Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merkezi sinir sisteminin vasküler malformasyonları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merkezi sinir sisteminin vasküler malformasyonları."— Sunum transkripti:

1 merkezi sinir sisteminin vasküler malformasyonları

2 vasküler malformasyonlar Mc Kormic sınıflaması –Kavernöz anjioma –Kapiller telenjiektazi –Venöz anjioma –Arteriovenöz malformasyon –mikst

3 venöz anjioma En sık görülen vasküler malformasyondur Genellikle asemptomatiktir ve tedavi gerektirmez Diğer vasküler malformasyonlara eşlik edebilir Çevre nöral parankimin venöz drenajını da sağladığından özellikle infratentoriyal olanlarda cerrahi tedavi endikasyonu için dikkatli davranılmalıdır

4 venöz anjioma

5 kavernöz anjioma İntraserebaral vasküler lezyonların %5-13’ ünü oluştururlar. Okkult anjiografik lezyonlardır. Venöz malformasyonlardan sonra ikinci sıklıkla görülürler. Sorumlu gen 7q dur. %64-84 supratentoriyal, %26-36 infratentoriyal görülürler. Özellikle familyal olanlar dinamik lezyonlardır

6 kavernöz anjioma Kanamamış lezyon –Kanama insidansı %0.5-1/yıl Kanamış lezyon –kanama insidansı 8 misli fazla %4.5-8/yıl de novo lezyon gelişmesi %0.4 civarındadır.

7 kavernöz anjioma Patolojik özellikleri –tek tabaka endoteliyum ile ö rt ü l ü sinuzoidal yapı –Araya giren beyin parankiminin olmayışı –Lezyon komşu beyin i ç erisine doğru yıldızvari ç ıkıntılar i ç erebilir –Ç evredeki parankim dokusu i ç erisinde gliomat ö z bir reaksiyon bulunabilir –Lezyona bazen kapiller telenjiektazi veya ven ö z anjioma eşlik edebilir

8 kavernöz anjioma

9 Kanama riskini artıran faktörler –Genç yaş –Bayan hasta %0.4 / %4.5 –Kanamış lezyonlar %0.6 / %4.6 –Akut veya subakut kanama dönemi –Derin yerleşim –Ekstralezyonal kanayanlar %4.6 / %25

10 kavernöz anjioma Tedavi –Cerrahi Kanama ihtimali yıllık %0.6 Kanamış olgularda yıllık kanama ihtimali 8 misli daha fazla %4.6 –Takip ? Rastlantısal tanı konulanlar Kanama ile kendisini tahrip edenler

11 arteriovenöz malformasyon Spetzler-Martin grade’lemesi –Büyüklük Küçük < 3 cm1 puan Orta 3-6 cm2 puan Büyük> 6 cm3 puan –Yerleşim yeri Duyarsız0 puan Duyarlı1 puan –Venöz drenaj Yüzeyel sistem0 puan Derin sistem1 puan

12 arteriovenöz malformasyon Duyarlı (elequent) alanlar –Motor kortekspresantral girus –His korteksipostsantral girus –Konuşma merkeziBrocca alanı –İnternal kapsül –Bazal ganglionlar –Talamus/hipotalamus –Beyin sapı –Dentat nükleus

13 arteriovenöz malformasyon

14

15 Beyin fonksiyonlarına etki –Lokal kitle etkisi –Kanama –Vasküler çalma –BOS dolaşımını tıkama

16 arteriovenöz malformasyon Tedavi –Cerrahi –Stereotaktik radyocerrahi <3 cm Tedavi sonrası 2 yıl süre ile kanama ihtimali söz konusu –Embolizasyon+cerrahi –Embolizasyon+radyocerrahi –Embolizasyon ? Rekanalizasyon riski mevcut

17 arteriovenöz malformasyon Cerrahi için kötü riskler –Preoperatif nörolojik defisiti olan hastalar –40 yaş üzeri hastalar –Derin yerleşim –Duyarlı alan lokalizasyonu –Büyük boyut –Daha önce SAK oluşan olgular –Erkek hastalar

18 arteriovenöz malformasyon

19 kapiller telenjiektazi Beyin sapı veya derin beyaz cevher lokalizasyonu lezyon içerisinde beyin parankimin olması Çoğu kez patolojik olarak gönderilen örneklerde tanı konulması

20 spinal AVM’ler Spetzler klasifikasyonu –Tip I tip IA tip IB –Tip II –Tip III –Tip IV tip IVA tip IVB tip IVC

21 spinal AVM’ler Tip IA: Lezyon omuriliğin arkasında ekstramedüllerdir. Spinal kökle giren besleyici (posterior spinal arter) lezyonun kraniyal ve kaudal ucunda buluna bir vene açılır ve bu anormal fistül nedeni ile ven, arteriyel özellik kazanır.

22 spinal AVM’ler Tip IB: Besleyici arter birden fazladır

23 spinal AVM’ler Tip II: İntramedüller lokalizasyonlu, hem anterior hem de posterior spinal arterden beslenen bir nidüs vardır.

24 spinal AVM’ler Tip III: Lezyon dura sınırlarını aşarak ekstradural hatta ekstraspinal kompartmanlara da yayılım göstermektedir

25 spinal AVM’ler

26 Tip IV: Spinal kordun anteriorunda, ekstra- medüller olarak arter ve ven arasında patolojik bir fistül söz konusudur. –A: Ant. spinal arterden –B: Ant. ve post. spinal arterden –C: geniş ve çok sayıda besleyicileri olan

27 spinal AVM’ler

28


"Merkezi sinir sisteminin vasküler malformasyonları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları