Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIP E Ğİ T İ M İ SÜREC İ NDE MESLEKSEL TUTUMLAR TIP E Ğİ T İ M İ SÜREC İ NDE MESLEKSEL TUTUMLAR A.Hilal Batı Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIP E Ğİ T İ M İ SÜREC İ NDE MESLEKSEL TUTUMLAR TIP E Ğİ T İ M İ SÜREC İ NDE MESLEKSEL TUTUMLAR A.Hilal Batı Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD."— Sunum transkripti:

1 TIP E Ğİ T İ M İ SÜREC İ NDE MESLEKSEL TUTUMLAR TIP E Ğİ T İ M İ SÜREC İ NDE MESLEKSEL TUTUMLAR A.Hilal Batı Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD

2 amaç tıp fakültesi ö ğ rencilerinin hekimlik mesle ğ ine yönelik tutumlarını belirlemek tıp e ğ itimi sürecindeki tutum de ğ i ş imlerini de ğ erlendirmek

3 gereç ve yöntem 2006-2007 akademik yılında EÜTF 1, 3, 5 ve 6. sınıflarına devam eden 748 ö ğ renci (% 45.5 kız, % 54.5 erkek ) ara ş tırma grubunu olu ş turmu ş tur Ara ş tırma grubu

4 Ö ğ renci tutumlarının ölçümü Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği 24 madde alt boyutları isteklilik yardımcı olma mesleğe adanmışlık Likert skalası (1. hiç katılmıyorum …. 5. tamamen katılıyorum ) Cronbach alfa - 0.95 ( Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 2006 (23):41-49)

5 Örnek ölçek maddeleri 1 Hekimlik zevkli bir meslektir. 2 Hekimlik benim yapabileceğim en son meslektir. 3 Başkalarının sağlık sorunlarına çözüm bulmaktan keyif alırım. 4 Kendimi hekim olarak düşünemiyorum. 5 Hekimlik bence dünyanın en keyifli işidir. 6 Hekimlik sıkıcı bir meslektir. 7 Hekim olacağımı düşünmek bile sinirlerimi bozuyor. Madde No Hiç katılmıyorumKatılmıyorumKararsızımKatılıyorumTamamen Katılıyorum

6 İş lemler SPSS 13.0 ölçek maddelerinden en az birine yanıt vermeyenler çalışma dışı kodlamada ölçeğin negatif maddelerine yönelik dönüştürme her bir öğrenci için ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puanların hesaplanması

7 Veri analizi cinsiyet ve mesleği isteyerek seçme ile ölçek ve alt ölçek puanları ilişkisi; bağımsız gruplarda t testi sınıflar ile ölçek ve alt ölçek puanları arasındaki ilişki; ANOVA kullanılarak değerlendirilmiştir

8 Bulgular Çalı ş maya Katılım Sınıf Öğrenci sayısı Katılım sayısı % Geçerli katılım % 129726388.623378.5 328015053.614852.9 540018546.2518045 625018975.618774.8 Toplam122778764.174861

9 Ölçek Genelinde Güvenirlik Katsayıları (Cronbach α ) 1.sınıf3.sınıf5.sınıf6.sınıfTüm grup 0.9310.9410.9550.9580.951

10 Alt ÖlçekSınıfNOrtalamaStd. SapmaFp İsteklilik 123365.58.2 20.3990.000 314860,710.2 518058.611.4 618759,211.1 Yardımcı olma 123322,32.6 27.4440.000 314820,83.2 518020,03.5 618719,83.5 Mesleğe Adanma 123313,74.0 4.4870.004 314813.33.5 518012.43.7 618712.93.7 sınıf ve ölçek puanları

11 Tüm ölçek SınıfNOrtalamaStd. SapmaFp 1233101.512.9 20.8110.000 314894.915.0 518091.016.7 618791.916.8 Hekimlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin isteklilik ve yardımcı olma alt ölçekleri ve tüm ölçek puanı üzerinde birinci yıl öğrencilerinden kaynaklanan anlamlı bir farklılık vardır. Mesleğe adanmışlık alt ölçeğinde ise 1 ve 5. sınıflar arasındaki fark anlamlıdır.

12 cinsiyet ve ölçek puanları Alt ÖlçekCinsiyetNOrtalamaSStp İsteklilik Kız 34062,410,1 2.5650.011 Erkek 40760,410,8 Yardımcı olma Kız 34021,13,2 2.1170.035 Erkek 40720,63,5 Mesleğe Adanma Kız 34013,73,6 3.8560.000 Erkek 40712,63,8 Tüm ölçek Kız 34097,215,4 3.0710.02 Erkek 40793,616,1

13 Hekimlik mesleği tutum değerleri kız öğrencilerde ölçeğin bütünü ve tüm alt ölçeklerde anlamlı düzeyde yüksektir.

14 mesle ğ i isteyerek seçme ve ölçek puanları Alt Ölçek İsteyerek tercih NOrtalamaSStp İsteklilik Evet 65062,99,6 11.2360.278 Hayır 9650,910,8 Yardımcı olma Evet 65021,13,2 4.9910.011 Hayır 9619,33,9 Mesleğe Adanma Evet 65013,73,6 10.9380.026 Hayır 969,53,0 Tüm ölçek Evet 65097,614,6 11.1960.653 Hayır 9679,615,6

15 Hekimlik mesleğini isteyerek seçme ile yardımcı olma ve mesleğe adanma alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki vardır Ayrıca, ailede ya da yakın akrabalar arasında hekim varlığı, sosyoekonomik durum, ailenin öğrenciye yönelik tutumu, üniversite sınavına giriş sayısı mesleksel tutumlarda anlamlı farklılık yaratmamaktadır

16 Sonuç ve Öneriler Hekimlik mesleği tutum değerleri kızlarda ve hekimlik mesleğine istekli öğrencilerde belirgin olarak yüksektir. Tutum değerleri sınıflar ilerledikçe ölçek bütünü ve tüm alt ölçeklerde azalmaktadır.

17

18 Teşekkür ederim


"TIP E Ğİ T İ M İ SÜREC İ NDE MESLEKSEL TUTUMLAR TIP E Ğİ T İ M İ SÜREC İ NDE MESLEKSEL TUTUMLAR A.Hilal Batı Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları