Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AROMAT İ K KEK İ K YA Ğ I KOKUSUNUN DERS TUTUMU ÜZER İ NE ETK İ S İ N İ N İ NCELENMES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AROMAT İ K KEK İ K YA Ğ I KOKUSUNUN DERS TUTUMU ÜZER İ NE ETK İ S İ N İ N İ NCELENMES İ."— Sunum transkripti:

1 AROMAT İ K KEK İ K YA Ğ I KOKUSUNUN DERS TUTUMU ÜZER İ NE ETK İ S İ N İ N İ NCELENMES İ

2 GRUP 523 HÜMEYRA AYDO Ğ AN MERAL AYVAZ

3 AROMATIK KEKIK YA Ğ I KOKUSUNUN DERS TUTUMUNA ETKISI VAR MIDIR? A RA Ş TıRMANıN AMACı KEKIK YA Ğ ı KOKUSUNUN DERS TUTUMUNA ETKISININ OLUP OLMADı Ğ ıNı INCELEMEKTIR. B UNUNLA ILGILI DAHA ÖNCEDEN YAPıLMı Ş ARA Ş TıRMA BULUNMAMAKTADıR.

4 BU ARACI HANGI AMAÇLAR IÇIN KULLANACA Ğ IZ? K EKIK KOKUSUNUN DERS TUTUMU ÜZERINDE BIR ETKISI VAR MıDıR ? B U ETKI CINSIYETLERE GÖRE FARKLıLıK GÖSTERIR MI ?

5 YÖNTEM Ö RNEKLEM Ö RNEKLEMIMIZ 2015 YıLıNDA MELIK Ş AH ÜNIVERSITESI IKTISAT BÖLÜMÜNDE OKUYAN Ö Ğ RENCILERDEN OLU Ş AN 15' I KıZ 8' I ERKEK OLAN 23 KI Ş ILIK BIR SıNıFTAN OLU Ş MAKTADıR. E VREN K APALı ORTAMDA DERS GÖREN BÜTÜN Ö Ğ RENCILER. V ERI TOPLAMA SÜRECI D UATEPE VE Ç ILESIZ (1999) TARAFıNDAN GELI Ş TIRILEN DERS TUTUM ÖLÇE Ğ I MATEMATIK DERSI IÇIN KULLANıLMı Ş TıR. I LK ÖNCE KOKUSUZ SıNıF ORTAMıNDA TEK KÖRLEME YÖNTEMIYLE DERS TUTUM ÖLÇE Ğ INI DOLDURMALARıNı ISTEDIK. D ERS ARASıNDA KEKIK YA Ğ ı KOKUSUNU SıNıF ORTAMıNA YAYDıK VE BU Ş EKILDE DERS I Ş LENDI. DERSTEN SONRA TEKRAR DERS TUTUM ÖLÇE Ğ IMIZI UYGULADıK.

6 VER İ TOPLAMA ARACI DERS TUTUM ÖLÇE Ğİ K ATıLıMCıLARıN YA Ş LARıNı, CINSIYETLERINI, UYGULADı Ğ ıMıZ DERSTEN ALDıKLARı VIZE NOTUNU Ö Ğ RENMEK IÇIN OLU Ş TURDU Ğ UMUZ BAZı BIREYSEL SORULAR DA SORULDU. B IREYSEL BILGI ALMAYA YÖNELIK MADDELERLE BIRLIKTE TOPLAM 27 MADDEDEN OLU Ş UYOR ÖLÇEK. D UATEPE VE ÇILESIZ ' IN 1999' DA GELI Ş TIRDIKLERI BIR ÖLÇEKTIR D ÖRT BOYUTLU LIKERT TIPI BIR ÖLÇEKTIR. 5' LI LIKERT ÖLÇE Ğ I OLARAK DÜZENLENEN ÖLÇE Ğ I YANıTLAYANLAR HER MADDEYE 1 ILE 5 ARASıNDA DE Ğ ER VEREBILMEKTEDIR. Ö LÇEKTE BULUNAN OLUMLU MADDELER OLUMLU MADDELER, HIÇ KATıLMıYORUM (1 PUAN ) VE TAMAMEN KATıLıYORUM (5 PUAN ) OLARAK DERECELENDIRILIRKEN, OLUMSUZ MADDELER ISE TAM TERSI PUANLAMA ILE KODLANMı Ş TıR.

7 VERI TOPLAMA ARACI DERS TUTUM ÖLÇE Ğİ 27 MADDEDEN ELDE EDILEN VERILERIN VARYANSıNıN %41 INI BIRINCI FAKTÖR, %5,9 UNU IKINCI FAKTÖR, %4,6 SıNı ÜÇÜNCÜ FAKTÖR, %3,5 INI ISE DÖRDÜNCÜ FAKTÖR AÇıKLAMAKTADıR. B U DURUMDA ÖLÇEKTEKI 6 MADDE Dı Ş ıNDAKI MADDELER GENEL TUTUM DE Ğ I Ş KENINI ÖLÇMEKTEDIR. I LGI VE SEVGIYI ÖLÇEN MADDELER BIRINCI FAKTÖR, KORKU VE GÜVENI YANSıTAN MADDELER IKINCI FAKTÖR, M ESLEK VE ÖNEMLILIK FAKTÖRÜ VE ZEVK FAKTÖRÜ OLMAK ÜZERE 4 FAKTÖRÜ VARDıR ÖLÇE Ğ IN. G ELI Ş TIRILEN ÖRNEKLE ILGILI CRONBACH ALFA GÜVENILIRLIK KATSAYıSı 0.96 BULUNDU.

8 ÖRNEK SORULAR B U DERS SEVDI Ğ IM DERSLER ARASıNDADıR. B U DERSTEN IYI NOTLAR ALABILIRIM. B U DERSTE KAFAM KARı Ş ıYOR. B U DERSI ANLAYAMAYACA Ğ ıMı DÜ Ş ÜNÜYORUM. B U DERS SıKıCıDıR.

9 VERI ANALIZI A RA Ş TıRMA VERILERI SPSS 17.0 PROGRAMı KULLANıLARAK GEREKLI ANALIZLER YAPıLMı Ş TıR. A NALIZLERDE AYNı KATıLıMCıLARıN FARKLı KO Ş ULLARDAKI VERECEKLERI YANıTıN DE Ğ I Ş IMINI BELIRLEMEK IÇIN PAIRED - SAMPLES T TEST UYGULANDı. C INSIYETLER VE DERS TUTUMU ARASıNDA FARKLıLıK OLUP OLMADı Ğ ıNı BELIRLEMEK IÇINDE ıNDEPENDENT SAMPLES T TEST UYGULANDı.

10 BULGULAR/DE Ğ ERLENDIRME A RA Ş TıRMAMıZDA 21 YA Ş ıNDA OLAN BIREYLERIN SAYıSı VE KADıNLARıN SAYıSı DAHA FAZLA. V IZE NOTUNUN EN ÇOK TEKRARLANAN DE Ğ ERI 60-69 DUR. V IZE NOTUYLA DERS TUTUMU ARASıNDA ANLAMLı BIR ILI Ş KI YOKTUR.

11 0,05<0,099 VE 0,05<0.427 OLDU Ğ U IÇIN KADıN VE ERKEK KATıLıMCıLARıN DERS TUTUMUNDA ANLAMLı FARKLıLıK BULUNAMAMı Ş TıR.

12 0,006<0,05 OLDU Ğ UNDAN H0 HIPOTEZI ( ILK DURUM VE SON DURUM ARASıNDA FARK YOKTUR.) REDDEDILIR. Y ANI ILK DURUM VE SON DURUM ARASıNDA ANLAMLı BIR FARK VARDıR. K EKIK YA Ğ ı KOKUSUNDAN ÖNCE DERS TUTUMUNUN ORTALAMASı 3,6 IKEN KEKIK YA Ğ ı SONRASıNDA 3,4 E DÜ Ş MÜ Ş TÜR. K EKIK YA Ğ ı KOKUSU NEGATIF ANLAMDA ETKILI OLMU Ş TUR.

13 ÖNERILER Ö RNEKLEMIMIZ ÇOK SıNıRLı OLDU Ğ U IÇIN Dı Ş GEÇERLILI Ğ IMIZ ZAYıF, BUNU TÜM ÜNIVERSITE Ö Ğ RENCILERINE GENELLEYEMEYIZ. B UNUN ÖNÜNE GEÇMEK IÇIN DAHA FARKLı BÖLÜMLERDE DAHA ÇOK Ö Ğ RENCIYE BU UYGULAMAYı YAPABILIRIZ. K EKIK YA Ğ ı ’ NA ALTERNATIF KOKULARLA I Ş LEM TEKRARLANABILIR. D AHA KONTROL EDILEBILIR BIR ORTAMDA DAHA IYI SONUÇLAR ALABILIRDIK.


"AROMAT İ K KEK İ K YA Ğ I KOKUSUNUN DERS TUTUMU ÜZER İ NE ETK İ S İ N İ N İ NCELENMES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları