Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi CTF Kardiyoloji Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi CTF Kardiyoloji Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi CTF Kardiyoloji Anabilim Dalı
SENKOP Prof. Dr. Rasim Enar İstanbul Üniversitesi CTF Kardiyoloji Anabilim Dalı

2 Nörokardiyojenik Senkop

3 Nörokardiyojenik Senkop
Senkop - Tanım Senkop; geçici bilinç kaybının yol açtığı genellikle postüral tonus kaybı-düşme ile sonuçlanan ve kendiliğinden düzelen bir klinik durumdur Senkopun ortaya çıkışı genellikle ani olup, takiben birden ve bütünüyle bir klinik düzelme gözlenir Senkopun oluşumunda sorumlu mekanizma; ani / kısa sürede gelişen serebral hipoperfüzonyondur

4 Nörokardiyojenik Senkop
Sıklık Hastane yatışlarının %1-6’sı Acil Ünitesine Başvuraların %3’ü Prognoz – 1 yıllık Ölüm Riski Kardiyak Senkop : %24 Non-Kardyak Senkp : % 4

5 Nörokardiyojenik Senkop
Etyoloji – Kardiyak Nedenler Anatomik sebepler Aritmik sebepler Aort stenozu Hipertrofik kardiyomiyopati Miyokard iskemisi / infarktüsü Aort disseksiyonu Kalp tamponadı Atriyal myxoma Ciddi Pulmoner hipertensiyon Ciddi Pulmonener emboli Subclavian steal syndrome Fallot tetralojisi Taşiaritmi - Supraventriküler taşikardi - Ventriküler taşikardi - Uzun QT sendromu (primer /sekonder) - Brugada syndrome Bradiaritmi - Atrioventriküler blok - Pace-maker disfonksiyonu - ICD disfonksiyonu - Sinus node disfonksiyonu / bradikardi Hasta Sinus Sendromu

6 Nörokardiyojenik Senkop
“Başlangıç Değerlendirmesi” Senkopun oluşma şekli, başlangıcı ve sonlanışı hakkında hasta veya olayı gören kişilerden detaylı bilgi alınması etyoloji hakkında bilgi verebilir Ortostatik kan basıncı ölçümleri ve kalp / karotis üfürümlerinin değerlendirildiği dikkatli bir fizik muayene yapılmalıdır Standart EKG

7 Nörokardiyojenik Senkop
Senkop Sınıflaması Nörokardiyojenik sendromlar örn. vasovagal, karotid sinus hipersensitivitesi, situational Ortostatik Primer neden kardiyak aritmi – ileti bozukluğu Örn. Bradikardi, Taşikardi, AV-Blok, vs Yapısal kardiyak veya kardiopulmoner hastalıklar örn. akut miyokard infarktüsü, aort disseksiyonu, akut pulmoner emboli, vs

8 Neuro- Cardiogenic Syncope
Non-senkopal atak sınıflaması Bilinç kaybı veya bozulmanın eşlik ettiği, senkop benzeri durumlar örn epileptik atak, transiyel iskemik atak, vs Bilincin açık olduğu senkop benzeri durumlar; e.g. psikojenik “senkop” (somatizasyon bozuklukları), vs

9 Neuro- Cardiogenic Syncope
Non-senkopal atak düşündüren klinik özellikler Atak sonrası > 5dk süren konfüzyon (epileptik nöbet) Atak başlangıcında başlayan uzun süreli (>15 sn) tonik-klonik kasılmalar (epileptik nöbet) Organik kalp hastalığın olmadığı, sık somatik yakınmaların olması (psikojenik) Vertigo, dizartri, diplopia (Transient İskemik Atak)

10 Nörokardiyojenik Senkop
Diyagnostik Kriterler – Kesin (I) Vasovagal senkop; Tipik prodromal semptomları ile birlikte korku, şiddetli ağrı, emosyonel stres, kateter uygulamaları, veya uzun süreli ayakta durma sonrası ortaya çıkan senkop Situational senkop; Diürez, sık öksürük, defakasyon veya yutma gibi vagal uyarıların hemen sonrasında ortaya çıkan senkop Ortostatik senkop; Senkop veya presenkop ile ilişkili olarak ortostatik hipotansiyonun dökümantasyonu (SBP > 20 mmHg veya < 90 mmHg altında kan basıncında düşme)

11 Nörokardiyojenik Senkop
Diyagnostik Kriterler – Kesin (II) Kardiyak iskemiye sekonder senkop; EKG’de iskemi veya akut Mİ bulgularının bulunması Kardiyak aritmiye sekonder senkop ; EKG’de Sinüs bradikardisi (< 40 vuru/dk veya tekrarlayan sinoatrial blok veya sinus duraklaması (> 3 saniye) Atrioventriküler blok (2. derece Mobitz Tip II veya 3. derece atrioventriküler blok) Alterne eden LBBB veya RBBB Hızlı paroxismal supraventriküler taşikardi veya ventriküler taşikardi Kardiyak pause’nin eşlik ettiği pace-maker disfonksiyonu

12 Nörokardiyojenik Senkop
Diyagnostik Kriterler - Olası KARDİYAK NEDEN düşündüren durumlar; Supine Egzersiz sonrası Çarpıntı sonrası Bilinen ciddi kalp hastalığı varlığı EKG bozuklukları - geniş QRS kompleksi (>0.12 saniye) - AV ileti bozukulukları - Yemekten 1 saat sonra - Egzersizi takiben - Yeni bir ilaca başlama veya doz değişikliği yapılmısı dönemine rastlayan June 2004

13 Neuro - Cardiogenic Syncope

14 Nörokardiyojenik Senkop
Hangi Hastalar Hastaneye Yatırılmalı Kardiyak nedene bağlı olduğu düşünülen senkop Ciddi yaralanmaya sebep olan senkop Sık tekrarlayan senkoplar

15 Nörokardiyojenik Senkop
Diyagnostik Testler Karotid Sinus Masajı Tilt Testi Holter monitorörizasyonu Ekokardiyografi Egzersiz Testi External or Internal Loop Recorders Electro-Fizyolojik Çalışma (EPS) Kalp Katheterizasyonu and Anjiografi Nörolojik ve Psikiyatrik Değerlendirme

16 Nörokardiyojenik Senkop
SENKOP (bilinmeyen etyoloji) Anamnez, Fizik Muayene., EKG Olası Tanı (10%) Tanımlanamayan Senkop (60%) Kesin Tanı (10%) Spesifik testler Ekokardiyografi Spesifik tedavi & Takip Yapısal Kalp Hastalığı / Aritmi ? Vazovagal senkop ? EPS Tilt Testi Tanı (+) Tanı (-) Diagnosis (+) Diagnosis (-) Spesifik tx & Takip Holter / Tilt Testi Spesifik tx & Takip Holter / Tilt Testi

17

18

19


"İstanbul Üniversitesi CTF Kardiyoloji Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları