Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup Üyeleri; Büşra Gökalp Betül Demirçalı Tuğba Türkmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup Üyeleri; Büşra Gökalp Betül Demirçalı Tuğba Türkmen."— Sunum transkripti:

1

2 Grup Üyeleri; Büşra Gökalp Betül Demirçalı Tuğba Türkmen

3 Üniversite öğrencilerinin video oyunlarına olan alışkanlıklarının düzeyini ölçmek. Kız ve erkek öğrencilerinin alışkanlılık düzeyinde farklılık olup olmadığını bulmak. Öğrencilerin eğitim hayatlarına etkileme düzeyini araştırmak amacımız.

4  Serkan Ada, Hasan Sadık Tatlı’nın 2014 yaptığı Akıllı Telefon Kullanımını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırması.  Fatma Çakır, Neslihan Demir’ın 2014 yapmış olduğu Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırması.

5  Bu araştırmayı yapmadan önce kız ve erkek öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık olacağını düşündük. Erkek öğrencilerin,kız öğrencilere oranlar alışkanlık düzeylerinin daha fazla olacağına ve eğitim düzeylerini de daha fazla etkileyeceğini düşünüyoruz.

6  Melikşah Üniversitesi öğrencilerinden farklı fakültelerde okuyan 20 kız 20 erkek öğrenciye random atanarak uygulanmıştır.

7 o Veri toplama aracımız ankettir. Anketimizi kendimiz geliştirdik. 13 sorudan oluşmaktadır. Cevapları çoktan seçmeli şıklardan oluşmaktadır. o Anketimizin farklı formları geliştirilebilir. o Anketi uygulama aşamasında anketi kullananlara eğitime ihtiyaç duyulmamıştır.

8  5 kız 5 erkek öğrenciye uyguladık.  Pilot uygulama sonunda aldığımız sonuçlara göre anketimizde bazı değişikler yaptık.  Güvenirliği düşüren soruları çıkardık yeni sorular ekledik. Böylece güvenirliği arttırdık.

9  Ölçeğin toplam güvenirliği Croncbach’s Alpha değeri ; 0,931 ‘ dir. (SPSS programında yapılan analiz)  0.80 < a < 1.00 ise ölçek güvenilirdi bizim anketimizin sonucu 0,931 değeri ile oldukça güvenilirdir. Croncbach’s AlphaN of Items 0,9315

10  Alt maddelerin güvenirlik puanları ; Bir günde kaç saati oyuna ayırlamaları 0,902,  Telefon yanına olmadığında oyuna girmek aklına gelmesi 0,900, Alışkanlık derecelendirilmesi 0,931, Günlük yaşantıda aksaklığa neden olup olmamasının 0,910, eğitim hayatına olumsuz etkisi 0,936 dır.

11  Verilerin analizi SPSS programına girilerek Nonparametrik olan Mann Whitney testi ile yorumlanmıştır.(30 kişiden az olduğu için)

12

13

14

15  Cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığını görüyoruz.  Kaç saat ayırıyorsunuz sorunda kızların ortalaması 17 erkeklerin 24 bulunmuştur bu farklılık p değerinde anlamlı farklılık göstermemektedir. Erkeklerin daha fazla zaman ayırdığın sonucunu çıkarıyoruz.  Aklınıza geliyor mu sorusunda kızların ortalaması 18.70 erkeklerinki 22.30 bulunmuş p değerinde anlamlı farklılık göstermemiştir.

16  Alışkanlık düzeyleri sorusunun sonucu ortalaması kızların 17,90 erkelerin ki 23.10 bulunmuş p değerinde anlamlı farklılık göstermemektedir.  Günlük hayatta aksaklılıklara neden oluyor mu sorusunun ortalaması kızların 19,30 erkeklerin 21,70’ dır. P değerinde anlamlı farklılık göstermemektedir.  Eğitim hayatlarını etkilemesi sorusunun sonuçları ise kızların 18,25 erkeklerin ki 22,65’ dır.P değerinde anlamlı farklılık göstermemektedir.

17  Örneklem sayısı artırılabilir.Online bir anket oluşturup daha fazla üniversite öğrencisine ulaşması sağlanabilir.  Soru sayısı artırılarak daha geniş kapsamlı bir araştırma olabilir.  Sırf üniversite öğrencileri ile sınırlamadan herkese uygulanabilir hale getirilebilir.  Sadece video oyunları değil sosyal medya kullanımı eklenebilir.

18


"Grup Üyeleri; Büşra Gökalp Betül Demirçalı Tuğba Türkmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları