Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK İLKELERİ 1-Cumhuriyetçilik 2-Milliyetçilik 3-Halkçılık 4-Devletçilik 5-İnkılapçılık 6-Laiklik recep çetin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK İLKELERİ 1-Cumhuriyetçilik 2-Milliyetçilik 3-Halkçılık 4-Devletçilik 5-İnkılapçılık 6-Laiklik recep çetin."— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK İLKELERİ 1-Cumhuriyetçilik 2-Milliyetçilik 3-Halkçılık 4-Devletçilik 5-İnkılapçılık 6-Laiklik recep çetin

2 A-Cumhuriyetçilik 1- Devletin rejim şeklidir. 2- Halk egemenliğini esas alır 3- Demokratiktir. 4- Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara verilir. 5- Hükümet ile millet arasında kopukluk yoktur. 6- Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddesidir. 7- Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu bir ilkedir. 8- Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik yolunda yapılmış devrimlerdir. recep çetin

3 B-Milliyetçilik 1- Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devletinin kurulmasında temel ilke oldu. 2- Bu ilke fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir. 3- Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder. 4- Türkiye Cumhuriyeti’nin benimseyen ve “Türküm” diyen herkes Türk’tür. 5- Milli birlik ve beraberlik esastır. 6- Benimsediği eşitlik ilkesi ile Faşizm ve Nazizmden ayrılır. 7- TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması, Türk Harflerinin kabulü, TTK ve TDK’nın kurulması bu ilke ile ilgilidir. recep çetin

4 C-Halkçılık 1- Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur. 2- Halkın eşitliği esastır. 3- Halkın menfaatleri ön plandadır. 4- Sınıf mücadelesi değil; sosyal dayanışma esastır. 5- Sınıfçılık olmadığı için Komünizmden ayrılır. recep çetin

5 Halkçı Devrimler: 1- TBMM’nin açılması 2- Saltanatın kaldırılması 3- Cumhuriyetin ilanı 4- Halifeliğin kaldırılması 5- Türk Medeni Kanununun kabulü 6- Aşarın kaldırılması 7- Kılık-kıyafet devrimi 8- Soyadı Kanunu 9- Kadınlara siyasal hakların verilmesi 10- Türk Harflerinin kabulü recep çetin

6 D-Devletçilik 1- Devletçilik; devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalardır. 2- Bu ilke halkçılığın tamamlayıcısıdır. 3- Ekonomide planlı kalkınma hedeflenmiştir. 4- Karma ekonomiyi esas alan devletçilik ilkesinde özel mülkiyetin olması, devletçiliği komünizmden ayırır. 5- Müdahalecidir; katı değildir. 6- Zamanın şartlarına göre değişmiştir. recep çetin

7 F-Laiklik 1- Din,devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürriyetini esas alır. 2-Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu ve taviz vermediği bir ilkedir. 3-Devlet vatandaşların inanma ve inanmama hak­kını anayasa ile güvence altına almıştır. 4-Osmanlı din devleti olmasının gereği olarak dini müesseseleşmesine yansıttığı için Laik Türk Devleti inkılaplar döneminde bütün müesseselere müdahale etme gereği duymuştur. recep çetin

8 5- Din egemenliği değil; millet egemenliği esastır. 6- Hukuk birliği ve hukukun dinden bağımsız olması esastır. 7- Dış devletlerin azınlıkların haklarını bahane ederek Türk Devletinin iç işlerine karışmasını önle­miştir. 8- Milli birlik ve beraberlik için önemlidir. recep çetin

9 Açıklamalar: 1- 1928’de anayasadan “ devletin dini İslamdır ” maddesi atıldı 2- 1928’de milletvekillerinin yemin şekli bu günkü haline geti­rildi. 3- 1937’de 6 ilke anayasaya alındı. 4- Türk Milleti için dini dış politikada kullanma dönemi I. Dünya Savaşı ile bitti. 5- Kurtuluş Savaşı ümmet ideolojisi yerine millet ideolojisini getirdi. recep çetin

10 BÜTÜNLEYİCİ İLKELER Ulusal Egemenlik: Cumhuriyetçiliği bütünler Milli Birlik ve Beraberlik: Milliyetçiliği ve Halkçılığı bütünler Milli Bağımsızlık: Dış politika ilkesidir. Yurtta Sulh Cihanda Sulh: İç ve dış politika ilkesidir. Sınıf mücadelesine ve dış politikada saldırganlığa karşıdır. Milliyetçilik ve Halkçılığın bir sonucudur. Akılcılık ve Bilimsellik: Laiklik ve İnkılapçılığı bütünler İnsan ve İnsanlık Sevgisi: İnsanları eşit görmeyi ve sevmeyi hedefler. Milliyetçilik ve Halkçılığı bütünler. Çağdaşlaşmak ve Batılılaşmak: İnkılapçılığı bütünler. recep çetin


"ATATÜRK İLKELERİ 1-Cumhuriyetçilik 2-Milliyetçilik 3-Halkçılık 4-Devletçilik 5-İnkılapçılık 6-Laiklik recep çetin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları