Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS KİTABINI DEĞERLENDİRME YOLLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS KİTABINI DEĞERLENDİRME YOLLARI"— Sunum transkripti:

1 DERS KİTABINI DEĞERLENDİRME YOLLARI

2 Ders Kitabı Hangi Açıdan Değerlendirilecek?
Ders kitabı değerlendirmede araç geliştirmek, bilginin hangi kaynaklardan toplanacağına karar vermek kadar toplanacak bilgi türüne karar vermek de önemlidir. Tutumlar: Ders kitabına karşı gösterilen duyuşsal tepkilerdir. Ders kitaplarının görsel, fiziksel ve öğretimsel öğelerine verilen duyuşsal tepkiler uygun ölçeklerle belirlenebilir. Kitaba karşı tutumların belirlenmesi kitabın ilgiyle kullanılması açısından önemlidir. Kitabın kapağı benim ilgimi çekmektedir…………………………….... Kitabın boyutunun büyük olması çok güzel, memnunum……………… Kitaptaki açıklamalar sıkıcı değil, gayet ilgi çekicidir…………………. Fikirler: insanların kitap hakkındaki fikirleridir. Ders kitabınızın dil ve anlatımı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

3 Ders Kitabı Hangi Açıdan Değerlendirilecek?
Performanslar: Kitaptaki niteliklerin işlevleridir. Kitabı kullananlar veya kullananları gözleyenler gözlemleriyle kitaptaki niteliklerin performansını ölçerler. Kitap içerisindeki etkinlikler öğrencileri aktif hale getirmede başarılıdır…. Kitap tasarımı öğrencinin ilgisini çekmede başarılıdır……….. Niteliğin varlığı/yokluğu: Bir ders kitabında bulunması gereken niteliklerin ne ölçüde bulunduğuyla ilgilidir. İçindekiler bölümü büyük/küçük veya numaralandırma yöntemleri ile anlaşılır biçimde sunulmuş mu? Tablolar dizini var mı? Sözlük var mı?

4 Ders Kitabını Kim Değerlendirecek?
Öğrenciler: Öğrencilerin bakış açısı ve ilgileri kitabın etkili kullanımı ve başarısı için önemlidir. Öğretmenler:Kitabın uygulayıcısı olan öğretmenler bir yandan öğrencilerinin kitaba karşı ilgi ve bakış açıları hakkında bilgi sahibi iken bir yandan da hem alanla ilgili bilgisi hem de pedagojik açıdan bilgisi sayesinde ders kitaplarını değerlendirebilme gücüne sahiptirler. Uzmanlar ve Ders Kitabı Yazarları: Bu işle profesyonel olarak ilgilenen ders kitabı yazarları ders kitaplarını birçok yönden irdeleyebilir. Veliler: Kitabın ders dışındaki kullanımını ve etkili olup olmadığını belirleyebilecek en iyi kişilerdir. Kitabın performansı ve öğrencilerin kitaba karşı tutumu hakkında bilgi toplanabilir.

5 Hangi Veri Toplama Araçları Sayesinde Değerlendirilir?
Ders Kitabı Hangi Veri Toplama Araçları Sayesinde Değerlendirilir? Veri Toplama Araçları Likert tipi tutum ölçeği Semantik ölçekler Rubrikler Kontrol listesi Seviye işaretli ölçekler

6 Likert tipi tutum ölçeği
Duyuşsal alana hitap eden nitelikler belirlenir, Nitelikleri değerlendirmek amacıyla (genellikle) beş kategoriden oluşan ve olumludan olumsuza doğru iki yöne sahip olan bir ölçek hazırlanır, Olumludan olumsuza kategori sırasına göre sıralanır. Görsel düzen Tamamen katılıyorum (5) Katılıyorum (4) Kararsızım (3) Katılmıyorum (2) Kesinlikle katılmıyorum (1) Puan

7 Rubrikler... ...teknik esaslar
Süreklilik Kitabın boyutu Kullanımı zorlaştırıyor (1) Bazıları için zorlaştırıyor (2) Kolaylaştırıyor (3) Puan Kitap Ağırlığı Taşıması Zor Bazıları için zor Kolay Paralellik Tanımlama Kağıdın dokusu Pürüzlü (1) Az pürüzlü (2) Pürüzsüz (3) Puan Geçerlilik ve güvenirlilik

8 Kontrol listesi.... ...ders kitaplarında aranılan (belirlenen) niteliklerin var olup olmadığını tespit etmek amacıyla hazırlanır

9 Semantik ölçekler ...seçilecek ders kitabında olması gereken özellikleri içerir ve bu özelliklere göre ders kitabının değerlendirilmesine yardımcı olur. İyi Evet Orta Kısmen Kötü Hayır Kitabın kapağı Kitabın kapağı ilgi çekici mi?

10 Analiz yöntemleri... Elde edilen veriler % (yüzde) ve f (frekans) kullanılarak analiz edilebilir, Puanlar toplanarak toplam puana göre karar verilebilir, Maksimum puanın cevap şıkkı sayısına bölümü ile kitabın özellikleri hakkında karar verilebilir, Ölçeğin güvenirliği hesaplanabilir Farklı kaynaklardan veriler toplanmışsa bu veriler arasındaki paralelliğe (korelasyon hesabı) bakılabilir yada karşılaştırma (t veya f testi) yapılabilir .....

11 Değerlendirme: Mutlak değerlendirme Bağıl değerlendirme

12 ÖLÇEK HAZIRLAMA Programa Uygunluk Bilimsel İçerik Dil ve Anlatım
Görsel Düzen ve Tasarım Fiziksel Yapı Yardımcı Materyaller Olması Gereken Bölümler* Değerlendirme*


"DERS KİTABINI DEĞERLENDİRME YOLLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları