Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) 2014 CEMAL GÜRBÜZATİK ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) 2014 CEMAL GÜRBÜZATİK ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) 2014 CEMAL GÜRBÜZATİK ORTAOKULU

2 TEOG NEDİR? TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme sistemidir. Modelin temel niteliği öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

3 MODEL NASIL UYGULANACAK Altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek. Merkezi değerlendirme kapsamındaki şu dersler yeri alıyor; "Fen ve teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı dil, Din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük"

4 Merkezî değerlendirmeler, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Buna göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İnkılap Tarihi 1. sınavı diğer derslerin 2.sınavı merkezi sınav olacaktır. Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. HANGİ DERSLER ?

5 İLK SINAV KASIM 2013 SON HAFTASI YAPILACAK. 25-30 KASIM 2013 Fen ve Teknoloji,Türkçe;matematik,İngilizce 2. YAZILILARI İle İnkılap ve Din Kültürü 1. YAZILILARI 1. SINAV NE ZAMAN ?

6 1. SINAVLAR NE ZAMAN ?

7 İKİNCİ MERKEZİ SINAV NİSAN 2013 SON HAFTASI YAPILACAK Fen ve Teknoloji,Türkçe;matematik,İngilizce 2. YAZILILARI İle İnkılap ve Din Kültürü 1. YAZILILARI 2. SINAV NE ZAMAN ?

8 Sınav Zamanları

9 SINAV SORULARI Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınavda her ders için 20 soru olup her bir sınav için 40 dakika süre verilecektir.

10 Yabancı dil oturumunda, ilköğretim okullarında zorunlu yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır. İlköğretim okullarında seçmeli olarak okutulan yabancı dil derslerinden soru sorulmayacak Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilere alternatif sorular sorulacak TEOG sınavlarında Müzik Beden Eğitimi Resim İş ve Seçmeli Dersler ve Rehberlik ve Sosyal Etkinlik derslerinden soru sorulmayacaktır

11 SINAV YERİ (MERKEZİ) Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.

12 SINAVA GİREMEYENLER Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

13 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUAN NASIL HESAPLANACAK Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temek dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

14 Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade edecek. Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 6,7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

15 DerslerHaftalık Ders Saati Yılsonu Ortalama Yıl Sonu Başarı Puanı Türkçe581(81x5)/27=15 Matematik475(75x4)/27= 11.11 Fen ve Teknoloji470(70x4)/27= 10.37 TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 288(88x2)/27= 6.52 Yabancı Dil470(70x4)/27= 10.37 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 290(90x2)/27= 6.67 Görsel Sanatlar190(90x1)/27= 3.33 Müzik185(85x1)/27= 3.15 Beden Eğitimi ve Spor2100(100x2)/27= 7.41 Teknoloji ve Tasarım295(95x2)/27= 7.03 TOPLAM27 80.96

16 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI DERSSINAV PUANI AĞIRLIK KATSAYISI ÇARPIMA.O.S.P TÜRKÇE80480X4=320 MATEMATİK70470X4=280 FEN VE TEKNOLOJİ85485X4=340 DİN K.VE AHL. BİLG.1002100X2=200 İNK.TARH. ATATÜRK.90290X2=1801500/18=83.3 83.3/100=0.83 0.83X700= 583 YABAN.DİL90290X2=180 TOPLAM181500

17 Puan Hesaplaması Nasıl Olacak? Liselere Yerleştirmede Puan Hesaplaması Nasıl Yapılacak? Öğrencilerin 6 – 7 ve 8. Sınıf başarı puanları ile merkezi sistem sınavlarından aldığı puanlar değerlendirilecek. 6-7 ve 8. Sınıf başarı puanlarının %30'u ile merkezi sistem sınavından alınan puanın %70'i kullanılacak. 6-7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanları 100 üzerinden hesaplanacak. 8. Sınıfta yapılan merkezi sınavların değerlendirilmesi 700 üzerinden yapılacak. Sınavla öğrenci alan liselere yapılacak yerleştirmelerde yukarıdaki iki puanın ortalaması alınacak ve 500 puan üzerinden değerlendirilecek. Çıkan puan ile öğrenciler liselere yerleştirilecek.

18 Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Yılsonu Başarı Puanları 6. Sınıf80.96 7. Sınıf75.87 8. Sınıf77.68 Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması 78.17

19 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

20 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK ? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacak; "Tercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı

21 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER Rehber Öğretmenler SEVGİ ERYILMAZ -ERKAN DEĞİRMENCİ SEVGİ ERYILMAZ -ERKAN DEĞİRMENCİ


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) 2014 CEMAL GÜRBÜZATİK ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları