Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMSAL YAPISI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ Zonguldak Valiliği İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMSAL YAPISI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ Zonguldak Valiliği İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMSAL YAPISI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ Zonguldak Valiliği İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü

2 Avrupa Birliği Avrupa Birliği; Avrupa’nın siyasi ve ekonomik bütünleşmesini insan hakları ile hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde sağlamak amacındaki demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan bir topluluktur. Avrupa Parlamentosu (Yasama Organı) Avrupa Konseyi (Karar Organı) Avrupa Zirvesi (İstişare Organı) Avrupa Komisyonu (Yürütme Organı) Adalet Divanı (Anayasa Mahkemesi) Sayıştay (Denetleme Organı) Avrupa Yatırım Bankası Danışma Kurulları Organları

3 AB’nin Kuruluşu ve Temelleri AB’nin temelleri, 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafından imzalanan Paris Anlaşması’na dayanmaktadır.Bu anlaşma ile, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Aynı 6 ülke tarafından 1957’de yapılan Roma Anlaşması ile: a) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) b) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) hayata geçirilmiştir. 1986 yılındaki Lüksemburg Zirvesi’nde, Avrupa Birliği için anlaşma taslağı “Tek Senet” adıyla kabul edilmiştir. 1992’de imzalanan Maastricht Anlaşması (Avrupa Birliği Anlaşması), köklü değişiklikler getirmiştir. 1993 Kopenhag Zirvesi, “Kopenhag Kriterleri”ni kabul etmiştir. 1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması, üye ve aday ülkelerin birliğe uyum çalışmalarını zorunlu kılmıştır.

4 Genişleme Süreci Sürecin Kilometre Taşları 1957 - Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda (Kurucu Üyeler) 1957 - Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda (Kurucu Üyeler) 1973 - İngiltere, Danimarka ve İrlanda (İlk genişleme) 1973 - İngiltere, Danimarka ve İrlanda (İlk genişleme) 1981 - Yunanistan 1981 - Yunanistan 1986 - İspanya ve Portekiz 1986 - İspanya ve Portekiz 1995 - Avusturya, İsveç ve Finlandiya 1995 - Avusturya, İsveç ve Finlandiya 2004 - 10 yeni katılım : Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya. 2004 - 10 yeni katılım : Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya. 2007 - Bulgaristan, Romanya 2007 - Bulgaristan, Romanya

5 Son Genişleme Sonrası AB Son Genişleme Sonrası AB Üye sayısı: 27 ülke Üye sayısı: 27 ülke Toplam nüfüs: 455.000.000 Toplam nüfüs: 455.000.000 Kişi başına yıllık gelir : 21.000 EURO Kişi başına yıllık gelir : 21.000 EURO Erkeklerde beklenen yaşam süresi: 75 yıl Erkeklerde beklenen yaşam süresi: 75 yıl Kadınlarda beklenen yaşam süresi: 81 yıl Kadınlarda beklenen yaşam süresi: 81 yıl

6 Aday Ülkeler Aday Ülkeler Yönetim Şekli :Cumhuriyet Başkenti :Zagrep Yüzölçümü :57.000 km 2 Nüfus :4.4 milyon Para Birimi :Kuna Hırvatistan Yönetim Şekli :Cumhuriyet Başkenti :Üsküp Yüzölçümü:25.713 km 2 Nüfus :2.05 milyon Para Birimi :Makedonya Dinarı Makedonya Yönetim Şekli :Cumhuriyet Başkenti :Ankara Yüzölçümü:775.000 km 2 Nüfus :72.5 milyon Para Birimi :Türk Lirası Türkiye

7 Kopenhag Kriterleri Siyasi Kriterler Ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığı. Ekonomik Kriterler İstikrarlı piyasa ekonomisinin mevcudiyeti; Başta AB olmak üzere dış dünya rekabetine dayanma kapasitesi. Uyum Kriterleri Siyasi Birlik ile Ekonomik ve Parasal Birlik de dahil olmak üzere, AB’nin müktesebatına uyum kapasitesi. 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi'nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

8 Birliğin Ortak Politikaları  Malların Serbest Dolaşımı  Ortak Ticaret Politikası  Ekonomi ve Para Politikası  Rekabet Politikası  Tüketicinin Korunması Politikası  Sanayi Politikası  Ortak Tarım Politikası  Çevre Politikası  Trans-Avrupa Ağları  Enerji Politikası  Ortak Dış ve Güvenlik Politikası  Adalet ve İçişlerinde İşbirliği  Sosyal Politika ve İstihdam  Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik Politikaları  Kültür Politikası  Görsel-İşitsel Politika  Kamu Sağlığı Politikası  Bölgesel Politika  Araştırma-Geliştirme Politikası  Bilgi Teknolojilerini Geliştirme Politikası Müktesebat : Üye ülkeleri AB’ye bağlayan hukuk çerçevesi “Müktesebat” (Acquis Communitaires) adıyla anılır.

9 AB’nin Temel Değerleri ve İlkeleri İnsanlık Onuru Demokrasi Hukukun Üstünlüğü Adalet Eşitlik Temel Özgürlükler Ulusal Kimliğe Saygı Azınlık Haklarının Gözetilmesi Barış Dayanışma

10 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

11 Türkiye – AB İlişkileri İlk Avrupalılık belgesi : 1856 Paris Anlaşması “Avusturya İmparatoru, Fransız İmparatoru, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Kraliçesi, Prusya Kralı, Sardunya Kralı ve Rusya İmparatoru, Osmanlı Hükümeti’nin Avrupa Devleti sayılmasını, Avrupa Devletlerinin bütün haklarından ve Avrupa Devletleri Konseyi’nden faydalanmasını kabul ettiklerini duyururlar. Bu hükümdarlardan her biri, Osmanlı Devleti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi kabul ederlerken bu saygının devamı konusunda birbirlerine kefil olurlar. Bu kurala aykırı olan her hareket, kendileri tarafından genel çıkarlarla ilgili bir mesele şeklinde görülecektir.” (Paris Anlaşması- Madde 7) Böylece, Osmanlı Devleti, Sultan Abdülmecid döneminde “Avrupa Devletleri Konseyi”ne girmiş olur. (Anlaşma savaşlardan dolayı uygulanamaz.)

12 Türkiye – AB İlişkileri 1959 31 Temmuz : Türkiye, AET'ye ortaklık için başvurdu. 1963 12 Eylül: Türkiye ile AET'yi Gümrük Birliği'ne götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı. 1970 23 Kasım: Gümrük Birliği'ne ilişkin kuralları içeren Katma Protokol, Brüksel'de imzalandı. 1973 1 Ocak: Katma Protokol yürürlüğe girdi. Türkiye, Birinci Gümrük İndirimi ve Konsolide Liberasyon Listesi Uyumu (AB'nin Ortak Gümrük Tarifesi) gerçekleştirildi. 30 Haziran: Birinci Genişleme Anlaşması (Tamamlayıcı Protokol) Ankara'da imzalandı. 1982 22 Ocak: Avrupa Parlamentosu, Türkiye-AET Anlaşması'nın askıya alınmasını Konsey ve Komisyon'dan istemesi nedeniyle, ilişkiler fiilen donduruldu. 1986 16 Eylül: Türkiye - AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş durumda bulunan Türkiye-AET ilişkileri yeniden canlandırıldı.

13 Türkiye – AB İlişkileri 1987 14 Nisan: Türkiye, tam üye olmak üzere müracaat etti. 1989 18 Aralık: Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu red etti. 1990 6 Haziran: Avrupa Komisyonu, "İşbirliği Paketi"ni Avrupa Konseyi'nin oluruna sundu. 1995 13 Aralık: Gümrük Biriliği-1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. (343 Kabul, 149 Red, 36 Çekimser). 1 Ocak 1996’ dan itibaren gümrük birliği yürürlüğe girdi. 1997 12-13 Aralık: Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonucunda Türkiye, aday ülkeler arasında zikredilmedi, ancak genişleme kapsamına alındı. 1999 11-12 Aralık: Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı'nda Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı. 13 Ekim: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.

14 Türkiye – AB İlişkileri 2001 26 Şubat: Katılım Ortaklığına ilişkin usuller ile Katılım Ortaklığı çerçevesinde Türkiye'nin alacağı yardımların temelini oluşturan Çerçeve Yönetmelik Genel İşler Konseyi'nin toplantısında kabul edildi. 2004 17 Aralık: AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve toplantısında, Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtildi ve katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanması kararlaştırıldı. (Brüksel Zirvesi) 2005 29 Haziran: Türkiye için, Müzakere Çerçeve Belgesi ve ilgili diğer belgeler yayımlandı. 30 Temmuz: Türkiye, AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan "Ek Protokol"ü imzaladı. 3 Ekim: Lüksemburg'da alınan kararla AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlattı. 2007 17 Nisan: Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı açıklandı. 12 Haziran: Katılım Öncesi Mali Yardım aracı (IPA) uygulama tüzüğü, 2499/2007 sayılı ve 12 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yıl içinde çeşitli fasıllarda fiili müzakereler açıldı. 2009 10 Ocak: Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde "Başmüzakereci" görevini yürütmekle görevlendirildi.

15 Türkiye – AB İlişkileri  Ankara Anlaşması (1963)  Katma Protokol (1970)  1/95 Sayılı Gümrük Birliği Kararı (1995)  AB Müktesabatı  AB Müktesabatın Üstlenilmesi için Ulusal Program  AB – Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi  Müzakere Çerçevesi Türkiye-AB ilişkilerini hükme bağlayan hukuki metinlerin özet değerlendirmesi

16 Türkiye – AB İlişkileri Katılım müzakeleri, bu müzakerelerin metodunu ve temel ilkelerini belirleyen bir “Müzakere Çerçevesi”ne göre yürütülür. Müzakerelerden verimli bir sonuç alabilmek amacıyla, aday ülkenin Kopenhag kriterlerini yerine getirmeye de azami çaba göstermesi gerekmektedir. Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterleri: - Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve azınlık haklarına saygı ve bu hakların korunmasına dair kurumların düzgün işleyişi - İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığı ve AB’nden kaynaklanan rekabetçi baskıya ve pazar güçlerine dayanabilme gücü - Üyeliğin getireceği yükümlülükleri (siyasal, ekonomik ve tek para birliği) yerine getirebilme yetisi ve topluluk müktesabatını yürürlüğe koyma ve uygulama idari kapasitesi. AB ile tam üyelik müzakereleri nasıl başlar?

17 Türkiye – AB İlişkileri AB Komisyonu, aday ülkelerin Topluluk Müktesabatını üstlenebilme kapasitesini tespit amacıyla analitik bir inceleme niteliğindeki tarama (screening) sürecini başlatır. Tarama süreci yaklaşık 1 yıl sürer ve bu süre zarfında bir yandan aday ülkeler Topluluk Müktesabatı hakkında bilgi sahibi olurken, diğer yandan AB Komisyonu ve Üye Devletler de aday ülkenin müzakerelere ne derece hazır olup olmadığı hususunda fikir sahibi olurlar. Tarama ve müteakip müzakereleri rahatlatmak amacıyla Topluluk Müktesabatı her biri belirli bir faaliyet alanını içermek üzere çeşitli fasıllara bölünmüştür. Türkiye’nin Topluluk Müktesabatını Üstlenebilme Kapasitesi

18 Türkiye – AB İlişkileri AB Müktesebatı Üye ülkeleri AB’ye bağlayan hukuk çerçevesi “Müktesebat” (Acquis Communitaires) adıyla anılır. Üye ülkeleri AB’ye bağlayan hukuk çerçevesi “Müktesebat” (Acquis Communitaires) adıyla anılır. AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. Yaklaşık 120 bin sayfadan oluşmaktadır. AB'yi kuran ve daha sonra değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday ülkelerin AB'ye katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı ifade etmektedir. Bu Müktesebat, Katılım Müzakere Fasılları 35 başlık altında sınıflandırılmıştır. AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. Yaklaşık 120 bin sayfadan oluşmaktadır. AB'yi kuran ve daha sonra değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday ülkelerin AB'ye katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı ifade etmektedir. Bu Müktesebat, Katılım Müzakere Fasılları 35 başlık altında sınıflandırılmıştır.

19 Türkiye – AB İlişkileri Topluluk Müktesabatı AB Hukuku’nun ve AB Adalet Divanı tarafından geliştirilen diğer prensiplerin üstünlüğü ilkesine dayanır.AB Üyesi Devletler, AB Adalet Divanı’nın verdiği ve vereceği kararları tanımakla yükümlüdürler. Topluluk Müktesabatının yürürlüğe konması ve uygulanması, AB’ne katılım müzakerelerinin temelini oluşturur. Müktesabat Fasılları: AB’ne katılım koşullarını yerine getirebilmek amacıyla reform yapılması gereken alanları düzenleyen konu başlıklarına Müktesabat Fasılları denir. Aday ülkeler, müktesabat fasıllarında yer alan çeşitli alanlardaki idari ve kurumsal yapılarını ve bu amaçla gereken yasal düzenlemeleri AB ile uyumlu hale getirmek zorundadırlar. Bu hususlar tarama süreci boyunca gözden geçirilir ve her bir fasıl kapanıncaya kadar düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutulurlar. Müktesabatının Niteliği

20 Türkiye – AB İlişkileri AB Müktesebatı - Fasıllar 1) Malların Serbest Dolaşımı 1) Malların Serbest Dolaşımı 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 5) Kamu Alımları 5) Kamu Alımları 6) Şirketler Hukuku 6) Şirketler Hukuku 7) Fikri Mülkiyet Hukuku 7) Fikri Mülkiyet Hukuku 8) Rekabet Politikası 8) Rekabet Politikası 9) Mali Hizmetler 9) Mali Hizmetler 10) Bilgi Toplumu ve Medya 10) Bilgi Toplumu ve Medya 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 13) Balıkçılık 13) Balıkçılık 14) Taşımacılık Politikası 14) Taşımacılık Politikası 15) Enerji 15) Enerji 16) Vergilendirme 16) Vergilendirme 17) Ekonomik ve Parasal Politika 17) Ekonomik ve Parasal Politika 18) İstatistik 18) İstatistik 18) İstatistik 19) Sosyal Politika ve İstihdam 20) İşletme ve Sanayi Politikası 21) Trans-Avrupa Şebekeleri 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23) Yargı ve Temel Haklar 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25) Bilim ve Araştırma 26) Eğitim ve Kültür 27) Çevre 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 29) Gümrük Birliği 30) Dış İlişkiler 31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları 32) Mali Kontrol 33) Mali ve Bütçesel Hükümler 34) Kurumlar 35) Diğer Konular

21 Türkiye – AB İlişkileri Topluluk Müktesabatı kavramı Avrupa Birliği’ni, işleyişini, genişlemesini ve halihazırda içinde bulunduğu anayasal sürece geçiş çalışmalarını anlamak için büyük önem taşımaktadır. Topluluk Müktesabatını ve gereklerini algılamak, tam üyeliğin ülkemizdeki her bir bireyin yaşamına getireceği değişiklikleri, yenilikleri anlaması için zorunluluktur. Topluluk Müktesabatı Önemi

22 Türkiye – AB İlişkileri Türkiye-AB İlişkileri Referans Belgeleri İlerleme Raporları Aday ülkenin katılım yönünde kaydettiği ilerlemeye ilişkin sunulan düzenli raporlar. Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) Katılım yönünde kaydedilen gelişmelere ilişkin İlerleme raporunda belirlenen ilave çalışma gerektiren öncelikli alanları, öncelikleri uygulamada yardımcı olacak mali imkanları ve yardımın şartlarını tek bir çerçevede toplayan belge; katılım öncesi yardımın programlanması için temel belge. Ulusal Program Katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalar.

23 Türkiye – AB Mali İşbirliği

24  Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Hibe Programları  AB Topluluk Programları  Brüksel Merkezli Programlar  Kalkınma Ajansları  Büyükelçilik Fonları  Uluslararası Kuruluşlar  Vakıflar AB Mali Yardımları

25 I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları - Hayat boyu Eğitim ve Gençlik - 7.Çerçeve Programı - Kültür 2007 Programı - Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) - LIFE + (Çevre) Türkiye – AB Mali İşbirliği

26 Bugüne Kadar Türkiye’ye Sağlanan Mali Yardımları Bugüne Kadar Türkiye’ye Sağlanan AB Mali Yardımları I.Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) : 3.ülke II.MEDA Programı (1996-2001) : 3.ülke Adaylık Dönemi ile sadece programların adı değişmedi: Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti… III. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006) : Aday Ülke IV.IPA (2007-2013) : Aday Ülke Türkiye – AB Mali İşbirliği

27 AB Mali İşbirliğinin Öncelikleri AB ile uyuma yönelik ve tam üyelik hedefini destekleyici nitelikteki projeler finanse edilecektir. Programlar Projeler  Ulusal Program  Katılım Ortaklığı Belgesi  İlerleme Raporları  Stratejik Uyum Belgesi  Operasyonel Programlar  Ulusal Stratejiler Türkiye – AB Mali İşbirliği

28 Katılım Öncesi Mali Yardım Miktarı ? Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırıldı...! Yıl20022003200420052006TOPLAM Tahsisat126144 2503005001 320 Yıl2007200820092010TOPLAM Tahsisat497.2538.7566.4653.72 256 Milyon € Türkiye – AB Mali İşbirliği

29 AB Mali Yardımları Yatırım Alanla rı Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum Bölgesel Kalkınma Programları - Yerel Kalkınma - Küçük Çaplı Altyapı Yatırımları - KOBİ’lere destek Sınırötesi İşbirliği Programları Büyük Çaplı Çevre Altyapısı Yatırımları İstihdam ve İnsan Kaynakları Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3 Türkiye – AB Mali İşbirliği

30 AB Mali Yardımları Hangi Önceliklerde Kullanıldı Türkiye – AB Mali İşbirliği

31 Katılım Öncesi Mali Yardımları 2007-2013 Dönemi (IPA) Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Karadağ Kosova TEK PROGRAM : 11,5 Milyar € 2000-2006 Dönemi IPA (2007-2013) Türkiye – AB Mali İşbirliği

32 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (2007-2013) Bütçesi IPA’nın Toplam 11,5 Milyar €’luk Bütçesinde Türkiye’nin Ağırlığı ? 2,256 Milyar € (2007-2010) 3 Milyar € (2011-2013) Türkiye – AB Mali İşbirliği

33 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (2007-2013) Bileşenleri 1. Kurumsal Yapılanma AB Müktesebatına uyum, kurumsal yapılanma, sivil toplumun geliştirilmesi 2. Sınır Ötesi İşbirliği Komşu AB’ye üye ve aday ülkelerle çevre, turizm, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi alanlarında küçük ölçekli altyapı, ticaret, kültür veya turizm projeleri 3. Bölgesel Kalkınma Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim, istihdam ve sosyal içerme 5. Kırsal Kalkınma Tarımsal işletmelerinin yeniden yapılandırılması, tarımsal üretim ve pazarlama, kırsal altyapı, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi,çevre dostu üretim metotları Türkiye – AB Mali İşbirliği

34 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (2007-2013) Bileşenleri 1.Kurumsal Yapılanma AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek programlama çalışmaları merkez düzeydeki (makro düzeyde projeler) kamu kuruluşları için yürütülecektir. Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Meslek Kuruluşları v.b kuruluşlar için: Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Sivil Toplum Diyaloğu Sivil toplum Kamu Kuruluşları İşbirliği Geliştirilmesi v.b alanlarda Hibe Programları uygulanacaktır. Türkiye – AB Mali İşbirliği Koordinatör Kuruluş: AB Genel Sekreterliği

35 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (2007-2013) Bileşenleri 2.Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Karadenize kıyısı Düzey-II bölgelerinde (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) and TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerdeki kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi yıllık 1 milyon Euro olacaktır. Karadeniz Bölgesel İşbirliği Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) projelerine finansman imkanı sağlanabilecektir. Programın toplam bütçesi 35 milyon Euro olacaktır. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Türkiye – AB Mali İşbirliği Koordinatör Kuruluş: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi

36 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (2007-2013) Bileşenleri 3.Bölgesel Kalkınma Amaç: Türkiye’nin bölgelerarası ekonomik ve sosyal kalkınmışlık seviyesini azaltarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 3 temel öncelik kapsamında mali yardımın kullanılmasına karar verilmiştir. 1.Çevre 2.Ulaştırma 3.Bölgesel Rekabet Edebilirlik öncelik alanlarında kaynakların kullanılmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklar tarafından koordine edilerek Operasyonel Programlar hazırlanmıştır. OP’larda her öncelik altında AB mali yardımının nasıl ve hangi alt öncelikler çerçevesinde kullanılacağını belirlemektedir. Türkiye – AB Mali İşbirliği Stratejik Koordinatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

37 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (2007-2013) Bileşenleri 4.İnsan Kaynakları Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov.tr Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yıllık Programlama Hibe Programları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilecek yıllık “programlama” çalışmaları kapsamında merkezi ve yerel kuruluşların sunacağı projelere finansman sağlanabilecektir. İKGOP kapsamında finanse edilecek projeler ülke genelinde ve belirlenen öncelikli bölgelerde uygulanacaktır. İKGOP kapsamında finanse edilen projeler çerçevesinde yürütülecek ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurulacak “hibe programları”na başvuru yapılabilir. İnsan Kaynaklarının Gelişimi Operasyonel Programı Türkiye – AB Mali İşbirliği

38 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (2007-2013) Bileşenleri 5.Kırsal Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların kullandırılacağı öncelikli konu/alanları da gösteren bir strateji hazırlanmıştır. Koordinasyonu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yürütülen bu strateji (Kırsal Kalkınma Stratejisi- IPARD) kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. 1-Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar 2-Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım 3-Üretici gruplarının kurulmasına dair destek 4-Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Türkiye – AB Mali İşbirliği

39 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (2007-2013) Bileşenleri 1. Aşama İlleri 2. Aşama İlleri 5.Kırsal Kalkınma Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr Koordinatör Kuruluş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır. Türkiye – AB Mali İşbirliği

40 Öncelikli Düzey-2 Bölgeleri TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 Türkiye – AB Mali İşbirliği

41 Öncelikli Düzey-2 Bölgeleri Milli geliri Türkiye ortalamasının %75’in altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır. DÜZEY - 2 BÖLGESİ Öncelikli Bölge İlleri 15 Büyüme Merkezi TRA2Ağrı, Ardahan, Iğdır,KarsKars TRB2Bitlis, Hakkari,Muş, VanVan TRC3Batman, Mardin, Şırnak, SiirtBatman TRA1Bayburt, Erzincan,ErzurumErzurum TRC2Diyarbakır, ŞanlıurfaDiyarbakır TRC1Adıyaman, Gaziantep, KilisGaziantep TR 63Hatay, K.Maraş,OsmaniyeK.Maraş TR83Amasya, Çorum,Samsun,TokatSamsun TR82Çankırı, Kastamonu, SinopÇankırı TRB1Bingöl, Elazığ, Malatya,TunceliMalatya,Elazığ TR72Kayseri, Sivas,YozgatKayseri, Sivas TR90Artvin,Giresun,G.hane, Ordu, Rize, TrabzonTrabzon Türkiye – AB Mali İşbirliği

42 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? HİBE DUYURUSU  Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr)www.mfib.gov.trwww.cfcu.gov.tr  Hibe Programı Sahibi Kuruluş  Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr )www.avrupa.info.tr  AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr)www.abgs.gov.tr Hibe Duyurusunu Kim Yapar? HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr)www.mfib.gov.trwww.cfcu.gov.tr PROJELER Türkiye – AB Mali İşbirliği

43 Hibe Programları Nasıl Takip Edilir?  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr  Avrupa Komisyonu Delegasyonu www.avrupa.info.trwww.avrupa.info.tr  Merkezi Finans ve İhale Birimi www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr  Europeaid www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.plwww.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: Türkiye – AB Mali İşbirliği

44 Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Neden Buradayız ?

45 Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu İçişleri Bakanlığı’nın 26/01/2010 tarih ve 115 (Genelge No:2010/6) sayılı, “Avrupa Birliği Katılım Süreci” konulu genelgesi yayınlanmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecinde, gerçekleştirilen yasal ve idari reformların tam olarak hayata geçirilmesi; takibinin sağlanması; kamuoyu nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi; AB mali kaynaklarının kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından verimli kullanılması konularında Valiliklerimizin daha etkin hale gelmeleri ve taşrada önderlik edilmesinin sağlanması amacıyla, Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu oluşturulması belirtilmiştir. Genelge

46 Zonguldak İli Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu  Başkan : Vali Erdal ATA  İl AB Daimi Temas Noktası : Vali Yardımcısı Engin DURMAZ,  Zonguldak Belediyesi Başkan Yardımcısı,  ZKÜ Rektör Yardımcısı veya Temsilcisi,  Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kdz.Ereğli ve Gökçebey Kaymakamları,  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,  İl Gençlik ve Spor Müdürü,  İl Sosyal Hizmetler Müdürü,  İl Milli Eğitim Müdürü,  İl Kültür ve Turizm Müdürü,  İl Tarım Müdürü,  İl Sağlık Müdürü,  İŞ-Kurumu İl Müdürü,  Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü,  Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi,  Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanlığı Tems.,  Ziraat Odası Temsilcisi,  Genel Maden İşçileri Sendikası,  KOSGEB İşletme Geliştirme Merkezi Müdürü,

47 Görevleri Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili, mevzuat değişikliği de dahil, çözüm önerilerini tespit ederek DİAB ve ABGS’ye bildirmek, AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek, gerekli desteği sağlamak, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak ve ortaya çıkan tıkanıklıkları çözmek, il düzeyinde çözüm bulunamayanları üst mercilere bildirmek, Proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek, Proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek,

48 AB’ye üyelik sürecimizle ilgili olarak, AB İletişim Stratejisi çerçevesinde, sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak, AB’ye üyelik sürecimizle ilgili olarak, AB İletişim Stratejisi çerçevesinde, sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak, İhtiyaç duyulması halinde Kurulun görevleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bu çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendirmek, AB ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında İçişleri Bakanlığı DİAB ve ABGS (Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı) ile iletişim içinde olmak; değerlendirme ve önerileri de içeren faaliyet raporunu Ocak ve Temmuz aylarında DİAB ve ABGS’ye göndermek, Görevleri Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu


"AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMSAL YAPISI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ Zonguldak Valiliği İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları