Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi Bahar UYSAL Uzman Hukukçu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali Konular Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi Bahar UYSAL Uzman Hukukçu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali Konular Dairesi."— Sunum transkripti:

1 Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi Bahar UYSAL Uzman Hukukçu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali Konular Dairesi

2 AB’de Hizmet Sunumu Serbestisi ve İş Kurma Hakkı Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Hizmet Müzakereleri Öncesi Dönem Hizmet Müzakereleri Tarama Toplantıları Mevzuat Uyum Çalışmaları Türkiye ile AB arasında hizmet sunumu serbestisi alanındaki gelişmeler

3 AB’de hizmet sunumu serbestisi ve iş kurma hakkı  AT Antlaşması  İkincil mevzuat  ATAD içtihadı

4 AB’de hizmet sunumu serbestisi ve iş kurma hakkı Açık veya örtülü her türlü ayırımcılık yasaktır Açık veya örtülü her türlü ayırımcılık yasaktır İstisnalar: kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı İstisnalar: kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı Kısıtlamalarda amaçla orantılılık ve uygunluk göz önünde tutulmalıdır Kısıtlamalarda amaçla orantılılık ve uygunluk göz önünde tutulmalıdır En az ayırımcılık içeren tedbire öncelik verilmelidir En az ayırımcılık içeren tedbire öncelik verilmelidir

5 Akit taraflar, hizmet sunumu serbestisine ve iş kurma hakkına ilişkin kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için Topluluğu Kuran Antlaşmanın ilgili maddelerinden esinlenmekte anlaşmışlardır. Akit taraflar, hizmet sunumu serbestisine ve iş kurma hakkına ilişkin kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için Topluluğu Kuran Antlaşmanın ilgili maddelerinden esinlenmekte anlaşmışlardır. Ankara Anlaşması 13 ve 14. Maddeler

6 “ Akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar. “ Akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Anlaşmasının 13.14. Maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak, Akit tarafların yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisi kısıtlamalarını aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tespit eder. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Anlaşmasının 13.14. Maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak, Akit tarafların yerleşme hakkı ve hizmet sunumu serbestisi kısıtlamalarını aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tespit eder. Ortaklık Konseyi, söz konusu sıra, süre ve usulleri, çeşitli faaliyet dalları için bu alanlarda Topluluğun daha önce koyduğu hükümleri ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlardaki durumunu göz önüne alarak tespit eder. Üretim ve ticaretin gelişmesine özellikle katkıda bulunan faaliyetlere öncelik verir.” Ortaklık Konseyi, söz konusu sıra, süre ve usulleri, çeşitli faaliyet dalları için bu alanlarda Topluluğun daha önce koyduğu hükümleri ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlardaki durumunu göz önüne alarak tespit eder. Üretim ve ticaretin gelişmesine özellikle katkıda bulunan faaliyetlere öncelik verir.” Katma Protokol 41. Madde:

7 (1992-1994) Türkiye ile AB arasında hizmet sunumu serbestisi alanındaki görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakat ve araştırıcı mahiyetteki görüşmeler (1992-1994) Türkiye ile AB arasında hizmet sunumu serbestisi alanındaki görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakat ve araştırıcı mahiyetteki görüşmeler (1995) Hizmetlere ilişkin bölümün GB kararından çıkartılması (1995) Hizmetlere ilişkin bölümün GB kararından çıkartılması (1998) Türkiye için Avrupa Stratejisi metni (1998) Türkiye için Avrupa Stratejisi metni (1999) AB Dışişleri Bakanları Konseyi Kararı (1999) AB Dışişleri Bakanları Konseyi Kararı (2000) Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı (2000) Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı (2000-2003) Müzakereler (2000-2003) Müzakereler Hizmet Müzakereleri Öncesi Dönem

8 Hizmet Müzakereleri Birinci tur müzakereler 17-18 Ekim 2000, Ankara Birinci tur müzakereler 17-18 Ekim 2000, Ankara İkinci tur müzakereler 18-19 Ocak 2001, Brüksel İkinci tur müzakereler 18-19 Ocak 2001, Brüksel Üçüncü tur müzakereler 10-14 Aralık 2001, Ankara Üçüncü tur müzakereler 10-14 Aralık 2001, Ankara Dördüncü tur müzakereler 18-19 Aralık 2003, Brüksel Dördüncü tur müzakereler 18-19 Aralık 2003, Brüksel

9 17 Aralık 2004 tarihli AB Zirvesi 17 Aralık 2004 tarihli AB Zirvesi Tanıtıcı tarama toplantısı 29-30 Mart 2006, Brüksel Tanıtıcı tarama toplantısı 29-30 Mart 2006, Brüksel Ayrıntılı tarama toplantısı 2-3 Mayıs 2006, Brüksel Ayrıntılı tarama toplantısı 2-3 Mayıs 2006, Brüksel Tarama Sonu Raporu 30 Nisan 2007 Tarama Sonu Raporu 30 Nisan 2007 Tarama Süreci

10 Ek Protokol’ün tam olarak uygulanması Ek Protokol’ün tam olarak uygulanması Bu fasılla ilgili müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir stratejinin hazırlanması Bu fasılla ilgili müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir stratejinin hazırlanması Açılış Kriteri

11 Katılım Ortaklığı Belgesi Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program Ulusal Program İlerleme raporları İlerleme raporları Mevzuat Uyum Çalışmaları

12 Kısa Vadeli Öncelikler: Müktesebata uyum sağlanabilmesi için kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir stratejinin sunulması Müktesebata uyum sağlanabilmesi için kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir stratejinin sunulması Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 2005/36/ EC sayılı direktifte belirlenen eğitimle ilgili asgari şartların kabul edilerek, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ile ilgili müktesebata uyumun sağlanmasına devam edilmesi, özellikle mesleki tanınma için akademik tanınmadan ayrı bir prosedür sağlanması Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 2005/36/ EC sayılı direktifte belirlenen eğitimle ilgili asgari şartların kabul edilerek, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ile ilgili müktesebata uyumun sağlanmasına devam edilmesi, özellikle mesleki tanınma için akademik tanınmadan ayrı bir prosedür sağlanması Posta hizmetleri ile ilgili müktesebata uyuma başlanması Posta hizmetleri ile ilgili müktesebata uyuma başlanması KOB 2008 Öncelikleri

13 Orta Vadeli Öncelikler: Orta Vadeli Öncelikler: İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi ile ilgili kısıtlamaların daha fazla kaldırılması İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi ile ilgili kısıtlamaların daha fazla kaldırılması Posta Hizmetlerinde müktesebat uyumuna devam edilmesi Posta Hizmetlerinde müktesebat uyumuna devam edilmesi Özellikle vatandaşlık şartının kaldırılması olmak üzere, mesleki niteliklerin karşılıklı olarak tanınması konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi Özellikle vatandaşlık şartının kaldırılması olmak üzere, mesleki niteliklerin karşılıklı olarak tanınması konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi KOB 2008 Öncelikleri

14 Üyelik öncesi yapılacak uyum çalışmaları ve üyelikle birlikte uygulamaya konulacak hususlar Üyelik öncesi yapılacak uyum çalışmaları ve üyelikle birlikte uygulamaya konulacak hususlar Üyelik sonrasında hizmet sunumu serbestisine imkan sağlayacak sistemin alt yapısının oluşturulması Üyelik sonrasında hizmet sunumu serbestisine imkan sağlayacak sistemin alt yapısının oluşturulması AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler

15 Mesleki nitelikler Mesleki nitelikler İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi Posta Hizmetleri Posta Hizmetleri AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler

16 Mesleki nitelikler Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve buna yönelik yasal ve kurumsal yapının oluşturulması Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve buna yönelik yasal ve kurumsal yapının oluşturulması Mesleki tanıma için akademik tanımadan ayrı bir prosedür geliştirilmesi Mesleki tanıma için akademik tanımadan ayrı bir prosedür geliştirilmesi Mesleki eğitimde ve yüksek öğrenimde ders programlarının uyumlaştırılması Mesleki eğitimde ve yüksek öğrenimde ders programlarının uyumlaştırılması AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler

17 AB’de otomatik tanımaya konu olan mesleklere ilişkin asgari eğitim koşullarının sağlanması AB’de otomatik tanımaya konu olan mesleklere ilişkin asgari eğitim koşullarının sağlanması Mesleki ve teknik eğitimin, ihtiyaç analizi yapılarak piyasa ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırılması Mesleki ve teknik eğitimin, ihtiyaç analizi yapılarak piyasa ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırılması Meslek odalarının AB’deki çatı meslek örgütleriyle işbirliği içerisinde olması Meslek odalarının AB’deki çatı meslek örgütleriyle işbirliği içerisinde olması Üyelikle birlikte mesleki yeterliliklerin AB ile karşılıklı tanınmasına ilişkin sistemin oluşturulması Üyelikle birlikte mesleki yeterliliklerin AB ile karşılıklı tanınmasına ilişkin sistemin oluşturulması AB Müktesebatına Uyumun Mevcut durumu ve Yapılması Gerekenler

18 İş kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi İş kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Geçici nitelikli hizmet sunumuna yönelik düzenleme eksikliğinin giderilmesi Geçici nitelikli hizmet sunumuna yönelik düzenleme eksikliğinin giderilmesi Yabancıların çalışma ve ikamet izin taleplerine ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, işlemlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması Yabancıların çalışma ve ikamet izin taleplerine ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, işlemlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler

19 Türk mevzuatının taranarak iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi alanındaki AB mevzuatı ile uyumlu olmayan hususların tespit edilmesi, bunların giderilmesi yönünde bir takvim oluşturulması Türk mevzuatının taranarak iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi alanındaki AB mevzuatı ile uyumlu olmayan hususların tespit edilmesi, bunların giderilmesi yönünde bir takvim oluşturulması Bu fasılla ilgili mevzuat uyumu için gereken idari kapasitenin oluşturulması Bu fasılla ilgili mevzuat uyumu için gereken idari kapasitenin oluşturulması Tam üyelikle birlikte, çeşitli mesleklerde aranan vatandaşlık şartı da dahil olmak üzere iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi önündeki engellerin kaldırılması Tam üyelikle birlikte, çeşitli mesleklerde aranan vatandaşlık şartı da dahil olmak üzere iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi önündeki engellerin kaldırılması AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler

20 Risk taşıyan hizmetlerde mesleki sorumluluk sigortası uygulamalarına başlanması Risk taşıyan hizmetlerde mesleki sorumluluk sigortası uygulamalarına başlanması Mevcut AB standartlarına uyumun sağlanması Mevcut AB standartlarına uyumun sağlanması Meslek odalarının ve birliklerinin hizmetin kalitesinin artırılması yönünde kurallar ve prensipler belirlemeleri Meslek odalarının ve birliklerinin hizmetin kalitesinin artırılması yönünde kurallar ve prensipler belirlemeleri Sektörün rekabet gücünün artırılması Sektörün rekabet gücünün artırılması Tüketiciyi koruma mevzuatının geliştirilmesi Tüketiciyi koruma mevzuatının geliştirilmesi AB Müktesebatına Uyumun Mevcut durumu ve Yapılması Gerekenler

21 Posta Hizmetleri Posta Hizmetleri Posta Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması Posta Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması Bu alandaki AB mevzuatına uyumun sağlanması Bu alandaki AB mevzuatına uyumun sağlanması AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Durumu ve Yapılması Gerekenler


"Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmet Sunumu Serbestisi Bahar UYSAL Uzman Hukukçu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali Konular Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları