Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

2 Osmanlı Devleti’nden Devralınan Eğitim Sistemi
Selçuklular’dan devralınan İslami eğitim sistemini devam ettiren Medreseler, Modern eğitim kurumlarının ilk örneklerini oluşturan Askeri Okullar, Islahat Fermanı ile yasal olarak kendi dillerinde eğitim yapma hakkı kazanmış olan Azınlık Okulları

3 Atatürk’ün Eğitim Anlayışı
Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum halinde yaşatan veya bir milleti esarete ve sefalete terk eden şey eğitimdir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (ATATÜRKÇÜLÜK 1.KİTAP S. 291)

4 Atatürk’e Göre Milli Eğitimin Amaçları ve İlkeleri
Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Milli eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran şey geriye gidiyor demektir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (ATATÜRKÇÜLÜK 1.KİTAP S. 295)

5 Atatürk’e Göre Milli Eğitimin Amaçları ve İlkeleri
Yüzyıllardır milletimizi idare eden hükümetler, eğitimin yaygınlaştırılması için çalışmışlardır. Ancak bu arzularına ulaşmak için doğuyu ve batıyı taklitten kurtulamadıkları için, sonuç milletin cahillikten kurtulamamasına neden olmuştur. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (ATATÜRKÇÜLÜK 1.KİTAP S. 297)

6 Atatürk’e Göre Milli Eğitimin Amaçları ve İlkeleri
Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla, mücadele etme gereği öğretilmelidir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (ATATÜRKÇÜLÜK 1.KİTAP S. 297)

7 Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü öğrencileri ile birlikte-27 Haziran 1933

8 Adana Kız Enstitüsü’nde Derste 19 Kasım 1937

9 Milli Mücadele zafere erdikten sonra bir arkadaşı Gazi’ye sordu: -”Memleketi kurtardınız, şimdi ne yapmak istersiniz?” -”Maarif Vekili olarak milli irfanı yükseltmeğe çalışmak en büyük emelimdir.” (Tarih IV: 1934, s.2 249)

10 “Eğer Cumhurreis olmasam, maarif vekilliğini almak isterdim”.(1930)
(Afet İnan: Atatürk Hakkında Hatıra ve Belgeler, 1959, sf.256)

11 Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1 Kasım 1928 Harf İnkılabı 15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumunun Açılması 12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumunun Açılması 1933 Üniversite Reformu

12 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Eğitim ve öğretim alanında birlik sağlanmıştır. Eğitim-öğretim millileştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı kurularak, eğitim kurumları devlet denetimine alınmıştır. Medreseler kapatılmıştır. Herkese eğitim hakkı verilmiş, ilköğretim zorunlu hale gelmiştir. Yabancı okulların eğitim programına Türkçe kültür dersleri konulmuştur. 2 Mart 1926’da “Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Eğitim ve öğretim devlet tarafından parasız olarak yürütülmeye başlanmıştır.

13 1 Kasım 1928 Harf İnkılabı Okur-yazar oranını artırmak, okuma-yazmayı ayrıcalık olmaktan çıkartmak amacıyla harf inkılabı yapılarak, Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesi kabul edilmiştir. Harf İnkılabı’ndan sonra yeni harflerin tüm yurtta öğretilmesi için Millet Mektepleri açılmıştır.

14 Atatürk Sivas’ta yazı dersinde-20 Eylül 1928 / Atatürk Kayseri’de yazı dersinde 28 Eylül 1928

15

16 15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumunun Açılması
Türklerin kökenlerini araştırmak Türklerin Dünya ve İslam tarihine katkılarını ortaya koymak Türklerin sarı ırktan oldukları iddialarını çürütmek Türklerden önceki Anadolu tarihini aydınlatmak Ümmetçi ve hanedancı bir tarih anlayışından milli temeller üzerine kurulmuş bir tarih anlayışına geçmek amacıyla kurulmuştur.

17 12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumunun Açılması
Türk dilini yabancı kelimelerin boyunduruğundan kurtarmak Türkçe’nin zenginliğini ortaya koymak ve bilim dili haline gelmesini sağlamak Türk dilinin kökenlerini araştırmak Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılığı gidermek ve teknik kavramlara Türkçe karşılık bulmak amacıyla açılmıştır.

18 1933 Üniversite Reformu 1925’te Ankara Hukuk Mektebi açılmıştır.
1933’te İstanbul Daru’l-fünnun’u İstanbul Üniversitesi’ne çevrilmiştir. 1935’te Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmuştur. 1933’te Yüksek Ziraat Fakültesi açılmıştır. Ankara Mülkiye Mektebi,1934’te Siyasal Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

19


"EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları