Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB HUKUKU DOÇ. DR. MUSTAFA ÇEKER. AB HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 1. AB Hukuku, 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile şekillenmeye başlamıştır. 2. Antlaşmalarla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB HUKUKU DOÇ. DR. MUSTAFA ÇEKER. AB HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 1. AB Hukuku, 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile şekillenmeye başlamıştır. 2. Antlaşmalarla."— Sunum transkripti:

1 AB HUKUKU DOÇ. DR. MUSTAFA ÇEKER

2 AB HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 1. AB Hukuku, 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile şekillenmeye başlamıştır. 2. Antlaşmalarla üye devletler egemenlik haklarının bir kısmını AB kurumlarına bırakırlar. 3. Antlaşmalar ulusal hukuk kurallarından üstün nitelik taşır.

3 AB HUKUKUNUN KAYNAKLARI A. BİRİNCİL MEVZUAT 1. Kurucu antlaşmalar a. 1951 Paris Antlaşması (AKÇT) b. 1957 Roma antlaşması (AET) c. 1957 Roma antlaşması (AAET) 2. Ekler ve Protokoller a. Katılma antlaşmaları b. 1987 Tek Avrupa Senedi (Siyasi Birlik) c. 1993 Maastricht Antlaşması (AB) d. 1999 Amsterdam Antlaşması 3. Anayasa- 2004 B. İKİNCİL MEVZUAT A. Tüzükler : Doğrudan uygulanır. Herkesi bağlar. B. Direktif (Yönerge) : Uyarlanmak suretiyle uygulanır C. Kararlar: Sadece muhatabı için bağlayıcıdır D. Görüşler: Bağlayıcılığı yoktur.

4 AB ORGANLARI 1. Avrupa Parlamentosu (yasama organı) 2. Avrupa Konseyi (karar organı) 3. Avrupa komisyonu (yürütme organı) 4. Adalet divanı (Anayasa mahkemesi) 5. Sayıştay (Denetleme organı) 6. Avrupa Yatırım bankası (Fon kullandırma) 7. Avrupa Merkez Bankası (Para politikaları) 8. Danışma Kurulları

5 ORGANİZASYON AVRUPA BİRLİĞİNİN ORGANLARI AB KONSEYİ AB KOMİSYONU AVRUPA PARLAMENTOSU AB ADALET DİVANI

6 AVRUPA PARLAMENTOSU 750 Üyeli 750 Üyeli Üye devletlerin nüfusuna orantılı temsil (6- 96) Üye devletlerin nüfusuna orantılı temsil (6- 96) 5 yıl süreyle görev 5 yıl süreyle görev Doğrudan seçim yoluyla üyeler belirlenir Doğrudan seçim yoluyla üyeler belirlenir

7 AVRUPA KONSEYİ Üye devletlerin devlet veya hükümet başkanları/bakanlarından oluşur. Üye devletlerin devlet veya hükümet başkanları/bakanlarından oluşur. Dönem başkanı-6 ay süreyle görev yapar Dönem başkanı-6 ay süreyle görev yapar Oy birliği ile karar alır (Devlet ve hükümet başkanları) Oy birliği ile karar alır (Devlet ve hükümet başkanları)

8 AVRUPA KOMİSYONU Komisyon başkanı ile her üye devletten bir temsilciden oluşur. Komisyon başkanı ile her üye devletten bir temsilciden oluşur. BEŞ YIL GÖREV SÜRESİ BEŞ YIL GÖREV SÜRESİ Başkanın oy hakkı yoktur. Devlet ve hükümet başkanlarının nitelikli çoğunluğu ile seçilir. Başkanın oy hakkı yoktur. Devlet ve hükümet başkanlarının nitelikli çoğunluğu ile seçilir. HER ÜYE DEVLETTEN BİR TEMSİLCİ (Sonraki dönemlerde 2/3) HER ÜYE DEVLETTEN BİR TEMSİLCİ (Sonraki dönemlerde 2/3)

9 AB ÜYELİĞİ KOŞULLARI 1. Avrupa devleti olmak 2. Temel ilkelere uygunluk a. Özgürlük b. Demokrasi c. İnsan haklarına saygı d. Hukuk devleti 3. AB Organlarının onayı a. Konsey- Oybirliği b. Parlamento- Mutlak çoğunluk 4. Üye devletlerin onayı

10 AB HUKUKUNUN TEMEL NİTELİKLERİ 1. BÜTÜNLÜK a. Kurucu antlaşmalar bir bütün oluşturur. b. Antlaşma hükümlerinin uygulanması ve yorumunda diğer antlaşmalardan yararlanılabilir. 2. ÖZERKLİK a. AB organları üye devletlerden bağımsızdır. b. Üye devletler AB organlarının kararlarına müdahale edemezler. c. AB kuralları üye devletlerin düzenlemelerinden etkilenmezler d. AB mahkemeleri ile ulusal mahkemelerin görev ve yetkileri ayrıdır. 3. ÜSTÜNLÜK a. AB düzenlemeleri, üye devletlerin düzenlemelerinden önce gelir. b. AB kuralları kendisiyle çatışan ulusal hukuk kurallarının uygulanmasını durdurur. c. AB kurallarının üstünlüğü, üye devletlerin üçüncü devletlerle yapacakları antlaşmaları da kapsar. 4. DOĞRUDAN UYGULANMA a. AB düzenlemeleri, topluluk düzeyinde bağlayıcı bir etkiye sahiptir. b. AB düzenlemeleri, üye devletlerin tamamında tek tip uygulanır. c. AB düzenlemelerinin iç hukukta etkili olabilmesi için, ulusal hukuka adapte edilmesine gerek yoktur.


"AB HUKUKU DOÇ. DR. MUSTAFA ÇEKER. AB HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 1. AB Hukuku, 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile şekillenmeye başlamıştır. 2. Antlaşmalarla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları