Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksek gradeli glial tümörler Dr.Gönül Aydın Dr.Gönül Aydın Prof. Dr. Aşkın Görgülü Prof. Dr. Aşkın Görgülü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksek gradeli glial tümörler Dr.Gönül Aydın Dr.Gönül Aydın Prof. Dr. Aşkın Görgülü Prof. Dr. Aşkın Görgülü."— Sunum transkripti:

1 Yüksek gradeli glial tümörler Dr.Gönül Aydın Dr.Gönül Aydın Prof. Dr. Aşkın Görgülü Prof. Dr. Aşkın Görgülü

2 Yüksek gradeli glial tümörler Gliomlar genel olarak kötü huyludurlar. Gliomlar genel olarak kötü huyludurlar. Kromozom anomalileri, Kromozom anomalileri, Supressor gen inaktivasyonu, Supressor gen inaktivasyonu, Bazı özel onkogenler(P53) bu tür tümörlerin ortaya çıkmasından sorumlu tutulmaktadırlar. Bazı özel onkogenler(P53) bu tür tümörlerin ortaya çıkmasından sorumlu tutulmaktadırlar.

3 WHO-2000 Astrositom (WHO grade II) Astrositom (WHO grade II) Diffüz, Fibriler, Protoplazmik, Gemistositik Diffüz, Fibriler, Protoplazmik, Gemistositik Anaplastik astrositom (WHO grade III) Anaplastik astrositom (WHO grade III) Glioblastoma multiforme (WHO grade IV) Glioblastoma multiforme (WHO grade IV) Pilositik astrositom [WHO grade I] Pilositik astrositom [WHO grade I] Subependimal dev hücreli astrositom [WHO grade I] Subependimal dev hücreli astrositom [WHO grade I] Pleomorfik ksantoastrositom [WHO grade I] Pleomorfik ksantoastrositom [WHO grade I]

4 Klinik Baş ağrısı (en sık % 54) Baş ağrısı (en sık % 54) Motor kuvvetsizlik Motor kuvvetsizlik KİBAS bulguları KİBAS bulguları Nöbet Nöbet Kranial sinir tutulumu (1-6. kranial sinir) Kranial sinir tutulumu (1-6. kranial sinir) İnfratentoryal tutulumda hidrosefaliye bağlı bulgular İnfratentoryal tutulumda hidrosefaliye bağlı bulgular

5 Tanı BT BT MR MR Anjiografi Anjiografi

6 AA-GBM: KONTRAST TUTMA KALIBI HİÇ TUTMAYABİLİR HİÇ TUTMAYABİLİR HOMOJEN HOMOJEN diffüz/fokal diffüz/fokal HETEROJEN HETEROJEN

7 Tedavi Stereotaktik biopsi Stereotaktik biopsi İnternal dekompresyon İnternal dekompresyon Lobektomi Lobektomi Radikal rezeksiyon Radikal rezeksiyon RT RT KT KT   En iyi sonuç; Maksimal güvenli rezeksiyon+RT   En iyi sonuç; Maksimal güvenli rezeksiyon+RT

8 İyi prognoz kriterleri Genç yaş Genç yaş Düşük histolojik grade Düşük histolojik grade Klinik düzey (Yüksek karnofsky skoru) Klinik düzey (Yüksek karnofsky skoru) Cerrahi kalite (Total eksizyon) Cerrahi kalite (Total eksizyon)

9 Yayılım 1-Beyaz madde içinden ilerleme a-Frontal lobda, korpus kallozumu çaprazlayarak ‘Kelebek gliom’ oluştururlar. a-Frontal lobda, korpus kallozumu çaprazlayarak ‘Kelebek gliom’ oluştururlar. b-Serebral pedinkül içinden b-Serebral pedinkül içinden c-Sentrum semiovale c-Sentrum semiovale d-Kapsula interna d-Kapsula interna 2-BOS yoluyla (Yüksek gradeli gliomlarda %10-25 meningeal ve ventriküler ekilme kaydedilmiş) (Yüksek gradeli gliomlarda %10-25 meningeal ve ventriküler ekilme kaydedilmiş) 3-Sistemik ( nadir) olarak yayılırlar.

10 Karşı hemisfere geçebilir Doğrudan yayılım; uncinate fasikulus BOS ve subependimal yayılım yayılım Hemotojen

11 Malign Gliomaların İnsidensi (Tüm Yaş Grubu) GBM50 % Astrositoma 30 %

12 Anne-Mayo kriterleri; Nükleer atipi Nükleer atipi Mitoz Mitoz Endotel proliferasyonu Endotel proliferasyonu Nekroz Nekroz

13 Anne-Mayo grade’ i *Grade *Grade *Kriterlerin sayısı *Kriterlerin sayısı 1 0 2 1 3 2 4 3 ya da 4 3 ya da 4

14 Anaplastik Astrositom Ortalama yaş  46 Ortalama yaş  46 Kötü huyludur. Kötü huyludur. Hızlı büyürler. Hızlı büyürler. Genellikle Kontrast tutarlar. Genellikle Kontrast tutarlar. Frontal ( %40), Temporal (%25), Paryetal (%25) loblarda yerleşim gösterirler. Frontal ( %40), Temporal (%25), Paryetal (%25) loblarda yerleşim gösterirler. 17p delesyonu, P53 gen inaktivasyonu sıklıkla eşlik eder. 17p delesyonu, P53 gen inaktivasyonu sıklıkla eşlik eder.

15 Anaplastik Astrositom Tedavi  Cerrahi eksizyon+RT Tedavi  Cerrahi eksizyon+RT Rekürrenste  Reoperasyon+KT, RT, İntersisyel brakiterapi Rekürrenste  Reoperasyon+KT, RT, İntersisyel brakiterapi Survey  2 yıllık yaşam % 40-50 Survey  2 yıllık yaşam % 40-50 5 yıllık yaşam % 18 5 yıllık yaşam % 18

16 ANAPLASTİK ASTROSİTOMA (GRADE III) Hipersellülarite-sellüler pleomorfizm-atipik nukleuslar-ceşit mitoz

17 ANAPLASTİK ASTROSİTOMA (GRADE III) T1+C

18 GBM Ortalama yaş  56 Ortalama yaş  56 Sıklıkla frontal lobda yerleşim gösterirler. Sıklıkla frontal lobda yerleşim gösterirler. % 80 olguda 10. kromozomda tam veya kısmi kayıplar bildirilmiş. % 80 olguda 10. kromozomda tam veya kısmi kayıplar bildirilmiş. 17p delesyonu, P53 gen inaktivasyonu sıklıkla eşlik eder. 17p delesyonu, P53 gen inaktivasyonu sıklıkla eşlik eder.

19 GBM’de Yerleşim %36 %25 %22 % 33 FrontalTemporalParyetalOksipital

20 GBM Ortalama yaşam süresi  4 ay Ortalama yaşam süresi  4 ay Cerrahi+RT  9.25 ay Cerrahi+RT  9.25 ay Cerrahi+RT+KT  10 ay Cerrahi+RT+KT  10 ay 2 yıllık yaşam süresine hastaların % 10 u ulaşabilmiştir. 2 yıllık yaşam süresine hastaların % 10 u ulaşabilmiştir.

21

22 Glioblastom multiforme

23

24 Posterior Fossa GBM


"Yüksek gradeli glial tümörler Dr.Gönül Aydın Dr.Gönül Aydın Prof. Dr. Aşkın Görgülü Prof. Dr. Aşkın Görgülü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları