Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI - KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI - SİGORTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI - KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI - SİGORTA."— Sunum transkripti:

1

2 - GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI - KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI - SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ - DİĞER DESTEKLER

3 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 İstisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması Zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.

16

17

18 Geri Ödeme Koşulu İle Alınan Destek ve Yardımlar Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğundan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

19

20

21

22

23

24 İstisna Kapsamındaki Kazançların Dağıtılması Yönetici şirketler dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren kurumların, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kar payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.

25 İstisna Uygulamasında Süre İstisna, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıç tarihi olarak, yönetici şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır.

26 Bölgedeki İşyeri Kiralamalarında Gelir Vergisi Kesintisi Yönetici şirketlerin ilgili mevzuat uyarınca anonim şirket olarak kurulması zorunlu olduğundan, bu şirketlerden yapılan kiralamalarda ödenen kira bedelleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

27

28

29 İstisnadan Yararlanacak Çalışanlar -Araştırmacı, -Yazılımcı, -Ar-Ge Çalışanı -Destek Personeli

30 İzin Ücretleri Araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin kanuni izin süreleri içerisinde hak kazandıkları ücretler istisna kapsamındadır.

31 Prim, İkramiye ve Benzeri Ödemeler İlgili personele çeşitli adlarla yapılan ve ücret olarak değerlendirilebilecek prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamındadır.

32

33

34

35

36 Ar-Ge ve Destek Personeli Tanımları AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,

37 - Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

38

39 - Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

40 Destek Personeli: AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, İnsan kaynakları, muhasebe, finans departmanlarında yer alan personel destek personeli olarak değerlendirilir.

41

42 Şirket Ortağına Ödenen Ücret AR-GE faaliyetlerine fiilen katılan şirket ortağı veya yönetim kurulu üyelerine bu çalışmaları karşılığı ödenecek ücretler için diğer şartları da taşıması kaydıyla anılan teşvik hükümlerinin uygulanması mümkündür.

43 ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar damga vergisinden istisna edilmiştir.

44

45

46 İstisna Kapsamına Girmeyen Teslim ve Hizmetler Oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında değildir.

47

48 Danışmanlık Hizmetlerinde KDV Bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danışmanlık hizmeti KDV'ye tabidir

49

50

51

52

53

54

55

56 Yazılımın İhraç Edilmesi Bölgede üretilen yazılımın Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri kapsamında ihraç edilmesi halinde, bu ihracata ilişkin yüklenilen KDV'nin Kanunun 32 nci maddesine göre indirim ve iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Ücret Farkı Ödemesinde Sigorta Primi Desteği Hizmetleri ve ücretleri daha önce Kanuna göre bildirilmiş olan sigortalılara, işverenlerince, toplu iş sözleşmelerine istinaden ücret farkı ödenmesine karar verilmesi ve Ar-Ge yenilik faaliyetleriyle ilgili çalışmalara ait ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi halinde, işveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanılabilir.

76 Sigorta Primi Desteğinden Yararlanmayacak Çalışanlar -Kamu personeli, -Aylık sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, -5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, -Topluluk sigortasına tabi olanlar

77 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Damga Vergisi Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz.

78 Kapsama Giren İşletmelerin Devredilmesi: 4691 sayılı Kanun gereği ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran bir işletmenin devredilmesi durumunda, devralan işletmeler, destekten yararlanmaya hak kazandıklarına ilişkin alacakları belge ile, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri ve gerekli şartları taşımaları halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilecekler,

79

80

81

82

83


"- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI - ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI - KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI - SİGORTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları