Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa Kemal Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa Kemal Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Mustafa Kemal Üniversitesi
Bologna Süreci Çalışmaları 01 Ocak Mart 2012 Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL Bologna Kurum Koordinatörü Tarih:

2 Sunu İçeriği Öğretme süreci yaklaşımları –kısa bilgi BS kaps. Üniversitemizde uygulanacak İş Pak. Program Amaçlarının Tanımlanması Program Yeterliliklerinin (Öğrenme Ç.) Yazımı Bloom Tasonomisi ve Ders Ö.Ç Yazımı Ö.Ç. Yazımında Dikkat Edilecek Kurallar Ö.Ç. İyileştirme, Kontrol Listeleri Öğretim ve Ölçme Yöntemleri İç/Dış Paydaş Anketleri Standart form (Bölüm Bilg. Ders Uyg. ve Tan. Forml. 15’ 30’ 25’ 30’ 20’

3 Sunu İçeriği Öğretme Süreci Yaklaşımları – Kısa Değerlendirme
Öğretim Programı Geliştirme İş Paketleri

4 Çıktı Merkezli Yaklaşım Öğretici Merkezli Yaklaşım
Öğretme Yaklaşımları Çıktı Merkezli Yaklaşım Öğretici Merkezli Yaklaşım

5 Öğretici merkezli yaklaşım
Program ya da modül tasarlamanın geleneksel yolu ders içeriğinden başlamaktır. Bu yaklaşımda öğreticiler; programda vermeyi arzuladıkları içeriği kararlaştırmakta, bu içeriği nasıl vereceğini planlamakta ve daha sonra da içeriği değerlendirmektedir.

6 Öğretici merkezli yaklaşım
Öğreticinin girdilerine bağlıdır, Öğrencinin ders materyalini ne kadar iyi özümsediği bakımından değerlendirme yapmaya odaklanmaktadır, Modül ya da programı başarı ile bitiren öğrencinin neler yapabileceği, hangi becerileri kazanacağı tam olarak belirtilmemektedir.

7 Çıktı merkezli yaklaşım
Uluslararası eğilimler, geleneksel öğretici merkezli yaklaşımdan öğrenci merkezli yaklaşıma doğru değişmektedir. Bu alternatif model, öğrenme döneminin sonunda öğrencilerin neleri yapabilmesi gerektiği yönündeki beklentilere odaklanır ve ‘Çıktı Merkezli Yaklaşım’ olarak adlandırılır.

8 Çıktı merkezli yaklaşım
Bu yaklaşımda; “Amaçlanan Bölüm/Program Öğrenim Çıktıları” (Çoğunlukla “Öğrenme Çıktıları” olarak kısaltılır) öğrenme döneminin sonunda öğrencilerin neleri yapabilmesi gerektiği yönündeki beklentileri ifade etmek amacıyla kullanılır.

9 tüm dersler ve programların ‘Çıktı Merkezli Yaklaşım’
Bologna Süreci Bologna sürecinin uygulanması kapsamında, katılımcı ülkelerdeki tüm dersler ve programların ‘Çıktı Merkezli Yaklaşım’ kullanılarak ifade edilmesi gerekmektedir.

10 ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME (MÜFREDAT REVİZYONU) İŞ PAKETLERİ 01 Ocak 2012 – 15 Mart 2012

11 Bu kapsamda, tüm bölüm ve programlar;
Bologna Süreci Bu kapsamda, tüm bölüm ve programlar; Bölüm/Program amaçlarını tanımlayacak Bölüm/Program Öğrenme Çıktılarını (Program yeterlilikleri/çıktılar) tanımlayacak Mevcut Öğretim planlarını gözden geçirecek, Amaçlara ve öğrenme çıktılarına uygun değişiklikler yaparak yeni müfredatlarını oluşturacaklardır.

12 Yeni Planlarda öngörülen:
Her bir dersin “Öğrenme Çıktıları (Kazanımları)” belirlenecek Her bir ders için iş yükü ve buna bağlı olarak ECTS kredisi hesaplanacak Her bir dersin öğrenim çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkisi (katkı düzeyi) tespit edilecek Verilmesi öngörülen her ders için“Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri Formu” (Syllabus) hazırlanacaktır.

13 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA
İŞ PAKETİ -1 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA

14 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA
İŞ PAKETİ -1 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA Amaç: Bölüm/Program Amaçlarının ve Öğrenme Çıktılarının (yeterlilikler/çıktılar) tanımlanması ve bölüm vizyon ve misyonunun oluşturulması Girdi: Bölüm/Program Amaçları ve Öğrenme Çıktıları tanımlama eğitimi Standart Şablon Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO) amaçları/vizyon-misyon Paydaş (mezunlar, iş dünyası) görüşleri 14

15 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA
İŞ PAKETİ -1 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA Çıktı: Tanımlanan Bölüm/Program amaç ve öğrenme çıktıları ile Bölüm vizyonun ve misyonunun oluşturulup, bölüm kurulunda onaylanarak elektronik ve basılı ortamda kayıt altına alınması. 15

16 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA
İŞ PAKETİ -1 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA Faaliyetler: Bölüm/Program Amaçları ve Öğrenme Çıktıları tanımlama eğitimine katılım BS-Otomasyon sistemi tanıtım toplantısına katılım AKTS anketlerinin uygulanarak sonuçlandırılması Paydaşlardan anket yoluyla görüşlerinin alınması 16

17 İŞ PAKETİ -2 DERS TANIMLAMA

18 Amaç: Ders amaçlarının ve ders öğrenme çıktılarının tanımlanması
İŞ PAKETİ -2 DERS TANIMLAMA Amaç: Ders amaçlarının ve ders öğrenme çıktılarının tanımlanması Girdi: Ders amaçları ve öğrenme çıktıları tanımlama eğitimi Standart Şablon Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Paydaş (mezunlar, iş dünyası) görüşleri - Anketler AKTS anketleri 18

19 İŞ PAKETİ -2 DERS TANIMLAMA Çıktı: Tanımlanan ders amaçlarının ve öğrenme çıktılarının, Bölüm kurulunda onaylanarak, elektronik ve basılı ortamda kayıt altına alınması 19

20 Ders amaçları ve ders öğrenme çıktıları tanımlama eğitimine katılım
İŞ PAKETİ -2 DERS TANIMLAMA Faaliyetler: Ders amaçları ve ders öğrenme çıktıları tanımlama eğitimine katılım BS-Otomasyon sistemi tanıtım toplantısına katılım AKTS anketlerinin uygulanarak sonuçlandırılması Paydaş görüşlerinin anketler yoluyla alınması Öğretim elemanları tarafından ders amaç ve ders öğrenme çıktılarının tanımlanması Ortak derslere/servis derslerine ilişkin ders amaç ve ders öğrenme çıktılarının Bölüm Kurulunda tartışılarak son halinin verilmesi Ders amaç ve ders öğrenme çıktılarının sisteme yüklenmesi 20

21 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME
İŞ PAKETİ -3 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME & REVİZYON

22 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON
İŞ PAKETİ -3 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON Amaç: Bölüm/Program Öğrenme Çıktıları ile Ders öğrenme çıktıları ilişkilendirilerek ders ekleme/ çıkarma işlemlerinin yapılması Girdi: Bölüm/Program öğrenme çıktıları ile ders öğrenme çıktılarının bölümlerce ilişkilendirmesi Standart Şablon Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul) amaçları/vizyon-misyon Paydaş (mezunlar, iş dünyası) görüşleri - Anket AKTS anketleri 22

23 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON
İŞ PAKETİ -3 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON Çıktı: Yenilenen programların bölüm ve birim kurullarında onaylanarak elektronik ve basılı ortamda kayıt altına alınması 23

24 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON
İŞ PAKETİ -3 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON Faaliyetler: Bölüm/Program öğrenme çıktıları ile ders öğrenme çıktılarının bölümler tarafından ilişkilendirmesi Otomasyon sistemi tanıtım toplantısına katılım AKTS anketlerinin uygulanarak sonuçlandırılması Paydaş görüşlerinin alınması - Anketler Açılacak/kapatılacak derslerin belirlenerek Bölüm Kurulunda karara bağlanması dönemi Dersler Kataloğu oluşturularak Fakülte/Enstitü/Y.O./MYO/Konsv. Kurulunda karara bağlanması 24

25 İÇERİĞİ YENİLENEN BÖLÜM/PROGRAMLARDAN BİRİM TANIMLARINA ULAŞMA
İŞ PAKETİ -4 İÇERİĞİ YENİLENEN BÖLÜM/PROGRAMLARDAN BİRİM TANIMLARINA ULAŞMA

26 İŞ PAKETİ -4 İÇERİĞİ YENİLENEN BÖLÜM/PROGRAMLARDAN
BİRİM TANIMLARINA ULAŞMA Amaç: Bölüm/Program Amaç ve Öğrenim Çıktıları ile Birim (Fakülte, Enstitü, Y.O, MYO, vb) amaçlarını ilişkilendirerek birim amaçlarının / vizyon-misyon tanımının yapılması veya gözden geçirilmesi Girdi: Birim/Bölümlerin amacı/vizyon-misyonu Standart Şablon Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul, vb) amaçları/vizyon-misyon Paydaş (mezun, iş dünyası) görüşleri 26

27 İŞ PAKETİ -4 İÇERİĞİ YENİLENEN BÖLÜM/PROGRAMLARDAN
BİRİM TANIMLARINA ULAŞMA Çıktı: Tanımlanan Birim Öğretim amaçlarının / vizyon- misyonunun Birim Kurulundan geçirilerek elektronik ve basılı ortamda kayıt altına alınması 27

28 İŞ PAKETİ -4 İÇERİĞİ YENİLENEN BÖLÜM/PROGRAMLARDAN
BİRİM TANIMLARINA ULAŞMA Faaliyetler: Bölüm/Program Amaçları ve Öğrenme çıktıları ile Birim amaçlarını ilişkilendirme Otomasyon sistemi tanıtım toplantısına katılım Paydaş görüşlerinin alınması Birim koordinatörü ve birim sorumlularının katılımıyla yapılacak toplantıda Birimler tarafından Birim eğitim amaçlarının/vizyon-misyonunun tanımlanması Oluşturulan Birim öğretim amaçlarının/vizyon-misyonunun Birim Kurulunda karara bağlanarak sisteme yüklenmesi 28

29 İŞ PAKETİ 1, 2 , 3 , 4 Sorumlular: Birim Koordinatörleri (Dekan/Dekan Yrd., Müdür/Müdür Yrd.), Birim Kurulları (Fakülte/Enstitü/YO/MYO, vb. Kurulları), Birim Sorumluları (ABD Başkan/Başkan Yrd.), Bölüm Çalışma Grupları ve öğretim elemanları Çalışmaların yürütülmesinden Rektörlüğe karşı sorumludur.

30 Bologna Süreci Senato Onayı İntibak Programları
Bologna sürecine uyumlu olarak hazırlanan yeni “Öğretim Planları” Üniversite Senatosu’nda görüşülerek onaylanacak. İntibak Programları Değişen öğretim planlarının tüm öğrencilere uygulanabilmesi için intibak programları hazırlanacaktır.

31 Yeni Planların Uygulamaya Geçirilmesi
Tüm Bölümlerin yeni öğretim planları ve intibak esasları, Her bir ders için hazırlanan Syllabus (Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri Form)’ları, BS-Otomasyon Programına girilerek Bölümlerin web sayfalarında ilan edilecek. Yeni derslerin Öğrenci İşleri sistemine tanımlamaları yapılacak ve Güz döneminin ders kayıtları yeni planlara göre gerçekleştirilecektir.


"Mustafa Kemal Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları