Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 TROMBOSİTOPENİ Moderatör:Prof.DR.Yurdanur KILIÇ Moderatör:Prof.DR.Yurdanur KILIÇ DR.GÜLEN GÜL DR.GÜLEN GÜL

3

4 GİRİŞ Trombositler 2-4 µm çapında disk şeklinde hücreler olup kemik iliğinin en büyük hücreleri olan megakaryositlerden üretilmektedir. Trombositler 2-4 µm çapında disk şeklinde hücreler olup kemik iliğinin en büyük hücreleri olan megakaryositlerden üretilmektedir. Ömürleri 9-10 gün kadardır. Ömürleri 9-10 gün kadardır. Kanda normalde mikrolitrede 150.000-450.000 kadar trombosit bulunmaktadır. Kanda normalde mikrolitrede 150.000-450.000 kadar trombosit bulunmaktadır. Trombositlerin yaklaşık üçte biri dalakta bulunmaktadır. Trombositlerin yaklaşık üçte biri dalakta bulunmaktadır. Dolaşımdaki trombositlerin sayısı trombopoetin (TPO) tarafından düzenlenir. Dolaşımdaki trombositlerin sayısı trombopoetin (TPO) tarafından düzenlenir.

5 Genel olarak trombosit sayısı 100.000/mm 3 ve üzerinde ise hastada majör cerrahide bile kanama olması beklenmez. Genel olarak trombosit sayısı 100.000/mm 3 ve üzerinde ise hastada majör cerrahide bile kanama olması beklenmez. 50.000-100.000/mm 3 arası değerlerde ağır travmalarda kanama normalden daha uzun süre sürebilir. 50.000-100.000/mm 3 arası değerlerde ağır travmalarda kanama normalden daha uzun süre sürebilir. 20.000-50 000/ mm 3 arası değerlerde hafif travmalarda bile kanama olabilir. 20.000-50 000/ mm 3 arası değerlerde hafif travmalarda bile kanama olabilir. 20.000/mm 3 den daha küçük değerlerde kendiliğinden kanama olabilir. 20.000/mm 3 den daha küçük değerlerde kendiliğinden kanama olabilir. Özellikle 10.000/mm 3 altındaki değerlerde ciddi kanama riski vardır. Özellikle 10.000/mm 3 altındaki değerlerde ciddi kanama riski vardır.

6 Endoteldeki zedelenme sonucu ortaya çıkan subendotelyal kollajen dokuya von Willebrand faktör aracılığıyla yapıştıktan (adhezyon) sonra aktive olan trombositler salgıladıkları ADP ve tromboksan A 2 gibi maddelerle diğer trombositlerin kümeleşmesini (agregasyon) sağlamaktadırlar. Endoteldeki zedelenme sonucu ortaya çıkan subendotelyal kollajen dokuya von Willebrand faktör aracılığıyla yapıştıktan (adhezyon) sonra aktive olan trombositler salgıladıkları ADP ve tromboksan A 2 gibi maddelerle diğer trombositlerin kümeleşmesini (agregasyon) sağlamaktadırlar. Ayrıca koagulasyonun diğer aşamaları da trombosit yüzeyinde gerçekleşmekte ve trombositler bu aşamalarda da görev almaktadır. Ayrıca koagulasyonun diğer aşamaları da trombosit yüzeyinde gerçekleşmekte ve trombositler bu aşamalarda da görev almaktadır.

7 Öncelikle trombositopeni bir HASTALIK DEĞİL bir BULGUDUR. Öncelikle trombositopeni bir HASTALIK DEĞİL bir BULGUDUR. Trombositopeni nedeni araştırılmak üzere kliniğe başvuran hastalardan alınan iyi bir hikaye ve yapılan fizik muayene ve bir takım temel laboratuar testleri ile etyolojik nedene ulaşılabilir. Trombositopeni nedeni araştırılmak üzere kliniğe başvuran hastalardan alınan iyi bir hikaye ve yapılan fizik muayene ve bir takım temel laboratuar testleri ile etyolojik nedene ulaşılabilir. Hikayede trombositopeni yapabilecek hastalıkların semptom ve bulguları sorgulanırken özellikle İLAÇ KULLANIM öyküsü unutulmamalıdır. Hikayede trombositopeni yapabilecek hastalıkların semptom ve bulguları sorgulanırken özellikle İLAÇ KULLANIM öyküsü unutulmamalıdır. Ayrıca aile öyküsünün konjenital trombositopeni nedenleri için ipucu olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca aile öyküsünün konjenital trombositopeni nedenleri için ipucu olacağı unutulmamalıdır.

8 TROMBOSİTOPENİ DİREK PERİFERİK YAYMA, trombositopenili her hastada yapılması gereken testlerin başında gelmektedir. DİREK PERİFERİK YAYMA, trombositopenili her hastada yapılması gereken testlerin başında gelmektedir. Normalde büyük büyütmede her alanda 3-10 adet trombosit görülür. Normalde büyük büyütmede her alanda 3-10 adet trombosit görülür. Bu testle hastada gerçek anlamda bir trombositopeni olup olmadığı saptandığı gibi trombositopeni yapan nedene bağlı anormallikler tespit edilebilir. Bu testle hastada gerçek anlamda bir trombositopeni olup olmadığı saptandığı gibi trombositopeni yapan nedene bağlı anormallikler tespit edilebilir.

9 Yanlış (Yalancı) Trombositopeni Günümüzde trombosit sayımı tam otomatik kan sayım araçları ile yapılmaktadır. Günümüzde trombosit sayımı tam otomatik kan sayım araçları ile yapılmaktadır. Oldukça duyarlı ve doğru sonuçlar vermesine karşın % 0.1 - 0.2 oranında yanlış sonuçlar vermektedir. Oldukça duyarlı ve doğru sonuçlar vermesine karşın % 0.1 - 0.2 oranında yanlış sonuçlar vermektedir. Soğuk aglutininler, paraproteinemiler, trombosit diyaliz membranı gibi yabancı yüzeylerle temas etmesi, dev trombosit, trombosit satellitizmi, hiperlipemi, EDTA’ya bağlı TROMBOSİT KÜMELEŞMESİ buna sebep olabilir. Soğuk aglutininler, paraproteinemiler, trombosit diyaliz membranı gibi yabancı yüzeylerle temas etmesi, dev trombosit, trombosit satellitizmi, hiperlipemi, EDTA’ya bağlı TROMBOSİT KÜMELEŞMESİ buna sebep olabilir. Bu durumu ekarte etmek için PARMAKTAN alınan periferik yaymanın yapılması gerekir. Bu durumu ekarte etmek için PARMAKTAN alınan periferik yaymanın yapılması gerekir.

10 TROMBOSİTOPENİNİN NEDENLERİ

11 TROMBOSİTOPENİ 1-Trombosit yapımında azalmaya bağlı hiporejeneratif trombositopeniler 2-Trombosit yıkımının artmasına bağlı trombositopeniler -trombosit ömrü kısalmış 3-Dilüsyonel trombositopeniler

12 Trombosit Yapımında Azalmaya Bağlı (Hiporejeneratif) Trombositopeniler 1-Kemik İliği Yetmezliği Hastalıkları: 1-Kemik İliği Yetmezliği Hastalıkları: –Amegakaryositik Trombositopeniler:  TAR=Thrombocytopenia,Anemi with absent radius –Aplastik anemi –Kemik iliği infiltrasyonu: Lösemi, Solid tümör –İlaca Bağlı Kemik İliği Baskılanması  Kemoterapötikler  Diğer ilaçlar (Valproik asit..vb) –Radyoterapiye bağlı kemik iliği baskılanması

13 TROMBOSİTOPENİ 2-Kalıtsal Trombositopeniler: –Wiskott-Aldrich Sendromu(WAS) –Moskowitz Sendromu –Diğer X-linked Trombositopeniler 3-İneffektif Trombopoez: –Vit B12 eksikliği –Folit asit eksikliği

14 Trombosit Yıkımının Artması 1-İmmün Yıkıma Bağlı Trombositopeniler 1-İmmün Yıkıma Bağlı Trombositopeniler –İdiopatik Trombositopenik Purpura(ITP) –Alloimmün Trombositopeniler:  Neonatal Alloimmün Trombositopeni  Transfüzyona bağlı trombosit alloimmünizasyonu –Otoimmün Hastalıklara Bağlı:  Sistemik Lupus Eritematosus (SLE)  İmmünohemolitik Anemiler (Evan’s Sendromu)  Antifosfolipid Sendromu (APS) –İlaçlar (kinin, kinidin, heparin, sulfamidler..)

15 TROMBOSİTOPENİ 2) Nonimmünolojik 2) Nonimmünolojik –Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) –Obstetrik komplikasyonlar –Kanser ve lösemiler –Kasabach-Merritt Sendromu –İnfeksiyonlar –Trombotik Trombositopenik Purpura –Hemolitik Üremik Sendrom

16 Platelet Dağılımda Bozulma Hipersplenizm Hipersplenizm Hipotermik anestezi Hipotermik anestezi

17 İdiopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Akut ITP : Akut ITP : –Hastalık süresi : < 6 ay –Çocuklarda sık – 2-4 hafta öncesinde viral enfeksiyon veya aşı öyküsü var Kronik ITP : Kronik ITP : –Trombositopeni süresi: > 6 ay –Yetişkinlerde sık –Öncesinde viral hastalık öyküsü yok –Otoimmün bir hastalıktır.

18 Akut ITP Karakteristik özelliği: Karakteristik özelliği: –İzole trombositopeni + kemik iliğinde megakaryosit sayısı artmış veya normal Diğer serilerde herhangi bir bozukluk saptanmamaktadır. Diğer serilerde herhangi bir bozukluk saptanmamaktadır. Fizik muayenede trombositopeniye bağlı kanamaların dışında ORGANOMEGALİ yoktur. Fizik muayenede trombositopeniye bağlı kanamaların dışında ORGANOMEGALİ yoktur. Spontan remisyon sık olarak izlenir. Spontan remisyon sık olarak izlenir. Kronik form pek görülmez. Kronik form pek görülmez.

19 İlaca Bağlı Trombositopeniler İlaç hapten görevi yapar: İlaç hapten görevi yapar: – İlaç + trombosit membran glikoproteini kompleksine karşı antikor gelişir –İlaç + plazma proteinlerine karşı antikor gelişir, antijen+antikor birleşmesi dolaşımda olur, yakındaki trombositler antijen antikor reaksiyonundan zarar görür. –Bu ilaçların başında kinin, kinidin, sulfamidler, fenitoin, metildopa, heparin ve dijital gelmekle birlikte, potansiyel olarak kullanılan tüm ilaçların trombositopeni yaptığı düşünülmelidir.

20 İnfeksiyonla Birlikte İmmün Trombositopeniler İnfeksiyoz hastalıklar trombositopeni yapan hastalıkların başında gelmektedir. İnfeksiyoz hastalıklar trombositopeni yapan hastalıkların başında gelmektedir. En sık olarak viral enfeksiyonları takiben görülmekle birlikte diğer infeksiyöz hastalıklarda da görülmektedir. En sık olarak viral enfeksiyonları takiben görülmekle birlikte diğer infeksiyöz hastalıklarda da görülmektedir. İmmünolojik trombosit yıkımının yanında kemik iliğinden trombosit üretilmesi de baskılanmaktadır İmmünolojik trombosit yıkımının yanında kemik iliğinden trombosit üretilmesi de baskılanmaktadır

21 Kansere ve Sistemik Otoimmün Hastalıklara Bağlı Trombositopeniler Kronik lenfositer lösemi, lenfoma ve sistemik lupus eritemetazus gibi hastalıklarda da antikorlara bağlı olarak trombosit yıkımı görülebilir. Kronik lenfositer lösemi, lenfoma ve sistemik lupus eritemetazus gibi hastalıklarda da antikorlara bağlı olarak trombosit yıkımı görülebilir. Temel olarak hastalığın tedavisiyle trombositopeni düzelmekle birlikte gerekli durumlarda immünsupressif tedavilerden de yararlanılmaktadır. Temel olarak hastalığın tedavisiyle trombositopeni düzelmekle birlikte gerekli durumlarda immünsupressif tedavilerden de yararlanılmaktadır. Ayrıca kemik iliğinin bu hastalıklar tarafından infiltrasyonu da trombositopeniye neden olmaktadır. Ayrıca kemik iliğinin bu hastalıklar tarafından infiltrasyonu da trombositopeniye neden olmaktadır.

22 Transfüzyon Sonrası Purpura Kan ürünlerinin transfüzyonundan 5-15 gün sonra gelişen akut ve derin trombositopeni ile karakterize bir tablodur. Kan ürünlerinin transfüzyonundan 5-15 gün sonra gelişen akut ve derin trombositopeni ile karakterize bir tablodur. Hastaların çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktadır. Hastaların çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktadır. Trombosit yıkımı, trombosit spesifik antijenlere karşı oluşan alloantikorlar sonucu olmaktadır. Trombosit yıkımı, trombosit spesifik antijenlere karşı oluşan alloantikorlar sonucu olmaktadır. Anti-HpA-1a hastaların %80 üzerinde saptanmaktadır. Anti-HpA-1a hastaların %80 üzerinde saptanmaktadır.

23 Trombotik Trombositopenik Purpura Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) –Mikroanjiyopatik hemolitik anemi –Trombositopeni –Nörolojik bulgular –Böbrek yetmezliği –Ateşle karakterizedir. Metalloproteasın eksikliğine bağlıdır. Bu eksiklik konjenital olduğu gibi otoantikorların bu enzimi inhibisyonuyla da ortaya çıkmaktadır. Metalloproteasın eksikliğine bağlıdır. Bu eksiklik konjenital olduğu gibi otoantikorların bu enzimi inhibisyonuyla da ortaya çıkmaktadır.

24 Hemolitik Üremik Sendrom Hemolitik üremik sendrom (HÜS), asıl olarak çocukluk çağının bir hastalığı olmakla birlikte erişkinlerde de görülür. Hemolitik üremik sendrom (HÜS), asıl olarak çocukluk çağının bir hastalığı olmakla birlikte erişkinlerde de görülür. TTP ve HÜS arasında önemli benzerlikler vardır. TTP ve HÜS arasında önemli benzerlikler vardır. Farklı olarak HÜS’e akut böbrek yetmezliği tabloya hakimdir ve klasik olarak nörolojik bulgu yoktur. Farklı olarak HÜS’e akut böbrek yetmezliği tabloya hakimdir ve klasik olarak nörolojik bulgu yoktur. Çocukluk çağı HÜS’ün enterik infeksiyon epidemileriyle ilişkili olmasına karşın, erişkinde böyle bir ilişki saptanmamıştır. Çocukluk çağı HÜS’ün enterik infeksiyon epidemileriyle ilişkili olmasına karşın, erişkinde böyle bir ilişki saptanmamıştır.

25 Masif Transfüzyona Bağlı Trombositopeni Yirmi dört saat içinde onbeş veya daha fazla ünite kan alan hastalarda trombositopeni izlenebilir. Yirmi dört saat içinde onbeş veya daha fazla ünite kan alan hastalarda trombositopeni izlenebilir. Trombositopeni derecesi transfüzyon sayısına bağlı olmakla birlikte splenik havuzdan salınan trombositlere bağlı olarak veya mikrovasküler tüketime bağlı olarak da değişebilir. Trombositopeni derecesi transfüzyon sayısına bağlı olmakla birlikte splenik havuzdan salınan trombositlere bağlı olarak veya mikrovasküler tüketime bağlı olarak da değişebilir.

26 Yaygın Damariçi Pıhtılaşma İle Birlikte Bulunan Trombositopeniler Yaygın damariçi pıhtılaşma sendromu çeşitli hastalıklarda görülmektedir. Yaygın damariçi pıhtılaşma sendromu çeşitli hastalıklarda görülmektedir. Burada trombositopeninin asıl nedeni koagulasyon sisteminin aktivasyonuna bağlı olarak trombositlerin tüketimine bağlıdır. Burada trombositopeninin asıl nedeni koagulasyon sisteminin aktivasyonuna bağlı olarak trombositlerin tüketimine bağlıdır.

27 Megakaryositlerin Hipoplazisi veya Baskılanması Tek başına pure magakaryositik aplazi veya hipoplazi görülmesi nadirdir. Tek başına pure magakaryositik aplazi veya hipoplazi görülmesi nadirdir. Genellikle diğer serilerin de tutulduğu aplastik anemi veya miyelodisplastik sendromda görülür. Genellikle diğer serilerin de tutulduğu aplastik anemi veya miyelodisplastik sendromda görülür. Ayrıca kemoterapi veya radyoterapi alan hastalarda kemik iliği baskılanması sıklıkla görülmesiyle birlikte enfeksiyonlara, ilaçlara, alkol gibi kimyasal ajanlara bağlı olarak da gelişebilmektedir. Ayrıca kemoterapi veya radyoterapi alan hastalarda kemik iliği baskılanması sıklıkla görülmesiyle birlikte enfeksiyonlara, ilaçlara, alkol gibi kimyasal ajanlara bağlı olarak da gelişebilmektedir.

28 İneffektif Trombopoezis Vitamin B12 veya folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemilerde ve pansitopenili hastalarda ciddi trombositopeni görülebilir. Vitamin B12 veya folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemilerde ve pansitopenili hastalarda ciddi trombositopeni görülebilir. Ayrıca miyelodisplastik hastalığın bir bulgusu da trombositopenidir Ayrıca miyelodisplastik hastalığın bir bulgusu da trombositopenidir

29 Herediter Trombositopeniler Çok az sayıda hastada herediter trombositopeni saptanmaktadır. Çok az sayıda hastada herediter trombositopeni saptanmaktadır. Bu hastalarda ailenin diğer bireylerinde de trombositopeninin görülmesi ve trombositopeninin çocukluktan beri olması, çeşitli tedavilere cevap vermemesi ve periferik yaymalarda veya otomatik aletlerle sayımlarda trombosit büyüklüğü değişken olan hastalarda herediter trombositopeni düşünülmelidir. Bu hastalarda ailenin diğer bireylerinde de trombositopeninin görülmesi ve trombositopeninin çocukluktan beri olması, çeşitli tedavilere cevap vermemesi ve periferik yaymalarda veya otomatik aletlerle sayımlarda trombosit büyüklüğü değişken olan hastalarda herediter trombositopeni düşünülmelidir. Genellikle otozomal dominant geçiş gösteren bu hastalıkta orta dereceli bir trombositopeni (30 000-100 000/mm3) vardır. Genellikle otozomal dominant geçiş gösteren bu hastalıkta orta dereceli bir trombositopeni (30 000-100 000/mm3) vardır.

30 TAR Sendromu Trombositopeni ve anemi ile birlikte genellikle her iki radius kemiğinin doğumsal olarak yokluğuyla karakterizedir. Trombositopeni ve anemi ile birlikte genellikle her iki radius kemiğinin doğumsal olarak yokluğuyla karakterizedir. Radius kemiğinin dışında ulnar, humerus ve ayak kemiklerinde de defekt saptanabilir. Radius kemiğinin dışında ulnar, humerus ve ayak kemiklerinde de defekt saptanabilir. Otozomal resesif geçişlidir. Otozomal resesif geçişlidir. Hastaların 1/3’ünde konjenital kalp hastalığı görülür. Hastaların 1/3’ünde konjenital kalp hastalığı görülür. Trombosit sayımları genelde 15 000- 30 000/mm3 dir. Trombosit sayımları genelde 15 000- 30 000/mm3 dir. Megakaryositler sayıca azalmıştır. Megakaryositler sayıca azalmıştır.

31 Havuz Dağılımındaki Bozulmaya Bağlı Trombositopeniler Normalde trombositlerin 1/3’ü dalakta tutulmaktadır. Normalde trombositlerin 1/3’ü dalakta tutulmaktadır. Splenomegalili hastalarda bu oran %90’a kadar çıkabilmektedir. Splenomegalili hastalarda bu oran %90’a kadar çıkabilmektedir. Splenomegali yapan nedene bağlı olarak ve dalak büyüklüğü ile iliskili bir biçimde trombositopeni bulunmaktadır. Splenomegali yapan nedene bağlı olarak ve dalak büyüklüğü ile iliskili bir biçimde trombositopeni bulunmaktadır. Hipotermi geçici olarak trombositopeniye neden olabilir. Hipotermi geçici olarak trombositopeniye neden olabilir. Muhtemelen trombositlerin dalak veya diğer organlara sekestrasyonundan kaynaklanmaktadır. Muhtemelen trombositlerin dalak veya diğer organlara sekestrasyonundan kaynaklanmaktadır.

32 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları