Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Kümelenme ve Uluslararasılaşma”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Kümelenme ve Uluslararasılaşma”"— Sunum transkripti:

1 “Kümelenme ve Uluslararasılaşma”
Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

2 Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi KOBİ’lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi Seçilen İller Proje Faaliyetleri Kümelenme ile ilgili Diğer Destek Mekanizmaları Genel Değerlendirme

3 Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi
1.Ulusal Politika için Temel Kurumlarda Kapasite Geliştirme 2. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 3. Küme Haritalaması ve Stratejik İş Planları Bileşenler 1.1 Temel Kurumların Analizi 1.2 Temel Kurumlar için Eğitim Programları 1.3 DTM için İhtiyaç Analizi ve Strateji Planı 2.1 Ulusal Strateji için Kavramsal Rapor 2.2 Ulusal Strateji Taslak Dokümanı 2.3 Ulusal Strateji Taslağının Paydaşlarla Paylaşımı 2.4 Ulusal Strateji Belgesi Nihai Rapor Hazırlama 2.5 İletişim Stratejisi ve Uygulama 3.1 Ulusal Makro Küme Haritası Hazırlama 3.2 Yerel/Sektörel bazda Küme Belirlenmesi 3.3 İlk 10 Küme için Stratejik Yol Haritası 3.4 İkinci 10 Küme için Analiz Faaliyetler

4 Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi
Ülkemizde kümelenmeye duyulan ilgi büyüktür. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi ile halihazırda mevcut olan isteklilik doğru bilgi birikimi ile desteklenmiştir. Türkiye’deki kümeler yurtdışındaki kümelerle senkronize hale gelmektedir. Bundan sonra yapılacak olan, yaratılan sinerjiyi ihracat odaklı yaklaşımlarla desteklemek olacaktır.

5 “KOBİ’lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası İşbirliğinin Geliştirilmesi” Projesi
Projenin Hedefi: “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamındaki illerin ihracata yönelik olarak ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak.” Projenin Amacı: “BROP içi, BROP dışı iller ile uluslararası işbirliğinin ve ihracatın küme tabanlı stratejiler vasıtasıyla geliştirilmesi.”

6 Seçilen İller: Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun ve Trabzon
Projede beraber çalışılacak illerin seçim kriteri: BROP bölgesindeki rekabet edebilirlik düzeyi Cazibe Merkezlerinin mevcudiyeti ABİGEM’lerin mevcudiyeti Ulusal Kümelenme Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi kapsamında illerin göstermiş olduğu isteklilik İllerin toplam ihracatı ve kişi başına düşen ihracatı İllerdeki ihracatçı firma sayısı

7 Proje Faaliyetleri Proje faaliyetleri ile firmalar arası işbirliklerinin artırılması, bölgedeki yerel aktörler (ihracatçı birlikleri, sanayi odaları, vb.) tarafından sunulan destek hizmetlerinin geliştirilmesi, bu bölgedeki firmalarımızın uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerini artırmak üzere kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

8 Kümelenme ile ilgili Diğer Destek Mekanizmaları
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın hazırlamakta olduğu İhracat Koçluğu Programı ile: Şirketlerin belirli konulardaki eğitim giderlerinin, Hedef sektör ve hedef pazar odaklı olmak üzere, Üniversite - Sanayi İşbirliği gözetilerek gerçekleştirilecek Projeler kapsamındaki özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık giderlerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

9 Genel Değerlendirme Kümelenme Projeleri ile,
kümelenme modeli çerçevesinde, başta KOBİ’ler olmak üzere firmalarımız arasındaki işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, yabancı sermayenin çekilmesi, ölçek ekonomilerinin yaratılması, nihai olarak bölgesel ve küresel düzeyde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak altyapının oluşturulmasına yönelik mekanizmaların oluşturulması hedeflenmektedir.

10 “Kümelenme ve Uluslararasılaşma”
TEŞEKKÜRLER Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı


"“Kümelenme ve Uluslararasılaşma”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları