Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü SEI Support Actıvıtıes To Strengthen The European Integratıon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü SEI Support Actıvıtıes To Strengthen The European Integratıon."— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü SEI Support Actıvıtıes To Strengthen The European Integratıon Process Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri 2015

2 1.SEI NEDİR (PPF ve UNIBE) 2.SEI BAŞVURUSU 3.SEI BÜTÇELERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA ( A-F) 4.BAŞVURU VE UYGULAMA SÜRECİ SUNUM PLANI

3 IPA BİLEŞENLERİ IPA I IPA II IPA III IPA IV IPA V Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Kırsal Kalkınma Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları IPA FONLARININ DAĞITIMI İÇİN 5 AYRI ALAN

4 IPA I Dönemi (2007-2013) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Desteği MIPD Öncelikleri 1.Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşılamaya yönelik ilerleme 2. Birlik Müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması 3.AB- Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi 4.Destek Faaliyetleri SEI IPA I Dönemi (2007-2013) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Desteği MIPD Öncelikleri 1.Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşılamaya yönelik ilerleme 2. Birlik Müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması 3.AB- Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi 4.Destek Faaliyetleri SEI

5 IPA II (2014-2020) ÜLKE STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİKLERİ- CSP 1.Demokrasi ve İyi Yönetişim 2.Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 3.Ulaştırma 4.Enerji 5.Çevre ve İklim 6.Rekabet ve Girişimcilik 7.Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 8.Tarım ve Kırsal Kalkınma 9.Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği IPA II (2014-2020) ÜLKE STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİKLERİ- CSP 1.Demokrasi ve İyi Yönetişim 2.Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 3.Ulaştırma 4.Enerji 5.Çevre ve İklim 6.Rekabet ve Girişimcilik 7.Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 8.Tarım ve Kırsal Kalkınma 9.Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Adalet, İçişleri ve Temel Haklar Sektörü İçişleri Alt Sektörü 1.Göç Yönetimi 2.Entegre Sınır Yönetimi 3.Organize Suçla Mücadele Adalet, İçişleri ve Temel Haklar Sektörü İçişleri Alt Sektörü 1.Göç Yönetimi 2.Entegre Sınır Yönetimi 3.Organize Suçla Mücadele YENİ IPA DÖNEMİNDE SEI

6 IPA II (2014-2020) ÜLKE STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİKLERİ- CSP 1.Demokrasi ve İyi Yönetişim 2.Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 3.Çevre ve İklim 4.Ulaştırma 5.Enerji 6.Rekabet Edebilirlik ve Girişimcilik 7.Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 8.Tarım ve Kırsal Kalkınma IPA II (2014-2020) ÜLKE STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİKLERİ- CSP 1.Demokrasi ve İyi Yönetişim 2.Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 3.Çevre ve İklim 4.Ulaştırma 5.Enerji 6.Rekabet Edebilirlik ve Girişimcilik 7.Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 8.Tarım ve Kırsal Kalkınma YENİ IPA DÖNEMİNDE SEI Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyum İmkanı (RRAAF)

7 SEI

8 SEI  Support Activities to NEDİR? Strengthen Integration Process IPA kapsamında finanse edilen projelerin kalitelerinin artırılması ve Kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi AB müktesebatının üstlenilmesi çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmalar kapsamında söz konusu kurum ve kuruluşların idari ve insan kaynakları kapasitelerinin güçlendirilmesi

9 PPF Proje Hazırlama Aracı Programlamanın desteklenmesi İhale sürecinin desteklenmesi İş Tanıtımı Belgeleri ve Teknik Şartname gibi ihale dokümanlarının hazırlanması IPA Projelerinin uygulanması ve izlenmesi Proje değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi

10 PPF dışında müktesebatla ilgili kısa dönemli teknik yardım projeleri İhtiyaç ve boşluk analizleri Eylem planı tasarımı Strateji geliştirme Müktesebatla ilgili konularda eğitim alma IPA’nın Türkiye’de uygulanması çerçevesinde görevlendirilen DIS kurumlarının ve operasyonel yapıların güçlendirilmesiyle ilgili faaliyetler UNIBE Kurumsal Yapılanma Aracı

11 Teknik Yardım <€500.000 >=€500.000 <€300.000 >=300.000 Proje Fişi A A C C B B Standart İş Tanımı İş Tanımı Eşleştirme <€250.000 >=€250.000 E E Kısa Süreli Eşleştirme Standart Eşleştirme Proje Fişi Diğer Gerekçe Formu F F D D

12 A TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri: 300.000 Avrodan daha düşük bütçe Nispeten küçük çaplı ve basit hedefli Spesifik İş Tanımı Belgesi (Specific Terms of Reference) *Doküman hazırlama, proje izleme ve uygulama, proje değerlendirme ye yönelik teknik yardım projeleri A TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri: 300.000 Avrodan daha düşük bütçe Nispeten küçük çaplı ve basit hedefli Spesifik İş Tanımı Belgesi (Specific Terms of Reference) *Doküman hazırlama, proje izleme ve uygulama, proje değerlendirme ye yönelik teknik yardım projeleri

13 B TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri: 300.000 Avro ve daha fazla, ancak 500.000 Avrodan düşük bütçe Orta-ölçekli teknik yardım projeleri Standart İş Tanımı Belgesi (Standart Terms of Reference) Birden fazla bileşen

14 C TİPİ Genişletilmiş SEI (Enhanced SEI-ESEI) 500,000 € < ESEI < 3 Milyon € EŞLEŞTİRME TEKNİK YARDIM DOĞRUDAN HİBELER X MAL ALIMI X YAPIM İŞLERİ UNIBE BİLEŞENİ

15 Geliştirilmiş SEI (Enhanced SEI - ESEI) Nedir? * 2011 yılı programlamasıyla birlikte yürürlüğe girmek üzere, IPA I. Bileşen için uygulamaya konulan sektörel yaklaşım çerçevesinde belirlenen 7 öncelikli sektör* dışında kalan, bir başka deyişle sektörel uyum stratejisi dahilinde sunulmayan projelerin bir paket altına toplanarak programlanması amacıyla oluşturulmuş bir imkandır. Bu uygulama ile, küçük bütçeli projelerin yoğun programlama sürecinden kurtarılarak mali işbirliği sürecinin daha hızlı ve etkin işleyişini temin etmek amaçlanmıştır. Süreç, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Mali İşbirliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

16 Tüm projeler açısından uygunluk ve kabul edilebilirlik kriteri olarak, Ülke Strateji Belgesi ile en son İlerleme Raporu, Ulusal Program, sektör stratejileri vb. dokümanlarla uyumluluk esas alınmaktadır. Ulusal Programlamadan farklı olarak ESEI kapsamında yer alacak projelerde N+3 kuralı geçerlidir. Projelerin sözleşmeye bağlanma son tarihi Finansman Anlaşmasının imzalanmasını izleyen 3. yılın sonudur. Bütçe sınırlı olduğu için nihai karar verilirken projenin görece önemi ile proje fişinin olgunluk derecesi göz önünde bulundurulmaktadır. Yeterli olgunlukta olmayan projeler bir sonraki yıla bırakılabilmektedir. Benzer şekilde yeterli derecede olgunlaşan proje fişlerinin mümkün olursa bir üst yıla alınması da öngörülmektedir. ESEI

17 D TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri 250.000 Avrodan daha düşük bütçe Kısa-süreli eşleştirme (twinning-light) projeleri Kısa-süreli Eşleştirme Proje Fişi (Twinning-light Project Fiche) Belirli bir konuda uzman açığını gidermek AB üyesi bir ülkeden kamu veya yarı-kamu statüsünde geçici süreli uzman temini D TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri 250.000 Avrodan daha düşük bütçe Kısa-süreli eşleştirme (twinning-light) projeleri Kısa-süreli Eşleştirme Proje Fişi (Twinning-light Project Fiche) Belirli bir konuda uzman açığını gidermek AB üyesi bir ülkeden kamu veya yarı-kamu statüsünde geçici süreli uzman temini

18 E TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri: 250.000 Avrodan daha büyük bütçe Eşleştirme (twinning) projeleri Standart Eşleştirme Proje Fişi (Standart Twinning Project Fiche) Belirli bir konuda uzman açığını gidermek AB üyesi bir ülkeden kamu veya yarı-kamu statüsünde geçici süreli uzman temini E TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri: 250.000 Avrodan daha büyük bütçe Eşleştirme (twinning) projeleri Standart Eşleştirme Proje Fişi (Standart Twinning Project Fiche) Belirli bir konuda uzman açığını gidermek AB üyesi bir ülkeden kamu veya yarı-kamu statüsünde geçici süreli uzman temini

19 F TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri: Çalıştay, seminer, konferans, çalışma ziyareti Teknik yardım veya eşleştirme gerektirmeyen Gerekçe Formu (Justification Sheet) Genellikle küçük ölçekli F TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri: Çalıştay, seminer, konferans, çalışma ziyareti Teknik yardım veya eşleştirme gerektirmeyen Gerekçe Formu (Justification Sheet) Genellikle küçük ölçekli

20 SEI BAŞVURUSU SEI Başvurularının teslimiProje Uygulama Başkanlığı SEI başvurusunun değerlendirilmesi ve yorumlanması İlgili Sektör Başkanlıkları, AB Delegasyonu (EUD) SEI başvurusunun kabulüProje Uygulama Başkanlığı Proje fişlerinin nihai onayAB Delegasyonu (EUD) Online Başvuru Sistemi

21 SEI EYLEMİNİN AŞAMALARI

22 ESEI’nin Yürütülmesi ESEI Paketi için başvuruların alınması Mali İşbirliği Başkanlığı ESEI başvurusunun değerlendirilmesi ve yorumlanması ilgili Sektör Başkanlıkları, EUD ESEI başvurusunun kabulüMali İşbirliği Başkanlığı Projeye ilişkin MFIB ve EUD görüşlerinin alınması Mali İşbirliği Başkanlığı Görüşlerin kurumlarla paylaşılmasıMali İşbirliği Başkanlığı Revize edilen proje fişlerinin onay için EUD’ye yollanması Mali İşbirliği Başkanlığı Onaylanan ESEI Paketinin Avrupa Komisyonu’na nihai onay için gönderilmesi EUD

23 ESEI’nin Yürütülmesi

24 İlginiz için teşekkürler proje.diab@icisleri.gov.tr


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü SEI Support Actıvıtıes To Strengthen The European Integratıon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları