Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş."— Sunum transkripti:

1 2015-2016 TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

2 Önce sınavın ne olduğunu konuşalım..  Sınav nedir?  - Sınavlardan aldığınız puanlar sadece ilgi, yetenek ve çalışma alışkanlıklarınızla kazandığınız bilgilerin değerlendirilmesidir. - Eksik olduğunuz konuları fark edip etkili öğrenmenin sağlanmasında size yardımcı olur. - Sınavlara planlı ve aralıklı çalışarak zamanınızı etkili kullanabilirsiniz.

3  Sınav ne değildir?  - İnsan olarak değerinizi ölçmez. Genelde başarılı ya da başarısız olduğunuzun veya zekânızın bir göstergesi değil. - Geleceğinizin tek belirleyicisi değil, zamanınızı tamamen elinizden almaz. - Tercihlerinize yerleşememek, her şeyin sonu anlamına gelmez. Aksine bu durum, yeni seçenekler üretmek için size hız verir. - Uykusuz kalıp bedeninizi ve ruhunuzu zayıf düşürüp sizi korkutan bir süreç değil.

4 4 Hangi Okullar için Tercih Yapılabilecek? Anadolu Liselerine, Anadolu İmam Hatip Liselerine, Çok Programlı Anadolu Liselerine, Fen Liselerine, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine ve YEP'e göre öğrenci alan özel okullara yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

5 5 Sınavlarda 2. Dönem Sorumlu Olunan Üniteler  Türkçe : 1.Dönem kazanımları + Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümle Türleri, Cümlenin Öğeleri, Edebi Sanatlar, Metin Türleri, Noktalama İşaretleri  Fen ve Teknoloji : 1.Dönem kazanımları + Maddenin yapısı ve özellikleri, Ses, Maddenin halleri ve ısı, Canlılar ve enerji ilişkileri  Matematik : 1.Dönem kazanımları + Olasılık Çeşitleri, Olay çeşitleri, Gerçek sayılar, Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri, Üçgenler, Üçgenlerde Ölçme, Örüntüler ve İlişkiler, Cebirsel İfadeler, Olası Durumları Belirleme, Denklemler, Geometrik Cisimler Yabancı Dil : 1.Dönem kazanımları + Atatürk: the founder of turkısh republıc, Personal experıences, Cooperatıon ın the famıly, Success storıes, Readıng for entertaınment, Personal goals, Personalıty types, Language learnıng. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 1.Dönem kazanımları + Hz. Muhammed (SAV)'in hayatından örnek davranışlar, Kur'an'da akıl ve bilgi davranışlar, İslam dinine göre kötü alışkanlıklar, Dinler ve evrensel öğütleri. İnkılap Tarihi : 1.Dönem Kazanımları + Ya istiklâl, ya ölüm, Çağdaş Türkiye yolunda adımlar, Atatürkçülük

6 6 TÜRKÇE SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TEOG sınavlarında Türkçe bölümünde 8. Sınıf yıllık müfredatında bulunan ama MEB'in oluşturduğu konu listesinde yer almayan Sözcük, Cümle ve Paragrafta Anlam konularından da sorular gelmektedir. Hatta bu sorular tüm soruların üçte ikisini oluşturmaktadır. Doğru okumayı, okuduğunu anlamayı ve anladığını yorumlamayı ölçen bu sorular öğrenciler için bir fırsat oluşturmaktadır. İyi bir okuyucu olan öğrenci bu soruları rahatlıkla yapabilir. Diğer bilgi içeren konular da fazla olmadığı için düzenli bir çalışmayla doğru olarak çözülebilir.

7 7 MATEMATİK SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TEOG Matematik sorularında kazanım dışı soru sorulmamıştır. MEB'in yayınlamış olduğu soru kazanımları içerisinde. Sınav kazanımsal olarak az konu içermektedir. Sorular kolay olup yoruma dayalı ayırt edici soru adedi az olduğundan başarı oranı yüksektir. 2014 Kasım'da yapılan ilk dönem TEOG sınavına göre matematik soruları bu sınavda çok daha zordu ve ayırt edici nitelikteydi. Geometri soruları ağırlıktaydı.Soruların zorluğu nedeniyle pek çok öğrenci cevaplarını kontrol etme fırsatı bulamazken zaman yönetimini doğru yapabilen öğrenciler farklarını burada ortaya koydu.

8 8 Fen ve Teknoloji Sorularının Değerlendirilmesi TEOG sınavı Fen ve Teknoloji sorularının zor sorular olmadığı ama yoruma dayalı sorular olduğundan dolayı çok dikkatle çözülmesi gerektiği, öğrencilerin sene içerisinde farklı soru tiplerini görebilmek için çok fazla soru çözmesi, bu şekilde yorum kabiliyetlerini geliştirmeleri gerektiği görülmüştür.

9 9 İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Sorularının Değerlendirilmesi İki sınavda da paragraf yorumlama ve bilgiyi kullanmaya dayanan sorular ağırlıklı idi. öğrencilerin ortak sınavlardan önce geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmelerinin gerekli olduğunun önemini ortaya çıkarmıştır. Atatürk'e ait sözlerin yanı sıra Milli Mücadele'nin diğer yerel ve ulusal liderlerinin de sözlerine TEOG sınavlarında yer verilmiştir. Bu durum gösteriyor ki ders ve çalışma kitabında yer alan sözler, sınavda soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

10 10 8.SINIFTAN MEZUN OLDUKTAN SONRA GİDİLEBİLECEKLERİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Resmi ve Özel Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri Çok Programlı Anadolu Liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Özel Okullar Temel Liseler Açık Lise Mesleki Eğitim Merkezleri

11 TEOG Sınav sistemi  2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

12 TEOG Sınav sistemi nedir?  Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 8'inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilir.

13 2.YAZILI (Öğretmeniniz yapar)1.YAZILI (TEOG Ortak yazılı sınav) iki yazılısı  Eğer dersin iki yazılısı olacaksa, birinci yazılı ortak yazılı sınav olarak yapılır.  Yani Türkiye genelindeki 8.sınıfların hepsi birinci yazılı için aynı gün, aynı saatte, aynı sorularla yazılı olurlar.

14 2.YAZILI (TEOG ortak yazılı sınav)1.YAZILI (Öğretmeniniz yapar) üç yazılısı  Eğer dersin üç yazılısı olacaksa, ikinci yazılı ortak yazılı sınav olarak yapılır.  Yani Türkiye genelindeki tüm 8.sınıflar ikinci yazılı için aynı gün, aynı saatte, aynı sorularla yazılı olurlar. 3.YAZILI (Öğretmeniniz yapar)

15 2.YAZILI 1.YAZILI (TEOG Ortak yazılı sınav) 25-26 KASIM 1.YAZILI (Öğretmeniniz yapar)2.YAZILI (TEOG Ortak yazılı sınav) 25-26 KASIM3.YAZILI (Öğretmeniniz yapar)

16 Birinci Dönem Sınav Günleri SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 25 KASIM ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 26 KASIM PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA

17 İkinci Dönem Sınav Günleri SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 27 NİSAN ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 28 NİSAN PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA

18 Sınav şekil ve içeriği  Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.  A,B,C,D şeklinde 4 farklı kitapçık türü olacak.  20 Soru sorulacak, 40 dakika cevaplama süresi verilecek.  Her soru 4 seçenekli olacak.  Yanlış yaptığınız sorular doğruları etkilemeyecek. Yani 3 yanlış 1 doğrunuza etki etmeyecek.  İkinci yazılıya geçmeden önce 30 dakika ara/mola verilecek. TÜRKÇE 30 DK MOLA MATEMATİK DİN KÜLTÜRÜ

19 Sınava girdik, peki puanlar nasıl hesaplanacak?  1. TEOG ve 2. TEOG sınavlarından aldığın notun ortalaması %70 ve okul başarı puanının ortalaması % 30 etki ediyor. Bu ortalamalar alındıktan sonra öğrencinin yerleştirme puanı ortaya çıkıyor. Örneğin; 6.SINIF BAŞARI PUANI Max 100 7.SINIF BAŞARI PUANI Max 100 8.SINIF BAŞARI PUANI Max 100 Max 300 PUAN 1. TEOG SINAV PUANI 2. TEOG SINAV PUANI Max 700 PUAN 700 üzerinden hesaplanan TEOG ortak sınav puanın üzerine 6. 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları eklenip 2’ye bölünerek TEOG Yerleştirme puanı elde edilir. 2

20 Sınava girdik, peki puanlar nasıl hesaplanacak?  - Her sorunun puanı aynı, katsayıları farklı olacak. Türkçe, matematik, fen ve teknoloji için katsayı 4, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için katsayı 2 kullanılacak. Bu nedenle Türkçe, matematik ile fen ve teknoloji sınavlarında doğru sayısının diğer derslerden fazla olması daha yüksek bir yerleştirme puanı getirecek.

21 TEOG puanı nasıl hesaplanır? TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLGİSİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ4 4 4 2 2 2 90 95 100 85 90 95 360 380 400 170 180 190 Toplam = (1.680 / 18 / 100 )X 700 Katsayıların toplamı 1.DÖNEM TEOG PUANI = 653,33 Katsayılar ile ortak yazılılardan aldığın puanları çarp ve puanların hepsini topla FORMÜL (Toplam Puan / 18 / 100 ) X 700 (Toplam Puan / 18 / 100 ) X 700

22 Sınava girdik, peki puanlar nasıl hesaplanacak? 6.SINIF BAŞARI PUANI 80 7.SINIF BAŞARI PUANI 75 8.SINIF BAŞARI PUANI 95 250 PUAN 1. DÖNEM TEOG 653,00 2. DÖNEM TEOG 650,00 651,50 PUAN 2 250 PUAN 651,50 PUAN 2 450,75

23  Hız: Kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin zaman kısıtlaması içinde çözülmesidir. Hız ise ancak ve ancak çok miktarda soru çözülerek elde edilir.Hız, test çözerken zamanı etkin bir biçimde kullanmanıza yardım eder.

24 Hangi tür sınav olursa olsun ve siz bunu önceden ne kadar iyi incelemiş olursanız olun, sınavın şeklinde ve soru sayısında bazı değişiklikler olması mümkündür. Hangi tür sınav olursa olsun ve siz bunu önceden ne kadar iyi incelemiş olursanız olun, sınavın şeklinde ve soru sayısında bazı değişiklikler olması mümkündür. Bir Bölüme Başlamadan Önce O Bölümü Hızla Gözden Geçirin.

25 TEOG sınavı hazırlarken çeşitli yöntem ve teknikler kullanılır... Öğrencilerde buna karşı yöntem ve teknik geliştirmeli...

26 Soru dağılımının bu yapısı bizi iki önemli sonuca götürür. 1- Konu eksiği bırakmayın: Hangi konudan çok kolay sorunun geleceğini bilemeyiz. Çok kolay sorular sizin terkettiğiniz konu başlıklarından gelebilir. 2- Turlama tekniği uygulamalısınız: Çok zor olan soru ile, çok kolay olan sorunun getireceği puan aynıdır( katsayı). O halde birinci turda soruları ardışık çözmek gibi bir kaygı gütmeyin.

27 Bu sistemde; 3 YANLIŞ 1 DOĞRU cevabı götürmediğinden, doğruluğundan emin olmadığınız soruları rasgele cevaplamanızda zarar yoktur.

28 Zamanı kullanmak tempoya bağlı olmakla beraber, her ikisi aynı şey değildir. Zamanı kullanmak geçen her dakikanın farkında olmak ve her dakikadan en üst düzeyde yararlanmak demektir.

29 Bu anahtar iki temele dayanır. Eğer tahminde bulunmak gerekiyorsa, bunu yapmak gerekir. Sürekli düşünmekten yorgun düştüyseniz ve iki seçenek arasında doğru cevap olması yönünden bir fark göremiyorsanız o zaman tahminde bulunacaksınız. Bunun sebebi muhtemelen tahmin noktasına varılıncaya kadar yapılan analitik akıl yürütmedir. Bu nedenle ilk tahmini değiştirmemek daha yerinde olur. Bunun sebebi muhtemelen tahmin noktasına varılıncaya kadar yapılan analitik akıl yürütmedir. Bu nedenle ilk tahmini değiştirmemek daha yerinde olur.

30 Cevap kâğıtları makineyle okunduğu için, cevap kâğıdında işaretlenmemiş ve yanlış işaretlenmiş cevaplar için puan alamazsınız.

31 MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Aynı soru üzerinde birden çok şıkkın işaretlenmesi o sorunun iptal edilmesine değil yanlış kabul edilmesine neden olur.

32 MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Kodlama yapılırken kutucuğun tam olarak doldurulması veya alttaki sorunun şıkkına taşırılmaması; şıkların değiştirilmesi durumunda değiştirilecek şıkkın iyice silinmesi gerekir.

33 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Her şeyden önce yapmamız gereken soruya yaklaşırken kendi mantığımızla değil sorunun mantığıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Çünkü her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Öncelikle sorunun okunup anlaşılması daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Kesinlikle soruyu okurken cevabı düşünmeyin. Her iki durumun bir birinden ayrılması gerekmektedir. Yeni konularla ilgili test çözerken kolaydan zora doğru bir yol izlenmelidir. ÖNYARGILI OLMAYIN

34  Yapabileceğiniz sorulardan başlamak sizi motive eder, kaygınızı azaltır.  Soruları dikkatli okuyun.  Yapamadığınız sorulara işaret koyup atlayın, soruları bitirince yapamadığınız sorulara tekrar dönün.  Yorulduğunuzda birkaç dakika arkanıza yaslanın, derin nefes alarak dinlenin.

35  Zaman zaman duruşunuzu, oturma pozisyonunuzu değiştirmek sizi rahatlatır.  Sınav sırasında “daha çok çalışmalıydım” diye değil, “şu anda ne yapabilirim” diye düşünün.

36 SINAVDAN ÖNCE……..  Sınav zamanlarında kendinizle ne tür konuşmalar yaptığınıza dikkat edin. Bu iç konuşmalarda fark ettiğiniz olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelere çevirmeye, gerçekdışı beklenti ve yorumlarınızı değiştirmeye çalışınız.

37  Sınavdan önce geçmiş başarısızlıklarınızı değil başarılarınızı vurgulayın.  Sınavın sizin kişiliğinizi değil, bilginizin değerlendirildiğini unutmayın.  Sınav için olumlu düşünün. Başarısız olacağınızı düşünmek sonuçta sizi başarısızlığa yaklaştırır.ayrıca sınavı kazanmaktan başka şansınız olmadığını da düşünmeyin. Başaramadığınızda neler yapılabileceğine dair alternatifleri de düşünün.

38 Hatalı okuma alışkanlıkları da önemli sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize sebebiyet verebilir. İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir.

39 Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız. Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmayı bilin. Bunlar; altı çizili, koyu puntoyla yazılmış, "tırnak içinde," değildir, olamaz, her zaman, hiç bir zaman, bütün, zaman zaman, yoktur, vardır, birbirinden farklı, birbirine benzer, eşdeğer, birden fazla, ayrı ayrı, iç içe, yan yana, ikisi bir arada, ana düşünce, yan düşünce, benzer düşünce, asla, genellikle, çoğu, vb. ipuçlarıdır

40  Bütün şıkları okumadan cevabı işaretlemeyiniz. Daha doğru bir cevap diğer şıklarda olabilir.  Yorulduğunuzu hissettiğiniz anlarda kısa molalar veriniz..  Hızınızı belirli aralıklarla kontrol ediniz.

41  Çözdüğünüz her testte kaydırma, kodlama veya yanlış cevabı işaretleme gibi klasik hatalar yapmamaya özen gösteriniz.  Paragraf sorularında ilk önce soru kökünü daha sonra paragrafı okuyunuz. Bu size metinde ne arayacağınızın ipuçlarını verir.

42  Karşılaştığınız zor sorularla inatlaşıp zaman kaybetmeyiniz. Çünkü zor soruyu yapan değil, çok soruyu yapan sınavı kazanır.  Sınavlarda çevrenizdeki kişilerin, hangi testi çözdüğü, kaç soru cevapladığı sizi ilgilendirmemelidir.  Test hızınızı konu tekrarıyla değil, soru çözerek arttırabilirsiniz.

43  Hazırlık döneminde bir konu ile ilgili fazla ve farklı sayıda soru çözmeye gayret ediniz.  Soru çözümünden sonra yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız soruları inceleyerek hatanın bilgi eksikliğinden mi, yanlış bilgiden mi yoksa dikkatsizlikten mi kaynaklandığını tespit ederek çalışmalarınıza yön veriniz.

44 Deneme Sınavı 1. Deneme Sınavı eksiklerin görülmesini sağlar 2. Sınavda soru kaçırma nedenini görmemizi sağlar... 7. Motivasyonun devamlılığını sağlar... 4. Sınav hazırlığının hangi aşamasında olduğumuzu görürüz... 5. Rakiplerimiz arasındaki yerimizi görürüz... 6. Uygun teknik ve yöntem belirlemek... 3. Her Sınav yeni bilgiler öğrenmenin bir aracıdır...

45 DENEME SINAVLARINI GERÇEK SINAVIN BİR PROVASI GİBİ GÖRÜN

46 YAPABİLDİKLERİNİZİ BİLİN HER DENEMEDEN DERS ÇIKARIN.

47 HEP AYNI HATAYI YAPIYORSAK YA ONLAR ÇOK UYANIK YADA BİZ ÇOK …

48 MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ETKİLİ ÇALIŞMA ETKENİ 1. Seviyem nedir? 1.Şu anda sınava girseniz kaç puan alırdınız? 2.Hedefim nedir? Örneğin, Sivas Fen Lisesi

49 MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Başarıya giden yolda ilk adım : MOTİVASYON İkinci adım : BİLGİ DONANIMI Günlük Tekrarlar: 1. Adım: Derse hazırlıklı gelme 2. Adım: etkin ders dinleme ve not tutma

50 MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Haftalık Tekrarlar: O hafta içinde derslerde işlenen konuların ve tutulan notların öncelik sırasına göre gözden geçirilmesi ve konu ile ilgili soru çözme.  Kendinize, Pazartesi, Cumartesi veya Pazar günü Deneme Sınavı günü olarak zaman ayırın,

51 Üçüncü adım : PERFORMANS Dördüncü adım : DEĞERLENDİRME 1. Zaman problemim var mı? 2. Kaç DOĞRU, Kaç YANLIŞ yaptım 3. YANLIŞLAR, HANGİ KONUDAN, NEDEN (Bilgi Eksikliği, DİKKATSİZLİK,Hatalı okuma vb.. Akıl Defteri: yaptığın sınav analizini not al ve bir sonraki sınavda aynı hataları tekrarlama

52 MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Beşinci adım : DÜZELTME Unutmayın ki; öğrenme nefes almak gibidir, kendiniz yapmak zorundasınız.

53 Teşekkürler


"2015-2016 TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları