Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi"— Sunum transkripti:

1 Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi
                       Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi Bahar UYSAL Uzman Hukukçu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali Konular Dairesi

2 Türkiye ile AB arasında hizmet sunumu serbestisi alanındaki gelişmeler
AB’de Hizmet Sunumu Serbestisi ve İş Kurma Hakkı Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Hizmet Müzakereleri Öncesi Dönem Hizmet Müzakereleri Tarama Toplantıları Mevzuat Uyum Çalışmaları

3 AB’de hizmet sunumu serbestisi ve iş kurma hakkı
AT Antlaşması İkincil mevzuat ATAD içtihadı

4 AB’de hizmet sunumu serbestisi ve iş kurma hakkı
Açık veya örtülü her türlü ayırımcılık yasaktır İstisnalar: kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı Kısıtlamalarda amaçla orantılılık ve uygunluk göz önünde tutulmalıdır En az ayırımcılık içeren tedbire öncelik verilmelidir

5 Ankara Anlaşması 13 ve 14. Maddeler
Akit taraflar, hizmet sunumu serbestisine ve iş kurma hakkına ilişkin kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için Topluluğu Kuran Antlaşmanın ilgili maddelerinden esinlenmekte anlaşmışlardır.

6 Katma Protokol 41. Madde: “ Akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Anlaşmasının Maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak, Akit tarafların yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisi kısıtlamalarını aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tespit eder. Ortaklık Konseyi, söz konusu sıra, süre ve usulleri, çeşitli faaliyet dalları için bu alanlarda Topluluğun daha önce koyduğu hükümleri ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlardaki durumunu göz önüne alarak tespit eder. Üretim ve ticaretin gelişmesine özellikle katkıda bulunan faaliyetlere öncelik verir.”

7 Hizmet Müzakereleri Öncesi Dönem
( ) Türkiye ile AB arasında hizmet sunumu serbestisi alanındaki görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakat ve araştırıcı mahiyetteki görüşmeler (1995) Hizmetlere ilişkin bölümün GB kararından çıkartılması (1998) Türkiye için Avrupa Stratejisi metni (1999) AB Dışişleri Bakanları Konseyi Kararı (2000) Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı ( ) Müzakereler

8 Hizmet Müzakereleri Birinci tur müzakereler 17-18 Ekim 2000, Ankara
İkinci tur müzakereler Ocak 2001, Brüksel Üçüncü tur müzakereler Aralık 2001, Ankara Dördüncü tur müzakereler Aralık 2003, Brüksel

9 Tarama Süreci 17 Aralık 2004 tarihli AB Zirvesi
Tanıtıcı tarama toplantısı Mart 2006, Brüksel Ayrıntılı tarama toplantısı Mayıs 2006, Brüksel Tarama Sonu Raporu Nisan 2007

10 Açılış Kriteri Ek Protokol’ün tam olarak uygulanması
Bu fasılla ilgili müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir stratejinin hazırlanması

11 Mevzuat Uyum Çalışmaları
Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program İlerleme raporları

12 KOB 2008 Öncelikleri Kısa Vadeli Öncelikler:
Müktesebata uyum sağlanabilmesi için kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir stratejinin sunulması Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 2005/36/ EC sayılı direktifte belirlenen eğitimle ilgili asgari şartların kabul edilerek, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ile ilgili müktesebata uyumun sağlanmasına devam edilmesi, özellikle mesleki tanınma için akademik tanınmadan ayrı bir prosedür sağlanması Posta hizmetleri ile ilgili müktesebata uyuma başlanması

13 KOB 2008 Öncelikleri Orta Vadeli Öncelikler:
İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi ile ilgili kısıtlamaların daha fazla kaldırılması Posta Hizmetlerinde müktesebat uyumuna devam edilmesi Özellikle vatandaşlık şartının kaldırılması olmak üzere, mesleki niteliklerin karşılıklı olarak tanınması konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi

14 AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler
Üyelik öncesi yapılacak uyum çalışmaları ve üyelikle birlikte uygulamaya konulacak hususlar Üyelik sonrasında hizmet sunumu serbestisine imkan sağlayacak sistemin alt yapısının oluşturulması

15 AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler
Mesleki nitelikler İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi Posta Hizmetleri

16 AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler
Mesleki nitelikler Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve buna yönelik yasal ve kurumsal yapının oluşturulması Mesleki tanıma için akademik tanımadan ayrı bir prosedür geliştirilmesi Mesleki eğitimde ve yüksek öğrenimde ders programlarının uyumlaştırılması

17 AB Müktesebatına Uyumun Mevcut durumu ve Yapılması Gerekenler
AB’de otomatik tanımaya konu olan mesleklere ilişkin asgari eğitim koşullarının sağlanması Mesleki ve teknik eğitimin, ihtiyaç analizi yapılarak piyasa ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırılması Meslek odalarının AB’deki çatı meslek örgütleriyle işbirliği içerisinde olması Üyelikle birlikte mesleki yeterliliklerin AB ile karşılıklı tanınmasına ilişkin sistemin oluşturulması

18 AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler
İş kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Geçici nitelikli hizmet sunumuna yönelik düzenleme eksikliğinin giderilmesi Yabancıların çalışma ve ikamet izin taleplerine ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, işlemlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması

19 AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler
Türk mevzuatının taranarak iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi alanındaki AB mevzuatı ile uyumlu olmayan hususların tespit edilmesi, bunların giderilmesi yönünde bir takvim oluşturulması Bu fasılla ilgili mevzuat uyumu için gereken idari kapasitenin oluşturulması Tam üyelikle birlikte, çeşitli mesleklerde aranan vatandaşlık şartı da dahil olmak üzere iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi önündeki engellerin kaldırılması

20 AB Müktesebatına Uyumun Mevcut durumu ve Yapılması Gerekenler
Risk taşıyan hizmetlerde mesleki sorumluluk sigortası uygulamalarına başlanması Mevcut AB standartlarına uyumun sağlanması Meslek odalarının ve birliklerinin hizmetin kalitesinin artırılması yönünde kurallar ve prensipler belirlemeleri Sektörün rekabet gücünün artırılması Tüketiciyi koruma mevzuatının geliştirilmesi

21 AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler
Posta Hizmetleri Posta Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması Bu alandaki AB mevzuatına uyumun sağlanması


"Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları