Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kanamalı hastaya yaklaşım Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kanamalı hastaya yaklaşım Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 1 Kanamalı hastaya yaklaşım Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 2 Kanamalı hastaya yaklaşım Öykü ve klinik değerlendirme  Öykü ve klinik değerlendirme  Laboratuar değerlendirme

3 3 Öykü ve klinik değerlendirme  Kanamanın tipi  Klinik bulgular  Yaş ve geçmiş öykü  Aile öyküsü  Peteşi ve purpuralı çocuk  Kanamalı yenidoğan trombositopenisi

4 4 Kanamanın tipi  Tek taraflı epistaksis ( lokal erozyona bağlı olarak )  Tonsillektomi sonrası ( lokal travma )  Aktif bir çocukta kol ve bacaklardaki morluklar ( travma ) morluklar ( travma )

5 5 Kanamanın tipi  Müköz membran kanamaları Trombositlere ait nedenler Trombositlere ait nedenler von Willebrand hastalığı von Willebrand hastalığı Hemorajik telanjiektazi ve disfibrinojenemi  Eklem ve yumuşak doku kanamaları Hemofili  Göbek kordonu kanaması ve gecikmiş yara iyileşmesi yara iyileşmesi Fak.XIII eksikliği

6 6 Klinik bulgular  Yeni yürüyen bir çocukta eklem şişlik ve morarması ( Aile öyküsü negatif olsa bile ) morarması ( Aile öyküsü negatif olsa bile ) Hemofili Hemofili  Artmış menstrüel kanama ve bilateral epistaksis epistaksis von Willebrand hastalığı  Şok ve muko-kütan purpura birlikteliği Gr (- ) sepsis veya meningoksemi’ye bağlı DIC  Normal fizik bulgular ve peteşi Kronik ITP

7 7 Yaş ve öykü  Yenidoğanlarda tanı kriterleri ve testlerin normal değerleri farklıdır normal değerleri farklıdır  Geçmişte uygulanan cerrahi girişimler Kanama varlığı Transfüzyon uygulanması  Bazı hastalıkların varlığı sorgulanmalıdır

8 8 Bazı hastalıklarda görülen akkiz kanama bozuklukları

9 9 Aile öyküsü  Aile öyküsü pozitif ise Kanamanın şiddeti ve tipi Başlangıç yaşı Etkilenen aile üyesi  Negatif aile öyküsü, herediter koagülasyon defekti olasıllığını ekarte ettirmez defekti olasıllığını ekarte ettirmez  Herediter bozuklukların geçişi farklıdır. Otosomal dominant ( vWD,HHT) X’e bağlı resessif (Hemofili) Otosomal resessif (Afibrinojenemi,Fak.VII ve XIII eks.)

10 10 Kanamalı yenidoğan trombositopenisi  İntrauterin viral enfeksiyonlar  Alloimmun trombositopeni  ITP’li anne  DIC  Kasabach-Merrit sendromu

11 11 Laboratuar değerlendirme  Tarama testleri  Örnek alımı  Özel durumlarda test seçimi

12 12 Tarama testleri  Prothrombin time (PT) (Ekstrensek yolu (Fak.II,V,VII,X) denetler ) (Ekstrensek yolu (Fak.II,V,VII,X) denetler )  Activated partial thromboplastin time (APTT) (Entrensek yolu (Fak.VIII,IX,XI.XII) denetler)  Trombosit sayısı

13 13 Tarama testlerinin normal değerleri

14 14 Tarama testleri  İzole APTT uzaması Fak.VIII, IX, XI, XII, prekallikrein ve HMWK eksikliklerinde saptanır. Heparin kullanımı da etkilidir.Klinik olarak bulgu sadece Fak.VIII,IX ve XI eksikliklerinde görülür  İzole PT uzaması genellikle Fak.VII eksikliğini yansıtır.Hipofibrinojenemi ve coumarin kullananlarda da uzamış olarak saptanır.

15 15 Kanaması olan çocuğun laboratuar değerlendirmesi Tarama testleri APTT Uzamış PT Normal Tromb.sayısı Normal APTT Uzamış PT Uzamış Tromb. Sayısı Normal APTT Normal PT Uzamış Tromb. Sayısı Normal vWD Fak.VIII eksikliği Fak.IX eksikliği Fak.VIII’e karşı antikor Fak.XI eksikliği Fak.V eksikliği Şiddetli K.C hast Vit.K eksikliği Heparin kullanımı Fak.VII eksikliği Fibrinojen azlığı Coumarin kullanımı

16 16 Kanaması olan çocuğun laboratuar değerlendirmesi Tarama testleri APTT Normal PT Normal Tromb.sayısı Normal APTT Normal PT Normal Tromb. Sayısı Azalmış vWD Tromb.fonksiyon bozuk. Yaymada büyük trombosit trombosit Yaymada normal trombosit ITP HUS NITP Kasabach-Merrit send. Konj.Siy.Kalp Hast. Akut lösemi. Aplastik anemi. TAR sendromu.

17 17 Göbek kordon kanaması,yara iyileşme gecikmesi ve uzamış kanama episodları olan bebeğin evaluasyonu Tarama testleri APTT, PT, Kanama zamanıNormal APTT, PT, Kanama zamanı Normal Trombosit sayımı, fibrinojenNormal Trombosit sayımı, fibrinojen Normal Fak.XIII ile oluşturulan fibrin çapraz bağ eksikliği Pıhtı lizis testi (5M Urea ) Hızlı pıhtı lizis Pıhtı lizis negatif Fak.XIII eksikliği Fibrinolizisin inhibitörleri

18 18 Örnek alımı  Tüm koagülasyon çalışmaları antikoagülan olarak sodyum sitrat kullanılan, temiz, hava kabarcığı ve doku sıvısı olmayan kanlarda yapılmalıdır.  Kan, sitrat ile ( 9 kısım kan + 1 kısım sitrat) olacak şekilde karıştırlmalıdır.  Yüksek ve düşük hematokritli hastalarda (yenidoğan,siyanotik kalp hastalığı,anemi gibi) alınan kan örneği miktarı,sitrat miktarı (0.5 ml) değişmeksizin, ayarlanmalıdır. Örneğin,  Hct Alınacak kan %20 3.5 ml %30 4.0 ml %607.0 ml %7010 ml

19 19 Özel durumlarda test seçimi  Purpura ile birlikte trombositopeni  Normal trombosit sayısı ile müköz membran kanaması ve ekimoz membran kanaması ve ekimoz  Hemofili olasıllığı  DIC olasıllığı  Hiperkoagülabl durumlar

20 20 Müköz membran kanamaları olan çocuğun evaluasyonu Tarama testleri Tromb.sayısı Normal Tromb. Sayısı Azalmış vWD Tromb.fonksiyon bozuk. Yaymada büyük trombosit trombosit Yaymada normal trombosit ITP, Evans send HUS, SLE NITP Kasabach-Merrit send. Konj.Siy.Kalp Hast. Akut lösemi. Aplastik anemi. TAR sendromu. Wiscott-Aldrichsend.. APTTNormal PTNormal APTT Normal PT Normal Trombosit sayısı

21 21 von Willebrand Hastalığında testler  Ristocetin cofactor  vWF antijen ölçümü  Fak.VIII düzeyi  vWF multimerik analizi

22 22 Trombosit fonksiyon bozukluğunda testler  Trombositlerin morfolojik incelenmesi Bernard Soulier sendromu Bernard Soulier sendromu Glanzmann hst Glanzmann hst  Trombosit agregometrisi Glanzmann hst. Glanzmann hst. vWD vWD Bernard Soulier sendromu Bernard Soulier sendromu Akkiz hst.(Böbrek yetmezliği ve siyanotik kalp hst.) Akkiz hst.(Böbrek yetmezliği ve siyanotik kalp hst.)

23 23 Morluk ve Eklem içi kanaması olan çocuğun evaluasyonu Tarama testleri APTT Uzamış PT Normal APTTNormal APTT Normal PT Uzamış APTT Uzamış PT Uzamış Fak.VIII ve IX düzeyi Fak.VII düzeyi Fak.V düzeyi Fak.VIII düşük Fak.IX düşük Hemofili A vWD (2N,3) Hemofili B Fak.VII eksikliği Fak.V eksikliği

24 24 DIC’te laboratuar bulguları TestSonuç APTT,PTUzamış APTT,PTUzamış Fibrinogen< 100 mg/dl Fibrinogen< 100 mg/dl Trombosit sayısıDüşük D-Dimer> 2  g/l Fak.II,V,VIIIGenellikle düşük

25 25 Çocuklarda trombozis nedenleri Çocuklarda trombozis Derin ven trombozu Pulmoner emboli Arteriel tromboz Antifosfolipid antikoru Artmış trombosit aktivasyonu Hiperagregabilite Kateter uygulanımı Protein C eksikliği Protein S eksikliği AT III eksikliği Fak.V Leiden Plazminojen eksikliği T-PA eksikliği Artmış PA1 Antifosfolipid antikoru Nefrotik sendrom Fak.XII eksikliği Bazı disfibrinojenemiler Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"1 Kanamalı hastaya yaklaşım Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları