Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma Yapraklarını Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkileri M. Hakan GÜLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma Yapraklarını Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkileri M. Hakan GÜLER."— Sunum transkripti:

1 Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma Yapraklarını Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkileri M. Hakan GÜLER & Necdet Sağlam 1Elif AKYOL & Halil BİLİR

2 Özet Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) geleneksel yönteme göre öğrencilerin biyoloji başarısına bilgisayara yönelik genel tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. 2Elif AKYOL & Halil BİLİR

3 Özet Kontrol grubuna enzimler konusu geleneksel yöntem (çalışma yaprağı), Deney grubuna BDÖ ile bilgisayar laboratuarında birebir öğrenci tipi ders yazılımı (Vitamin) ile konu çalışılması sağlanmıştır. 3Elif AKYOL & Halil BİLİR

4 Özet Öğrencilerin enzimler konusundaki başarılarını ölçmek üzere geliştirilen başarı testi ve bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek üzere “Bilgisayara Karşı Tutum Ölçeği” her iki gruba da uygulanmıştır. Uygulama sonunda her gurup için ön test ve son test uygulanmıştır 4Elif AKYOL & Halil BİLİR

5 Özet Ön test ve son test arasındaki fark “t test” ile karşılaştırılmıştır. BDÖ’nün geleneksel yönteme (çalışma yaprağı) göre biyoloji başarısında anlamlı bir fark sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 5Elif AKYOL & Halil BİLİR

6 Giriş Biyoloji dersi ve yetişkinlerin bu alandaki eğitimi, biliminin artan önemi sebebiyle günümüz okulların ve yaygın öğretim kurumlarının sürekli daha önemli hale gelen bir görevi olmuştur. Bu yüzden dersin etkinlik ve verimliliğini artırma çalışmaları başlamıştır. 6Elif AKYOL & Halil BİLİR

7 Giriş Bilgisayarların sayı, yapı ve fonksiyonları arttıkça kullanım alanları da artmaktadır. Ancak bunların içerisinde “eğitim” daha çok dikkat çekmektedir. Bilgisayarın eğitimdeki en önemli rolü öğretim alanında, öğretimi destekleyici olmaktır. 7Elif AKYOL & Halil BİLİR

8 Giriş BDÖ, bir eğitsel ortam olarak, öğrenme ve öğretme süreçlerinde, öğretmenin hazırlanması, öğrencinin gerekli niteliklerini ve düzeylerini belirlemesi, yönlendirmesi ve alıştırması gibi etkinlikler sunması, öğretici konuya göre bilgisayarı değişik şekillerde kullanılmaktadır 8Elif AKYOL & Halil BİLİR

9 Giriş BDÖ uygulandığı öğrencilerin, geleneksel yöntemin uygulandığı öğrencilere göre bilgisayara yönelik daha olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmiştir. 9Elif AKYOL & Halil BİLİR

10 Yöntem Etkileşim süresince düz anlatım, tartışma metotları gibi yöntemler kullanılmıştır. İki ders saati süresince, deney grubu (bilgisayar); bilgisayar başında, geleneksel yöntem de çalışma yaprakları üzerinde enzimler konusuna çalışılmıştır 10Elif AKYOL & Halil BİLİR

11 Katılımcılar 2001- 2002 öğretim yılı bahar döneminde Kuleli Askeri Lisesi 1. sınıfa devam eden 26 ve 25 kişilik iki sınıf halinde toplam 51 öğrenciden oluşmaktadır. 11Elif AKYOL & Halil BİLİR

12 Veri Toplama Araçları Veri toplama amacıyla “biyoloji başarı testi” ve “bilgisayara yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır. MEB Biyoloji Dersi Müfredatı’na göre hazırlanmış 12 adet soru ve testin güvenilirliği 0,71 olarak bulunmuştur. Tamamen Katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, kısmen katılmıyorum, tamamen katılmıyorum cevaplarını içeren 24 soruluk test hazırlanmış ve testin güvenilirliği 0,89’dur. 12Elif AKYOL & Halil BİLİR

13 Analiz Yöntemleri Tüm veriler SPSS(Statik Package for the Social Sciences) paket programının 10.0 sürümü ile analiz edilmiştir. Tüm bulgular a=0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veri analizi olarak f testi ve t testi kullanılmıştır. 13Elif AKYOL & Halil BİLİR

14 Bulgular ve Yorum Grupların öğretim öncesi enzimler konusuna yönelik bilgi düzeylerini belirlemek için yapılan başarı testi Grup NX ort SsdTp ÇY2642,3121,4949-0,620,536 BDÖ2545,9219,80>0,05 Grupların öğretim öncesi bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek için yapılan ön test Grup NX ort SSdTP ÇY26101,2710,2549-1,940,057 BDÖ25106,649,40>0,05 Elif AKYOL & Halil BİLİR14

15 Bulgular ve Yorum Çalışma yaprağı grubuna uygulanan enzimler başarı ve bilgisayara karşı tutum son testi ön testi GrupNX ort SsdTP ÇY2618,9218,39255,2480,00 <0,05 ÇY26-4,6511,8425-2,0040,056 >0,05 Bilgisayar destekli öğretim grubuna uygulanan enzimler başarı ve bilgisayara karşı tutum son testi ön testi GrupNX ort SSdTP BDÖ2519,7215,11246,5260,00 <0,05 BDÖ250,767,58,240,5010,621 >0,05 Elif AKYOL & Halil BİLİR15

16 Bulgular ve Yorum Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli öğretim gruplarına ait enzimler başarı son test ve ön test puanlarının farkları ortalamalarının karşılaştırılması GrupNX or SsdTP ÇY2618,9218,3949-0,1690,867 BDÖ2519,7215,11>0,05 Çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli öğretim gruplarına ait bilgisayara karşı tutum son test ve ön test puanlarının farkları ortalamalarının karşılaştırılması GrupNX or SsdTP ÇY26-4,6511,8449-1,9360,059 BDÖ250,767,58>0,05 Elif AKYOL & Halil BİLİR16

17 Bizim Açımızdan Önemi 17Elif AKYOL & Halil BİLİR BDÖ’de başarılı olmak için; Öğrencilerin bilgisayarı kullanmaları sadece ders ile sınırlı kalmamalıdır. Derste kullanılacak eğitsel yazılımın kullanışlı ve düzeye uygun olanı seçilmelidir. Bilgisayarın öğretici yönünü ve faydalarını öğrencilere gösterilmedir.

18 Kaynak Güler, M. H. Ve Sağlam. N. : Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma yapraklarının Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:2002 Sayı:23, 117-126 [URL]:http://www.egitimdergisi.hacettepe.edu.tr/2002 23M%20HAKAN%20G%DCLER.pdf 18Elif AKYOL & Halil BİLİR


"Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma Yapraklarını Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayara Karşı Tutumlarına Etkileri M. Hakan GÜLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları