Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PROJE YÖNETİMİ Faaliyetlerin Yönteminin Belirlenmesi Faaliyetlerin Çıktı ve Sonuçlarının Belirlenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PROJE YÖNETİMİ Faaliyetlerin Yönteminin Belirlenmesi Faaliyetlerin Çıktı ve Sonuçlarının Belirlenmesi."— Sunum transkripti:

1 1 PROJE YÖNETİMİ Faaliyetlerin Yönteminin Belirlenmesi Faaliyetlerin Çıktı ve Sonuçlarının Belirlenmesi

2 2 ANAHTAR KAVRAMLAR ve TERİMLER Yöntem Çıktı Sonuç Dikey mantığın kontrolü

3 3 ÖĞRENİM ÇIKTILARI Bu dersin sonunda proje kapsamındaki faaliyetlerinizin yöntemlerini belirleyecek, genel hedef ve proje amacınıza uygun faaliyetlerinizin çıktı ve sonuçlarını tanımlayabileceksiniz.

4 1. Faaliyetlerin Yönteminin Belirlenmesi Önerilen faaliyetlerin hangi yöntemler kullanılarak gerçekleştirileceği projeyi ilginç ve etkin kılabilir (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006:67). Faaliyetlerin yönteminin belirlenmesi kapsamında aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Adım: Kararlaştırılan ana faaliyetlerin hangi yöntemler kullanılarak gerçekleştirileceğinin kararlaştırılması 2. Adım: Kullanılacak yöntemin sağlayacağı düşünülen yararların ve nedenlerinin anlatılması 3. Adım: Proje yönteminin daha önce benzeri amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilmiş projelerden farkının ve katkısının anlatılması 4

5 1.1. Yöntem Örneği STK kapasite eğitimlerinin içeriklerinin oluşturulmasında başvurulacak kurul, üniversite öğretim üyelerinin yanı sıra deneyimli STK çalışanlarını da kapsayacaktır. Bu şekilde oluşturulacak eğitim içeriğinin STK ihtiyaçlarına daha uygun olacağı düşünülmüştür. Daha önce özel sektör temsilcilerinin oluşturdukları bir programın, ihtiyaçlara cevap vermediği görülmüştür. Eğitim süresince anlatımın yanı sıra beceri geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitim yöntemine de ağırlık verilecektir. Ancak Türkiye’deki STK’ların demokrasinin gelişimine katkılarının artırılması amacı dikkate alınarak sivil toplum, demokrasi ağırlıklı konularda, perspektif oluşturmaya yönelik panel ve seminerler programa dahil edilmiştir. 5

6 1.1. Yöntem Örneği Katılacakların deneyimli STK çalışanı yetişkinler olacağı dikkate alınarak, örgün öğretim yöntemlerinin dışında panel-deneyim paylaşım unsurları ağırlıklı olarak kullanılacaktır. Eğitimler bir üniversite,-sivil toplum buluşma noktası olarak sürdürülecektir. Katılımcı demokrasinin gelişimine katkıda bulunması açısından, hak temelli örgütlerden, vatandaş girişimlerinden ve ağ tipi platformlardan gelen başvurulara öncelik verilecektir. STK’larda kadınların aktif katılımının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla kadın adaylara öncelik verilecektir. Her ders dört program süresince en az bir kere yurtdışından gelen uzmanlar tarafından yapılacaktır. İlgili dersi kurumumuzda veren ve vermesi düşünülen eğitmenler tarafından da izlenmesi sağlanarak eğitimci havuzu nitelik ve nicelik olarak geliştirilecektir. 6

7 2. Beklenen Etkilerin Belirlenmesi Gerçekleştirilecek projeler ile bir amaca ulaşmak ve dönüşüm yaratmak istenilmektedir. Bu amaçlara, proje kapsamında yapılacak faaliyetler ile oluşturulacak etkiler, ürünler ve hizmetler ile ulaşılır (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006:77). 7

8 2. Beklenen Etkilerin Belirlenmesi Çıktı: Faaliyetler sonucu ortaya çıkması beklenen ve somut olarak ifade edilebilecek olan ürünler ve hizmetlerdir. Örnek: eğitim, rapor, seminer, yayın, sığınma evi, danışmanlık hizmeti vb. 8

9 2. Beklenen Etkilerin Belirlenmesi Sonuç: Çıktılardan elde edilecek olan anlayış değişikliği, bilinç artışı, duyarlılık gelişmesi gibi etkilerdir. Örnek: çevre duyarlılığında gelişme, bilinç yükselmesi, katılımda artış, merkezi ya da yerel yönetimlerin önceliğinde, bütçelerinde, kanunlarında bir değişme vb. 9

10 2.1. Beklenen Etkilerin Oluşturulmasının Ana Adımları 1. Adım: Her ana faaliyetin yaratacağı sonucun belirlenmesi 2. Adım: Faaliyetler ile sonuçlar arasındaki ilişkinin kurulması 3. Adım: Sonuçlar ile proje amacı arasındaki ilişkinin kurulması 4. Adım: Faaliyetler, sonuçlar ve proje amacı arasındaki ilişkinin tamamlanması 10

11 2.1.1. Ana Faaliyetlerin Sonuçlarının Belirlenmesi Her ana faaliyet için “nasıl bir etki yaratmak” istiyoruz sorusu sorulmalıdır. Verilen cevap faaliyet ile ortaya çıkarılmak istenen sonucu/etkiyi gösterecektir. Her ana faaliyetin bir sonucu olmalıdır. Örnek: Faaliyet: STK eğitim programının yapılması Sonuç: STK’lar yeni bilgi ve beceriler elde etti. 11

12 Ana FaaliyetlerSonuçlar / Çıktılar 1. Eğitim programının hazırlanması 1.Başka STK eğitim programları tarafından da kullanılabilecek eğitim materyali ve eğitmenler havuzu oluşturuldu. 2. Eğitim programının düzenlenmesi 2. Katılımcılar, STK’ların özellikle ihtiyaç duydukları konular olan sivil toplum, demokrasi ve strateji oluşturma konularındaki perspektiflerini geliştirmenin yanı sıra, teklif yazma ve bütçeleme, yönetim ve iletişim konularındaki becerilerini, politikalar ve hukuki yapıyla ilgili bilgilerini geliştirdiler. 3. Uluslar arası proje çağrılarının duyurulması 3. Uluslararası proje çağrıları STK’lar tarafından daha kolay izleniyor. 4. STK kitap koleksiyonunun oluşturulması 4. STK üye ve çalışanlarında bilgiye dayalı çalışma kültürü arttı. 5. Hukuki danışmanlık verilmesi 5. Hukuki danışmanlık sistemi STK’ların hukuki sorunları konusunda destek ve bilgi alabilecekleri şekilde etkin çalışıyor. 12

13 2.1.2. Faaliyetler ile Sonuçlar Arasındaki İlişkinin Kurulması Faaliyet sonuç ilişkisinin kurulması ve kontrol edilmesinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006:81): Bir ana faaliyet için bir sonuç yazılmalıdır. Eğer bir faaliyet iki çıktı veriyorsa, bu ana faaliyet iki ana faaliyet olarak tekrar yazılmalıdır. İki faaliyet bir çıktı vermemelidir. Ana faaliyet olarak tanımlanan bir faaliyet tek başına değil, başka bir faaliyet ile çıktı yaratıyorsa, bu ana faaliyet diğerinin alt faaliyeti haline getirilmelidir. Sonuçlardan biri ile ilişkisi olmayan ana faaliyet kalmamalıdır. Eğer ana faaliyetler arasında çıktı yaratmayan bir faaliyet varsa silinmelidir veya alt faaliyet haline getirilmelidir. Faaliyetlerden bağımsız bir sonuç olmamalıdır. Eğer böyle bir sonuç bulunuyorsa ve bu sonuç amaca ulaşmak için gerekmiyorsa bu sonuç silinmelidir. Bu sonuç amaca ulaşmak için gerekiyorsa, bu sonucu yaratacak ana faaliyet eklenmelidir. 13

14 2.1.3. Sonuçlar ile proje amacı arasındaki ilişkinin kurulması Bütün sonuçlar amacın yerine getirilmesi gerekli olmalı, amacın oluşması için gerekli olmayan bir sonuç varsa silinmelidir. Sonuçlar ile amaç arasındaki ilişki gerçekçi olmalı ve sonuçların toplamı amaca ulaşmak için olmalı, gerçekçi ya da yeterli değil ise ek sonuç (faaliyet) eklenmelidir. Amaç sonuçların bir toplamı olmamalı, sonuçlardan elde edilmelidir. 14

15 2.1.4. Faaliyetler, sonuçlar ve proje amacı arasındaki ilişkinin tamamlanması Projenin sonuçları belirlendikten ve faaliyetler ile proje amacı arasında bir köprü kurulduktan sonra aşağıdaki sorular sorularak gerekli kontroller yapılabilir: Gerçekleştirilecek faaliyetler sonuçları elde etmemize yarıyor mu? Bu sonuçlar proje amacına ulaşmamıza ve proje hedefine katkıda bulunmamıza yarıyor mu? 15

16 Dikey Mantığın Kontrolü 16 Genel Hedef Projenin Amacı Sonuçlar Faaliyetler Amaçlar hedefe erişilmesine katkıda bulunmalı Sonuçlar amaca ulaşılmasını sağlamalı Faaliyetler sonuçları doğurmalı

17 PROJENİN YAPISI GENEL HEDEFSTK’ların, katılımcı demokrasinin gelişmesinde daha etkin bir rol oynamalarına katkıda bulunmak PROJENİN AMACIİstanbul ve çevre illerdeki STK’ların örgüt içi işleyişleri, diğer sektörler ve kurumlarla olan ilişkileri ve belirledikleri amaçlarını gerçekleştirmeleri konularında kapasitelerini artırarak, daha etkin çalışabilmelerini sağlamak. SONUÇLAR / ÇIKTILAR1.Başka STK eğitim programları tarafından da kullanılabilecek eğitim materyali ve eğitmenler havuzu oluşturuldu. 2.Katılımcılar, STK’ların özellikle ihtiyaç duydukları konular olan sivil toplum, demokrasi ve strateji oluşturma konularındaki perspektiflerini geliştirmenin yanı sıra, teklif yazma ve bütçeleme, yönetim ve iletişim konularındaki becerilerini, politikalar ve hukuki yapıyla ilgili bilgilerini geliştirdiler. 3.Uluslararası proje çağrıları STK’lar tarafından daha kolay izleniyor. 4.STK üye ve çalışanlarında bilgiye dayalı çalışma kültürü arttı. 5. Hukuki danışmanlık sistemi STK’ların hukuki sorunları konusunda destek ve bilgi alabilecekleri şekilde etkin çalışıyor. FAALİYETLER1. Eğitim programının hazırlanması 1.1. Ders içeriklerinin oluşturulması 1.1.1. Program komitesinin oluşturulması ve ofisinin kurulması 1.1.2. İhtiyaç analizinin yapılması 1.1.3. Eğitmenler kurulunun saptanması 1.1.4. Eğitmenler kurulunda son haline getirilmesi 1.2. Ders materyallerinin üretilmesi ve geliştirilmesi 2. Eğitim programının düzenlenmesi 2.1. İlk programın yapılması 2.1.1. Programın duyurulması 2.1.2. Kayıtların yapılması 2.1.3. Programın sürdürülmesi 2.2. İkinci programın yapılması 2.2.1. Programın duyurulması 2.2.2. Kayıtların yapılması 2.2.3. Programın sürdürülmesi 3. Uluslar arası proje çağrılarının duyurulması 3.1. Web sayfalarının düzenlenmesi 3.2. Uluslar arası çağrı ağlarına abone olunması 3.3. STK e-posta veritabanı oluşturulması 3.4. Duyuruların üç ayda bir yenilenmesi 4. STK kitap koleksiyonunun oluşturulması 4.1. Kitapların seçimi 4.2. Kitapların satın alınması 5. Hukuki danışmanlık verilmesi 17

18 18 E-Posta: smac@sakarya.edu.tr


"1 PROJE YÖNETİMİ Faaliyetlerin Yönteminin Belirlenmesi Faaliyetlerin Çıktı ve Sonuçlarının Belirlenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları