Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 1."— Sunum transkripti:

1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 1

2 2 «Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit, ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.»

3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 3 Osmanlı Devleti, Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde bilime önem vermiş ve devrin önemli alimleri medreselerde eğitim vermiştir. Ancak Osmanlı’ nın son dönemlerinde medreseler de bir çok kurum gibi bozulmaya başlamıştır.

4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 4 Tanzimat döneminde Fatih Medreseleri Darülfünun’a dönüştürüldü. Darülfünun adı, 1900’de Darülfünun-u Şahane; II. Meşrutiyet’ ten sonra ise; İstanbul Darülfünunu’ na dönüştü.

5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 5 Atatürk’ün temel hedefi; çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmaktı. Bunun yolu da bilim ve teknolojiden geçmektedir.

6 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 6 Bilimsel çalışmaların yapılacağı yer bağımsız üniversiteler olduğu için Mustafa Kemal üniversitelerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmıştır.

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 7 1930’ lu yıllara gelindiğinde Hükümet, İsviçreli bilim insanı Malche’ yi üniversite reformu konusunda görevlendirmiş ve Darülfünun hakkında rapor hazırlamasını istemiştir.

8 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 8 Üniversitelerin gelişmesi için öncelikle dil derslerine ağırlık verilmeli, Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli, Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli, Öğrenci alımında sınav yapılmalı, Malche’ nin Sunduğu Öneriler

9 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 9 Spor tesisleri, pansiyon ve yemekhaneler yapılmalı, Kongre ve konferanslar düzenlenerek eğitim desteklenmeli, Üniversite reformunun amacı, araştıran, sorgulayan, bilimsel değerleri rehber edinen bir üniversite oluşturmaktı. Bu amaçla 18 Kasım 1933’ de İstanbul Üniversitesi kuruldu.

10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 10 SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

11 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 11 Hıfzıssıhha kelimesi "sağlığın korunması" anlamına gelen bir sözcüktür. Devlet, toplum sağlığı için 1928 de “Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi” ni kurmuştur.

12 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 12 Hıfzıssıhha Enstitüsünde, 1932 yılında serum üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye geldi. 1934 yılında, çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye getirildi. 1937 yılında, kuduz serumu üretilmeye başlandı.

13 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 13 1923’te Behçet Uz’un çabasıyla İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti kuruldu. 1924’te İstanbul’da Sanatoryum (veremli hastaların tedavi edildiği kuruluş) açıldı. 1925’te Veremle Savaş için ilk Dispanser açıldı. 1930’da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile veremli hastaların ihbar edilmesi sağlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’ nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar sebebiyle verem yaygın bir hastalıktı. Verem hastalığının tedavisi amacıyla;

14 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 14 Savaşta ve barışta felakete uğrayanları korumak ve sosyal dayanışmayı desteklemek amacıyla 1868’de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” kurulmuştu. 1935’de adı “Türkiye Kızılayı Cemiyeti” olmuştur.

15 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 15 SONUÇ Atatürk’ün temel hedefi; çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmaktı. Bunun yolu da bilim ve teknolojiden geçmektedir. Bu nedenle, 1933 yılında Üniversite Reformu yapılmıştır. Sağlık alanında da önemli yenilikler yapılmıştır. Ankara’ da Hıfzıssıhha Enstitüsü kurulmuş, veremle mücadele için önemli kuruluşlar açılmıştır. Ayrıca Hilaliahmer Cemiyeti 1935 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti adını almıştır.


"T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA DEVLET VE TOPLUM EL ELE 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları