Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ, AB DEĞERLERİ VE AB’DE DEMOKRASİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ, AB DEĞERLERİ VE AB’DE DEMOKRASİ"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ, AB DEĞERLERİ VE AB’DE DEMOKRASİ
GRUP ADI: E EYLÜL KANDEMİR ERTAN YAVUZ EFE SÜBERKER 3

2 Avrupa Birliği Kısaca ‘AB’ olarak bilinen ve 27 üye ülkeden oluşan, toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. Tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasaları vardır. Devletlerarası çok uluslu bir oluşumdur.

3 Kurucu üyeler - Belçika - Batı Almanya - Fransa - İtalya - Hollanda - Lüksemburg

4 Aday Ülkeler (2011) -  Hırvatistan
- İzlanda - Türkiye - Karadağ - Makedonya

5 Kopenhag Kriterleri 1.Siyasi Kriterler ( AB ye girmeye aday ülkeler) :
İstikrarlı bir “demokrasi” Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü İnsan hakları Azınlıkların korunması

6 - AB’nin aldığı kararlara ve yasalara uyum sağlamak.
2.Ekonomik Kriterler ; Etkin bir piyasa ekonomisi AB içinde rekabet edebilme kapasitesi 3. Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi ; - AB’nin siyasi,ekonomik ve parasal birlik hedeflerini kabul etmek. - AB’nin aldığı kararlara ve yasalara uyum sağlamak.

7 Siyasi Kriterler ve Türkiye’nin Durumu Soğuk Savaşı ve Gümrük birliği müzakereleri Eylül 1980 Darbesi ve ekonominin küresel mali piyasalara entegre olabilmesi (liberalleşme) sonrası ve günümüze kadar siyasi iktidarsızlıklar, 90’lar sonrası yaşanan PKK olayları ve bugünkü AKP hükümeti.

8 Türkiye ve AB Süreci ve Sorunlar
yılında tam üyelik müzakerelerine başladı. Süreçte yaşanılan sorunlar ; Ekonomik sorunlar ( Borçlar, işsizlik) Dış ilişkileri ( Kıbrıs, Yunanistan, Ermenistan) Kültür ve tarihsel kimlik.

9 AVRUPA KİMLİĞİ VE DEĞERLER
AB anayasasının ilk iki maddesi “Avrupa Değerlerini” tanımlamaktadır: “AB; insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan ve azınlık hakları değerleri üzerine kurulmuştur. Bu değerler tüm üye devletler için ortaktır ve bu değerlerle bağlı olan tüm “Avrupalı” devletler Birliğe üye olabilir.

10 Belçika’da yapılan bir araştırma, sosyal kimlik kuramını desteklemekte ve AB ile güçlü kimliklenen Belçikalıların, dayandıkları normlar ne olursa olsun, kendilerinden farklı olan bireyler ile (Avrupa’da yaşayan göçmenler) aralarındaki mesafeyi artırarak ayrımcı davranışlara başvurduklarını göstermektedir.

11 Boğaziçi Üniversitesi’nin Granada ve Madrid Özerk Üniversiteleri işbirliği ile AB’ye üye ülke vatandaşları arasında yapılan ankete göre; Türkiye’nin üyeliğine taraftar ve karşı olanların oranı eşitti (%47), ancak ankete katılanların çoğunluğu (%52) Türkiye’nin üyeliği konusunun halkoyuna sunulması durumunda aleyhte oy kullanacağını ifade etmişti. Lehte oy kullanacağını bildirenlerin oranı ise %41’de kaldı. Bu sorunun nedeni genelde algı, konunun kültürel ve dinsel farklılık noktasına gelip tıkanması olarak aynı anket sonucu ortaya çıkmıştır

12 AB’DE DEMOKRASİ Kopenhag Kriterleri Bağlamında Demokrasi
Genişleme Sürecinde Demokrasi→Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan süreç. Kuruluş Sürecinde Demokrasi→Roma Antlaşması ile demokrasi ile yönetilen tüm ülkeler Avrupa Ekonomik Topluluğu’na girebilecekti.

13 Avrupa Birliğinin Temel Kurumları ve Demokrasi
Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Ekonomik ve Sosyal Komite

14 Avrupa Birliği’nde Demokrasiye İlişkin Sorunlar
Demokratik Meşruiyet Sorunu Tüm demokratik sistemlerde; halk tarafından doğrudan seçilen, halkı temsil eden ve halk adına hareket eden parlamentolar meşruiyet sembolü olarak kabul edilir. AB’nin üç kurum arasındaki (Konsey, Komisyon, AB Parlamentosu) yetkilendirme yapısı Birliği demokratik meşruiyet açısından sorgulanır hale getirmiştir. Demokrasi Açığı Sorunu AB’nin gerektiği kadar demokratik olmadığı ve işleyiş yöntemlerinin karmaşıklığı nedeniyle sade vatandaşlardan giderek uzaklaştığı görüşünü temel alan bir kavram olarak ifade edilmektedir.

15 Avrupa Birliği’ne Yönelik Eleştiriler
EGEMENLİK GENİŞLEMENİN İKTİSADİ, COĞGRAFİ VE KÜLTÜREL SINIRLARA DAYANMASI AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ!

16 Dinlediğiniz için teşekkürler..


"AVRUPA BİRLİĞİ, AB DEĞERLERİ VE AB’DE DEMOKRASİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları