Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME REFORMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME REFORMLARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME REFORMLARI
Hazırlayanlar Özlem A. BAĞCI Beyza ÖZER

2 “Okullar öğretme vazifesinin güvenilir ellere teslimi, memleket evlatlarının o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir ülkü sayacak bilgili ve saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini temin için… tedricen ilerlemeye ve her halde refah teminine müsait bir meslek haline konulmalıdır. Dünyanın her tarafında Öğretmenler insan topluğunun en fedakar ve saygı değer uzuvlarıdır.” Mustafa Kemal Atatürk, 1923

3 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’a kadar)
Türk Eğitim Tarihi’nde öğretmen yetiştirme alanında gösterilen en yoğun ve gayretli çalışma dönemi Cumhuriyet dönemidir.

4 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’ a kadar)
İlk çalışma 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 numaralı kanundur. Bu kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı resmen kuruldu.

5 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’ a kadar)
I. Heyet-i İlmiyede; İstanbul kız ve erkek öğretmen okullarında orta kısmın kurulması, yüksek öğretmen okulları öğrencilerine mesleki bilgilerin verilmesi konuları gündeme gelmiştir.

6 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’ a kadar)
II. Heyet-i İlmiye yaptığı görüşmeler sonunda; İlköğretmen okulları öğretim süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması, Ortaokul, lise ve öğretmen okullarının ders programlarının genişletilmesi, Sosyoloji derslerinin programa alınması (ilk defa) kararlarını alarak kabul etmiştir.

7 İlkokul Öğretmeni Yetiştirme
ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’ a kadar) İlkokul Öğretmeni Yetiştirme İlköğretmen Okulları Köy Öğretmen Okulları Köy Eğitmen Kursları Köy Enstitüleri

8 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’ a kadar)
17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı yasa ile Köy Enstitüleri kurulmaya başlanır.

9 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’ a kadar)
Köy Enstitülerinde haftalık ders saati 44 idi. Kültür dersleri 22 saat, Ziraat dersleri ve çalışmaları 11, Teknik dersler ve çalışmaları 11 saat idi.

10 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’a kadar)
Şubat 1954 tarih ve 6234 sayılı kanun ile Köy Enstitüleri, İlköğretmen Okulları ile birleştirilmiştir.

11 Ortaokul ve Lise Öğretmeni Yetiştirme
ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’a kadar) Ortaokul ve Lise Öğretmeni Yetiştirme Eğitim Fakülteleri Yüksek Öğretmen Okulları Eğitim Enstitüleri Üniversitelerin İlgili Bölümleri

12 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’a kadar)
Ortaokullara öğretmen yetiştirmek için kurulan eğitim enstitülerinin ilki olan Gazi Eğitim Enstitüsü Konya’da iki katlı ahşap bir binada kurulmuştur. Eğitim süresi iki yıldır.

13 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’a kadar)
Eğitim enstitülerinin süresi 1960’lı yılların sonunda üç yıla çıkarılmıştır.

14 ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1960’a kadar)
Cumhuriyet döneminde Yüksek Öğretmen Okulları ve üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakülteleri, liselerin öğretmen ihtiyacını karşılamada önemli rol oynamışlardır.

15 TÜRKİYE’ DE 1980 SONRASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

16 TÜRKİYE’ DE 1980 SONRASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
Yüksek öğretmen okulları 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Eğitim Fakültelerine dönüştürüldü ve üniversite çatısı altında toplandı.

17 TÜRKİYE’ DE 1980 SONRASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
Eğitim fakültelerini yeniden yapılandırma sebepleri şunlardır (1998): Eğitim fakülteleri yanlış yapılandırılmıştır. Eğitim fakülteleri temel amaçlarından uzaklaşmıştır. Eğitim fakülteleri nicelik ve nitelik bakımından yetersiz kalmıştır.

18 TÜRKİYE’ DE 1980 SONRASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
YÖK, Eğitim fakültelerini 21 Temmuz 2006 tarihli kararı ile tekrar yapılandırmıştır. Bu yapılandırma ilk defa akademik yılında uygulamaya konulmuştur.

19 “Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir
“Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denmez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır.” Mustafa Kemal Atatürk, (14 Ekim 1925)


"TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME REFORMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları