipman ve Malzemeler 4. Yerel Ofis 5. Diğer maliyetler, hizmetler 6. Diğer

5 1. Faaliyet Bütçesi 7. Diğer Uygun Doğrudan Maliyetler Ara Toplamı (1-6) 8. Yedek Akçe 9. Toplam Doğrudan Uygun Maliyetler (7+8) 10. İdari Giderler 11. Toplam Uygun Maliyetler (9 + 10) 12. Vergiler 13. Toplam Maliyet (11 + 12)

6 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel) 1.1.1 Teknik 1.1.1.1 Proje Koordinatörü 1.1.1.2 Danışman 1.1.2 İdari / destek personeli 1.1.2.1 Muhasebeci 1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel) 1.3 Görev/seyahat gündelikleri 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) 1.3.2 Yerel (proje personeli) 1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları

7 1. Faaliyet Bütçesi İnsan Kaynakları: Proje maliyetleri hazırlanırken proje kapsamında kaç kişinin ve ne kadar süre için çalışacağı belirlenmelidir. Ödenecek ücretler için bu kişilerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Harcırah: Harcırahlar hesaplanırken konaklama ve yemekler (öğle ve akşam) göz önünde bulundurulmalıdır.

8 1. Faaliyet Bütçesi Seyahat: Seyahat" kaleminde, hareket edilen ve varılan noktalarını belirtiniz yurtdışı ve yurtiçi yolculuklar olarak belirtiniz. Ekipman ve Malzemeler: Ekipman ve Malzeme kaleminde proje kapsamında satın alınacak veya kiralanacak her türlü malzemenin maliyetini i ç erir. Ekipman olarak sadece projenin uygulanması i ç in zorunlu olanlar dahil edilmeli

9 1. Faaliyet Bütçesi Yerel Ofis: Sadece proje faaliyetleri i ç in kullanılacak ofisin maliyetelrini içerir. Yerel ofis giderlerine sadece projenin y ü r ü t ü lmesi i ç in ö zel bir ofis kurulması gerekiyorsa yer verilmeli, ör. Kiralan yerleri kapsar. elektrik faturası,su faturası, ısınma giderleri, fotokopi giderleri, telefon faturası, sarf malzemeleri, toner vb. sayılabilir. Diğer Harcamalar, Hizmetler: Kurumun gerekli altyapıya sahip olmadığında üçüncü kişilere yaptırması gereken işerdir. Örnek, yayın, et ü d araştırma ve seminer/konferans maliyeti, çeviri gibi. Ayrıca banka teminat mektubu maliyeti ve banka transfer maliyetleri de buraya yazılabilir.

10 1. Faaliyet Bütçesi Diğer: Her türlü hizmet alımı bu başlık altında belirtilmelidir. Yedek Akçe: Sadece Sözleşme Makamının yazılı ö n onayı ile kullanılabilir (uygun maliyetlerin %5 ’ ni aşmayacak şekilde kullanılabilir). İdari Giderler: İdari giderler genel uygun giderler toplamının %7sinden fazla olamaz

11 2. Bütçe Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi Bütçede harcama kalemi olarak belirttiğiniz tüm kalemlerin detaylı açıklamasını yapınız. Bu açıklamalar markaya özel olmamalıdır.

12 3. Beklenen Finansman Kaynakları Projede öngörülen faaliyetlerin toplam finansmanının nasıl karşılanacağı gösterilecektir. Bu bölümde AB’den talep edilen fon yüzdesi ve miktarı ile, Başvuru sahibinin veya ortağın (varsa) veya AB dışındaki üçüncü bir tarafın katkısı da belirtilmelidir.

13 Satın Alma Kuralları-Uygunluk Kriterleri Tabiyet Kuralı: Yararlanıcı tarafından yönetilen ihale prosedürleri, AB Üye Ülkelerinden, AB Ekonomik Alanında bulunan Üye Ülkelerin ve AB aday Ülkelerin tabiiyetini taşıyan/yerleşik olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin katılımına eşit koşullar altında açıktır. İhaleye katılan kişi ve kuruluşlar, hangi ülkenin tabiiyetinde olduklarını ulusal mevzuatlarına uygun bir şekilde belgelelemelidir. Menşe Kuralı: Hibe Yararlanıcısı Proje kapsamında gerekli olan tüm mallar ve malzemelerin menşe kurallarına uygun olması, yani satın alınacak olan tüm hizmetler, ekipman ve malzemelerin AB Üye Ülkelerinin, AB Ekonomik Alanında bulunan Üye Ülkelerin ve AB aday Ülkelerin menşesini taşımalıdır. Eğer satın alınacak olan mal ve malzemeler sözkonusu Ülkelerde üretilmiyorsa yararlanıcı Sözleşme Makamına bunu belgelelemeli ve Sözleşme Makamının onayını almalıdır.

14 AB’den Alınacak Hibe’nin Ödeme Planı Ön ödeme: Hibe yararlanıcısı tarafından belirtilen bütçede yer alan toplam uygun maliyetlerin %60’ı ara raporun (ihale prosedürlerini anlatan rapor) onayından sonra 45 gün içerisinde yapılacaktır. Nihai Ödeme: Hibe miktarının uygun maliyetlerinin %40’ı, nihai raporun onayından sonra 45 gün içerisinde yapılacaktır. Bu süreçte AB alınacak olan hibe miktarının %40 hibe yararlanıcısı tarafından finanse edilecektir.

15 AB’den Alınacak Hibe’nin Ödeme Planı Projenin Toplam Bütçesi%100250.000 € AB katkısı% 50125.000 € Hibe Faydalanıcısının eş finansmanı%50125.000 € AB Toplam Katkısının Ödeme Planı AB tarafından yapılacak Ön ödeme%6075.000 € AB tarafından yapılacak Nihai ödeme%4050.000 € Toplam125.000 €

16 AB’den Alınacak Hibe’nin Ödeme Planı Hibe Yararlanıcısının Finansman Katkısı125.000 € AB tarafından yapılacak nihai ödeme50.000 € Proje tamamlanana kadar hibe yararlanıcısının karşılayacağı tutar 175.000 €

17 Teşekkür Ederiz


"Bütçe Formunun Doldurulması. Hibe Bütçe Formu Bütçe Formu Üç Bölümden Oluşur: 1. Faaliyet Bütçesi 2. Bütçe Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi 3. Beklenen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları