Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE ÖNERİ NO : 0001 ÖNEREN ADI SOYADI : Prof. Dr. Murat ERDOĞAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE ÖNERİ NO : 0001 ÖNEREN ADI SOYADI : Prof. Dr. Murat ERDOĞAN"— Sunum transkripti:

1 PROJE ÖNERİ NO : 0001 ÖNEREN ADI SOYADI : Prof. Dr. Murat ERDOĞAN ÖNEREN KURUMU : Kastamonu Üniversitesi İİBF ÖNERİ ADI : TFRS6102DR (TFRS Bağımsız Denetim Raporu) SUNUM YAPAN : Derya DENGEL (KÜ İşletme Bölümü YL Öğrencisi)

2 Sunum Planı Projenin Kısa Tanımı
Projenin Teknik Açıdan Değerlendirilmesi Projenin Amacı ve Gerekçesi Projenin Konusu ve Kapsamı Projenin İşlev Akışı Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları İş Akışı Doğrultusunda Kullanılması Planlanan Teknolojiler / Yöntemler Proje Konusu Ürün / Hizmet Üretim Yönteminin Ulusal ve Uluslararası Bazda Gelişmeye Katkısı Ürün / Hizmete İlişkin Yasal Zorunluluklar ve Standartlar Ürün / Hizmetin Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Uygulayacak Test ve Analizler Proje Konusu Çıktının Müşterisi ve Talep Yapısı İşletmenin Proje Konusu Çıktıya Yönelik Rakipleri ve Özellikleri Rakiplere Karşı Alınacak Önlemler Proje Konusu Çıktının Satışa Hazır Hale Gelmesini Takiben 2 Yıllık Tahmini Satış Planı Projede Çalışacak Personel Bilgileri Projede Kullanılacak Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım, Hizmet Alımı Proje Kapsamında Talep Edilen Diğer AR-GE ve İnovasyon Programı Destekleri Proje iş-Zaman Planı Destek kullanım Planı Proje Bütçesi Proje Bütçesi Finansman Planı Soru, Cevap ve Öneriler

3 Projenin Kısa Tanımı 13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK gereğince Bağımsız Denetime tabi sermaye şirketleri mali tablolarını 01 Ocak tarihinden itibaren TFRS’ye uygun olarak hazırlayacaklardır. TFRS6102DR, VUK’na göre hazırlanmış GEÇMİŞ yıla ait 31 Aralık 20XX- 1 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunu 01 Ocak 20XX tarihli TFRS mali tablolarına çevirip, CARİ yıla ait Yevmiye Kayıtlarını tüm yazılımlardan Excel formatında alarak eşzamanlı olarak Ertelenmiş Vergi etkilerini de hesaplayarak, anlık TFRS Mali Tablolarına dönüştürecektir. Geçmiş ve CARİ dönem TFRS Finansal Tablolarını işlenerek yatay, dikey, trend ve oran analizlerine tabi tutulup, Karşılaştırmalı Finansal Tablolar oluşturulabilecektir. Denetim modülü ile de nitel ve nicel önemlilik kriterlere göre İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim işlevleri WEB TABANLI ve MOBİL UYGULAMALI olarak yapılabilecek, BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU hazırlayabilecektir.

4 Projenin Teknik Açıdan Değerlendirilmesi
Proje Ne Tür Bir Yenilik İçeriyor? Ürün/Hizmet Yeniliği Proje Konusu Hangi Teknoloji Alanında/Alanlarında Yer Almaktadır? Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün/Hizmet Geliştirme İçin Kullanacak Strateji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi (Ürün/Hizmet Üretme) Patent/Know-How Stratejisi Proje Konusu Ürün/Hizmeti Ortaya Çıkarma İhtiyacının Kaynağı İŞLETME KAYNAKLI Araştırma ve Geliştirme Departmanı İşletme Yönetimi DIŞ KAYNAKLI Müşteriler Üniversiteler Proje Hedefleri? Kullanıcı Kolaylığı Sağlayabilmek Düşük Maliyetli Çözümler Sunabilmek Mevcut İhtiyaçları Karşılamak Know-How vb. Bilgi ve Beceri Üretmek Geliştirilecek Ürün/Hizmete Yönelik Edinilen Bilgiyi Rakiplerin Kullanımından Koruma Patent Marka Tescil Formüllerin ve Süreçlerin Gizlenmesi Proje Konusu Çıktı İçin Aşağıdaki Dağıtım Metotları Bayilik Müşteri Temsilcisiyle (Kişisel) Satış E-Ticaret ile Satış

5 Projenin Amacı ve Gerekçesi
13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK gereğince Bağımsız Denetime tabi sermaye şirketleri mali tablolarını 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren TFRS’ye uygun olarak hazırlayacaklardır. TFRS6102, VUK’na göre hazırlanmış GEÇMİŞ yıla ait 31 Aralık 20XX-1 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunu 01 Ocak 20XX tarihli TFRS mali tablolarına çevirip, CARİ yıla ait Yevmiye Kayıtlarını tüm yazılımlardan Excel formatında alarak eşzamanlı olarak Ertelenmiş Vergi etkilerini de hesaplayarak, anlık TFRS Mali Tablolarına dönüştürecektir. Geçmiş ve CARİ dönem TFRS Finansal Tablolarını işlenerek yatay, dikey, trend ve oran analizlerine tabi tutulup, Karşılaştırmalı Finansal Tablolar oluşturulabilecektir. Denetim modulü ile de nitel ve nicel önemlilik kriterlere göre İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim işlevlerini denetçi yardımcısı, denetçi, baş denetçi, sorumlu ortak baş denetçi hiyerarşisinde güvence ve danışmanlık sürecinde yapmak, WEB TABANLI ve MOBİL UYGULAMALI olarak yaparak BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU hazırlayabilmektir. Gerekçe: 13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) gereğince tüm sermaye şirketleri mali tablolarını 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren TFRS’ye uygun olarak hazırlayacaklar hükmüne amirdir. Türkiye’de bankalarca kredi verme işlemlerinde BASEL-II ve BASEL-III kriterlerinin uygulanmaya başlanacak olması. Bu yasal zorunluluklar projenin oluşturmasına neden olmuştur.

6 Projenin Konusu ve Kapsamı
TFRS6102DR, VUK’na göre hazırlanmış mali tabloları TFRS mali tablolarına çevirip, müteakip mali tabloları oluşturan tüm muhasebe kayıtlarını VUK Ertelenmiş Vergi etkilerini de hesaplayarak, anlık TFRS Mali Tablolarına dönüştürülmesi, işlenerek yatay, dikey, trend ve oran analizlerine tabi tutulup, Konsolide Mali Tablolar oluşturulması, ve İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim Raporlarının hazırlanması işlevlerinin WEB TABANLI ve MOBİL UYGULAMALI olarak yapılması. Kapsam: TFRS6102DR’nin yerel veya web tabanlı olması kararlaştırılacak, TFRS6102DR’nin yazımı için php veya asp dilleri arasında seçim yapılacak, TFRS6102DR’nin işletilmesi için müşteri taleplerine göre veri tabanı muhafazası maksatlı kurulacak sunucunun merkezi veya yerel olarak istenmesi durumu analiz edilecek, TFRS6102DR’nin yazılımı aşağıdaki İşlev Akış Şemasına uygun olarak, Geçmiş Dönem Bilanço ve Gelir Tablosu çeviri Cari Dönem Yevmiye Defteri Dönüştürme ve Bağımsız Denetim Raporu hazırlama olmak üzere 3 (üç) ana işlev gerçekleştirilecek şekilde yazılım yapılacaktır. TFRS6102DR için Kültür Bakanlığından PATENT alınacaktır, DEMO sürüm en az 500 kullanıcı tarafından aşağıdaki şekilde TEST edilecektir. Endüstriyel Uygulama desteği süreci başlatılacaktır.

7 Projenin İşlev Akışı TFRS6102DR TFRS6102DR GEÇMİŞ DÖNEM VUK TFRS
BİLANÇO ve GELİR TABLOSU GEÇMİŞ DÖNEM TFRS FİNANSAL TABLOLARI 01-ÇEVİRİ MODÜLÜ 03-DENETİM MODÜLÜ TFRS DENETİM RAPORU VUK CARİ DÖNEM MİZAN ve YEVMİYE DEFTERİ CARİ DÖNEM TFRS FİNANSAL TABLOLARI 03-DENETİM MODÜLÜ 02-DÖNÜŞTÜRME MODÜLÜ

8 Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
01 Ocak 2013 tarihi itibari ile TFRS’ye uygun mali tablolar VUK mali tabloları kullanılarak TFRS6102BDR aracılığı ile oluşturabilecektir.. TRFS’na uygun çevrilmiş mali tabloların özellikle asgari 5 yıl süreceği beklenen VUK TFRS geçiş süresince TFRS hakimiyeti tam olmayan kesimin TFRS6102DR kullanarak TFRS’na uygun mali tablo hazırlama işlevini idamesi sağlanacaktır, Mali tabloların İç Kontrol, İç denetim ve Bağımsız Denetimi içeren üçlü denetimlerinin TFRS6102DR kullanılarak WEB TABANLI ve MOBİL UYGULAMALI olarak yapılması sağlanacaktır. Kullanım Alanı: 13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK gereğince, (a) Tüm sermaye şirketleri (1) VUK’na uygun hazırladıkları mali tablolarını 01 Ocak 2013 itibari ile TFRS’na uygun hale getirmek için; (2) TFRS’na uygun mali tablo hazırlamayı idame etmek için; (3) Beyanname hazırlamak için; (4) İç Kontrol ve İç Denetim faaliyetlerin icra etmek için; (b) Serbest Muhasebeci Mali müşavirler (SMMM) onaylayacakları beyannamelerinin doğruluğu kontrol etmek için; (c) Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tam tasdik yaptıkları şirketlerin vergi hesaplamalarını kontrol etmek için, (d) Bağımsız denetim firmaları, Sermaye Şirketlerinin denetim komitelerince kendilerine verilen bağımsız denetim görevini icra etmek için; (e) Kredi Derecelendirme şirketleri kendilerine gönderilen mali tabloların bilgilerini test etmek için; (f) Bankalar kredi talebinde bulunan şirketlerin mali tablolarını analiz etmek için; (g) Vergi Denetmeleri vergi denetimlerinde vergi ziyağının olup olmadığının tespitinde TFRS6102DR kullanabilirler.

9 İş Akışı Doğrultusunda Kullanılması Planlanan Teknolojiler / Yöntemler
Web esaslı yazılım dili olan asp veya php dilleri ile veri tabanı için mysql kullanılacak, yazılım için merkezi, veri tabanı için merkezi veya yerel sunucu kullanılacaktır. Yazılım verileri açısından programlanabilir ve modüler yapıya sahip olacaktır.

10 Proje Konusu Ürün / Hizmet Üretim Yönteminin Ulusal ve Uluslararası Bazda Gelişmeye Katkısı
TRFS’na uygun hazırlanacak mali tabloların özellikle asgari 5 yıl süreceği beklenen VUK TFRS geçiş süresince TFRS hakimiyeti tam olmayan kesimin TFRS6102DR kullanarak TFRS’na uygun mali tablo hazırlama işlevini idamesi manuel yapılacak işlemlere nazaran çok daha kısa sürede sağlanacak, TFRS öğrenim ve uygulama süreci TFRS6102DR aracığı ile %75 kısalacaktır.

11 Ürün / Hizmete İlişkin Yasal Zorunluluklar ve Standartlar
13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK gereğince Bağımsız Denetime tabi sermaye şirketleri mali tablolarını 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren TFRS’ye uygun olarak hazırlayacaklardır. Türkiye’de bankalarca kredi verme işlemlerinde BASEL-II ve BASEL-III kriterlerinin uygulanmaya başlanacak olması. Bu yasal zorunluluklar projenin oluşturmasına neden olmuştur.

12 Ürün / Hizmetin Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek için Uygulayacak Test ve Analizler
TFRS6102DR’nin kullanıcı ara yüzlerinin DEMO sürüm oluşturulduktan sonra kullanıcıya uygun (userfrienly) olup olmadığı en az 500 kullanıcı ile test edilecektir.

13 Proje Konusu Çıktının Müşterisi ve Talep Yapısı
Yurt içi Müşteriler: Daha Ucuz Kredi İhtiyacı Olan İşletmeler İşletme Sermayesi İhtiyacı Olan KOBİ’ler Bağımsız Denetime Tabi Sermaye şirketleri SMMM’ler YMM’ler SPK Lisansı Olanlar Bağımsız Denetçiler Bağımsız Denetim Şirketleri Kredi Derecelendirme Şirketleri Kurumsal Kredi Vermek İsteyen Bankalar Yatırım Bankaları Yurt dışı Müşteriler: KKTC’de ve tüm Türk Coğrafyasında faaliyet gösteren sermaye şirketleri .

14 İşletmenin Proje Konusu Çıktıya Yönelik Rakipleri ve Özellikleri
Yurtiçi Rakipler: Rakip İşletme Ürün/Hizmet Satış Fiyatları Pazar Payı Avantajları Dezavantajları CAP 4,000EU %40 VUK sürümleri halen kullanılıyor Çeviri ve Dönüştürme yok Kullanım için teknik bilgi gerekli MİKROKOM Belirsiz %30 TABİM %10 DİĞERLERİ Yurtdışı Rakipler: SAP 70,000$ ve üzeri VUK ve TFRS sürümleri Halen Kullanılıyor Çeviri ve Dönüştürme yok Kullanım için teknik bilgi gerekli, Çok Pahalı ve Yetişmiş Personel yok

15 Rakiplere Karşı Alınacak Önlemler
TFRS6102DR’yi patent ile korumak ve yazılım veri tabanını merkezi sunucuda çalıştırarak yerel sunuculardaki verilerin işlenmesi safhasında yazılım veri tabanı ile iletişimi şifrelemek yoluyla korunacaktır. Yazılım programlanabilir ve modüler yapıya sahip olacağından yazan programcılar tarafından da tümünün algılanması mümkün olmayacaktır. Yazılımcılarla yapılacak iş sözleşmesinde en az beş yıl süre ile benzer yazılımda çalışamama taahhüdü de bir koruma yöntemi olarak kullanılacaktır.

16 Proje Konusu Çıktının Satışa Hazır Hale Gelmesini Takiben 2 Yıllık Tahmini Satış Planı
SATIŞLAR 1. YIL 2. YIL Satış Miktarı Tutarı (TL) Yurt içi Satışlar 4,000TL*250Adet 1,000,000TL 4,000TL*500Adet 2,000,000TL Yurt dışı Satışlar 4,000TL*25Adet 100,000TL 4,000TL*100Adet 400,000TL

17 Projede Çalışacak Personel Bilgileri
Proje Kapsamında Çalışacak Mevcut ve Yeni İstihdam Edilecek Personel Sıra No Adı Soyadı * Öğrenim Durumu Mezun Olduğu Okul/ Bölüm Mesleki Deneyimi (Yıl) Projedeki Görevi Projede Çalışacağı Süre (Ay) Proje için Ödenecek Aylık Net Ücret (TL) Toplam Ücret 1 Murat ERDOĞAN Doktora İİBF 30 Koordinatör 12 3,500 42,000 2 Derya DENGEL Lisans Koordinatör yardımcısı 2,000 24,000 3 Funda CİVEK AR-GE Sorumlusu 4 Personel Ön Lisans Bilg. Prog. Yazılım 11 1,500 16,500 5 6 TOPLAM 139,500

18 Projede Kullanılacak Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım, Hizmet Alımı
Adı Miktarı Projede Kullanım Amacı DESTEK TÜRÜ*Tahmini Bedeli(KDV Hariç TL)  Geri Ödemesiz Geri Ödemeli   Dizüstü Bilgisayar Asus UX303UB-R4088T Intel Core i7 6500U 2.5GHz/3.1GHz 8GB 256GB SSD 13.3" 3 Koordinatör, Koor. Yrd., AR_GE Sor. 12,000  Masaüstü Bilgisayar Dark Evo G702 Intel Core i7 6700K 4.0GHz 16GB 1TB + 240GB SSD Masaüstü Bilgisayar (DK-PC-G702) Yazılım 24,000  Klima Samsung AR7000 AR24HSSDCWKNSK A Btu/h Inverter Klima 2 Yazılım ve veri depolama için ayrı ayrı Sunucu koruma 7,000  Sunucu Dell T110 Iı T110535s1p1b-1M4 E3-1220V2 1X4gb 1Tb 2012 Foundation Yazılım ve veri depolama için ayrı ayrı 6,000  Kesintisiz Güç Kaynağı Emerson Liebert GXT MT+ G2 ES 10KVA 230V Online UPS Yazılım Ekibi ve Sunucular için 15,000  Jeneratör Kama by Reis Dizel Jeneratör KDG7000TS (Otomatik Panolu) 1 3,500  Android Cep Telefonu Asus Zenfone Selfie 6 Yazılım Testleri  Ofis Takımı Koordinatör 5,000  Masa 5 2 İdari, 3 Yazılımcı 3,000  Koltuk 1,500  Sunucu yazılımları Sunucu çalışması için 40,000  Kurulum hizmeti Sunucular için 10,000  Bakım Sözleşmesi TOPLAM 139,000 GENEL TOPLAM (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli )

19 Proje Kapsamında Talep Edilen Diğer AR-GE ve İnovasyon Programı Destekleri
DESTEK ADI TAHMİNİ BEDEL (KDV Hariç) İşlik Desteği (Talep edilmesi halinde m2 miktarı belirtilecektir) Kira Desteği 12,000 Proje Danışmanlık Desteği 25,000 Eğitim Desteği 10,000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20,000 Proje Tanıtım Desteği 5,000 Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15,000 Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği * TOPLAM 132,000

20 Proje İş-Zaman Planı PROJE İŞ -ZAMAN PLANI AYLAR
PROJE FAALİYETLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TFRS6102DR’nin yerel veya web tabanlı olması kararlaştırılması X TFRS6102DR’nin yazımı için php veya asp dilleri arasında seçim yapılması TFRS6102DR’nin işletilmesi için müşteri taleplerine göre veri tabanı muhafazası maksatlı kurulacak sunucuın merkezi veya yerel olarak istenmesi durumu analiz edilmesi TFRS6102DR’nin yazılımı İşlev Akış Şemasına uygun olarak 3 (ÜÇ) ayrı işlev gerçekleştirilecek şekilde yazılım yapılacaktır 01 GEÇMİŞ DÖNEM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ÇEVİRİ modülünün yazılması 02 CARİ DÖNEM YEVMİYE DEFTERİ DÖNÜŞTÜRME modülünün yazılması 03 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU HAZIRLAMA MODÜLÜNÜN yazılması DEMO sürüm en az 500 kullanıcı tarafından TEST edilmesi. TFRS6102 için Kültür Bakanlığından PATENT alınması TANITIM BROŞÜRÜ basılması Tüm üniversiteler ziyaret edilerek Muhasebe –Finans alanında faaliyet gösteren öğretim üyelerine yazılım için EĞİTİCİ EĞİTİMİ verilmesi Tüm YMM (Yeminli Mali Müşavir) Odaları ile SMMM (Serbest Muhasebeci mali Müşavir) Odaları ziyaret edilecek ve yazılım için EĞİTİCİ EĞİTİMİ verilmesi Tüm Bağımsız denetim şirketleri ziyaret edilecek ve yazılım için EĞİTİCİ EĞİTİMİ verilmesi ULUSAL düzeyde FUAR katılımı yapılması Endüstriyel Uygulama desteği süreci başlatılması

21 Destek Kullanım Planı DESTEK KULLANIM PLANI AYLAR İşlik Desteği
KURUL KARARI İLE PROJE SÜRESİ İÇİNDE KULLANILACAK DESTEKLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İşlik Desteği X Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Personel Gideri Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği

22 Proje Bütçesi PROJE BÜTÇESİ MİKTAR (TL)
Projede Çalışacak Personel Giderleri 139,500 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım, Hizmet Alımı 139,000 Diğer Ar-Ge İnovasyon Programı Destekleri 132,000 TOPLAM* 410,500

23 Proje Bütçesi Finansman Planı
PROJE BÜTÇESİ FİNANSMAN PLANI MİKTAR (TL) Özkaynak Kullanımı 97,625 Şahıslardan Alınan Borçlar Banka Kredisi TTGV TÜBİTAK Diğer (Belirtiniz) KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı Destekleri (Başlangıç Sermayesi Desteği hariç) toplamların % 75’i. Varsa Başlangıç Sermayesi Desteği %100 hesaplanarak toplama eklenmiştir.). 312,875 TOPLAM 410,500

24 Soru, Cevap ve Öneriler


"PROJE ÖNERİ NO : 0001 ÖNEREN ADI SOYADI : Prof. Dr. Murat ERDOĞAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları