Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Planlama Sürecinde  Stratejik Amaçlar,  Hedefler,  Faaliyetler,  Performans Kriterleri N.Ü. STRATEJİK PLANLAMA OFİSİ Yard. Doç. Dr. Hasan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Planlama Sürecinde  Stratejik Amaçlar,  Hedefler,  Faaliyetler,  Performans Kriterleri N.Ü. STRATEJİK PLANLAMA OFİSİ Yard. Doç. Dr. Hasan."— Sunum transkripti:

1 Stratejik Planlama Sürecinde  Stratejik Amaçlar,  Hedefler,  Faaliyetler,  Performans Kriterleri N.Ü. STRATEJİK PLANLAMA OFİSİ Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN

2 MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.1 FAALİYET 1.1.2 FAALİYET 1.2.3 FAALİYET 1.2.2 FAALİYET 1.2.1 FAALİYET 1.1.1 STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 2.1 HEDEF 2.2 HEDEF 2.3 FAALİYET 2.1.2 FAALİYET 2.1.1 FAALİYET 2.2.3 FAALİYET 2.2.2 FAALİYET 2.2.1 FAALİYET 2.3.2 FAALİYET 2.3.1 Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyonu

3 Stratejik Amaç VİZYONA GİDEN YOLDA, ÖNCELİKLE VE BELİRLİ BİR SÜREDE “NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?” sorusunun cevabıdır.

4 Stratejik Amaç Belirli bir sürede kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçlardır ulaşmayı hedeflediği sonuçlardır.

5 ! STRATEJİK AMAÇLAR GELECEKTE SİZEKEŞKE DEDİRTMEMELİ

6 ÇÜNKÜ  Amacınızda,  Hedefinizde,  Faaliyet Planınızda, Yoksa TALEP ETME GEREKÇENİZDE YOK !

7 STRATEJİK AMAÇLAR 1. Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. 2. Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. 3. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. 4. Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. 5. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. 6. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. 7. Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. 8. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. 9. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. 1. Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. 2. Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. 3. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. 4. Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. 5. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. 6. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. 7. Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. 8. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. 9. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

8 Anlamlı Stratejik Amaç Örnekleri  Stratejik amaç 1: Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için kirlilik ve çöp miktarı azaltılarak şehrimizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.  Stratejik amaç 2: Toplum sağlığını korumak için, kirliliği kontrol altında tutarak ve doğal çevreyi koruyarak, ülke geneli için temiz ve yeterli su temin edilecektir.

9 Bölümlerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir (Neden yanlış: Amaç açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Yazılan ifade; bir faaliyeti yada yöntemi belirtmektedir). İyi Belirlenmemiş Örnek

10 Stratejik Hedefler HEDEFLER: Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. HEDEFLER: Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. HEDEFLER: Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

11 HEDEFLER Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır..

12 HEDEFLER Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar.

13 HEDEFLER Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

14 HEDEFLERİN ÖZELLİKLERİ  Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.  Ölçülebilir olmalıdır.  İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.  Sonuca odaklanmış olmalıdır.  Zaman çerçevesi belli olmalıdır.  Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.  Ölçülebilir olmalıdır.  İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.  Sonuca odaklanmış olmalıdır.  Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

15 HEDEF ÖRNEĞİ Spor Tesisi sayısı, 2015 yılına kadar 15’e çıkartılacaktır. SPESİFİK SAYISAL ÖLÇÜLEBİLİR ZAMAN ÇERÇEVESİ

16 Neden Formlar, Neden Sayılar?... Ölçebilmek… Ölçülemeyen denetlenemez, Denetlenemeyen yönetilemez !...

17 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Bu aşamada;  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri ( faaliyetler ) belirlenir,  Detaylı iş planları ( projeler ),  Maliyetlendirme ( bütçe belirleme ) yapılır.

18 Stratejilerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular  Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?  Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?  Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?  Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

19 PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖRNEKLERİ Fakülteler ile ilgili performans göstergesi: Gösterge Ölçme Yöntemi Birim Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı (İşe yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 Yüzde Yıllık uluslararası yayın sayısı Yayın indeksleri taranacak Sayı

20 Bilgi işlem ile ilgili performans göstergesi: GöstergeÖlçme YöntemiBirim Web sitesi büyüklüğü Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı alınarak hesaplanacaktır. Gb Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı SayılacakMutlak sayı

21 Gösterge Ölçme Yöntemi Birim Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı SayılacakMutlak sayı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ile ilgili performans göstergesi:

22 Anahtar Özellikler  Genellikle on kişiden küçük gruplar ile yapılmalı (karar almada kolaylık),  Beyin Fırtınası teknikleri kullanılarak uygulanabilir (alternatif değerlendirme)  Fırsatların belirlenmesinde somut çözümler üretmek yerine sorunun araştırılması ve çözümlenmesi ön plandadır(sorunun analizi çözüme ışık tutar)

23 Periyodik İzleme Süreci İlgili birimin;  Performans göstergelerinin kurum içinde sorgulanması ve ölçülmesi,  Performans düşüklüğü olan alanların belirlenmesi ve nedenlerinin araştırılması,  İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve iyileştirme eylem planlarının oluşturulması,  İyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve izlenmesi Sürecidir.

24 TEŞEKKÜRLER Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN


"Stratejik Planlama Sürecinde  Stratejik Amaçlar,  Hedefler,  Faaliyetler,  Performans Kriterleri N.Ü. STRATEJİK PLANLAMA OFİSİ Yard. Doç. Dr. Hasan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları