Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA SORULARI"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA SORULARI
ENDAZEDEN METREYE

2 Türkiye Cumhuriyetinden önceki devletimizin adı neydi?
Osmanlı Devleti

3 Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?
29 Ekim 1923 günü Atatürk bu tarihi Cumhuriyet Bayramı olarak ilan etti.

4 Çağın gerektirdiği yaşam şartlarını yaşamaya denir.
Çağdaşlaşma nedir? Çağın gerektirdiği yaşam şartlarını yaşamaya denir.

5 Cumhuriyetle birlikte neler değişti?
a.Devlet yönetimi, b.Hukuk sistemi, c.Eğitim sistemi, d.Sosyal yaşantı vb.

6 Yönetim alanında yapılan inkılaplar nelerdir?
C. Saltanatın ( Padişahlık) kaldırılıp cumhuriyetin getirilmesi, seçme ve seçilme hakkının verilmesi

7 Osmanlı Devleti’ nde devlet başkanlığının babadan oğla geçmesi.
Saltanat nedir? Osmanlı Devleti’ nde devlet başkanlığının babadan oğla geçmesi.

8 Temel düşünce, temel inanç demektir.
İlke nedir? Temel düşünce, temel inanç demektir.

9 Toplumsal alanda hangi inkılaplar yapıldı?
Medeni kanun ve soyadı kanunun kabul edilmesi

10 Soyadı kanunundan önce insanlar nasıl çağrılıyorlardı?

11 Aile lakapları ve babalarının isimleriyle

12 Osmanlı devletinde hangi takvim kullanılıyordu?

13 Hicri ve Rumi takvimler

14 Osmanlı Devleti’nde hangi saat kullanılıyordu?

15 Milletler arası saat yerine Alaturka saat kullanılıyordu.

16 İnkılap nedir?

17 Bir toplumu daha iyi. hayat standartlarına. kavuşturmak için yapılan
Bir toplumu daha iyi hayat standartlarına kavuşturmak için yapılan köklü değişikliklere ve yeniliklere inkılap denir.

18 Medeni Kanunun getirdiği yenilikler nelerdir?

19 Aile hayatını düzenledi. Evlenme , boşanmada ve mirasta kadın erkek
Aile hayatını düzenledi. Evlenme , boşanmada ve mirasta kadın erkek eşitliği sağladı.

20 Takvim saat ve ölçülerin değiştirilmesinin en önemli gerekçesi nedir?

21 Eski saat, takvim ve. ölçüler milletler arası. siyasi, ekonomik, vb
Eski saat, takvim ve ölçüler milletler arası siyasi, ekonomik, vb. ilişkiler bakımından gelişmiş ülkelerle uyum sağlamıyordu. Bu sebeple değiştirildi.

22 Yeni Türk devletinde eğitim birliği nasıl sağlandı?

23 Tevhidi Tedrisat ( Eğitim-öğretimin birleştirilmesi) kanunuyla.

24 Tevhidi Tedrisat (Eğitim-öğretimin birleştirilmesi) kanunuyla ne yarar sağlandı?

25 Tüm eğitim faaliyetleri bir merkezden idare edilmeye başlandı.

26 Niçin harf inkîlabı yapılmıştır?

27 Arap alfabesi Türkçenin. yapısına uymuyordu. Bu. da okuma yazmayı
Arap alfabesi Türkçenin yapısına uymuyordu. Bu da okuma yazmayı zorlaştırıyordu. Yeni Türk alfabesi Türkçeye uygundu. Okuyup yazılması kolaydı. Bu sebeplerle harf inkılabı yapıldı.

28 Atatürk Türk Dil Kurumunu niçin kurmuştur?

29 Milli kültürümüzün devamlılığı, Türk dilinin korunması gerektiği için.

30 Kilogram yerine hangi ölçü kullanılıyordu?

31 Okka kullanılıyordu.

32 Cumhuriyetten önce hangi uzunluk ölçüsü kullanılıyordu?

33 Metre yerine arşın; kulaç, endaze kullanılıyordu.

34 Bir okka kaç gramdır?

35 1 Okka=1283 gram

36 Bir endaze kaç cm’dir?

37 1 Endaze=65 cm

38 Cumhuriyetçilik ilkesi gereği neler yapıldı?

39 Demokrasi getirildi. Cumhuriyet ilan edildi. Saltanat kaldırıldı
Demokrasi getirildi. Cumhuriyet ilan edildi. Saltanat kaldırıldı. Seçme ve seçilme hakkı getirildi.

40 Atatürk’ün hangi ilkesi halkın iradesini egemen kılmıştır?

41 Cumhuriyetçilik ilkesi

42 Milliyetçilik ilkesi gereği neler yapıldı?

43 Tevhidi Tedrisat Kanunu. çıkarılarak bütün eğitim
Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılarak bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.

44 Milliyetçilik ilkesi ne anlama gelir?

45 Milletini sevmek,. yüceltmek ve bu uğurda
Milletini sevmek, yüceltmek ve bu uğurda çalışmak, birlik ve beraberlik demektir.

46 İnkılapçılık ilkesinin temel hedefi nedir?

47 Türkiye’yi ileri çağdaş. toplumların seviyesine. çıkarmak için gerekli
Türkiye’yi ileri çağdaş toplumların seviyesine çıkarmak için gerekli yenilikleri yapmaktır.

48 Milli egemenliğin dayanağı nedir?

49 Milli egemenliğin dayanağı HALKTIR.

50 Halkçılık ilkesi nedir?

51 Halkçılık ilkesine göre hiç kimseye, aileye,zümreye veya sınıfa
Halkçılık ilkesine göre hiç kimseye, aileye,zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

52 Medeni kanun hangi ilkeye göre çıkarılmıştır?

53 HALKÇILIK ilkesine göre çıkarılmıştır.

54 Atatürk nerede ne zaman doğmuştur? Anne babası kimdir?

55 Yunanistan. topraklarında kalan. Selanik şehrinde doğdu
Yunanistan topraklarında kalan Selanik şehrinde doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendi’dir.

56 Atatürk’ün okumuş olduğu okullar nelerdir?

57 1. Mahalle Mektebi ( Annesinin isteği ile ) 2
1.Mahalle Mektebi ( Annesinin isteği ile ) 2.Şemsi Efendi Okulu ( Babasının isteği ile ) 3.Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Orta okulu ) 4.Manastır Askeri Rüştiyesi ( Lise ) 5.İstanbul Harp Okulu 6.İstanbul Harp Akademisi (Kurmay yüzbaşı oldu )

58 Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazandı?

59 Trablusgarp’ta ( Şu anki Libya devleti ) İtalyanlar’ a karşı kazandı.

60 Atatürk hangi savaşlara katıldı?

61 1. Trablusgarp 2. Balkan Savaşı 3. Çanakkale Savaşı. 4
1. Trablusgarp 2. Balkan Savaşı 3. Çanakkale Savaşı Sakarya Savaşı 5. Başkomutan Meydan Sav.


"SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları