Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma soruları eğitim kültür. Tevhid-i Tedrisat ve Maarif Teşkilatı kanunlarının çıkarılması ile eğitim alanında öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma soruları eğitim kültür. Tevhid-i Tedrisat ve Maarif Teşkilatı kanunlarının çıkarılması ile eğitim alanında öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?"— Sunum transkripti:

1 Çalışma soruları eğitim kültür

2 Tevhid-i Tedrisat ve Maarif Teşkilatı kanunlarının çıkarılması ile eğitim alanında öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? A. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması B. Eğitimin yaygın ve örgün haline getirilmesi C. Eğitimin merkezileştirilmesi D. Çağdaş ve akılcı toplum yaratılması E. Eğitimin laikleştirilmesi

3 Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat kanunun sonuçları arasında yer almamaktadır? A. Eğitimle ilgili tüm kuruluşların Milli Eğitim örgütüne bağlanması B. Dinsel eğitim kurumlarında devlet denetiminin sağlanması C. Osmanlı eğitim kurumlarından olan medreselerin kapatılması D. Takvim, saat ve hafta tatilinin değiştirilmesi E. Azınlık okullarının istediği gibi eğitim yapmalarının önlenmesi

4 Yeni Türk Devleti’nde çağdaş, ulusal bir eğitim ve kültür sisteminin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? A. Medreselerin kapatılması B. Harf inkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun açılması D. Türk Dil Kurumunun açılması E. Türk Medeni Kanunun çıkarılması

5 Aşağıdaki gelişmelerden hangisi medreselerin kapatılması konusunda Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanmasını kolaylaştırılmıştır? A. Erkan-ı Harbiye Umumi Vekaletinin kaldırılması B. Saltanatın kaldırılması C. Şer’iye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması D. Osmanlı hanedanının yurt dışına sürülmesi E. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

6 Tevhid-i Tedrisat Kanununu kabul edilmesi dış politikada hangi sorunu gündeme getirmiştir? A. Yabancıların İstanbul’u boşaltmaları B. İstanbul Patrikhanesi sorunu C. Nüfus mübadelesi D. Yabancı okulları sorunu E. Milletler Cemiyeti’ne üye olma

7 Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar ile ilgili değildir? A. Latin esaslı alfabenin kabulü B. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü C. Kabotaj Kanunu’nun kabulü D. Türk Dil Kurumunun kurulması E. Türk Tarih Kurumunun kurulması


"Çalışma soruları eğitim kültür. Tevhid-i Tedrisat ve Maarif Teşkilatı kanunlarının çıkarılması ile eğitim alanında öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları