Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa Kemal Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları 01 Ocak 2012- 15 Mart 2012 Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL Bologna Kurum Koordinatörü Tarih: 30.01.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa Kemal Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları 01 Ocak 2012- 15 Mart 2012 Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL Bologna Kurum Koordinatörü Tarih: 30.01.2012."— Sunum transkripti:

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları 01 Ocak 2012- 15 Mart 2012 Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL Bologna Kurum Koordinatörü Tarih: 30.01.2012

2 Sunu İçeriği Öğretme süreci yaklaşımları –kısa bilgi BS kaps. Üniversitemizde uygulanacak İş Pak. Program Amaçlarının Tanımlanması Program Yeterliliklerinin (Öğrenme Ç.) Yazımı Bloom Tasonomisi ve Ders Ö.Ç Yazımı Ö.Ç. Yazımında Dikkat Edilecek Kurallar Ö.Ç. İyileştirme, Kontrol Listeleri Öğretim ve Ölçme Yöntemleri İç/Dış Paydaş Anketleri Standart form (Bölüm Bilg. Ders Uyg. ve Tan. Forml. 15’ 30’ 25’ 30’ 20’

3 Sunu İçeriği Öğretme Süreci Yaklaşımları – Kısa Değerlendirme Öğretim Programı Geliştirme İş Paketleri

4 Öğretme Yaklaşımları Öğretici Merkezli Yaklaşım Çıktı Merkezli Yaklaşım

5 Öğretici merkezli yaklaşım Program ya da modül tasarlamanın geleneksel yolu ders içeriğinden başlamaktır. Bu yaklaşımda öğreticiler;  programda vermeyi arzuladıkları içeriği kararlaştırmakta,  bu içeriği nasıl vereceğini planlamakta ve  daha sonra da içeriği değerlendirmektedir.

6 Öğretici merkezli yaklaşım  Öğreticinin girdilerine bağlıdır,  Öğrencinin ders materyalini ne kadar iyi özümsediği bakımından değerlendirme yapmaya odaklanmaktadır,  Modül ya da programı başarı ile bitiren öğrencinin neler yapabileceği, hangi becerileri kazanacağı tam olarak belirtilmemektedir.

7 Çıktı merkezli yaklaşım  Uluslararası eğilimler, geleneksel öğretici merkezli yaklaşımdan öğrenci merkezli yaklaşıma doğru değişmektedir.  Bu alternatif model, öğrenme döneminin sonunda öğrencilerin neleri yapabilmesi gerektiği yönündeki beklentilere odaklanır ve  ‘Çıktı Merkezli Yaklaşım’ olarak adlandırılır.

8 Çıktı merkezli yaklaşım Bu yaklaşımda; “Amaçlanan Bölüm/Program Öğrenim Çıktıları” (Çoğunlukla “Öğrenme Çıktıları” olarak kısaltılır) öğrenme döneminin sonunda öğrencilerin neleri yapabilmesi gerektiği yönündeki beklentileri ifade etmek amacıyla kullanılır.

9 Bologna Süreci Bologna sürecinin uygulanması kapsamında, katılımcı ülkelerdeki tüm dersler ve programların ‘Çıktı Merkezli Yaklaşım’ kullanılarak ifade edilmesi gerekmektedir.

10 ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME (MÜFREDAT REVİZYONU) İŞ PAKETLERİ 01 Ocak 2012 – 15 Mart 2012

11 Bologna Süreci Bu kapsamda, tüm bölüm ve programlar; 1.Bölüm/Program amaçlarını tanımlayacak 2.Bölüm/Program Öğrenme Çıktılarını (Program yeterlilikleri/çıktılar) tanımlayacak 3.Mevcut Öğretim planlarını gözden geçirecek, Amaçlara ve öğrenme çıktılarına uygun değişiklikler yaparak yeni müfredatlarını oluşturacaklardır.

12 Yeni Planlarda öngörülen:  Her bir dersin “Öğrenme Çıktıları (Kazanımları)” belirlenecek  Her bir ders için iş yükü ve buna bağlı olarak ECTS kredisi hesaplanacak  Her bir dersin öğrenim çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkisi (katkı düzeyi) tespit edilecek  Verilmesi öngörülen her ders için“Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri Formu” (Syllabus) hazırlanacaktır.

13

14 Amaç: Bölüm/Program Amaçlarının ve Öğrenme Çıktılarının (yeterlilikler/çıktılar) tanımlanması ve bölüm vizyon ve misyonunun oluşturulması Girdi:  Bölüm/ Program Amaçları ve Öğrenme Çıktıları tanımlama eğitimi  Standart Şablon  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  Alan Yeterlilikleri  Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO) amaçları/vizyon-misyon  Paydaş (mezunlar, iş dünyası) görüşleri İŞ PAKETİ -1 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA

15 Çıktı: Tanımlanan Bölüm/Program amaç ve öğrenme çıktıları ile Bölüm vizyonun ve misyonunun oluşturulup, bölüm kurulunda onaylanarak elektronik ve basılı ortamda kayıt altına alınması. İŞ PAKETİ -1 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA

16 Faaliyetler:  Bölüm/Program Amaçları ve Öğrenme Çıktıları tanımlama eğitimine katılım  BS-Otomasyon sistemi tanıtım toplantısına katılım  AKTS anketlerinin uygulanarak sonuçlandırılması  Paydaşlardan anket yoluyla görüşlerinin alınması İŞ PAKETİ -1 BÖLÜM/PROGRAM TANIMLAMA

17

18 Amaç: Ders amaçlarının ve ders öğrenme çıktılarının tanımlanması Girdi:  Ders amaçları ve öğrenme çıktıları tanımlama eğitimi  Standart Şablon  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  Alan Yeterlilikleri  Paydaş (mezunlar, iş dünyası) görüşleri - Anketler  AKTS anketleri İŞ PAKETİ -2 DERS TANIMLAMA

19 Çıktı: Tanımlanan ders amaçlarının ve öğrenme çıktılarının, Bölüm kurulunda onaylanarak, elektronik ve basılı ortamda kayıt altına alınması İŞ PAKETİ -2 DERS TANIMLAMA

20 Faaliyetler:  Ders amaçları ve ders öğrenme çıktıları tanımlama eğitimine katılım  BS-Otomasyon sistemi tanıtım toplantısına katılım  AKTS anketlerinin uygulanarak sonuçlandırılması  Paydaş görüşlerinin anketler yoluyla alınması  Öğretim elemanları tarafından ders amaç ve ders öğrenme çıktılarının tanımlanması  Ortak derslere/servis derslerine ilişkin ders amaç ve ders öğrenme çıktılarının Bölüm Kurulunda tartışılarak son halinin verilmesi  Ders amaç ve ders öğrenme çıktılarının sisteme yüklenmesi İŞ PAKETİ -2 DERS TANIMLAMA

21

22 Amaç: Bölüm/Program Öğrenme Çıktıları ile Ders öğrenme çıktıları ilişkilendirilerek ders ekleme/ çıkarma işlemlerinin yapılması Girdi:  Bölüm/Program öğrenme çıktıları ile ders öğrenme çıktılarının bölümlerce ilişkilendirmesi  Standart Şablon  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  Alan Yeterlilikleri  Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul) amaçları/vizyon-misyon  Paydaş (mezunlar, iş dünyası) görüşleri - Anket  AKTS anketleri İŞ PAKETİ -3 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON

23 Çıktı: Yenilenen programların bölüm ve birim kurullarında onaylanarak elektronik ve basılı ortamda kayıt altına alınması İŞ PAKETİ -3 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON

24 Faaliyetler:  Bölüm/Program öğrenme çıktıları ile ders öğrenme çıktılarının bölümler tarafından ilişkilendirmesi  Otomasyon sistemi tanıtım toplantısına katılım  AKTS anketlerinin uygulanarak sonuçlandırılması  Paydaş görüşlerinin alınması - Anketler  Açılacak/kapatılacak derslerin belirlenerek Bölüm Kurulunda karara bağlanması  2012-2013 dönemi Dersler Kataloğu oluşturularak Fakülte/Enstitü/Y.O./MYO/Konsv. Kurulunda karara bağlanması İŞ PAKETİ -3 BÖLÜM/PROGRAM-DERS İLİŞKİLENDİRME VE REVİZYON

25

26 Amaç: Bölüm/Program Amaç ve Öğrenim Çıktıları ile Birim (Fakülte, Enstitü, Y.O, MYO, vb) amaçlarını ilişkilendirerek birim amaçlarının / vizyon-misyon tanımının yapılması veya gözden geçirilmesi Girdi:  Birim/Bölümlerin amacı/vizyon-misyonu  Standart Şablon  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  Alan Yeterlilikleri  Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul, vb) amaçları/vizyon-misyon  Paydaş (mezun, iş dünyası) görüşleri İŞ PAKETİ -4 İÇERİĞİ YENİLENEN BÖLÜM/PROGRAMLARDAN BİRİM TANIMLARINA ULAŞMA

27 Çıktı: Tanımlanan Birim Öğretim amaçlarının / vizyon- misyonunun Birim Kurulundan geçirilerek elektronik ve basılı ortamda kayıt altına alınması İŞ PAKETİ -4 İÇERİĞİ YENİLENEN BÖLÜM/PROGRAMLARDAN BİRİM TANIMLARINA ULAŞMA

28 Faaliyetler:  Bölüm/Program Amaçları ve Öğrenme çıktıları ile Birim amaçlarını ilişkilendirme  Otomasyon sistemi tanıtım toplantısına katılım  Paydaş görüşlerinin alınması  Birim koordinatörü ve birim sorumlularının katılımıyla yapılacak toplantıda Birimler tarafından Birim eğitim amaçlarının/vizyon-misyonunun tanımlanması  Oluşturulan Birim öğretim amaçlarının/vizyon-misyonunun Birim Kurulunda karara bağlanarak sisteme yüklenmesi İŞ PAKETİ -4 İÇERİĞİ YENİLENEN BÖLÜM/PROGRAMLARDAN BİRİM TANIMLARINA ULAŞMA

29 Sorumlular :  Birim Koordinatörleri (Dekan/Dekan Yrd., Müdür/Müdür Yrd.),  Birim Kurulları (Fakülte/Enstitü/YO/MYO, vb. Kurulları),  Birim Sorumluları (ABD Başkan/Başkan Yrd.),  Bölüm Çalışma Grupları ve öğretim elemanları Çalışmaların yürütülmesinden Rektörlüğe karşı sorumludur. İŞ PAKETİ 1, 2, 3, 4

30 Bologna Süreci Senato Onayı Bologna sürecine uyumlu olarak hazırlanan yeni “Öğretim Planları” Üniversite Senatosu’nda görüşülerek onaylanacak. İntibak Programları Değişen öğretim planlarının tüm öğrencilere uygulanabilmesi için intibak programları hazırlanacaktır.

31 Yeni Planların Uygulamaya Geçirilmesi  Tüm Bölümlerin yeni öğretim planları ve intibak esasları,  Her bir ders için hazırlanan Syllabus (Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri Form)’ları,  BS-Otomasyon Programına girilerek Bölümlerin web sayfalarında ilan edilecek.  Yeni derslerin Öğrenci İşleri sistemine tanımlamaları yapılacak ve  2012-2013 Güz döneminin ders kayıtları yeni planlara göre gerçekleştirilecektir.


"Mustafa Kemal Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları 01 Ocak 2012- 15 Mart 2012 Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL Bologna Kurum Koordinatörü Tarih: 30.01.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları