Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORGAN YENİPINAR ORTAOKULU.  Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, yeni sınav sistemi modeli adının 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli'(TEOG) olduğunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORGAN YENİPINAR ORTAOKULU.  Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, yeni sınav sistemi modeli adının 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli'(TEOG) olduğunu."— Sunum transkripti:

1 KORGAN YENİPINAR ORTAOKULU

2  Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, yeni sınav sistemi modeli adının 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli'(TEOG) olduğunu belirtmiştir.

3  Öğrenci-öğretmen ve okul ilişkisini güncellemek, güçlendirmek  Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Ülke çapında müfredatın eşzamanlı uygulanmasını sağlamak

4  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak  Öğretmenin mesleki performansını artırmak  Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak  Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak

5  Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek  Öğrencilerin ders dışı, sportif, sanatsal, sosyal, kültürel etkinliklerini değerlendirmek

6  Sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00'te başlayacak ve aynı anda gerçekleştirilecek.Türkiye  Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere iki günde altı oturum halinde yapılacak

7  Sınav olan okullarda sınav günleri ders yapılmayacak.  Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacak.

8  2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler bu sınava girecek.  Bu sınavlar biri Kasım ayında diğeri Nisan ayında olmak üzere iki kez uygulanacak.  Galatasaray, Kabataş gibi herkes tarafından yoğun şekilde talep edilen okullara girmek isteyenlerin, ek bir sınavı daha geçmesi gerekecek.

9  Fen ve Teknoloji  Matematik  Türkçe  Yabancı Dil  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10  Ortak sınavlar her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.

11  Sorular test şeklinde çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.  Sınav süresi 40 dk olacak  Test usulüyle her dersten 20'şer soru yöneltilecek.

12  Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek.  Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları kapsamında, 8. sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı, 28-29 Kasım 2013, ikinci dönem ortak sınavı ise 28-29 Nisan 2014'te yapılacak.

13  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

14  Ortak sınavlar ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek.  2014–2015 öğretim yılından itibaren 6. ve 7’nci sınıf öğrencileri de yeni sisteme dahil edilecek.

15  Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

16  Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

17  Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

18  Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak.  Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

19  Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf lardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

20  Öğrencilerin 6 – 7 ve 8. Sınıf başarı puanları ile merkezi sistem sınavlarından aldığı puanlar değerlendirilecek. 6-7 ve 8. Sınıf başarı puanlarının %30'u ile merkezi sistem sınavından alınan puanın %70'i kullanılacak.

21  6-7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanları 300 üzerinden hesaplanacak.  8. Sınıfta yapılan merkezi sınavların değerlendirilmesi 700 üzerinden yapılacak.  Sınavla öğrenci alan liselere yapılacak yerleştirmelerde yukarıdaki iki puanın ortalaması alınacak ve 500 puan üzerinden değerlendirilecek. Çıkan puan ile öğrenciler liselere yerleştirilecek.

22 KORGAN YENİPINAR ORTAOKULU


"KORGAN YENİPINAR ORTAOKULU.  Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, yeni sınav sistemi modeli adının 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli'(TEOG) olduğunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları